Урок "Глобальні проблеми людства"

Про матеріал

Даний урок може бути використаний під час вивчення розділу «Світове господарство. Глобальні проблеми людства». Тема розкриває реальну картину сьогодення. Головню метою є донести ті проблели, які стоять сьогодні перед сучасною людиною і потребують нагального вирішення. Форма проведення уроку дозволяє учням творчо себе проявити під час підготовки та визначити для себе найбільш цікаві моменти, а також поділитися цією інформацією з іншими.

Перегляд файлу

 Тема: ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

Мета: охарактеризувати поняття «глобальні проблеми людства»; визначити причини виникнення, особливості кожної з проблем, можливі шляхи розв’язання; розвивати уміння оцінювати наслідки прояву глобальних проблем на сучасному етапі розвитку людства, уміння самостійно опрацьовувати різноманітні джерела географічних знань.

Обладнання: політична карта світу, атласи, підручники, доповіді, комп’ютерні презентації

Основні поняття: глобальні проблеми людства, військовий конфлікт, тероризм, демографічна ситуація, демографічний вибух, альтернативні джерела енергії, продовольча криза, екологічна криза.

 Тип уроку:   формування нових знань, вмінь і навичок

 Форма проведення: урок-конференція

 

Хід уроку

 

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок

Вислови вчених

 

Поясніть твердження:

 • «Раніше природа лякала людину, а тепер людина лякає природу» (Ж. І. Кусто).
 •  «Ми отримали у спадок несказанно прекрасний сад, але наша біда в тім, що ми погані садівники» (Д. Дарелл).
 1.   Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Процес взаємодії суспільства і природи дійшов кількісної і якісної межі, коли виник феномен взаємодії всього людського суспільства з усією природою планети. Науково-технічна революція призвела, з одного боку, до формування у людства всеохопної системи знань і технологій, з другого — до збільшення антропогенного впливу на природу. Сформувалися складні господарські системи, вплив яких поширюється на весь світ. Як результат — почав зростати взаємозв’язок і взаємозалежність господарського та політичного життя країн і народів світу. Сутність цих процесів і явищ породжує глобальні проблеми, тобто проблеми, що стосуються всього людства. Вони охоплюють усі аспекти відносин між державами світового співтовариства, між суспільством і природою, формування умов життєдіяльності людства.

«Асоціативний кущ»: З чим у вас асоціюється поняття «глобальні проблеми».

Науковці налічують кілька десятків проблем, які за своєю всеосяжністю можна вважати глобальними. Усі глобальні проблеми можна поділити на політичні, економічні, демографічні, соціальні та екологічні.

Тому сьогодні ми спробуємо розібратися в сутності глобальних проблем, визначити причини їх виникнення та способи подолання.

 1.   Вивчення нового матеріалу

1.  Словникова робота

Глобальні проблеми людства – це проблеми, які охоплюють весь світ, створюють загрозу для його сьогодення і майбутнього і вимагають для свого розв’язання спільних зусиль всіх держав і народів.

 

2. Слово вчителя

 Які проблеми сучасності, на ваш погляд, можна було б віднести до глобальних?

Серед глобальних проблем, які стоять нині перед людством, найгострішими є:

 

 • Проблема війни і миру.
 • Екологічна проблема.
 • Сировинна і енергетична.
 • Демографічна.
 • Продовольча.
 • Проблема освоєння Світового океану.
 • Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються.
 • Мирне освоєння космосу.
 • Боротьба з невиліковними хворобами.

Також людство хвилюють проблеми:

 • Дефіцит демократії
 • Бюрократизм
 • Тероризм
 • Піратство
 • Криза культури і духовності
 • Урбанізація
 • Проблема молоді і т.д

 

Сьогодні ми з вами проведемо не стандартний урок, а урок – конференцію. Склад учасників конференції: 5 учнів-доповідачів – «представників різних міжнародних організацій», інші учні – «кореспонденти», що пропонують після доповідей питання для обговорення.

 

На передодні цим учням було дано завданні дослідити групу проблем та представити результати дослідження у вигляді презентації за затвердженим планом.

План.

а) сутність глобальних проблем людства.

б) причини виникнення.

в) способи подолання.

 

 3. Доповіді учнів та їх обговорення (в ході роботи учні заповнюють табл. «Глобальні проблеми людства» (1.Назва проблеми/ 2. Суть проблеми/ 3. Шлях вирішення проблеми)

 

 1. Проблема війни і миру

 

Проблема збереження миру і відведення світової війни. Це проблема №1. За підрахунками вчених, за всю історію людства у світі було 14,5 тисяч війн, у яких загинуло 3,5 млрд. осіб. Нова світова війна неминуче буде ядерною, і наслідки її будуть жахливі - загроза існування Землі. До слова запрошується представник Ради Безпеки і Співробітництва, який висвітлить проблему війни і миру в сучасному світі.

 

Практичне завдання. Прокоментуйте:

 мал.54, ст.100 «Кількість збройних конфліктів»;

мал. 56, с. 101 «Країни, що належать до світових лідерів за витратами на оборону»

 

Поряд з даною проблемою на сьогодні гостро стоять проблеми міжнародної злочинності (сіцілійська “мафія”, американська “коза-ностра”, колумбійські наркокартелі тісно співпрацюють між собою і заробляють сотні мільйонів доларів) та тероризм (є проявом глобальної злочинності і часто породжений регіональними конфліктами), а також сучасне піратство (напад у відкритому морі на судна з метою захоплення і пограбування)

Чи можете ви навести приклади позитивних змін на шляху до вирішення проблеми?

 

 1. Демографічна і продовольча проблеми

До слова запрошуються експерти ООН з питань народонаселення та протидії  голоду, які висвітлять демографічну та продовольчу  проблеми сучасного світу.

Із зростанням кількості населення виникає низка проблем: забезпечення людей продуктами харчування:

-2/3 людства мають дефіцит продуктів харчування;

- Північна Америка і Західна Європа - надлишок продовольства;

- голодуючі регіони – країни Азії, Африки, Латинської Америки

- екстенсивний шлях вирішення проблеми ( вичерпав себе);

- інтенсивний (нові технології; нова техніка; біотехнології; нові високоврожайні сорти; меліорація, механізація; хімізація. 

 

Чи можна вважати, що “демографічний вибух” закінчився?

Яку допомогу надають розвинуті країни, щоб розв’язати продовольчу проблему на планеті?

Чи не перебільшуєте ви суть демографічної проблеми, адже проблема перенаселення досить успішно розв’язується у ряді азіатських кра­їн, таких, як Південна Корея, Китай?

 1. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються та проблема боротьби з невиліковними хворобами

До слова запрошується представник ЮНЕСКО,  який висвітлить  проблему подолання відсталості країн, що розвиваються.

 

 • Рівень доходів на душу населення у розвинутих країнах в 10 а, то й у 100 разів вищий ніж в країнах, що розвиваються. Цей розрив щорічно наростає! 
 • За даними ООН, лише за одну хвилину вмирає від 25 до 30 дітей, здебільшого в країнах, що розвиваються. 
 • Тривалість життя у Андоррі становить 83 роки, Японії, Сан-Марино, Швейцарії - 81 рік, Мозамбіку, Замбії - 37 років

       Тобто ви стверджуєте, що головною передумовою подолання багатьох хвороб є подолання бідності?

Якщо проблема бід­ності буде вирішена, то й зникнуть всі соціальні проблеми?

Чи по­трібна, на вашу думку, така допомога пострадянським країнам, на­приклад Україні?

Як світова спільнота може пом’якшити проблему відсталості країн, що розвиваються?

 1. Сировинна і енергетична та проблема освоєння Світового океану

 

До слова запрошується представник регіональної комісії по економіці при ООН, який висвітлить  сировинно-енергетичну проблему та проблему освоєння Світового океану.

 

За останні 50 років людство використало понад 60 % усього палива з розвіданих запасів. Постає проблема пошуку нових родовищ і видобування корисних копалин у важкодоступних районах, на шельфах морів та океанів.
 

Щороку у води Світового океану потрапляє понад 10млн.т нафти. Поясніть, як нафтова плівка впливає на живі організми океану.

Як проблеми Світового океану стосуються України?

Чи можете ви навести прилади конкретних заходів, які запроваджують для розв’язання сировинно-енергетичної проблеми?

 

 

 

 1. Екологічна проблема та мирне освоєння космосу

 

До слова запрошується представник Міжнародної ради по програмі «Природа і біосфера», який висвітлить екологічну проблему та проблему освоення космосу.

 

 •     кількість техногенних відходів за останні 30 років із 40 виросли до 100 млрд т;
 •     територія України розглядається в світі як район планети, де стан природного довкілля оцінюється як несприятливий, а в окремих місцях - критичний. Україна входить в десятку лідерів по викидам шкідливих речовин в атмосферу.

Практичне завдання: За картами атласу регіони і країни, де найбільше проявляються екологічні проблеми

Чому екологічні проблеми поширені повсюдно?

Що потрібно робити, для того щоб ця екологічна криза не переросла в глобальну екологічну катастрофу?

 

4. Учнь оголошує результат проведеного анкетування серед учнів 10- 11х класів, та презентує результати у вигляді діаграми.

 1. Закріплення вивченого матеріалу
 2. Підсумки уроку 

В ході роботи ви працювали з таблицею, тож:

 • Які проблеми на сьогодні являються найбільш актуальними?
 • Що їх поєднує?
 • Які існують шляхи вирішення?

Слово вчителя. Ми розібрали далеко не всі глобальні проблеми, які стоять перед людством. Сподіваюся, що ви зрозуміли головне: глобальність проблем потребує таких же глобальних, загальних дій. Сьогодні людство стоїть перед вибором: або воно мобілізує всю силу сучасної науки і техніки, щоб швидко вирішити всі проблеми нашого часу, або деградацію біосфери зупинити буде вже неможливо.

Мета нашого уроку була не залякати вас або зіпсувати настрій, ні! Головною метою стояло наштовхнути вас на думку про подальший благополучний розвиток людства, одже ви молоде, прогресивне, підростаюче покоління яке і є нашим майбутнім. Можливо серед вас сидять майбутні винахідники та науковці, і мені б дуже хотілось щоб ви війшли в історію не як винахідники нової суперпотужної зброї, а світ вас знав як вченого - розробника альтернативного виду енергії, обо вченого який зміг зупинити рак та СНІД.

 1. Домашнє завдання
 • Опрацювати параграф 21 – 22.
 • Поміркувати над проблемним питанням с. 102

 

 

 

 

АНКЕТА

Тема: Глобальні проблеми людства     Визначте, на ваш погляд 2 найбільш нагальні проблеми людства на сьогодні:

 • Проблема війни і миру.
 • Екологічна проблема.
 • Сировинна і енергетична.
 • Демографічна.
 • Продовольча.
 • Проблема освоєння Світового океану.
 • Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються.
 • Мирне освоєння космосу.
 • Боротьба з невиліковними хворобами

АНКЕТА

Тема: Глобальні проблеми людства     Визначте, на ваш погляд 2 найбільш нагальні проблеми людства на сьогодні:

 • Проблема війни і миру.
 • Екологічна проблема.
 • Сировинна і енергетична.
 • Демографічна.
 • Продовольча.
 • Проблема освоєння Світового океану.
 • Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються.
 • Мирне освоєння космосу.
 • Боротьба з невиліковними хворобами

АНКЕТА

Тема: Глобальні проблеми людства     Визначте, на ваш погляд 2 найбільш нагальні проблеми людства на сьогодні:

 • Проблема війни і миру.
 • Екологічна проблема.
 • Сировинна і енергетична.
 • Демографічна.
 • Продовольча.
 • Проблема освоєння Світового океану.
 • Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються.
 • Мирне освоєння космосу.
 • Боротьба з невиліковними хворобами

АНКЕТА

Тема: Глобальні проблеми людства     Визначте, на ваш погляд 2 найбільш нагальні проблеми людства на сьогодні:

 • Проблема війни і миру.
 • Екологічна проблема.
 • Сировинна і енергетична.
 • Демографічна.
 • Продовольча.
 • Проблема освоєння Світового океану.
 • Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються.
 • Мирне освоєння космосу.
 • Боротьба з невиліковними хворобами

АНКЕТА

Тема: Глобальні проблеми людства     Визначте, на ваш погляд 2 найбільш нагальні проблеми людства на сьогодні:

 • Проблема війни і миру.
 • Екологічна проблема.
 • Сировинна і енергетична.
 • Демографічна.
 • Продовольча.
 • Проблема освоєння Світового океану.
 • Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються.
 • Мирне освоєння космосу.
 • Боротьба з невиліковними хворобами

АНКЕТА

Тема: Глобальні проблеми людства     Визначте, на ваш погляд 2 найбільш нагальні проблеми людства на сьогодні:

 • Проблема війни і миру.
 • Екологічна проблема.
 • Сировинна і енергетична.
 • Демографічна.
 • Продовольча.
 • Проблема освоєння Світового океану.
 • Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються.
 • Мирне освоєння космосу.
 • Боротьба з невиліковними хворобами

АНКЕТА

Тема: Глобальні проблеми людства     Визначте, на ваш погляд 2 найбільш нагальні проблеми людства на сьогодні:

 • Проблема війни і миру.
 • Екологічна проблема.
 • Сировинна і енергетична.
 • Демографічна.
 • Продовольча.
 • Проблема освоєння Світового океану.
 • Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються.
 • Мирне освоєння космосу.
 • Боротьба з невиліковними хворобами

АНКЕТА

Тема: Глобальні проблеми людства     Визначте, на ваш погляд 2 найбільш нагальні проблеми людства на сьогодні:

 • Проблема війни і миру.
 • Екологічна проблема.
 • Сировинна і енергетична.
 • Демографічна.
 • Продовольча.
 • Проблема освоєння Світового океану.
 • Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються.
 • Мирне освоєння космосу.
 • Боротьба з невиліковними хворобами

АНКЕТА

Тема: Глобальні проблеми людства     Визначте, на ваш погляд 2 найбільш нагальні проблеми людства на сьогодні:

 • Проблема війни і миру.
 • Екологічна проблема.
 • Сировинна і енергетична.
 • Демографічна.
 • Продовольча.
 • Проблема освоєння Світового океану.
 • Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються.
 • Мирне освоєння космосу.
 • Боротьба з невиліковними хворобами

 

docx
Додано
16 березня 2018
Переглядів
2715
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку