29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Розв’язування задач на послідовне і паралельне з’єднання.

Про матеріал
Розробка уроку фізики з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи». Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»; закріпити практичні навички роботи з одиницями вимірювання фізичних величин, вимірювальними приладами; розвивати інтерес до предмету через практичне застосування знань; виховувати самостійність, наполегливість, організованість, дисципліну, повагу.
Перегляд файлу

7 клас

 

Тема уроку. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

 

Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»; закріпити практичні навички роботи з одиницями вимірювання фізичних величин, вимірювальними приладами; розвивати інтерес до предмету через практичне застосування знань; виховувати самостійність, наполегливість, організованість, дисципліну, повагу.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

 

Наочність і обладнання: роздатковий дидактичний матеріал; вимірювальні циліндри, лінійки, годинник, термометр,  дротинки, нитки, дрібні тіла, тіла правильної і неправильної форми.

 

Перебіг уроку

Вважай нещасливим той

 день і ту годину, коли ти

 не засвоїв нічого нового.

Давньокитайська мудрість.

 

І. Організаційний етап

Привітання.

Розминка «Парад розумних думок»: пропоную учням прокоментувати вислів, запропонований як епіграф до уроку.

 

ІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності.

Наголошую, що під час вивчення розділу «Фізика як природнича наука. Пізнання природи» отримано знання, які стануть фундаментом до всього подальшого вивчення предмету. Впродовж цього часу ви розглянули будову речовини, дізналися про фізичні моделі, зрозуміли як набувають фізичних знань, ввели поняття фізичних величин та навчилися вимірювати деякі з них. А на цьому уроці слід узагальнити та систематизувати ці знання.

 

ІІІ. Відтворення та корегування опорних знань

 1. Тестове завдання «Забий м’яч у ворота» (самоперевірка)

1.Фізика – це наука про:       2. Фізика вивчає:

а) Небесні тіла;      а) Життя на інших планетах;

б) Виникнення життя на Землі;   б) Фізичні тіла та фізичні явища;

в) Природу;      в) Усі зміни в природі;

г) Погоду.      г) Правильної відповіді немає.

 

3. Фізичне тіло – це:

а) Будь-який предмет, що вивчає фізика;

б) Будь-який предмет, що має певну форму;

в) Лише тіло людини;

г) Правильної відповіді немає.

4. В якому рядку записані лише фізичні тіла?

а) Вода, ручка, парта;

б)Лід, скло, стілець;

в) Віконне скло, дерево, зошит;

г) Правильної відповіді немає.

5. Вибери рядок, в якому записані лише фізичні явища.

а) Механічні, снігові, магнітні;

б) Електричні, теплові, дощові;

в) Світлові, електромагнітні, звукові;

г) Правильної відповіді немає.

6. Речовина – це:

а) Рідина;

б) Те,  з чого складається тіло;

в) Гази і тверді тіла;

г) Правильної відповіді немає.

7. Механічними явищами є:

а) Тільки рух тіл;

б) Тільки взаємодія між тілами;

в) Рух тіл і взаємодія між тілами;

г) Правильної відповіді немає.

8. Полярне сяйво в природі спричиняється:

а) Механічними явищами;

б) Світловими явищами;

в) Електромагнітними явищами;

г) Правильної відповіді немає.

9. Оптичними явищами називають явища , пов’язані:

а) З рухом тіл;

б) З електрикою;

в) Зі світлом;

г) Правильної відповіді немає.

10. В якому рядку записані лише речовини?

а) Вода, стіл, залізо;

б) Лід, скло, свинець;

в) скло, дерево, зошит;

г) Правильної відповіді немає.

2. «Фізики і лірики»:

Про яке фізичне явище йде мова у вірші?

Пральна машина є в нас у квартирі,

Фен, телевізор живуть з нами в мирі.

Є холодильник на службі у нас,

Магнітофон я вмикаю щораз.

 

Летіла зозуля     Как яркая радуга на небесах.

Через мою хату,     Сияя росинками горя,

Сіла на калину     Печалясь в лучистом просторе,

Та й стала кукувати.    Светила твои, твои зори

Восходят в слезах.  (Томас Мур)

 

Гарно влітку відпочили,    У лісній гущавині

Всі засмаглі, підросли,     Тиша аж дзвенить,

Спини сонечком зігріли    Тече цівкою вода,

І на річці всі були.     Весело дзюрчить.

 

Как неожиданно и ярко

На влажной неба синеве

Воздушная воздвиглась арка

В своем минутном торжестве! (Ф. Тютчев)

 

3. Продовж ланцюжок, «заповни причепи та завези на склад врожай»:

І варіант.

 

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

 

ІІ варіант

 

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

 

 

ІІІ варіант.

 

 

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

 

ІV варіант

 

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

 

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

 

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

 

4. «Заповни таблицю»

Фізична величина

Позначення

Одиниці вимірювання в СІ

Прилад для вимірювання

Довжина

L

м

Лінійка

Ширина

в

м

Рулетка

Висота

h

м

Мірна стрічка

Площа

S

м2

Палетка, лінійка

Об’єм

V

м3

мензурка,  лінійка

Температура

t

0С

термометр

 

 

 

5. «Будьмо знайомі»

Назвати фізичні прилади та знайти ціну поділки шкали:

 

 

C:\Users\User\Desktop\прилади\секундомыр.jpg

C:\Users\User\Desktop\прилади\динмометр2.jpgC:\Users\User\Desktop\прилади\терези.jpgC:\Users\User\Desktop\прилади\вимырювання обему - копия.jpg

 

 

6. Практична лабораторія

 

 1. Виміряти об’єм тіла неправильної форми.
 2. Виміряти розміри малих тіл: пшоно, товщину листка підручника,товщину нитки.
 3. Знайди об’єм тіла правильної форми: великий брусок, маленький брусок.

 

ІV. Оцінювання роботи учнів.

 Підраховуємо бали.

 

V. Рефлексія. Підсумок уроку.

 

Вправа «Продовж речення»

 1. На уроці я повторив….
 2. На кінець уроку запам’ятав….
 3. Сьогодні я дізнався…
 4. Тепер я знаю, як ….
 5. Я зможу …
 6. Ці знання мені знадобляться …

 

VІ. Домашнє завдання.

Підготуватися до захисту проектів з обраної теми.

 

 

 

І варіант

 1. Тестове завдання «Забий м’яч у ворота» (самоперевірка)

1.Фізика – це наука про:       2. Фізика вивчає:

а) Небесні тіла;      а) Життя на інших планетах;

б) Виникнення життя на Землі;   б) Фізичні тіла та фізичні явища;

в) Природу;      в) Усі зміни в природі;

г) Погоду.      г) Правильної відповіді немає.

3. Фізичне тіло – це:

а) Будь-який предмет, що вивчає фізика;

б) Будь-який предмет, що має певну форму;

в) Лише тіло людини;

г) Правильної відповіді немає.

4. В якому рядку записані лише фізичні тіла?

а) Вода, ручка, парта;

б)Лід, скло, стілець;

в) Віконне скло, дерево, зошит;

г) Правильної відповіді немає.

5. Вибери рядок, в якому записані лише фізичні явища.

а) Механічні, снігові, магнітні;

б) Електричні, теплові, дощові;

в) Світлові, електромагнітні, звукові;

г) Правильної відповіді немає.

6. Речовина – це:     7. Механічними явищами є:

а) Рідина;       а) Тільки рух тіл;

б) Те,  з чого складається тіло;   б) Тільки взаємодія між тілами;

в) Гази і тверді тіла;     в) Рух тіл і взаємодія між тілами;

г) Правильної відповіді немає.   г) Правильної відповіді немає.

8. Полярне сяйво в природі спричиняється:

а) Механічними явищами;

б) Світловими явищами;

в) Електромагнітними явищами;

г) Правильної відповіді немає.

9. Оптичними явищами називають явища , пов’язані:

а) З рухом тіл;

б) З електрикою;

в) Зі світлом;

г) Правильної відповіді немає.

10. В якому рядку записані лише речовини?

а) Вода, стіл, залізо;    в) скло, дерево, зошит;

б) Лід, скло, свинець;                   г) Правильної відповіді немає.

ІІ варіант

 1. Тестове завдання «Забий м’яч у ворота» (самоперевірка)

1.Фізика – це наука про:       2. Фізика вивчає:

а)  Небесні тіла;      а)Фізичні тіла та фізичні явища;

б)  Природу;     б) Усі зміни в природі;

в)  Погоду.      в) Життя на інших планетах;

г)  Виникнення життя на Землі;  г) Правильної відповіді немає.

3. Фізичне тіло – це:

а) Лише тіло людини;

б) Будь-який предмет, що вивчає фізика;

в) Будь-який предмет, що має певну форму;

г) Правильної відповіді немає.

4. В якому рядку записані лише фізичні тіла?

а) Лід, скло, стілець;

б) Віконне скло, дерево, зошит;

в) Вода, ручка, парта;

г) Правильної відповіді немає.

5. Вибери рядок, в якому записані лише фізичні явища.

а) Механічні, снігові, магнітні;

б) Світлові, електромагнітні, звукові;

в) Електричні, теплові, дощові;

г) Правильної відповіді немає.

6. Речовина – це:     7. Механічними явищами є:

а) Гази і тверді тіла;    а) Тільки рух тіл;

б) Рідина;       б) Рух тіл і взаємодія між тілами;

в) Те,  з чого складається тіло;  в) Тільки взаємодія між тілами;

г) Правильної відповіді немає.   г) Правильної відповіді немає.

8. Полярне сяйво в природі спричиняється:

а) Світловими явищами;

б) Електромагнітними явищами;

в) Механічними явищами;

г) Правильної відповіді немає.

9. Оптичними явищами називають явища , пов’язані:

а) З рухом тіл;

б) Зі світлом;

в) З електрикою;

г) Правильної відповіді немає.

10. В якому рядку записані лише речовини?

а) Вода, стіл, залізо;    в) Лід, скло, свинець;                  

б) скло, дерево, зошит;   г) Правильної відповіді немає.

 

І варіант.

 

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

 

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

 

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

 

 

 

 

ІІ варіант

 

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

 

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

 

 

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

 

ІІІ варіант.

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

 

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

 

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

 

 

 

 

 

ІV варіант

 

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

 

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

 

C:\Users\User\Desktop\трактор\трактор 3.jpg

 

 

 

 

 

4. «Заповни таблицю» І варіант

Фізична величина

Позначення

Одиниці вимірювання в СІ

Прилад для вимірювання

Довжина

 

 

 

 

 

 

Палетка, лінійка

 

 

0С

 

 

 

4. «Заповни таблицю» ІІ варіант

Фізична величина

Позначення

Одиниці вимірювання в СІ

Прилад для вимірювання

Висота

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

термометр

 

 

4. «Заповни таблицю» ІІІ варіант

Фізична величина

Позначення

Одиниці вимірювання в СІ

Прилад для вимірювання

 

 

 

 

Ширина

 

 

 

 

 

м2

 

 

 

 

мензурка,  лінійка

 

 

4. «Заповни таблицю» ІV варіант

Фізична величина

Позначення

Одиниці вимірювання в СІ

Прилад для вимірювання

 

L

 

 

Площа

 

 

 

 

 

м3

 

 

 

І варіант

 

5. «Будьмо знайомі»

Назвати фізичні прилади та знайти ціну поділки шкали:

 

 

C:\Users\User\Desktop\прилади\секундомыр.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ варіант

5. «Будьмо знайомі»

Назвати фізичні прилади та знайти ціну поділки шкали:

 

 

C:\Users\User\Desktop\прилади\динмометр2.jpg

 

C:\Users\User\Desktop\прилади\вимырювання обему - копия.jpgC:\Users\User\Desktop\прилади\терези.jpg

1

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
§ 6. Творці фізичної науки
Додано
30 липня 2019
Переглядів
155
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку