29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Розв’язування задач на розрахунок маси й об’єму тіла.

Про матеріал
Тема уроку. Розв’язування задач на розрахунок маси й об’єму тіла. Мета уроку: закріпити і узагальнити про густину речовини й показати, як визначати масу й об’єм тіла з використанням формули густини; розвивати навички і вміння грамотно робити записи у зошиті, оформлювати розв’язки задач; здій¬снити коректування відповідних умінь і навичок учнів; виховувати старанність й самостійність. Форма проведення: розв’язувати якісні і кількісні задачі.
Перегляд файлу

Урок фізики у 7 класі

Дмитрієва Т.Я., учитель фізики

Дмитрівської ЗОШІ-ІІІ ступенів

 

Тема уроку. Розв’язування задач на розрахунок маси й об’єму тіла.

 

Мета уроку: закріпити і узагальнити про густину речовини й показати, як визначати масу й об’єм тіла з використанням формули густини; розвивати навички і вміння грамотно робити записи у зошиті, оформлювати розв’язки задач; здій­снити коректування відповідних умінь і навичок учнів; виховувати старанність й самостійність.

 

Тип уроку: закріплення знань, умінь і навичок.

 

Форма проведення: розв’язувати якісні і кількісні задачі.

 

Наочність і обладнання:дидактичний матеріал для перевірки знань, умінь і навичок учнів.

 

«Розв’язування задач — практичне мистецтво, схоже

на плавання, катання на лижах або ж гру на фортепіано:

навчитися цьому можна тільки тоді, коли ти наслідуєш

гарні зразки й постійно практикуєшся»

Д.Пойя

Перебіг уроку

І. Організаційний етап

Аналіз результатів і помилок лабораторної роботи № 7 і перенесення оці­нок до журналу та щоденників.

II. Перевірка домашнього завдання.

Фронтально перевірити, чи всі учні виконали домашнє завдання, й перевірити правильність розв'язання складної задачі.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

— Які досліди підтверджують, що тіла, котрі складаються з різних речовин, при однаковій масі — різний об’єм?

— Чому дорівнює густина заліза? Що це означає?

— Як обчислити густину речовини?

— Які одиниці густини ви знаєте?

— Чому дорівнює густина олії? Що означає це число?

— Порівняйте густину олії з густиною води. Яка з цих речовин має більшу густину?

— Як перевести густину в г/см3, якщо вона виражена в кг/м3?

— Як обчислити масу тіла за його густиною й об’ємом?

— Як обчислити об’єм за його масою і густиною?

  •   Яка з трьох ложок із однаковим об’ємом – сталева, алюмінієва чи срібна – має більшу масу?

IV.  Формулювання мети й завдань уроку

 Оголошую тему, мету, завдання уроку. Звертаю увагу на епіграф до уроку.

— У кінці уроку я хотіла б почути вашу думку щодо даного вислову.

V.  Мотивація навчальної діяльності

 Для чого потрібно розв’язувати задачі з фізики? Щоб відповісти на це питання ми сьогодні звернемось до найпростіших конкретних задач, які ми можемо зустріти у реальному житті.

 Постановка проблеми 1.

Мама вас попросила сходити і купити 3кг олії. Для цього вона дає вам 3-літрову пляшку. Чи поміститься олія у пляшку?

VІ. Вивчення нового матеріалу.

 Робота з підручником   

Пропоную учням опрацювати §11 п.2 (ст. 74). Аналізуємо прочитане:

1. Скільки етапів передбачає хід розв’язку задачі.

2. Назвіть їх будь ласка.

3. Які дії І, ІІ та ІІІ етапів?

 Повертаємося до вирішення проблеми №1.

 Учні пропонують варіанти вирішення проблеми:

  1. визначити, скільки кілограмів олії вміщує пляшка,порівняти результат із масою необхідної нам олії;
  2. визначити, який об’єм займає олія масою 3кг, і порівняти результат із місткістю пляшки.

Дано:      Розв’язання:

ρ=900кг/м3    ρ=   V=

m= 3кг

Vб = 3л=0,003м3   V=0,0033м3, отже Vб V

 

V - ?    Відповідь: олія в пляшку не поміститься.

 

 Вдома пропоную перевірити рішення проблеми першим способом.

 Постановка проблеми 2.

На столі стоїть акваріум. Потрібно визначити масу морської води, яка вміщується у цей акваріум.

 Аналізуємо умову задачі, вихідні дані та способи рішення:

  1. проводимо виміри розмірів для обчислення об’єму акваріуму

(довжина 30см, ширина 20см, висота 25см);

  1. з таблиці густин знаходимо густину морської води.

Дано:     Розв’язання:

ρ = 1,03г/см3   ρ= ;       m = ρV ;     V=авh  

а = 30см   V=30см*20см*25см = 15000см3  

 в = 20см   m= 15000см3 * 1,03г/см3= 15450г = 15,45кг

h = 25см  

 

m - ?    Відповідь:15,46кг.

 

 Постановка проблеми 3.

Пропоную розв’язати задачу з підручника №4 (ст. 79)

Учні читають, колективно аналізуємо, записуємо короткий запис умови задачі.

  1. Що відомо в задачі?
  2. Що можна сказати про об’єм фігури і об’єм речовини, з якої виготовлена дана фігура?
  3. Гіпотеза рішення. (Якщо фігура порожниста, то об’єм її буде більшим, ніж об’єм речовини, з якої виготовлено фігуру)

Розв’язуємо у зошитах з коментарем одного учня.

Дано:   СІ     Розв’язання:

m=707г     Vср =

ρ=10,5 г/см3

Vф=0,7 дм3  700см3  Vср = 67,33см3

     Vср  Vф

Vср - ?   Відповідь: фігура порожниста

 

 Подумайте над вирішенням цієї проблеми іншим способом? Розв’яжіть його. Якщо не знайдуть самостійно, показую розв’язок і колективно розбираємо.

 Постановка проблеми 4. (Робота у парах).

За даними малюнка визначити речовину, яка знаходиться у мензурці.

 

C:\Users\Санька\Pictures\MP Navigator\2010_11_23\IMG_0001.jpg

Дано:   СІ    Розв’язання:

mм = 25,6г     ρ=    mр = 138,1г – 25,6г = 112,5г             

m=138,1г     mр = m - mм  ρ== 0,9 г/см3

Vр=125мл  125см3

 

ρ - ?     Відповідь: у мензурці олія.

VІ. Самостійна робота.

Учні розв’язують №6 з підручника на ст.79.

Дано:     Розв’язання:

mа = 1,35 кг   Vа =  Vа = = 0,0005м3

ρа = 2700 кг/м3     Vа = Vсп  Vсп = 0,0005м3

ρсп = 800 кг/м3  

    mсп = Vсп ρсп mсп = 0,0005м3 * 800 кг/м3 =0,4кг = 400г

mсп - ?    Відповідь: 400г спирту.

 

 

VІ.  Підсумок уроку. Оцінювання знань і навичок учнів.

  • Чи згодні ви з автором епіграфу до уроку?
  • Чи потрібні ці знання і навички у повсякденному житті?

VІІ. Домашнє завдання.

Повт. і вивч.§

Додаткове завдання. Знайдіть густину шматка сплаву зі свинцю та олова, якщо маса свинцю у сплаві дорівнює 600г, а олова – 300г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ.

 

Задача. Визначити густину.

C:\Users\Санька\Pictures\MP Navigator\2010_11_23\IMG.jpg 

C:\Users\Санька\Pictures\MP Navigator\2010_11_23\IMG - копия (2).jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача. Визначити масу деталі, використовуючи таблицю густин.

 

C:\Users\Санька\Pictures\MP Navigator\2010_11_23\IMG 1.jpgC:\Users\Санька\Pictures\MP Navigator\2010_11_23\IMG - копия.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача. У акваріумі довжиною 30см, шириною 20см налили воду до висоти 25см. Знайдіть масу води в акваріумі.

 

 

Задача. Який шлях зможе проїхати машина, використавши 80л бензину, якщо на 50км вона споживає 5кг бензину?

 

 

Задача. Обчисліть густину речовини, з якої виготовлено магніт:

 

 

C:\Users\Санька\Pictures\MP Navigator\2010_11_23\IMG_0001 - копия.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача. Обчисліть масу олії.

 

 

 

C:\Users\Санька\Pictures\MP Navigator\2010_11_23\IMG_0001.jpg

 

 

 

Задача.

Неспокійно Гієрону:    …Відповідь даси мені:

В золоту його корону    Золота вона чи ні?..

Могли срібла домішати   

Або навіть мідь додати…

 

…Мучить думка мудреця:

«Знаю я вагу вінця.

Як об’єм його дізнатись

І від смерті врятуватись?»

Якось він у ванні мився,

Тільки в неї занурився —

Звідти вже вода біжить.

Здогадався він в ту мить,

Як знайти об’єм корони,

І побіг до Гієрона.

 

Маса корони – 2кг 250г, об’єм – 0,00015м3. Визначте густину речовини, з якої виготовлено корону Гієрона.  Дізнайтеся, чи із чистого золота виготовив майстер.

Дано:     Розв’язання:

m= 2,25кг   ρ=        ρ= = 1500кг/м3 = 1,5г/см3

V = 0,00015м3  ρзол=19,3г/см3

 

ρ - ?    Відповідь:1,5г/см3; не золота.

 

Задача. Який шлях зможе проїхати машина, використавши 80л бензину, якщо на 50км вона споживає 5кг бензину?

 

Дано:    СІ   Розв’язання:

ρ = 710кг/м3     ρ= ;       m = ρV ;    

V = 80л   8*10-2м3   mб = 8*10-2м3 * 710кг/м3 = 56,8кг

S1 = 50км      

m = 5кг       S2= S1= 568 км

 

 S2- ?

   Відповідь:568км.

 

 

 

За малюнком визначити речовину, яка знаходиться у мензурці.

 

 

C:\Users\Санька\Pictures\MP Navigator\2010_11_23\IMG_0001.jpg

 

 

 

 

 

 

За малюнком визначити речовину, яка знаходиться у мензурці.

 

 

 

C:\Users\Санька\Pictures\MP Navigator\2010_11_23\IMG_0001.jpg

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
§ 19. Учимося розв’язувати задачі
Додано
30 липня 2019
Переглядів
1136
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку