14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Розв’язування задач з генетики

Про матеріал
Методичний порадник містить теоретичний матеріал та приклади розв’язків задач з генетики. Матеріал рекомендовано для використання вчителями біології та учнями закладів загальної середньої освіти для підготовки до олімпіад та здачі ЗНО з біології.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Alla\Desktop\2266.003.jpg 

C:\Users\Alla\Desktop\jestrogen-muzhskoj-gormon-zhenskij_1_1.jpgC:\Users\Alla\Desktop\2266.003.jpgC:\Users\Alla\Desktop\jestrogen-muzhskoj-gormon-zhenskij_1_1.jpg 

 

 

 

 

C:\Users\Alla\Desktop\2266.003.jpg 

 

 

 

2019


Гузь Роза Дмитрівна, вчитель біології «Розв’язування задач з генетики». (Методичний порадник) – Раків Ліс: загальноосвітня школа  І-ІІІ ступеня, 2019. – 39с.

 

 

 

 

Методичний порадник містить теоретичний матеріал та приклади розв’язків задач з генетики. 

Матеріал рекомендовано для використання вчителями біології та учнями закладів загальної середньої освіти для підготовки до олімпіад та здачі ЗНО з біології.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто методичною радою  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступеня села Раків Ліс, (протокол №3 від 29.01.2019 р.)

 


ЗМІСТ

 

ВСТУП …………………………………………………………………….……...4

І. ПРАВИЛА, ЩО ДОПОМАГАЮТЬ РОЗВЯЗУВАТИ  ГЕНЕТИЧНІ ЗАДАЧІ ………………………………………………………………………...5

1.1. Моногібридне схрещування ………………...…………………………8

1.2. Проміжне  успадкування ………………...……………………...……13

1.3. Дигібридне схрещування ………………......…………………………17

1.4. Успадкування, зчеплене зі статтю ………………...…………………22

1.5. Генетика груп крові людини ………………...……………………… 28

ІІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА

Розв’язування типових генетичних задач ………………...…………………..………33

ЛІТЕРАТУРА …………………………………...…...…………………………36

ДОДАТКИ …………………..…………………...…...…………………………37

 

 

 

 

 


ВСТУП

 

Сучасне суспільство змінює свій погляд на зміст біологічної освіти, висуваючи нове завдання – сформувати в учнів природничо-наукову компетентність. Компетентнісний підхід спрямований на діяльнісний характер освіти та орієнтацію навчального процесу на практичний результат, здатність застосовувати знання як в стандартній так і в новій ситуації.

Саме вивчення генетики передбачає не лише засвоєння фактичних даних і теорій, а й уміння застосовувати їх на практиці при розв’язуванні розрахункових і ситуаційних задач з біології. Розв’язування генетичних задач розвиває логіку генетичного мислення і логіку мислення взагалі.

В посібнику запропоновані основні типи задач з генетики – моногібридне та дигібридне схрещування, успадкування зчеплених зі статтю ознак, проміжне успадкування. До них складені схеми схрещування, подані оптимальні способи розв’язування базових задач.

Матеріали посібника розрахований на учнів закладів середньої освіти, для підготовки до олімпіад та здачі ЗНО.

 

 


І. ПРАВИЛА, ЩО ДОПОМАГАЮТЬ РОЗВЯЗУВАТИ  ГЕНЕТИЧНІ ЗАДАЧІ

Правило перше. Якщо після схрещування двох фенотипово однакових  особин в їхніх нащадків спостерігається розщеплення ознак, то ці особини є гетерозиготними.

Задача. При схрещуванні двох морських свинок з чорним хутром одержано потомство: 5 чорних свинок і 2 білих. Які генотипи батьків?

Згідно з першим правилом, можемо стверджувати, що  морські свинки з білим хутром (гомозиготні за рецесивною ознакою) могли з’явитися у чорних морських свинок тільки у випадку, коли батьки були гетерозиготними.

Перевіримо схемою схрещування:

Р:     Аа    ×    Аа

G:  А ,   а  ;    А ,  а

F:  АА,    Аа,     Аа,     аа

   чорні    чорні    чорні    білі

Розщеплення ознак за фенотипом 3:1, що відповідає умовам задачі.

Правило друге.

 Якщо в результаті схрещування особин, що відрізняються фенотипно за однією парою ознак, отримали потомство, в якого спостерігається розщеплення за цією ж парою ознак, то одна з батьківських особин була гетерозиготною, а друга гомозиготною за рецесивною ознакою.

Задача. У мушки дрозофіли сірий колір тіла домінує над чорним. У резуль­-таті схрещування сірих і чорних особин половина потомків мала сіре забарвлення, а половина - чорне. Які генотипи батьківських особин?

Перевіримо друге правило побудовою схеми схрещування:

Р:     Аа    ×    аа

G:  А ,  а  ;      а

F:  Аа,  аа

    сірі   чорні

Розщеплення ознак за фенотипом і генотипом – 1:1, що відповідає умовам задачі.

Правило третє.

Якщо після схрещування фенотипно однакових (за однією парою ознак) особин у першому поколінні гібридів відбувається розщеплення ознак на три фенотипні групи у співвідношенні 1: 2: 1, то це свідчить про неповне  домінування й те, що батьківські особини гетерозиготні.

Задача. При схрещуванні півня і курки, які мали строкате забарвлення пір’я, отримано потомство: 3 чорних курчат, 7 строкатих, 2 білих. Які генотипи батьків?

Відповідно до третього правила, батьки повинні бути гетерозиготними. Запишемо схему схрещування:

Р:      Āа   ×  Āа

 G:  Ā ,  а  ;   Ā  ,  а   

F: ĀĀ,    Āа,     Āа,     аа

    чорне     строкаті       біле

 

Розщеплення ознак за фенотипом і генотипом – 1:2:1, що відповідає умовам задачі.

Правило четверте.

Якщо внаслідок схрещування двох фенотипно однакових особин в потомстві відбувається розщеплення ознак у співвідношенні 9: 3: 3: 1, то вихідні особини  були дигетерозиготними.

Задача. При схрещуванні двох морських свинок із чорним і кудлатим хутром отримано 10 чорних свинок з кудлатим хутром, 3 чорних з гладеньким, 4 білих з кудлатим, 1 біла з гладеньким хутром. Які генотипи батьків?

Отже , розщеплення ознак у гібридів першого покоління в даному випадку було близьке  до співвідношення 9:3:3:1, тобто до того співвідношення , яке маємо при схрещуванні дигетерозигот між собою (А – чорне забарвлення хутра, а – біле, В – кудлате хутро, b - гладеньке ). Перевіримо це:

Р:       АаВb       ×      АаВb

G:    АВ , Аb ,          АВ , Аb ,

         аВ , аb;             аВ , аb ;

F: 1ААВВ, 2ААВb, 2АаВВ, 4АаВb,  1 ААbb,  2 Ааbb, 1ааВВ, 2ааВb,  1ааbb.

          ч.  к.          ч.  к.          ч.  к.        ч.  к.         ч.  гл.         ч. гл.       б.  к.      б.  к.       б.  гл.

Розщеплення ознак за фенотипом 9: 3: 3: 1.

Правило п’яте.

Якщо при схрещуванні двох фенотипно однакових особин у нащадків відбувається розщеплення ознак у співвідношеннях 9: 3: 4; 9 : 6 : 1; 9 :7; 12 : 3 : 1; 13 : З або 15 : 1, то це свідчить про явище взаємодії генів, причому розщеплення у співвідношеннях 9 : 3 : 4; 9 : 6 : 1 та 9: 7 є ознакою комплементарної взаємодії генів, а в співвідношеннях 12 : 3 : 1; 13: 3 та 15:1 — їхньої епістатичної взаємодії.

Задача. Обидва домінантних алелі мають самостійний прояв, причому фенотипи, що утворюються, однакові. У гарбузів сферична форма плоду визначається домінантними алелями різних генів — А і В. За сумісного перебування в генотипі алелів А і В форма плоду дископодібна, рослини з генотипом ааbb мають видовжений плід.

P: ААbb (сферична) х ааВВ (сферична)

F1: дископодібні (АаВb)

F2: 9 дископодібних : 6 сферичних : 1 видовжений.

В F2 спостерігаємо розщеплення, яке дане в п’ятому правилі, отже, маємо справу з комплементарною взаємодією генів.

 

 


1.1.          Моногібридне схрещування

Моногібридне схрещування — це схрещування особин, які відрізняються за однією досліджуваною ознакою.

При розв'язанні задач на моногібридне схрещування слід користуватися таким алгоритмом:

1) спочатку запишіть позначення алелів і відповідних проявів ознак;

2) генотип рецесивної особини можна визначити відразу, оскільки можливий лише один його варіант;

3) особини з домінантною ознакою обов'язково матимуть один домінантний алель, а другий можна визначити, знаючи, що в кожного гібрида один алель — від однієї батьківської особини, а другий — від іншої.

1.1.1.    У людини карий колір очей (В) домінує над блакитним (Ь). Гомози­готний  кароокий чоловік одружився з блакитноокою жінкою. Який колір очей матимуть їхні діти?


Дано:

В- кароокість;

b- блакитноокість;

F1 - ?

P: ♀ bb   ×  ♂ ВВ

 G:   b      ;          В

F:   В b – 100%  кароокі

 

 

 

Відповідь :  всі діти матимуть  карий колір очей.

 

1.1.2. Ген кароокості домінує над геном блакитноокості. Блакитноокий чоловік, батьки якого мали карі очі, одружився з кароокою жінкою, у батька якої очі були блакитні, а у матері - карі. Якого кольору очей можна чекати у дітей від цього шлюбу?

Дано:

В- кароокість;

b- блакитноокість;

F1 - ?

Вb              bb               Вb            Вb

         Вb                                 bb            

P: ♀ В b  ×  ♀ b b  

G:  В ,  b    ;       b 

 F:   В b,     b b

                                                  карі       блак.

                                                          50%        50%

 Відповідь: 50% дітей матимуть карий колір очей,   50% - блакитноокі.

1.1.3. Кароокий чоловік, батько якого мав блакитні очі, а мати - карі, одру­жився з кароокою жінкою, батьки якої теж мали різний колір очей. Троє дітей від цього шлюбу мали карі очі, а одна дитина - блакитні. Визначте генотипи батьків.

Дано:

В- кароокість;

b- блакитноокість;

P 1 - ?

Оскільки, при схрещуванні двох фенотипно однакових  особин в їхніх нащадків спостерігається розщеплення ознак 3:1, то ці особини гетерозиготні.

В_           bb                           В_             bb

       Вb                                            Вb

                                           P: ♀ Вb  ×  ♀ Вb  

                                           G:  В ,  b    ;     В ,  b  

                                            F:   ВВ,   Вb,    Вb,    b b

                                                  карі     карі   карі     блак.

Відповідь:  обоє батьків є гетерозиготними – Вb.

 

1.1.4. У людини ген полідактилії (шестипалості)(Р)домінує над геном нормальної будови руки (р). Від шлюбу гетерозиготного шестипалого чо­ловіка з п'ятипалою жінкою народилося двоє дітей - п'ятипалий і шестипалий. Які генотипи дітей?

Дано:

P- полідактилія;

р - п'ятипалість;

F1 - ?

P: ♀ р р   ×  ♂ Pр

G:      р    ;       P  ,   р

F:     Pр,             рр

    Шестипал.  п'ятипал.

 

Відповідь: генотип шестипалої дитини - Pр, а  п'ятипалої - рр.

 

1.1.5. У людини ген полідактилії (шестипалості) (Р)домінує над геном нормальної будови руки (р). Від шлюбу гомозиготного шестипалого чо­ловіка з жінкою з нормальною будовою кисті народилася дитина. Який генотип і фенотип вона має?

Дано:

P- полідактилія;

р - п'ятипалість;

F1 - ?

P: ♀ р р   ×  ♂ PP

G:      р    ;       P 

 F:     Pр,            

     шестипал. 

 

Відповідь: гетерозиготна (Pр) шестипала дитина.

1.1.6. Ген комолості (безрогості) у великої рогатої худоби домінує над ге­ном рогатості. Яке потомство слід чекати від схрещування рогатого бугая з гомозиготною комолою коровою?

Дано:

А- комолість;

а- рогатість;

F1 - ?

P: ♀ АА × ♂ аа

G:    А  ;      а

F:     Аа

 

 

Відповідь: все потомство буде комолим.

 

1.1.7. Ген комолості (безрогості) у великої рогатої худоби домінує над ге­ном рогатості. Комола корова народила двох телят, одне з яких вия­вилося безрогим, а друге - рогатим. Визначте можливі генотипи бать­ківських форм.

Дано:

А- комолість;

а- рогатість;

P 1 - ?

Якщо отримали потомство, в якого спостерігається розщеплення за однією парою ознак, то одна з батьківських особин була гетерозиготною, а друга гомозиготною за рецесивною ознакою.

                                           P:    Аа    ×  ♂ аа

                                  G:  А , а   ;      а

                                           F:     Аа,     аа

                                                   ком.   рогатість

Відповідь: генотипи бать­ків - ♀ Аа,  ♂ аа  .

 

1.1.8.  У людини ген однієї з форм спадкової глухонімоти є рецесивним щодо гена нормального слуху. Глухоніма жінка вийшла заміж за чо­ловіка з нормальним слухом, їхня дитина - глухоніма. Визначте ге­нотип жінки, її чоловіка і дитини.

Дано:

А-  нормальний слух ;

а -  глухонімота ;

F1 - ?

- ?

♀-?

Глухоніма дитина аа отримала рецесивні алелі гена від своїх батьків. Отже, чоловік з нормальним слухом є гетерозиготним – Аа, жінка – глухоніма аа

P: ♀ аа    ×  ♂ Аа

G:    а    ;        А   ,   а

 F:     Аа,     аа

        норм.     глухоніма

Відповідь: , жінка – глухоніма аа, чоловік з нормальним слухом є гетерозиготним – Аа,  глухоніма дитина аа.

 

1.1.9. При схрещуванні високорослого помідора із карликовим усе потомствов F1 мало високе стебло. Але в F2 серед 35 800 одержаних кущів помідорів 8 950 були карликовими. Скільки гомозиготних рослин є серед гібридів F2?

Дано:

А-   високорослий помідор ;

а -  карликовий ;

F2 –АА,  аа - ?

 

 

З умови задачі легко зробити висновок , що високий ріст помідора домінує над карликовим, оскільки в F1

всі потомки мали високе стебло - Аа.

P2:   Аа   ×  Аа

G:   А  ,   а    ;     А ,  а

F2:  АА,    Аа,      Аа,    аа  

              високорослі          карлик

        25%          50%            25%

 

Відповідь:      за умовами задачі гомозиготних  аа карликових рослин  - 25%  - 8 950 кущів, а значить і  -   високорослих помідор АА (25%) – 8950 кущів.

 

1.1.10. У вівса стійкість проти іржі домінує. Якими будуть гібриди в F1 від схрещування ураженого іржею вівса з гомозиготним стійким? Яким буде друге покоління гібридів? Запишіть усі форми, які можуть утворитися від схрещування однієї із стійких рослин F2 з гібридом F1.

Дано:

А -  стійкість проти іржі;

а - сприйнятливість до іржі  ;

F1- ?

F2 - ?

F3 - ?

 

 

P:  ♀ аа   ×   ♂ АА

G:      а  ;       А

F:   Аа - стійкі проти іржі.

P2: ♀ Аа    ×        Аа

G:   А ,  а    ;      А ,  а  

F2:  АА,     Аа,    Аа,      аа

            стійкі             уражені

            75%                  25%

P3:  ♀ АА   ×   ♂ Аа

G:       А     ;       А ,   а  

                                                        F3:  АА,    Аа

                                                                 стійкі

Відповідь:   в F1 всі гібриди стійкі проти іржі; в  F2 спостерігається розщеплення за фенотипом 3:1 – 75% - стійкість проти іржі, 25% - уражені іржею;  F3 – 100% стійкі проти іржі.

 

1.1.11. У результаті схрещування коричневої норки з сірою - потомки ко­ричневі. У  F2 одержали 77 коричневих і 25 сірих особин. Яка ознака домінує? Скільки гомозигот (теоретично) є серед 77 коричневих і 25 сірих норок? Як це можна визначити?

 

Дано:

А-    коричнева норка;

а -  сіра норка;

F2 -  ?

 

P:  АА   ×  ♂ аа

G:      А      ;          а

F1:  Аа   - коричневі норки.

P2:    Аа   ×   Аа

G:   А ,   а    ;      А ,  а

F2:  АА,  Аа,    Аа,    аа

                                                  25%        50%          25%

                                                      коричневі           сірі

Відповідь:  аа – 25  сірих норок,  АА – 25 коричневих норок.

 

 


1.2.          Проміжне  успадкування

У деяких випадках один домінантний  алель гена не повністю пригнічує рецесивний алель. За такої умови спостерігається проміжне успадкування, тобто ознаки гібридів є проміжними у порівнянні з батьківськими формами.

Наприклад, у нічної красуні є форми з червоним і білим забарвленням квітки. Гібридні форми мають рожеві квітки, оскільки жоден з алелів гена не проявляється сповна.

Один з алелів вважають умовно домінантним і над його символом ставлять риску: Ā — червоні квітки; а — білі квітки.

1.2.1.   Від схрещування двох форм нічної красуні отримано гібриди, які схрестили між собою. Одержали потомство,  25% яких мали червоні, 50% рожеві, 25% білі квітки. Визначте генотипи і фенотипи батьків.

 

Дано:

Ā Ā -    червоні  квітки;

аа -  білі квітки  ;

Āа -  рожеві  квітки .

P  -  ?

P:  ♀ Āа   ×  ♂ Āа

G:  Ā ,  а  ;     Ā  ,  а

F:   ĀĀ,         Āа,     Āа,            аа.

червонопл.     рожеві плоди         біло плідна

 

 

Відповідь: Співвідношення 1:2:1 за генотипом і фенотипом можна отримати у випадку неповного домінування від схрещування гетерозиготних батьків Āа – рожеві  квітки.

 

1.2.2.   Схрестили дві форми суниць — червоноплідну та білоплідну. Потомство має рожеві плоди. Яким буде потомство за генотипом і фенотипом від схрещування між собою гібридних форм із рожевими плодами?

Дано:

Ā Ā -    червоноплідна;

аа -  білоплідна;

Āа -  рожеві плоди.

F1 -  ?

P1:  ♀ Ā Ā   ×  ♂ аа

G:        Ā     ;         а

F1:   Āа - рожеві плоди        

P2:  ♀ Āа   ×  ♂ Āа

G:  Ā ,  а  ;     Ā  ,  а

F2:   ĀĀ,         Āа,     Āа,            аа.

червонопл.     рожеві плоди         біло плідна

Відповідь: 1 ĀĀ – червоноплідна , 2 Āа – рожеві  плоди,  1аа – білоплідна.

1.2.3.   Внаслідок схрещування двох сортів нічної красуні отримано 52 рослини із рожевими квітами і 49 рослин із білими. Визначте генотипи і фенотипи батьків.

 

Дано:

Ā Ā -    червоні  квітки;

аа -  білі квітки  ;

Āа -  рожеві  квітки .

P  -  ?

Згідно другого правила,  співвідношення 1:1можна отримати при схрещуванні, коли  одна з батьківських особин була гетерозиготною, а друга гомозиготною за рецесивною ознакою.

P:  ♀ Āа   ×  ♂ аа

                                            G:    Ā ,  а  ;        а

                                           F:      Āа,           аа.

                                                           рожеві         білі

Відповідь: Генотипи  батьків: Āа – рожеві   квітки та  аа – білі  квітки.  

 

1.2.4.   Червоноквіткову форму нічної красуні схрестили з білоквітковою. Яким буде потомство від схрещування рослин першого покоління: а) з білоквітковою батьківською формою; б) з червоноквітковою батьківською формою?

 

Дано:

Ā Ā -    червоні  квітки;

аа -  білі квітки  ;

Āа -  рожеві  квітки .

F  -  ?

P1:  ♀ Ā Ā   ×  ♂ аа

G:        Ā     ;         а

F1:   Āа - рожеві плоди        

а) P:  ♀ Āа   ×  ♂ аа

    G:    Ā , а   ;        а

    F2:   Āа,        аа.

           рожеві     білі

              50%      50%

б) P:  ♀ Āа   ×  Ā Ā

   G:    Ā ,  а  ;        Ā

   F3:    ĀĀ,      Āа

          червоні    рожеві    

              50%        50%  

Відповідь: а) 50% - рожеві,  50%  - білі квітки;  б) 50%  - червоні , 50%  - рожеві квітки.  

 

1.2.5.   При схрещуванні чорного півня з білою куркою всі курчата строкаті. В другому поколінні отримано 24 строкатих, 12 чорних і 10 білих. Яким буде потомство від схрещування: а) строкатих курей з чорними півнями; б) строкатих півнів з білими курми?

 

Дано:

Ā Ā -    чорне пір’я;

а а-  біле пір’я;

Āа -  строкате пір’я.

F  -  ?

 

P:  ♀ аа   ×  ♂ Ā Ā  

G:        а     ;      Ā

F1:   Āа - строкате пір’я

а) P:  ♀ Āа   ×  Ā Ā

   G:    Ā ,  а  ;        Ā

   F2:    ĀĀ,       Āа

            чорні    строкаті   

             50%        50%  

б) P:  ♀ Āа   ×  ♂ аа

    G:    Ā , а   ;        а

    F3:   Āа,           аа.

           строкаті     білі

              50%          50%

Відповідь: : а) 50% - чорне,  50%  - строкате пір’я; 

б) 50%  - строкате,  50%  - біле пір’я.    

 

1.2.6.   Серпоподібноклітинна анемія успадковується як ознака з неповним домінуванням. Гомозиготні рецесивні індивідууми рано помирають, гетерозиготні життєздатні і мають особливу форму гемоглобіну. Малярійний плазмодій не здатний живитися цим гемоглобіном, тому гетерозиготи не хворіють на малярію. Яка ймовірність народження дітей, стійких до малярії, у родині, де один із батьків гетерозиготний, а другий нормальний щодо цієї ознаки?

Дано:

Ā  -    нормальна форма еритроцитів;

а -   серпоподібноклітинна анемія ;

Āа -  особливу форму гемоглобіну, стійкість до малярії.

F  -  Āа - ?

P:  ♀ Āа     ×  ♂ ĀĀ  

G:    Ā ,  а  ;         Ā

F2:    ĀĀ,                 Āа

         норм.     стійкий до малярії

            50%                            50%

 

 

 

 

Відповідь:  Ймовірність  народження дітей, стійких до малярії  - 50%.

1.2.7.   Яка ймовірність народження дітей, нестійких до малярії, у родині, де обоє батьків є стійкими до цієї хвороби?

Дано:

Ā  -    нормальна форма еритроцитів, не стійкі до малярії;

а -   серпоподібноклітинна анемія;

аа -  рано помирають;

Āа -  особливу форму гемоглобіну, стійкість до малярії.

F  -  ĀĀ  ?

P:  ♀ Āа     ×  ♂ Āа  

G:    Ā ,  а  ;       Ā , а

F2:    ĀĀ,     Āа,    Āа,              аа

     не стійкі       стійкі          рано помирають

          25%                  50%                            25%

 

 

 

 

 

Відповідь:  Ймовірність  народження дітей, не стійких до малярії - 25%.   

 

 


1.3.          Дигібридне схрещування

Схрещування, за якого аналізується успадкування двох пар альтернативних ознак, що кодуються двома парами алельних генів, називають дигібридним.

Якщо пар ознак і пар генів більше за дві - схрещування полігібридне. Закони одноманітності і розщеплення ознак виявляються при дигібридному і полігібридному схрещуванні. Коли кожна пара генів, які аналізуються, є локалізованою в окремій парі гомологічних хромосом (незчеплене успадковування) реалізується закон Менделя незалежного успадкування: при ди- і полігібридному схрещуванні успадковування за кожною з пар ознак, що аналізуються, відбуваєть­ся незалежно від інших пар. Цитологічною основою цього закону є рівноймовірне розходження під час мейозу гомологічних хромосом до полюсів клітини, яка ділиться. Унаслідок цього гени з однієї пари комбінуються з генами з іншої пари, і в потомстві спостерігається незалежне розщеплення за фенотипом.

 

1.3.1. Які типи гамет утворюють організми з такими генотипами:

а) ААВВ; б) ААВb; в)АаВВ; г)АаВb; д) ААbb; е) Ааbb; є)ааВВ; ж)ааВb?

Розв’язок :

а) ААВВ= АВ ;                                             д) ААbb=  Аb  ;

б) ААВb=  АВ,  Аb ;                                    е) Ааbb =  Аb  ,  аb  ;

в) АаВВ=  АВ , аВ  ;                                    є) ааВВ =  аВ  ;

г) АаВb=АВ , Аb ,  аВ  , аb  ;                      ж) ааВb =  аВ  ,  аb  .

 

1.3.2. У помідорів нормальна висота (А) і червоне забарвлення плодів  (В) – домінантні ознаки, а карликовість і жовтоплідність – рецесивні. Які плоди будуть у рослин, одержаних в результаті таких схрещувань:

а) ААbb × ааВВ;   б) АаВb × ааbb?

Дано:

А-  нормальна висота ;

а – карликовіст;

В-   червоне забарвлення ;

b-  жовтоплідність ;

F1 - ?

Розв’язок :

а) P:♀ ААbb × ♂ааВВ

   G:        Аb  ;         аВ

   F: АаВb - нормальна висота помідорів з червоним забарвленням плодів. 

б) P: ♀АаВb     ×  ♂ ааbb

    G: АВ , Аb ,            аb 

          аВ  , аb ; 

    F: АаВb,        Ааbb,           ааВb,            ааbb

         норм.вис.     норм.вис.    карликовість      карликовість

          червоні      жовті              червоні                жовті

Відповідь: а) нормальна висота помідорів з червоним забарвленням плодів; . 

б) 50%- червоноплідні; 50% -жовтоплідні.

 

1.3.3. У помідорів червоний колір (А) домінує над жовтим (а), а куляста форма плода (В) — над грушоподібною (Ь) . Схрестили рослину, гетерозиготну за червоним забарвленням і з грушоподібною формою плода, з гетерозиготною за кулястою формою й з жовтими плодами. Визначте, якими будуть гібриди першого покоління.

 

Дано:

А- червоний колір;

а – жовтий колір;

В-  куляста

форма плода ;

b- грушоподібна форма плода;

F1 - ?

P: ♀  Ааbb   ×  ♂ ааВb

G:    Аb , аb   ;      аВ , аb

F:  АаВb – червоні кулясті;  

Ааbb -  червоні грушоподібні;

 ааВb – жовті кулясті;  

 ааbb – жовті грушоподібні.

 

 

Відповідь: серед гібридів першого покоління

25%- червоні кулясті, 25% - червоні грушоподібні,

25% - жовті кулясті, 25% - жовті грушоподібні.

 

1.3.4. Один із сортів пшениці має червоне колосся (домінантна ознака) й невилягаюче стебло (рецесивна ознака). Інший сорт пшениці має біле

колосся (рецесивна ознака) й вилягаюче стебло (домінантна ознака). Обидва сорти гетерозиготні. Який відсоток гібридів із білим колоссям і невилягаючим стеблом буде отримано внаслідок схрещування цих сортів?

 

Дано:

А-  червоне колосся ;

а –  біле колосся ;

В-  вилягаюче стебло;

b-  невилягаюче стебло ;

F1 - ?

P: ♀  Аа bb    ×  ♂ ааВb

G:   Аb ,  аb  ;             аВ  ,  аb 

F:  АаВb – червоні і вилягаюче стебло;

      Ааbb – червоні та невилягаюче стебло ;

      ааВb –  білі і вилягаюче стебло;

      ааbb – білі і невилягаюче стебло.

 

Відповідь: 25% з білим колоссям і невилягаючим стеблом.

 

1.3.5. Сорт помідора з червоними кулястими плодами схрещено з сортом, який має жовті кулясті плоди.  У потомстві має червоні кулясті плоди та  червоні грушоподібні. Визначте генотипи батьків.

Дано:

А-  червоні  плоди;

а –  жовті;

В-   кулясті плоди ;

b-   грушоподібні.

P1 - ?

 

За умовами задачі, в результаті схрещування, за кольором плодів розщеплення не відбулося, а лише за формою плодів.  Отже, рослини є гомозиготними за червоним кольором плодів (домінантна ознака) і гетерозиготні за  формою плодів.

P: ♀  ААВb  ×  ♂ ааВb

G:   АВ ,  Аb  ;    аВ ,  аb

 F:  АаВВ,   АаВb,  АаВb,    Ааbb.

                                                                   червоні кулясті           червоні

                                                                                                         грушоподібні

Відповідь: генотипи батьків: ААВb - червоні кулясті, ааВb - жовті кулясті.

 

1.3.6.У людини кароокість і наявність ластовиння — домінантні ознаки. Кароокий без ластовиння чоловік одружується з блакитноокою жінкою, котра має ластовиння. Визначте, якими в них будуть діти, якщо чоловік гетерозиготний за ознакою кароокості, а жінка гетерозиготна за ознакою ластовиння.

Дано:

А  - кароокість;

а –  блакитноокість;

В -  наявність ластовиння;

b  -  відсутність  ластовиння.

F1 - ?

P: ♀  ааВb    ×    Ааbb

G:   аВ ,  аb  ;        Аb ,  аb

F:  АаВb - кароокі з ластовинням;  

     ааВb – блакитноокі з ластовинням;  

     Ааbb – кароокі без ластовиння;

     ааbb - блакитноокі без ластовиння.

 

Відповідь: 25% - кароокі з ластовинням,

25% - блакитноокі з ластовинням,

25% - кароокі без ластовиння,

25% - блакитноокі без ластовиння.

 

1.3.7.У великої рогатої худоби алель безрогості домінує над алелем рогатості, алель чорного кольору – над алелем червоного. Схрестили гетерозиготного за обома генами бугая з такою ж коровою. Яка ймовірність народження безрогих червоних телят?

Дано:

А  - безрогість;

а –  рогатість;

В -   чорний колір;

b  -  червоний колір.

      F1 -  А_ bb-?

P: ♀  АаВb  ×    АаВb

G:     АВ                  АВ

          Аb                   Аb

           аВ                   аВ

           аb                    аb

F:

 

АВ

Аb

аВ

аb

 

АВ

ААВВ

безрогі

чорні

ААВb

безрогі

чорні

АаВВ

безрогі

чорні

АаВb

безрогі

чорні

 

Аb

ААВb

безрогі

чорні

ААbb

безрогі

червоні

АаВb

безрогі

чорні

Ааbb

безрогі

червоні

 

аВ

АаВВ

безрогі

чорні

АаВb

безрогі

чорні

ааВВ

рогаті

чорні

ааВb

рогаті

чорні

 

аb

АаВb

безрогі

чорні

Ааbb

безрогі

червоні

ааВb

рогаті

чорні

ааbb

рогаті

червоні

Відповідь: ймовірність народження безрогих червоних телят становить 3/16=18,75%

 

1.3.8. У курей чорне забарвлення пір'я визначається геном Е, буре – е, наявність чубчика — С, відсутність — с. Бурого чубатого півня схрещено з чорною куркою без чубчика. В потомстві 50% курчат чорних чубатих і 50% бурих чубатих. Які генотипи батьків?

Дано:

Е  -  чорне  пір'я;

е –  буре  пір'я;

С -    наявність чубчика;

с -   відсутність  чубчика.

      Р - ?

Оскільки у нащадків відбулося розщеплення за кольором пір’я у співвідношенні 1:1, то один з батьків гетерозиготний, а інший – гомозиготний за цією ознакою. Всі потомки чубаті, а значить батько є гомозиготним – СС. Перевіримо схемою схрещування:

P: ♀  Еесс   ×    ееСС

                                                 G:    Ес , ес   ;          еС

                                                 F:     ЕеСс,       ееСс

                                                                    чорні          бурі

                                                                   чубаті         чубаті

                                                                      50%          50%

 

Відповідь: генотип курки – Еесс, генотип півня – ееСС.

 


1.4. Успадкування, зчеплене зі статтю

 Існують чотири основних типи хромосомного визначення статі.

Тип визна-

чення статі

Організми

Соматичні клітини

Гамети

Гетеро-гаметна стать

Сперматозоїди

Яйце-

клітини

ХY

Людина, ссавці, комахи ряду Двокрилих, деякі риби, рослина куколиця

ХХ

ХY

Х  і Y

Х  і  Х

чоловіча

ХY

Птахи, комахи ряду Лускокрилих, деякі риби

ХY

ХХ

Х  і  Х

Х  і Y

жіноча

ХО

Коники, клопи

ХХ

ХО

Х  і  О

Х  і  Х

чоловіча

ХО

міль

ХО

ХХ

Х  і  Х

Х  і  О

жіноча

 

При успадкуванні ознак у людини в випадку, коли ген локалізований у Х-хромосомі, він передається від батька лише до дочок. А від матері – до    синів і дочок порівну, якщо рецесивний алель зчеплений з Х-хромосомую, то у жінок він проявляється лише в гомозиготному стані. А у чоловіків (за умови локалізації в негомологічній ділянці Х-хромосоми) – завжди.

У схемах схрещувань вказують, у якій статевій хромосомі міститься данний алель. Наприклад, рецесивний алель гемофілії міститься в Х-хромосомі і його позначають Хh, а домінантний алель нормального зсідання крові позначається XH.

 

1.4.1. Дочка гемофіліка виходить заміж за сина іншого гемофіліка, причому наречений і наречена не хворіють на гемофілію. Визначте ймовірність народження хворої дитини.

Дано:

Н – нормальне  зсідання крові;

h     гемофілія.

      F1 -?

Дочка гемофіліка отримала від батька Х-хромосому з рецесивним алелем гемофілії h, але оскільки вона не є хвора, значить, її друга Х-хромосома несе домінантний алель Н. Таким чином, генотип нареченої ХHXh. Наречений отримав від батька У-хромосому, від матері Х-хромосому з алелем Н, а його генотип – ХНY.

Р:     ♀ XHXh  × ♂ XHY

G:      XH,  Xh ;      XH ,  Y

 F: XHXH,       XHY,      XHXh,       XhY

 нормальна, нормальна, нормальна, гемофілік

                                                                    25%

Відповідь: ймовірність народження хворої дитини (хлопчика) –1/4 (25%) .

 

1.4.2. У курей зчеплений зі статтю ген А в рецесивному стані має летальну дію. Яка частина потомства загине, якщо схрестити курку з гетерозиготним півнем ?

Дано:

ХА     норма;

Xа  летальна дія ;

      F -?

У птахів жіноча стать є гетерогаметною, а чоловіча – гомогаметною. Генотип курки ХАУ, півня ХАХа

Р:  ♀ХАУ   ×  ♂ХАХа

G:  ХА, У   ;      ХА ,  Ха

                                        F: ХАХА,     ХАХа,     ХАУ,     ХаУ.

                                                    Норма       норма      норма    летальна дія

                                                                                                         25%.

Відповідь: жіночі особини з генотипом ХаУ загинуть, їхня частка складає 25%.

 

1.4.3.    Темна емаль зубів визначається домінантними алелями двох різних генів, один із яких розташований в аутосомі, другий – у великій Х-хромосомі. В сім’ї, де батьки мають темні зуби, народилися дівчинка та хлопчик із нормальним кольором зубів. Визначити ймовірність народження наступної дитини також із нормальними зубами, якщо темні зуби матері зумовлені геном Х-хромосоми, а темні зуби батька – аутосомним геном.

Дано:

ХА  – темна емаль зубів;  

Xа  -  нормальний колір зубів ;

В – темна  емаль зубів; 

b-   нормальний колір зубів

      F -?

Р:  ♀ХАХаbb   ×  ♂ХаУВb

G:  ХАb, Хаb   ;      ХаВ ,  Хаb, УВ, Уb

 F: ХАХаВb,    ХАХаbb,     ХАУВb,    ХАУbb,

     темні зуби  темні зуби   темні зуби   темні зуби

ХаХаВb,      ХаХаbb,        ХаУВb,       ХаУbb.

темні зуби       норм.            темні зуби        норм.

 

Відповідь: ймовірність народження дитини із нормальними зубами становить -  1/4.

 

1.4.4.    Яка ймовірність народження хлопчиків і дівчаток у сім’ї, в якій мати – носій рецесивного летального алеля, зчепленого зі статтю, що викликає загибель зародка на ранніх стадіях розвитку?

Дано:

ХА     норма;

Xа  летальна дія ;

      F1 -?

Р:     ♀ XАXа  × ♂ XАY

G:      XА,  Xа ;      XА ,  Y

F:  ХА ХА,        ХАY,       ХА Xа,       XаY.

     дівч. зд.    хл. зд.   дівч. зд.     загибель зародка

 

Відповідь: ймовірність народження дівчаток – 2/3, хлопчиків – 1/3.

 

1.4.5.  Чоловік дальтонік одружується з нормальною жінкою, батько якої був дальтоніком. Який буде зір у їхніх дітей?

Дано:

D     нормальний зір;

d –  дальтонізм.

      F1 -?

Р:     ♀ ХDX d  × ♂ XdY

G:      ХD , Xd  ;      Xd ,  Y

F:  ХDX d,    ХDY,          XdXd,     XdY

    нормальний зір.            дальтоніки

             50%                            50%

 

Відповідь: 50%  дітей – дальтоніки, 50%  матимуть нормальний зір.

 

1.4.6. Які діти можуть народитися від шлюбу гемофіліка з жінкою-дальтоніком. Яка не є носієм алеля гемофілії?

Дано:

D     нормальний зір;

d –  дальтонізм.

Н – нормальне  зсідання крові;

h     гемофілія

      F1 -?

Р:     ♀ XHd XHd    ×   ♂ XhDY

G:            XHd       ;       XhD ,  Y

F:  XHd XhD - дівчатка з нормальним зсідання крові та кольоровим зором; 

 XHdY - хлопчики-дальтоніки з нормальним зсіданням крові.

 

Відповідь: дівчатка з нормальним зсідання крові та кольоровим зором, хлопчики-дальтоніки з нормальним зсіданням крові.

 

1.4.7. Батько і мати здорові, а дитина хворіє на гемофілію. Яка стать у дитини.

Дано:

Н – нормальне  зсідання крові;

h     гемофілія.

      F -?

Р:     ♀ XHXh  × ♂ XHY

G:      XH,  Xh ;      XH ,  Y

F: XHXH,       XHY,      XHXh,       XhY

нормальна, нормальна, нормальна,  хл. гемофілік

 

Відповідь: стать  хворої дитини – чоловіча.

 

1.4.8. У людини відсутність потових залоз визначається рецесивним алелем, локалізованим в Х-хромосомі. Чоловік, який страждає відсутністю потових залоз, одружився на здоровій жінці. Які в них можуть бути діти.

Дано:

А –  наявність потових залоз;

а – відсутність потових залоз.

      F -?

Р: ♀ XАXа ×♂ XаY   

G:  XА, Xа    ;    Xа , Y        

F: XАXа,      XАY,       XаXа,      XаY.

   дів. зд.        хл. зд.          дів. хв.     хл.хв.

 

Відповідь: 50% дівчаток –здорові й 50% - хворі; 50% хлопчиків –здорові і 50% -хворі.

 

1.4.9.  У котів гени чорного і рудого кольору шерсті локалізовані в Х-хромосомі. Гетерозиготні особини мають черепахове (рябе) забарвлення.   Схрестили чорну самку з рудим котом. Чи будуть у потомстві особини з рудим кольором шерсті?

Дано:

XА  чорний колір шерсті;

ХВ  рудий колір шерсті;

XА ХВ -  черепахове забарвлення.

      F -?

Р: ♀ XАXА ×♂ XВY   

G:      XА    ;     XВ , Y        

F:    XАXВ,                  XАY

черепахова кішка        чорний кіт

 

 

Відповідь: особин з рудим кольором шерсті у потомстві не буде.


Задачі на утворення гамет при зчепленому з статтю спадкуванні

1.4.10.  Чим відрізняється успадкування ознак, зчеплених зі статевою Y-хромосомою у курей і мухи дрозофіли?

Відповідь: У курей від самок до самок, у мух дрозофіл – від самців до самців.

1.4.11.  Як можна відрізнити аутосомну ознаку від ознаки, зумовленої геном, локалізованим в Y-хромосомі?

Відповідь: Зчеплена з Y-хромосомою ознака зустрічається тільки в чоловіків.

1.4.12.  У диплоїдному наборі в гороху міститься 14 хромосом, в кукурудзи – 20, в дрозофіли – 8, в голуба – 16, в людини – 46 хромосом.

а) Скільки хромосом міститься в статевих клітинах гороху, кукурудзи, дрозофіли, голуба, людини?

б) Скільки аутосом і статевих хромосом міститься в соматичних клітинах дрозофіли, голуба, людини?

Відповідь: а) В статевих клітинах у гороху 7 хромосом; кукурудзи – 10; у дрозофіли – 4; в голуба – 8; в людини – 23.

б) В дрозофіли 3 пари аутосом і 1 пара статевих хромосом; в голуба 7 пар аутосом і 1 пара статевих хромосом; в людини 23 пари аутосом і 1 пара статевих хромосом.

1.4.13.  У дрозофіли, ссавців і людини гомогаметна жіноча стать, а гетерогаметна – чоловіча. В птахів гомогаметна чоловіча стать, а гетерогаметна -–жіноча. Які статеві хромосоми містяться в клітинах тіла: а) в самки дрозофіли? б) в самців дрозофіли? в) в курки? г) в півня? д) в жінки? е) в чоловіка?

Відповідь: а) Дві Х-хромосоми; б) Х- і Y-хромосоми; в) Z i W – хромосоми (або Х- і Y-хромосоми); г) Дві Z - хромосоми (або дві Х-хромосоми); д) дві Х-хромосоми; е) Х- і Y- хромосоми.

1.4.14. Скільки типів гамет, які відрізняються за статевими хромосомами, утворюються під час гаметогенезу: а) у самки дрозофіли? б) у самця дрозофіли? в) в курки? г) в півня? д) в жінки? е) в чоловіка?

Відповідь: а) Один тип яйцеклітин з Х-хромосомою. б) Два типи сперматозоїдів з Х- і Y- хромосомою. в) Два типи яйцеклітин з Z i W – хромосомою (тобто з Х- і Y-хромосомою). г) Один тип сперматозоїдів з W – хромосомою (або з Z-хромосомою). д) Один тип яйцеклітин з Х-хромосомою. е) Два типи сперматозоїдів з Х- і Y-хромосомою.


1.5. Генетика груп крові людини

АВО-система груп крові була відкрита К. Ландштейнером у 1901році. Система груп крові АВО у людини успадковується за типом множинних алелей одного автосомного гена, розташованого у хромосомі 9, локус якого позначається літерою І (від слова ізогемаглютиноген). Вивченням характеру успадкування різних груп крові АВО-системи встановлено, що вони визначаються різним поєднанням трьох алелей однієї алеломорфної групи генів, які позначають IA, Ib та I0. Вони визначають чотири фенотипи: з першою групою І (0), другою II (А), третьою III (В), четвертою IV(АВ) (табл.).

Групи крові системи АВО

Групи крові (фенотипи)

Генотипи

Антигени еритроцитів

Антитіла плазми крові (аглютиніни)

І (0)

І0І0

немає

α і β

II (А)

ІАІА, ІАІ0

А

β

III (В)

ІВІВ, ІВІ0

В

αа

IV (АВ)

ІАІВ

А, В

немає

Резус-фактор - білок (антиген), названий так тому, що вперше (1940 р.) був виділений з еритроцитів мавпи макака-резус (Macacus resus), а потім у людини. Близько 85 % європейців здатні його синтезувати і становлять резус-позитивну групу (Rh+), 15 %  -   нездатні і називаються резус-негативними (Rh-). Резус-фактор зумовлений трьома домінантними тісно зчепленими генами (С, D, Е), розміщеними в першій хромосомі. Успадковуються вони як при моногібридному схрещуванні. Основна роль належить антигену D, якщо він визначається, то кров належить до резус-позитивної (DD або Dd), якщо не визначається - то до резус- негативної (dd).

Під час розв’язування задач на визначення резус-фактора крові людини використовують наступні позначення:

D – ген Rh+;

 d – ген Rh-;

DD  або Dd – Rh+;

dd – Rh-.

1.5.1. У пологовому будинку переплутали двох хлопчиків — Ігоря і Сашка. Батьки одного з них мають I та II групу крові, батьки іншого — II и IV. У Ігоря — I група крові, у Сашка— II. Визначте, хто чий син.

 

Дано:

І пара: і0і0 × ІАі0або ІАІА

ІІ пара:  ІАі0або ІАІА×ІАІВ

Ігор -  І  група крові;

Сашко— II  група крові.

       F ІАІВ  -?

P:  ♀ ІАі0  × і0 і0   -  І пара:

 G:   ІА , і0    ;     і0      

F:   ІАі0,  і0і0

             ІІ          І

P:  ♀ ІАі0  × ІАІВ     -  ІІ пара

G:   ІА , і0    ;    ІА,  ІВ   

 F:   ІАІА, ІАІВ,  ІАі0,  ІВі0

              ІІ          IV            ІІ           ІІІ

 Відповідь: Ігор — син першої пари, Сашко — другої.

 

1.5.2. У матері I група крові, а в батька — IV. Чи можуть діти успадкувати групу крові одного з батьків?

 

Дано:

♀ -  і0 і0 - І   група крові;

♂- ІА ІВ   IV  група крові.

       F -?

P:  ♀ і0і0  × ІАІВ                     

 G:      і0     ;    ІА  ,   ІВ       

F:  ІАі0,  ІВі0

       ІІ       ІІІ

 

Відповідь: діти не можуть успадкувати групу крові батьків.

 

1.5.3. У матері I група крові, а в батька — III. Чи можуть діти успадкувати групу крові своєї матері?

 

Дано:

 і0 і0 - І   група крові;

  ІВі0 – ІІІ група крові.

       F  і0і0  -?

P:  ♀ і0і0  × ІВі0                     

 G:      і0     ;    ІВ  ,   і0       

F:  ІВі0,  і0і0,

       ІІІ      І

 

Відповідь: можуть у випадку, якщо генотип батька ІВі0.

 

1.5.4. Вирішується питання про встановлення батьківства. Лабораторне дослідження показало, що у дитини — I група, а у гаданого батька — IV. Який висновок можна з цього зробити?

Відповідь: особа з IV( ІАІВ) групою крові не може мати дитини з І групою.

1.5.5. Гетерозиготні батьки мають ІІ й ІІІ групи крові. Які групи можливі у їхніх дітей?

Дано:

 ІАі0 - ІІ   група крові;

  ІВі0 – ІІІ група крові.

       F    -?

P:  ♀ ІАі0   ×  ІВі0                     

 G:   ІА , і0    ;    ІВ  ,   і0       

F:  ІВІА, ІАі0, ІВі0,  і0і0,

       ІV      ІІ      ІІІ      І

 

Відповідь: у дітей - І, ІІ, ІІІ, IV групи крові.

 

1.5.6. Батько дівчини має І групу крові, мати — IV. Дівчина одружилася з юнаком, який має III групу крові (ІВі0 ). Від цього шлюбу народилися діти з І, II й IV групами. Чи можливе народження дитини з IV групою?

Дано:

 ІА і0 - ІІ   група крові;

♂-   ІВі0 – ІІІ група крові.

       F ІАІВ  -?

ІАІВ     і0і0     

      ІАі0

P:  ♀ ІАі0  × ІВі0                      

 G:   ІА , і0    ;   ІВ  ,  і0     

 F:  ІАІВ, ІАі0,  ІВі0 , і0і0

                                                                   ІV      ІІ       ІІІ      І

Відповідь: так,  з ймовірністю 25%.

 

1.5.7. У матері IV група крові, у батька – ІІІ (ІВі°). Які групи крові не можуть бути у їхніх дітей?

Дано:

 ІАІВ - IV  група крові;

♂-  ІВі0 – ІІІ група крові.

       F -?

P:  ♀ ІАІВ × ІВі0                      

G:   ІА ,  ІВ  ;    ІВ ,  і0     

F:  ІАІВ, ІАі0,  ІВіВ , ІВі0

      ІV      ІІ        ІІІ      ІІІ

 

Відповідь: у дітей не може бути І група крові.

 

1.5.8. Чоловік, батьки якого мали І й IV групи крові, одружився з жінкою ІІІ групою крові. Від цього шлюбу народилося троє дітей: із І, II, IV групами крові. Які генотипи батьків?

Дано:

- ІВі0 - ІІІ  група крові;

♂-  ІАі0 - ІІ група крові.

 

       P -?

і0і0         ІАІВ  

     ІАі0

P:  ♀ ІВі0 × ІАі0                      

G:   ІВ ,  і0  ;     ІА ,  і0     

F:  ІАІВ, ІАі0,  ІВі0 , і0і0

      ІV      ІІ        ІІІ      І

Відповідь: генотип жінки — ІВі0, чоловіка — ІАі0

 

1.5.9. В одного з батьків II група крові, у другого — III. Визначте генотипи цих батьків, якщо у них народилося шестеро дітей із такими групами  крові: а) в усіх IV; б) у трьох IV й утрьох ІІІ; в) у половини IV, у половини II; г) двоє з IV, двоє з III і двоє з І групами крові.

Дано:

  ІВІВ -  ІІІ  група крові;

      ІВі0 - ІІІ  група крові;

  ІАІА – ІІ  група крові;

      ІАі0 - ІІ  група крові.

       P -?

а) P: ♀ ІАІА   ×  ІВІВ        в) P: ♀ ІАІА   ×  ІВі0       

     G:      ІА      ;        ІВ             G:      ІА          ;         ІВ  ,  і0

      F:  ІАІВ                                                  F:  ІАІВ ,   ІАі0

             ІV –гр                                    ІV         ІІ   

б) P: ♀ ІАі0   ×  ІВІВ              г) P:   ІАі0  × ІВі0                      

    G:   ІА ,  і0  ;          ІВ                     G:   ІА ,  і0  ;    ІВ  ,  і0     

     F:  ІАІВ,   ІВі0                         F:  ІАІВ, ІАі0,  ІВі0 , і0і0

                                                                   IV       ІІІ                                     ІV      ІІ        ІІІ      І

 Відповідь: генотипи батьків: а) ♀ ІАІА , ІВІВ;  б) ♀ ІАі0 , ІВІВ ;

в) ♀ ІАІА, ♂ ІВі0        ; г) ♀ ІАі0 , ІВі0.                       .

 

1.5.10. За яких генотипів батьків дітина не може успадкувати їхні групи крові?

P: ♀ і0і0   ×  ІАІВ                     або                     P: ♀ ІАІА   ×  ІВІВ

G:      і0    ;        ІА,  ІВ                                               G:      ІА      ;         ІВ

F:  ІАі0,      ІВі0                                                                  F:  ІАІВ 

      ІІ гр.      ІІІ гр .                                                    ІV гр.

Відповідь: генотипи батьків -  I (і0і0) та IV (ІАІВ) групи крові або II (ІАІА) й ІІІ (ІВІВ).

 

1.5.11. Батько дитини — гомозиготний резус-позитивний, мати — резус-негативна. Якими можуть бути генотипи і фенотипи дітей?

Дано:

DD  -   Rh+;

dd – Rh-.

 

      F -?

P: ♀ dd  ×  DD

G:      d    ;         D

F:  Dd  - резус-позитивні

 

 

Відповідь: усі діти будуть резус-позитивними, Dd -  гетерозиготними.

 

1.5.12. У хлопчика І група крові, а в його сестри — IV. Які групи крові в їхніх батьків?

Дано:

 і0 і0- І   група крові;

  ІАІВ  IV  група крові.

       P  -?

P:  ♀ ІАі0   ×  ІВі0                     

 G:   ІА , і0    ;    ІВ  ,   і0       

F:  ІВІА, ІАі0, ІВі0,  і0і0,

       ІV      ІІ      ІІІ      І

 

Відповідь: у батьків - II група ( ІАі0) і III група (ІВі0 )

 

1.5.13. Перед судово-медичним експертом поставлене завдання виявити, рідний чи прийманий син в сім’ї батьків. Дослідження крові всіх трьох членів сім’ї показало такі результати: у жінки – резус-позитивна кров IV групи, у чоловіка – резус-негативна І група, у дитини резус-позитивна І група. Яке заключення дасть експерт і на чому воно базується?

Дано:

 ІАІВDD;

   і0і0dd;

  F- і0і0DD.

       P  -?

P:  ♀ ІАІВDD  ×  і0і0dd                     

 G:   ІАD, ІВD   ;          і0d       

F:  ІАі0Dd,     ІВі0Dd.

     ІІ Rh+        ІІІ Rh+

 

 

Відповідь: у батьків з І та  IV групою крові не може народитися син                 з І групою крові.

 


ІІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА.

Тема: Розв’язування типових генетичних задач

Мета: закріпити знання законів Менделя;  формувати уміння складати  схеми моногібридного та дигібридного схрещування особин.

Перебіг роботи

В- І

 1.                   Які типи гамет утворюють рослини, що мають такі генотипи:

а) АаВв; б) ааВв; в) АаВВ; г) ААВв.

 1.                   При схрещуванні жовтої морської свинки з білою, все потомство кремове. Які фенотипи тваринок, що мають генотипи:

а) ĀĀ - ?;   б) аа - ?;    в) Āа - ?

 1.                   У собаки чорна шерсть домінує над коричневою. Чорну самку декілька разів схрещували з коричневим самцем, у результаті чого було отримано 15 чорних і 13 коричневих цуценят. Визначте генотипи потомства.
 2.               Гомозиготна мати має А (II) групу крові, гомозиготний батько – В (III) групу крові. Які групи крові можливі у їхніх дітей?
 3.               Батько хворіє на мігрень (домінантна ознака), а мати здорова. У батька нормальний слух, у матері також, але вона має рецесивну алель глухоти. Яка ймовірність народження в них дитини з обома хворобами, якщо батько гетерозиготний за обома генами?

В- ІІ

 1.               Які типи гамет утворюють рослини, що мають такі генотипи:

а) ААВВ; б) АаВВ; в) ааВВ; г) ААВЬ; г) АаЬЬ

 1.               У пшениці безостість  А домінує над остистістю а, червоне забарвлення колосся В над білим в. Визначте зовнішній вигляд рослин, що мають генотипи: а) АаВв; б) ааВв; в)Аавв; г) аавв.
 2.               У людини ген карого ока домінує над блакитним. Блакитноока  жінка вийшла заміж за гетерозиготного кароокого чоловіка. Який колір очей можливий у їхніх дітей?
 1.               У матері І група крові, а в батька - III. Чи можуть діти успадкувати групу крові своєї матері?
 2.               У помідорів червоне забарвлення плодів  А доміную над жовтим  а, кругла форма В -- над грушоподібною b. Схрестили гетерозиготну рослину з червоним забарвленням і грушоподібною формою плодів із гетерозиготною рослиною за круглою формою плодів з жовтим забарвленням. Якими будуть за фенотипом гібриди першого покоління?

В- ІІІ

 1.               Які типи гамет утворюють рослини, що мають такі генотипи:

а) Аа; б) аа; в) АаВв; г) ааВв?

 1.               Напишіть, які зиготи утворяться від таких типів гамет:

а) ав х Ав; б) АД х аД; в) аД х аД; г) АВ х ав.

 1.               У томатів ген, що зумовлює червоний колір плодів, домінує над геном жовтого забарвлення. Якого кольору будуть плоди у рослин, отриманих від схрещування гетерозиготних червоноплодових рослин з жовтоплодовими?
 2.               У матері І група крові, а в батька – IV. Чи можуть діти успадкувати групу крові одного з батьків?
 3.               Одна з рослин пшениці має червоне колосся (домінантна ознака) і невилягаюче стебло (рецесивна), а інша – біле колосся (рецесивна ознака) і вилягаюче стебло (домінантна). Обидві рослини є гетерозиготними за одним із генів. Скільки відсотків гібридів з білим колоссям і невилягаючим стеблом буде одержано при схрещенні цих рослин?

В- ІV

 1.   Шість особин мають такі генотипи: АА, аа, Вв, СС, Дд, Ее. Які з них: А- гомозиготні; Б - гетерозиготні?
 2.   Які типи гамет утворюють рослини, що мають такі генотипи:

а) АаВв; б) ааВв; в) АаВВ; г) ААВв?

 1. У дрозофіли сірий колір тіла — домінантна ознака, чор­ний колір — рецесивна. При схрещу­ванні сірих і чорних мух половина по­томства має сіре тіло, половина — чорне. Визначте генотипи батьків.
 2. У хлопчика І група крові, а в його сестри - III. Які групи крові у їхніх батьків?
 3. У малини червоний колір плодів і колюче стебло – домінантні ознаки, а жовтий колір плодів і гладеньке стебло – рецесивні. Унаслідок схрещування гетерозиготних за обома ознаками рослин із рослинами, які мають  жовті плоди й гладеньке стебло, отримано 100 нащадків. Скільки з них матимуть жовті плоди й колюче стебло?

 

 


ЛІТЕРАТУРА

 

1. Адріанов В.Л. Біологія: розв’язування задач з генетики. Київ, 1996.

2. Барна І.В., Барна М.М., Барна Л.С. Біологія. Задачі та розв’язки. Тернопіль, 2008.

3. Голда Д.М.,Решетняк Т.А. Збірник задач з біології. Київ, 2006.

4. Збірник задач і вправ з біології / Під ред. А.Д. Тимченка. Київ, 1992.

5. Овчинніков С.О. Збірник задач і вправ із загальної біології: Навч. посіб. –К.: Генеза, 2002.  .

 


 

 

ДОДАТКИ


Додаток 1

УСПАДКУВАННЯ ДЕЯКИХ ОЗНАК У РІЗНИХ ВИДІВ


1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.8
Оригінальність викладу
4.6
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Єременко Тетяна Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Грянко Ирина
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Раєва Алла Фахраддинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Serg14
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Микитенко Майя Миколаївна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
doc
Додано
1 березня 2019
Переглядів
51190
Оцінка розробки
4.8 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку