Розвиток мовленнєвої компетенції на уроках французької мови як засіб успішної соціалізації учнів.

Про матеріал
Даний матеріал є узагальненням досвіду роботи на тему "Розвиток мовленнєвої компетенції на уроках французької мови як засіб успішної соціалізації учнів.".
Перегляд файлу

Розвиток мовленнєвої компетенції на уроках французької мови як засіб успішної соціалізації учнів.

Соціалізація – це процес засвоєння індивідом зразків поведінки, психологічних установок, соціальних норм і цінностей, знань, навичок, що дозволяють йому успішно функціонувати в суспільстві.  

Основною метою нашої педагогічної діяльності є створення необхідних організаційно - педагогічних умов для виховання соціально - компетентної особистості, здатної до самореалізації та активної адаптації на ринку праці.

Учні нашої школи багато подорожують, вищу освіту часто здобувають за кордоном, саме тому забезпечення їхньої соціалізації є актуальним завданням для нас, вчителів іноземної мови. Розвиток іншомовної мовленнєвої компетенції є одним із засобів успішної соціалізації учнів. Мовленнєва компетенція пов’язана з формуванням в учнів умінь і навичок спілкуватися в чотирьох видах мовленнєвої діяльності:  аудіюванні,  говорінні (монолог, діалог),  читанні,  письмі. 

У наш час існує чимало методів і технологій викладання іноземної мови. У своїй практиці ми відштовхуємося від психологічних особливостей дітей, від сучасного сприйняття матеріалу. Ми намагаємося підібрати методи і форми організації навчального процесу таким чином, щоб він став цікавішим, ніж зошит, підручник та ручка. І сьогодні ми хочемо показати наші розробки у цьому напрямі викладання мови.

Навчальний процес з іноземної мови включає три основні методичні етапи: 

  етап презентації нового матеріалу; 

  етап практики в застосуванні засвоєного матеріалу у різних видах мовленнєвої діяльності; 

  етап контроля вивченого матеріалу.

На етапі презентації  – це демонстрація (показ) нового матеріалу та способів оперування ним. Дуже важливу роль при вивченні іноземної мови відіграє наочність. Під час вивчення лексичного матеріалу варто використовувати різноманітну яскраву наочність, що сприяє кращому запам’ятовуванню інформації. Завдяки сучасним Apple технологіям я маю можливість створювати  і використовувати різноманітні засоби наочності. Наприклад, у програмі Keynote я готую презентації з новим лексичним та граматичним матеріалом, які я використовую як на уроці, так і надсилаю учням у домашньому завданні для опрацювання та закріплення вивченого матеріалу (така презентація матеріалу залишається в учнів як посібник, до якого вони завжди можуть звернутися).

Дослідження психології пам’яті свідчать, що нове лише тоді добре запам’ятовується, якщо його можна пов’язати з чимось уже відомим у нашій свідомості. У вивченні іноземної мови це стосується насамперед активної лексики:

дуже неефективно вивчати нові слова, зазубрюючи їх без контексту. Для запам'ятовування слів, фраз і текстів я використовую мнемотехніку. Мнемотехніка - це сукупність різних прийомів, які дозволяють легше запам'ятовувати інформацію. Суть мнемотехніки полягає в тому, що набагато простіше запам'ятати логічні, асоціативні, образні та інші зв'язки між об'єктами, а не самі об'єкти. При створенні зв'язку необхідно пам’ятати наступні правила:

      Образи повинні бути великими.

      Образи повинні бути кольоровими.

      Образи  повинні бути детальними.

Використання мнемотехнічних прийомів сприяє розвитку зв'язного мовлення: збагачення словника, навчання переказу, придумування розповіді, розучування текстів, діалогів.

У сучасному світі робота з учнями потребує застосування нових форм і методів. У своїй практиці я застосовую модель навчання «Перевернутий клас», яка являє собою різновид змішаного навчання, головною особливістю якого є те, що домашнім завданням для учнів є робота в онлайн-середовищі: перегляд навчальних відеоматеріалів або інформаційних ресурсів для опрацювання нового навчального матеріалу або закріплення вже вивченого. Натомість у класі діти під керівництвом і за допомогою вчителя виконують практичні завдання до тієї теми, яку засвоїли вдома. 

Сьогодні практично кожен сучасний вчитель володіє потужним інструментарієм для створення навчальних матеріалів для організації навчання перевернутого класу: сервіси Google (YouTube, Google+, Google Drive та інші) та Apple платформи (Keynote, Клас), аудіо та відео редактори (Screenpresso, iMovie, inShot, та багато інших), редактори тестів та опитувальників (Google Forms), а також вправ, ігор та пазлів (Kahoot, Learningapps.org, Quizlet).

Переваги використання моделі «Перевернутий клас»:

      Учитель отримує час для індивідуальної роботи з кожним учнем, оскільки не має потреби повідомляти новий матеріал, а може одразу зосередитися на виконанні практичних завдань.

      Учень може самостійно, у необхідному темпі передивлятися матеріал, робити у разі необхідності паузу або повертатися до необхідних фрагментів.

      Матеріали доступні для всіх учнів – і для тих, хто був на уроці, і для тих, хто з якоїсь причини був відсутній, і це дуже важливо, бо таким чином наші учні навчаються всюди і завжди.

У своїх домашніх завданнях я використовую аудіо та відео файли, презентації, ігрові тести, що сприяє кращому опрацюванню та закріпленню навчального матеріалу, а учні мають більше свободи і самостійності у навчанні. 

На етапі тренування і практики в застосуванні вивченого матеріалу  я намагаюсь використовувати різноманітні форми організації навчальної діяльності, які б були цікавими та мотивували до навчання.

Моїм учням припала до вподоби ігрова платформа Кahoot!. Навчальні ігри ("kahoots") - це вікторини з багатьма виборами, які можуть бути створені будь-ким і не обмежені щодо вікового рівня чи предмету. У Кahoot! можна грати за допомогою будь-якого мобільного пристрою, настільного комп'ютера або ноутбука з підключенням до Інтернету. Онлайн-сервіс Kahoot! можна використовувати на будь-якому етапі уроку: для перевірки засвоєного за урок матеріалу, для систематизації знань, набутих з теми, чи для узагальнення вивченого матеріалу за рік, пропонувати тести в якості домашньої роботи. Цей сервіс має ряд переваг – він яскравий, соціальний, досить простий для вчителя та цікавий для учнів.

Загальновідомо, що діти пізнають світ через гру. Тому участь в іграх, створених за допомогою сервісу Kahoot!,  де невимушена атмосфера суперництва, прагнення до кращої якості знань та перемоги сприяє спілкуванню та співпраці у колективі, підвищує рівень обізнаності в інформаційно-комунікаційних технологіях, стимулює критичне мислення.

Робота з сервісами Kahoot! – це:

     підтримка процесу навчання; 

     проведення ігор та вікторин; 

     організація змагань; 

     проведення тестів;

     виконання домашньої роботи; 

     відстеження результатів кожного учня;  автоматичний зворотній зв'язок.

 

Тематичний контроль вивченого матеріалу я здійснюю за допомогою тестів за зразком завдань іспитів DELF, у яких оцінюються усі 4 види мовленнєвої діяльності: аудіювання та усне мовлення, читання та письмо. Таким чином, я готую та мотивую учнів до складання цих іспитів, які визначають рівень володіння мовою, а у майбутньому дозволять вступити до вищих навчальних закладів Франції та франкомовних країн і підвищать конкурентоспроможність наших випускників в життєвому просторі.

 

У своїй позакласній роботі я намагаюся розвивати творчі здібності учнів, мотивуючи їх до участі в олімпіадах та конкурсах з французької мови. Також широко використовую метод проєктів для розвитку пізнавальної діяльності учнів, умінь самостійно конструювати свої знання та задля розвитку критичного мислення.

Понад 7 років я організую навчальні поїздки та мовленнєві канікули у Франції, що  безумовно сприяє соціалізації наших учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf
Додано
22 квітня 2020
Переглядів
320
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку