24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Самоаналіз до уроку з теми у 5 класі "Народні музичні інструменти"

Про матеріал

Пропоную Вашій увазі розвернутий самоаналіз уроку з музичного мистецтва до уроку "Народні музичні інструменти". Якщо для Вас цей матеріал буде корисним, буду рада поділитись. Удачі .

Перегляд файлу

Самоаналіз відкритого уроку

з музичного мистецтва в 5-а класі                                                                      Молочанського НВК «ЗОШ I-IIIст.-гімназія»

вчителя музичного мистецтва                                                                                     Турупалової Лариси Олексіївни

з теми  «Народні музичні інструменти»

 

 

Стисла психолого-педагогічна характеристика класу. Визначення вікових та психологічних особливостей учнів, які визначають специфіку організації навчального процесу саме в цьому класі

Урок був проведений в 5-а класі, в якому навчається 17 учнів з різними інтелектуальними і музично – творчими здібностями. З них двоє дітей займаються вокалом, дві  учениці - хореографією, троє учнів - інструментальною музикою. У цих дітей на  достатньому рівні  розвинені музичні здібності. Інші діти класу  також   активно працюють,  готуються до уроків,  непогано знають теоретичний матеріал.

 

2.

Вказати місце даного уроку в темі, розділі, курсі.

 

Як цей урок пов'язаний з попередніми, яка його роль у вивченні наступного матеріалу.

Тема розділу за календарним плануванням – Народна музика, яка включає в себе теми: «Пісня-душа народу», «Народні  музичні інструменти», «Народні танці» та «Народна музика у творчості композиторів».

 

Цей урок був продовженням вивчення розділу «Народна музика», що передував темі «Народні танці»

3.

Аналіз співвідношення комплексної мети уроку (навчальної, розвивальної, виховної) та результатів її досягнення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи вдалося повністю реалізувати мету уроку.

Якщо не вдалось, то чому?

Мета. Продовжити ознайомлення  учнів  з народною музикою, зокрема з народними музичними  інструментами,  їх походженням.  А також  з відомими особистостями і цікавими історіями, які пов'язані з даною темою уроку.

Навчальна. Учити дітей міркувати, логічно мислити, формувати позитивне відношення,  інтерес до народних музичних інструментів на основі емоційного сприйняття народної  музики. Навчати дітей  працювати в групах, при цьому самостійно добувати нові знання з різних джерел інформації, ділитися ними з однокласниками. Учити  дітей  створювати проект, робити  мультимедійну презентацію, працювати в програмах- Microsoft Word  та  MicrosoftPowerPoint.

Розвивальна. Розвивати логічне, критичне  мислення;  музичну пам'ять,  мелодичний, ритмічний і гармонічний  слух; артистизм.                                      

 Виховна.   Виховувати  музичну культуру і музичний смак, любов до української народної музики;  зацікавленість до виникнення народних інструментів, традицій української історії і культури, а також кращі моральні цінності особистості

 Мета уроку реалізована повністю .

 

 

 

Організація уроку:

 Психологічна, практична підготовка учнів до навчальної  роботи  розпочалась зі входу учнів до  класу, що   відбувався під  шотландську народну музику «Грай, волинка». Музичне привітання: учитель-учні-гості.

4.

Специфіка уроку та його тип. Обґрунтувати структурну композицію (етапи) даного уроку

Урок – проект.  Урок  засвоєння   нових знань.    

 Тип проекту: творчо – інформаційний., що передбачав наявність значущої в дослідницькому   творчому плані проблеми, яка вимагає пошуку для її розв'язання.                                        

 Етапи уроку: 

ПІДГОТОВЧИЙ (жовтень -листопад )                                                                                    1)Організація проекту: визначення теми й мети проекту; формулювання проблемних питань; гіпотези щодо їх розвязання.                                                         

 2) Планування діяльності в проекті: визначення джерел інформації; опис очікуваних результатів; розподіл завдань

3) Дослідження теми проекту: збір необхідної інформації, її аналіз, висновки, пропозиції.

ДЕМОНСТРАЦІЯ (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) ПРОЕКТУ (листопад)

 1. Організаційний момент уроку
 2. Мотивація навчальної діяльності.                                                
 3. Презентація проекту учнями. (Ознайомлення з новим матеріалом. Рефлексія після кожного етапу.)                                                                                                                                      4) Закріплення знань.(Метод «доміно», слухання музики)                                                                                5)Інформація про домашнє завдання.                                              6)Рефлексія. Методичний прийом «Незакінчене речення», «Світлофор».

7)Оцінка й підбиття підсумків., висновки, пропозиції.

 

5.

Чи раціонально був розподілений час на всі етапи уроку, чи логічним був перехід від одного етапу до іншого?

Всі етапи уроку,   як і планувалось ,були розподілені раціонально та переходили послідовно – від одного етапу до іншого. Підготовча робота була чітко спланована, що є неодмінною умовою для розвитку учнів в процесі реалізації проекту.

 

 

6.

Обґрунтувати вибір методів навчання.

Описати доцільність й ефективність їх використання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи вдалося на даному уроці  продемонструвати заявлені Вами інноваційні методи та технології роботи з учнями?

При проведенні уроку були застосовані наступні методи навчання:

За рівнем активності учнів- активні  методи ;

За джерелом отримання інформації- словесні, наочні частково практичні;

За дидактичною метою- методи набуття нових знань;

За характером пізнавальної діяльності- пояснювально- ілюстративні, частково пошукові . Доцільність використання цих методів визвана насамперед тим, що навчання учнів володінню технологією проектної діяльності вимагає дослідницького пошуку розв'язання проблеми ( звичайно, враховуючи вікові особливості                   п’ятикласників), залучення до групової роботи, розвиток вміння оформлення кінцевих результатів.

Крім цього були використані інтерактивні   методи та прийоми: «Музичне вітання»,  «Мозковий штурм»,   метод «Світлофор»,  «Доміно», »Незакінчене речення»,  а також  використані такі  види діяльності як: вивчення теорії музики, слухання музичного твору; вокальна , хореографічна  та літературна творчі  роботи .  П'ятикласники оволоділи   інноваційною проектною технологією , що є ,по суті, новим видом діяльності для них. Заявлені  інноваційні методи та технології  вдалося продемонструвати  на проведеному уроці.

 

7.

Обґрунтувати вибір форм навчання, які використовувались на уроці.

  Учні  5 класу впродовж місяця знайомилися і вивчали народні інструменти, використовуючи різні джерела інформації. Клас був розділений на три групи. Кожна група працювала  відповідно складеного  плану проекту . Ось чому  на уроці учні працювали переважно  в групах, індивідуально і колективно. 

8.

Проаналізувати використаний на уроці дидактичний матеріал. Вказати джерело обраного дидактичного матеріалу (авторський, власне розроблений чи модифікований).

На уроці використовувався дидактичний матеріал : світлофори, карточки-доміно, музичний плакат , електронний дидактичний матеріал. Дидактичний матеріал  був особисто розроблений.

9.

Обґрунтувати вибір використаних засобів навчання.

 На уроці використані як візуальні, так і аудіальні та комп’ютерні засоби навчання.

 Карточки «Доміно» використовувались для перевірки знань учнів з теми «Народні музичні інструменти», Музичний плакат -для ознайомлення з музичними інструментами, «Світлофори» - для  підбиття підсумків уроку. Основна мета уроку-проекту  - це навчити учнів самостійно здобувати  інформацію, знання ; сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок, уміти робити висновки; розвивати творчі та інтелектуальні здібності. Тому саме ці засоби були використані на відкритому уроці. 

                                                              Аналіз діяльності учнів на уроці

10.

Чи була забезпечена висока працездатність учнів на уроці?

Обґрунтувати доцільність обраних способів мотивації учнів до навчальної діяльності.

З метою підвищення мотивації учнів  у даному музичному проекті була розгорнута його значущість  рекламою в шкільній газеті, на моєму особистому блозі шкільного сайту. Оформлення результатів проекту передбачалось у визначений спосіб ( презентація, стаття в газету, відеофільм уроку), що дуже зацікавило учнів та їх батьків.  Працездатність дітей  на уроці була на достатньому та високому рівні.

11.

Як здійснювався аналіз результатів навчальної діяльності учнів?

Аналіз результатів навчальної діяльності  учнів на уроці  здійснювався за рахунок рефлексії , що проводилася після кожного етапу уроку.

12.

Висновки та пропозиції щодо вдосконалення власної методики, подолання слабких місць уроку.

Виконанню мети  уроку сприяли навчальні, розвиваючі і виховні завдання. Вважаю,  що урок був побудований згідно із структурними частинами уроку-проекту  і  поставленої мети я досягла. Слабким місцем в підготовці проекту було те, що учні 5-го класу ще не мають сформованих навичок роботи з презентаціями, тому потребували допомоги вчителя інформатики та батьків.  Пропозиції: включати до викладання курсу «Розвиток творчих здібностей учнів» та «Інформатика» в 4-5 кл формування навичок роботи з презентаціями.

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Georgijovich Oleksandr
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Барановська Вікторія Вікторівна
  Дуже добре коли є можливість подивитися і порівняти свою роботу з роботою колеги. Щось під черпнути, дізнатися нове щоб впевнитися чи все що робиш все вірно.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
11 січня 2018
Переглядів
3851
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку