Самоаналіз уроку "Електричний заряд. Електрична взаємодія"

Про матеріал
Самоаналіз уроку учителя фізики у 8 класі за темою: "Електричний заряд. Електрична взаємодія".Тема уроку співпадає з Програмою зі змінами «Фізика 7-9 класи», затвердженою Наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804.Тип уроку: вивчення нових знань, умінь та навичок.Мета уроку: Опрацювати матеріал про електричний заряд та електромагнітну взаємодію (вміння вчитися). Навчити роз`язувати задачі про електричний заряд (математична компетентність). Сприяти розвитку навичок виконування дослідів правильно та самостійно (компетентність саморозвитку); навичок знаходження додаткової інформації та застосовування її в життєвих обставинах (інформаційно-цифрова компетентність). Сприяти виховуванню патріота України (національно-патріотичне виховання) та громадянської відповідальності; виховуванню вимогливості до себе, дбайливого ставлення до оформлення матеріалів та дослідів (соціальна й громадянська компетентність). Завдання уроку: Опрацювати матеріал з теми та навчити розв`язувати задачі. Навчити виконувати досліди з теми.
Перегляд файлу

Самоаналіз уроку

учителя фізики ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 ВЦА

 м. Торецьк Донецької області

 Новікової Олени Анатоліївни

08.12.2017 р.   у  рамках міського етапу конкурсу «Вчитель року» конкурсного  випробування «Урок» на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 16 проходив урок з фізики у 8 класі,

Тема уроку співпадає з Програмою зі  змінами «Фізика 7-9 класи», затвердженою Наказом МОН України  від 07.06.2017 р. № 804.

Тема уроку: «Електричний заряд. Електрична взаємодія».

Мета уроку: Опрацювати матеріал  про електричний заряд та електромагнітну взаємодію (вміння вчитися). Навчити роз`язувати задачі про електричний заряд (математична компетентність).

 Сприяти розвитку навичок виконування дослідів правильно та самостійно (компетентність саморозвитку);  навичок знаходження додаткової інформації та застосовування її  в життєвих обставинах (інформаційно-цифрова компетентність).

 Сприяти виховуванню  патріота України (національно-патріотичне виховання) та громадянської відповідальності; виховуванню вимогливості до себе, дбайливого ставлення до  оформлення матеріалів та дослідів  (соціальна  й громадянська компетентність).

Завдання уроку: Опрацювати матеріал з теми та навчити розв`язувати  задачі.   Навчити виконувати досліди з теми.

Обладнання:

  • Лабораторне обладнання: електрична машина, султани, електроскоп, електрометр, ебонітові палички та вовна, паличка з органічного скла та папір або шовк,
  • Матеріали до уроку: ОК (опорний конспект), плакат, таблиця оцінювання, відеоматеріал, презентація.

Тип уроку: вивчення нових знань, умінь  та навичок.

Цей тип уроку обирається тому, що тема  є першою у розділі «Електричні явища. Електричний струм».

 

Мета та завдання уроку базуються на основних принципах навчання: науковості, послідовності, від простого до складного, наочності, дослідницької та пошукової діяльності, зв`язку з життям,  міжпредметними    зв`язками  тощо.

 

Рішення поставленої мети та завдань уроку сприяло спеціально обраному змісту  навчання:

  • активізуючим методам та прийомам («Асоціативний кущ», «Так» чи «Ні», проблемне питання);
  • формам роботи (робота в парах, робота в групах, фронтальне опитування);
  • розв`язання  задач (на дію та взаємодію електричних зарядів);
  • дослідам з лабораторним обладнанням;
  • перегляду відеофрагменту з  ЮТУБУ;
  • контролю  навчання (тестування з відповідями «так чи ні»)

На уроці обраний зміст навчання сприяє зацікавленості до вивчення теоретичного матеріалу та його застосування при закріпленні  ЗУН на  усіх  етапах  уроку.

 

Засвоєння змісту навчання важливе  для  наступної  роботи над темою «Електричні явища. Електричний  струм.»  та дає можливість орієнтуватися в основних поняттях електродинаміки.

Опрацювання  теоретичного  матеріалу сприяє знаходженню додаткової інформації з  даної  проблеми (електростатичної статики, електричного заряду).

 

Теоретичний  матеріал, який  вивчався  на уроці,  мав багато  особливостей, узагальнень, зв`язків  з  життєвими  обставинами, міжпредметних зв`язків, дослідницький матеріал.

 

На уроці  використовувала ОК (опорний конспект), в якому стисло надається  великий  об`єм  теоретичного матеріалу  за  методикою В. М. Шеймана та В. Ф. Шаталова.

Разом з учнями опрацьований теоретичний матеріал для опорного конспекту за робочим зошитом «Фізика 8 клас (нова програма)» автором якого є  С.В. Ліфарь (учитель фізики ЗОШ № 35, м. Краматорськ).

Наданий теоретичний матеріал має неповний характер, тому він дає учням можливість до самостійного отримання додаткового теоретичного матеріалу та пошуків виконання нових дослідів і підвищення  рівня  ЗУН.

Найбільш вдало пройшов етап виконання учнями дослідів з лабораторним обладнанням, що сприяло активізації  пізнавальної діяльності  дітей.

 

Зосередимось на етапах  уроку.

На початку  уроку (І  етап  - організаційний   момент) звернула  увагу  на  психологічний  стан дітей, їх  скованість  та запропонувала відповісти на питання: «Як вони почуваються?», - застосовуючи картки з гри «Так чи Ні». Таким чином, створюється психологічний комфорт, зацікавленість, ситуація успіху та встановлюється взаємодія між учителем та учнями.

Звернула увагу, що тільки 30 % учнів залучається до співпраці. Але ця провокаційна поведінка їх зацікавила.

Обговорили оцінювання дітей протягом уроку (самооцінювання за таблицею).

 

На ІІ етапі уроку (мотиваційна діяльність):  пропоную учням знайти об`єкт  дослідження  за картинками, які  надані  на презентації. Об`єкт  на другій картинці має не зрозумілий, тому діти не здогадються своєчасно. Робота в парах не дала  результату. Допомагаю отримати відповідь.

 

На ІІІ етапі (підготовка  учнів до засвоєння  знань) застосовую метод «Асоціативний кущ», що провокує  до активізації  роботи. При фронтальному  обговоренні  результатів цього  методу  виділяю  тільки ті,  що підводають    темі уроку   (телефон, планшет, енергія та інші).

Пропоную оцінити учням їх роботу та звертаю увагу на підвищення  їх активності.

 

Далі разом  з учнями  обговорюю  тему  уроку, мету та завдання.

 

 

ІV  етап (вивчення  нового  матеріалу) .

Пропоную  учням  вивчати  новий  матеріал за  допомогою  ОК (опорного конспекту). Кожна  дитина  має  ОК.

Вивчення  нового  матеріалу   пов`язане з  отриманими  знаннями на  уроках  природознавства,  хімії  (міжпредметні    зв`язки).

Матеріал  про  склад  атома  надається  у  вигляді схеми  та  анімаційної  картинки,  що  сприяє  візуалізації  матеріала.

Далі  застосовую  метод «Проблемне  питання», яке  сприяє включенню  дітей  до роботи, які  не активні.

 У ході  фронтального  обговорення  діти розглядають елементи атома та  знаки зарядів частинок.

Протягом обговорення   підводжу учнів до  питання  взаємодії  та  надаю її види  у  вигляді   схеми. В  залежності від вікових  особливостей  учнів 8 класу  вивчення  теоретичного  матеріалу у вигляді  схеми  сприймається  дітьми  зрозуміло та  їм  легше   запам`ятати.

Учні   активно  включаються  в  обговорення  цієї  схеми  та активно оцінюють свою  діяльність.

При обговоренні  звертаю  увагу на знання матеріалу за 7 клас (сила тяжіння, формула, напрям). Таким чином, учні  повинні зрозуміти, що матеріал, який  вивчається на уроці  не відокремлюється від  іншого матеріалу предмета  фізики,  а має   взаємозв`язок.

 

При  вивченні  ОК  надаються  дані  про вчених, цікаві історії про   електричний  заряд,  його властивості  та  взаємодію. Даю установку  на майбутнє, що при активності дітей, їх діяльності вони досягнуть професійного  зростання та  стануть  патріотами держави (національно-патріотичне  виховання).

Звертаю увагу  дітей щодо  виникнення   електричного заряду при   розчісуванні  сухого  волосся пласмасовим грібенцем, які  після  взаємодії  набувають властивостей  притягуватися.

Перед проведення  дослідів   нагадую про дотримання  техніки  безпеки при роботі  з  лабораторним  обладнанням.

Учні  виконують    досліди з ебонітовою  паличкою та  вовною  (робота  у  парах). Учні  активні.

При виконанні  досліду з електричною  машиною пропоную  допомогти дівчинку. Вона лякається, але з підтримкою  виконує  дослід  та отримує  електричний  заряд.

 

ФІЗХВИЛИНКА.

З класом  продовжується вивчення  теоретичного  матеріалу за допомогою  ОК.

Працюючи у парах, учні за допомогою підручника  з`ясовують властивості електричного заряду, його подільності (дискретність) та  переглядаємо  відеоролик (застосування  хмарних  технологій).

При розв язуванні  задачі залучала  елемент  візуального  сприйняття (заряди – це хлопчик та дівчинка).

 

Відповіді  на  питання гри «Так чи Ні». Діти відповідають правильно, активні.

 

Провела контроль ЗУН

Тест

6 питань, діти відповіли, потім   взаємоперевірка.

Повторення  теоретичного  матеріалу.

Додаткове  завдання  (громадянська  відповідальність)

Інформація  про домашнє завдання

Оцінювання

Рефлексія

Чи сподобався вам урок  діти.

 

Висновок:

Учитель застосовував  різні  методи  та форми  роботи протягом уроку. Урок  був  насичен  матеріалом. Учні  були активні,  але  вчитель задав  домашнє завдання  та  закінчив  урок  після  дзвоника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додав(-ла)
Новікова Олена
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
До уроку
§ 19. Електричний заряд та електромагнітна взаємодія
Додано
31 березня 2020
Переглядів
297
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку