Самостійна робота №1 «Струм у металах»

Про матеріал

Самостійна робота складається з 10 тестових завдань із вибором відповіді на 10 балів та 2 питання практичного застосування струму у металах. Робота розрахована на 15 варіантів. Таблицю відповідей для зручності перевірки вчителю надано. За новою програмою цю самостійну роботу можна пропонувати учням 8 класів.

Перегляд файлу

Самостійна робота №1  «Струм у металах»

Варіант 14

1.Електричний струм у металах -це впорядкований рух:

А   позитивних іонів;  Б   вільних електронів;  В   негативних  іонів;    Г   позитивних іонів і електронів. 

 

2. Як рухаються іони в узлах кристалічної гратки металів?

А   рівномірно по колу;  Б   рівноприскоренно по колу;

В   коливаються біля положення рівноваги;  Г   не рухаються 

 

3. Швидкість поширення електричного струму в провіднику-це швидкість:

А   упорядкованого руху електронів;  Б  хаотичного руху електронів;

В   упорядкованого руху іонів;  Г  поширення електричного поля у провіднику

 

4. Як рухаються вільні електрони в металах за наявності електричного поля?

А   поступально навколо іонів;  Б    упорядковано навколо іонів  кристалічної решітки;

В  упорядковано,зіштовхуючись  з іонами;

Г  хаотично, зіштовхуючись з іонами кристалічної  решітки.

 

5. З підвищенням температури… А опір металів збільшується;  Б опір металів зменшується;

В опір металів не змінюється;  Г опір металів не залежить від температури.

 

6. Опір металів виникає в наслідок

А  коливань іонів кристалічної решітки; Б  прискореного руху вільних електронів;

В  ударів електронів з іонами металів; Г пружних ударів електронів з іонами кристалічної решітки

 

7. Американські фізики Толмен і Стюарт у 1916 році довели, що

А  метали-гарні провідники; Б  електрони є носіями струму у металах;

В  за швидких крутильних коливань котушки виникає інерційний рух заряджених частинок;

Г  опір провідника не залежить від сили струму та напруги.

 

8.Камерлінг-Оннес у 1911р. відкрив , що

А  під час охолодження ртуті її опір збільшується повільно до максимального;

Б під час охолодження ртуті її опір зменшується повільно до 0 ;

В під час охолодження ртуті в рідкому гелії опір змінюється повільно до 4,1К;

Г під час нагрівання ртуті в рідкому гелії опір змінюється повільно до 4,1К;

 

9. Надпровідність- це явище

А  збільшення опору ртуті за “критичної температури”;

Б  зменшення опору ртуті за “критичної температури”;

В  зменшення опору металів за “критичної температури”;

Г збільшення опору металів за “критичної температури”;             

10.Виберіть графік залежності опору металів від температури:

 

         11.Запропонуйте способи зменшення опору     металів.
         12.Наведіть приклади застосування надпровідності.

 

 

Самостійна робота №1  «Струм у металах»

Варіант 15

1. Американські фізики Толмен і Стюарт у 1916 році довели, що

А  опір провідника не залежить від сили струму та напруги;  Б  електрони є носіями струму у металах;

В  за швидких крутильних коливань котушки виникає інерційний рух заряджених частинок;

Г метали-гарні провідники  .

 

2. Як рухаються іони в узлах кристалічної гратки металів?

А   рівномірно по колу;  Б   рівноприскоренно по колу;

В   коливаються біля положення рівноваги;  Г   не рухаються 

 

3. Швидкість поширення електричного струму в провіднику-це швидкість:

А   упорядкованого руху електронів;  Б  хаотичного руху електронів;

В   упорядкованого руху іонів;  Г  поширення електричного поля у провіднику

 

4.Електричний струм у металах -це впорядкований рух:

А   позитивних іонів;  Б  негативних  іонів;     В вільних електронів;    Г   позитивних іонів і електронів. 

 

5. Надпровідність- це явище

А  зменшення опору металів за “критичної температури”;

Б  зменшення опору ртуті за “критичної температури”;

В  збільшення опору ртуті за “критичної температури”;

Г збільшення опору металів за “критичної температури”;             

 

6. З підвищенням температури… А опір металів зменшується; Б опір металів збільшується; 

В опір  у металів зникає;  Г опір металів не залежить від температури.

 

7. Опір металів виникає в наслідок

А  прискореного руху вільних електронів; Б  ударів електронів з іонами металів;

В  коливань іонів кристалічної решітки; Г пружних ударів електронів з іонами кристалічної решітки

 

8. Як рухаються вільні електрони в металах за наявності електричного поля?

А   поступально навколо іонів;  Б    упорядковано навколо іонів  кристалічної решітки;

В  упорядковано,зіштовхуючись  з іонами;

Г  хаотично, зіштовхуючись з іонами кристалічної  решітки.

 

9.Камерлінг-Оннес у 1911р. відкрив , що

А  під час охолодження ртуті її опір збільшується повільно до максимального;

Б під час нагрівання ртуті в рідкому гелії опір змінюється повільно до 4,1К;

В під час охолодження ртуті в рідкому гелії опір змінюється повільно до 4,1К;

Г під час охолодження ртуті її опір зменшується повільно до 0 ;

 

10.Виберіть графік залежності опору металів від температури:

 

         11.Запропонуйте способи збільшення опору  металів.
         12.Наведіть приклади застосування надпровідності.

 

 

Самостійна робота №1  «Струм у металах»

Варіант 10

1. Як рухаються вільні електрони в металах за наявності електричного поля?

А   поступально навколо іонів;  Б    упорядковано навколо іонів  кристалічної решітки;

В  упорядковано,зіштовхуючись  з іонами;

Г  хаотично, зіштовхуючись з іонами кристалічної  решітки.

 

2. Опір металів виникає в наслідок

А  прискореного руху вільних електронів; Б  ударів електронів з іонами металів;

В  коливань іонів кристалічної решітки; Г пружних ударів електронів з іонами кристалічної решітки

3.Виберіть графік залежності опору металів від температури:

 

 

 

4. Надпровідність- це явище

А  зменшення опору металів за “критичної температури”;

Б  зменшення опору ртуті за “критичної температури”;

В  збільшення опору ртуті за “критичної температури”;

Г збільшення опору металів за “критичної температури”;             

 

5.Електричний струм у металах -це впорядкований рух:

А   позитивних іонів;  Б  негативних  іонів;     В вільних електронів;    Г   позитивних іонів і електронів. 

 

6. Американські фізики Толмен і Стюарт у 1916 році довели, що

А  опір провідника не залежить від сили струму та напруги;  Б  електрони є носіями струму у металах;

В  за швидких крутильних коливань котушки виникає інерційний рух заряджених частинок;

Г метали-гарні провідники.

 

7. Як рухаються іони в узлах кристалічної гратки металів?

А   коливаються біля положення рівноваги;  Б   рівноприскоренно по колу;

В рівномірно по колу;    Г   не рухаються 

 

8. Швидкість поширення електричного струму в провіднику-це швидкість:

А   поширення електричного поля у провіднику ;  Б  хаотичного руху електронів;

В   упорядкованого руху іонів;  Г упорядкованого руху електронів

 

 9. З підвищенням температури… А опір металів зменшується; Б опір металів збільшується; 

В опір  у металів зникає;  Г опір металів не залежить від температури.

 

10.Камерлінг-Оннес у 1911р. відкрив , що

А  під час охолодження ртуті її опір збільшується повільно до максимального;

Б під час нагрівання ртуті в рідкому гелії опір змінюється повільно до 4,1К;

В під час охолодження ртуті в рідкому гелії опір змінюється повільно до 4,1К;

Г під час охолодження ртуті її опір зменшується повільно до 0 ;

 

         11. Наведіть приклади застосування надпровідності.
         12. Запропонуйте способи збільшення опору  металів.

 

Самостійна робота №1  «Струм у металах»

Варіант 12

1. Швидкість поширення електричного струму в провіднику-це швидкість:

А   поширення електричного поля у провіднику ;  Б  хаотичного руху електронів;

В   упорядкованого руху іонів;  Г упорядкованого руху електронів

 

2. Надпровідність- це явище

А  зменшення опору металів за “критичної температури”;

Б  зменшення опору ртуті за “критичної температури”;

В  збільшення опору ртуті за “критичної температури”;

Г збільшення опору металів за “критичної температури”;             

 

3. Як рухаються вільні електрони в металах за наявності електричного поля?

А   поступально навколо іонів;  Б хаотично, зіштовхуючись з іонами кристалічної  решітки;

В  упорядковано,зіштовхуючись  з іонами; Г  упорядковано навколо іонів  кристалічної решітки.

 

4. Як рухаються іони в узлах кристалічної гратки металів?

А рівноприскоренно по колу;   Б   коливаються біля положення рівноваги; 

В рівномірно по колу;    Г   не рухаються 

 

5. Опір металів виникає в наслідок

А  прискореного руху вільних електронів; Б коливань іонів кристалічної решітки;

 В зіткнень електронів з іонами металів;

 Г пружних ударів електронів з іонами кристалічної решітки

 

6. З підвищенням температури… А опір  у металів зникає;  Б опір металів зменшується; 

В опір металів збільшується; Г опір металів не залежить від температури.

7.Виберіть графік залежності опору металів від температури:

 

 

 

 

8.Електричний струм у металах -це впорядкований рух:

А негативних  іонів;     Б  вільних електронів;  В позитивних іонів і електронів;  Г позитивних іонів;       

 

9.Камерлінг-Оннес у 1911р. відкрив , що

А  під час охолодження ртуті в рідкому гелії опір змінюється повільно до 4,1К;

Б під час нагрівання ртуті в рідкому гелії опір змінюється повільно до 4,1К;

В під час охолодження ртуті її опір збільшується повільно до максимального;

Г  під час охолодження ртуті її опір зменшується повільно до 0 ;

 

10. Американські фізики Толмен і Стюарт у 1916 році довели, що

А  опір провідника не залежить від сили струму та напруги;  Б  електрони є носіями струму у металах;

В  за швидких крутильних коливань котушки виникає інерційний рух заряджених частинок;

Г метали-гарні провідники.

 

         11. Наведіть приклади застосування надпровідності.
         12. Запропонуйте способи збільшення опору  металів.

Самостійна робота №1  «Струм у металах»

Варіант 7

1. Американські фізики Толмен і Стюарт у 1916 році довели, що

А  опір провідника не залежить від сили струму та напруги;  Б  електрони є носіями струму у металах;

В  за швидких крутильних коливань котушки виникає інерційний рух заряджених частинок;

Г метали-гарні провідники.

 

2. Надпровідність- це явище

А  зменшення опору металів за “критичної температури”;

Б  зменшення опору ртуті за “критичної температури”;

В  збільшення опору ртуті за “критичної температури”;

Г збільшення опору металів за “критичної температури”;             

 

3. Як рухаються вільні електрони в металах за наявності електричного поля?

А   поступально навколо іонів;  Б хаотично, зіштовхуючись з іонами кристалічної  решітки;

В  упорядковано,зіштовхуючись  з іонами; Г  упорядковано навколо іонів  кристалічної решітки.

 

4. Як рухаються іони в узлах кристалічної гратки металів?

А рівноприскоренно по колу;   Б   коливаються біля положення рівноваги; 

В рівномірно по колу;    Г   не рухаються 

 

5. Швидкість поширення електричного струму в провіднику-це швидкість:

А   поширення електричного поля у провіднику ;  Б  хаотичного руху електронів;

В   упорядкованого руху іонів;  Г упорядкованого руху електронів

 

6. Опір металів виникає в наслідок

А  прискореного руху вільних електронів; Б коливань іонів кристалічної решітки;

 В зіткнень електронів з іонами металів;

 Г пружних ударів електронів з іонами кристалічної решітки

 

7. З підвищенням температури… А опір  у металів зникає;  Б опір металів зменшується; 

В опір металів збільшується; Г опір металів не залежить від температури.

8.Виберіть графік залежності опору металів від температури:

 

 

 

 

 

9. Камерлінг-Оннес у 1911р. відкрив , що

А  під час охолодження ртуті в рідкому гелії опір змінюється повільно до 4,1К;

Б під час нагрівання ртуті в рідкому гелії опір змінюється повільно до 4,1К;

В під час охолодження ртуті її опір збільшується повільно до максимального;

Г  під час охолодження ртуті її опір зменшується повільно до 0 ;

 

10.Електричний струм у металах -це впорядкований рух:

А вільних електронів; Б негативних  іонів;  В позитивних іонів і електронів;  Г позитивних іонів;       

 

         11. Наведіть приклади застосування надпровідності.
         12. Запропонуйте способи збільшення опору  металів.

Самостійна робота №1  «Струм у металах»

Варіант 8

1. Камерлінг-Оннес у 1911р. відкрив , що

А  під час охолодження ртуті в рідкому гелії опір змінюється повільно до 4,1К;

Б під час нагрівання ртуті в рідкому гелії опір змінюється повільно до 4,1К;

В під час охолодження ртуті її опір збільшується повільно до максимального;

Г  під час охолодження ртуті її опір зменшується повільно до 0 ;

 

2. Швидкість поширення електричного струму в провіднику-це швидкість:

А   поширення електричного поля у провіднику ;  Б  хаотичного руху електронів;

В   упорядкованого руху іонів;  Г упорядкованого руху електронів

 

3. Опір металів виникає в наслідок

А  прискореного руху вільних електронів; Б коливань іонів кристалічної решітки;

 В зіткнень електронів з іонами металів;

 Г пружних ударів електронів з іонами кристалічної решітки

 

4. Надпровідність- це явище

А  зменшення опору металів за “критичної температури”;

Б  зменшення опору ртуті за “критичної температури”;

В  збільшення опору ртуті за “критичної температури”;

Г збільшення опору металів за “критичної температури”;             

 

5. Американські фізики Толмен і Стюарт у 1916 році довели, що

А  опір провідника не залежить від сили струму та напруги;  Б  електрони є носіями струму у металах;

В  за швидких крутильних коливань котушки виникає інерційний рух заряджених частинок;

Г метали-гарні провідники.

6.Виберіть графік залежності опору металів від температури:

 

 

7. Як рухаються вільні електрони в металах за наявності електричного поля?

А   поступально навколо іонів;  Б хаотично, зіштовхуючись з іонами кристалічної  решітки;

В  упорядковано,зіштовхуючись  з іонами; Г  упорядковано навколо іонів  кристалічної решітки.

 

8. Як рухаються іони в узлах кристалічної гратки металів?

А рівноприскоренно по колу;   Б  рівномірно по колу;    

В коливаються біля положення рівноваги;   Г   не рухаються 

 

 

9. З підвищенням температури… А опір  у металів зникає;  Б опір металів зменшується; 

В опір металів збільшується; Г опір металів не залежить від температури.

 

10.Електричний струм у металах -це впорядкований рух:

А вільних електронів; Б негативних  іонів;  В позитивних іонів і електронів;  Г позитивних іонів;       

 

         11. Наведіть приклади застосування надпровідності.
         12. Запропонуйте способи зменшення струму в  металах.

Самостійна робота №1  «Струм у металах»

Варіант 13

1. Як рухаються вільні електрони в металах за наявності електричного поля?

А   поступально навколо іонів;  Б хаотично, зіштовхуючись з іонами кристалічної  решітки;

В  упорядковано,зіштовхуючись  з іонами; Г  упорядковано навколо іонів  кристалічної решітки.

 

2. Камерлінг-Оннес у 1911р. відкрив , що

А  під час охолодження ртуті в рідкому гелії опір змінюється повільно до 4,1К;

Б під час нагрівання ртуті в рідкому гелії опір змінюється повільно до 4,1К;

В під час охолодження ртуті її опір збільшується повільно до максимального;

Г  під час охолодження ртуті її опір зменшується повільно до 0 ;

 

3. Опір металів виникає в наслідок

А  прискореного руху вільних електронів; Б коливань іонів кристалічної решітки;

 В зіткнень електронів з іонами металів;

 Г пружних ударів електронів з іонами кристалічної решітки

 

4.Виберіть графік залежності опору металів від температури:

 

5. Надпровідність- це явище

А  зменшення опору металів за “критичної температури”;

Б  зменшення опору ртуті за “критичної температури”;

В  збільшення опору ртуті за “критичної температури”;

Г збільшення опору металів за “критичної температури”;             

 

6. З підвищенням температури… А опір  у металів зникає;  Б опір металів зменшується; 

В опір металів збільшується; Г опір металів не залежить від температури.

 

7. Швидкість поширення електричного струму в провіднику-це швидкість:

А   поширення електричного поля у провіднику ;  Б  хаотичного руху електронів;

В   упорядкованого руху іонів;  Г упорядкованого руху електронів

 

8. Американські фізики Толмен і Стюарт у 1916 році довели, що

А  опір провідника не залежить від сили струму та напруги;  Б  електрони є носіями струму у металах;

В  за швидких крутильних коливань котушки виникає інерційний рух заряджених частинок;

Г метали-гарні провідники.

 

9. Як рухаються іони в узлах кристалічної гратки металів?

А рівноприскоренно по колу;   Б  рівномірно по колу;    

В коливаються біля положення рівноваги;   Г   не рухаються 

 

10.Електричний струм у металах -це впорядкований рух:

А вільних електронів; Б негативних  іонів;  В позитивних іонів і електронів;  Г позитивних іонів;       

 

         11. Наведіть приклади застосування надпровідності.
         12. Запропонуйте способи збільшення струму в  металах.

 

 

 

 

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТ

 «Струм у металах»

 

Варіанти/

 

№ питання

В1

 

В14

В2

 

В15

В3

 

В10

В4

 

В11

В5

 

В9

В6

 

В12

 

В7

 

 

В8

 

В13

1

Б

В

В

Г

В

А

В

А

В

2

В

В

Г

А

В

А

А

А

А

3

Г

Г

В

В

Б

В

В

Г

Г

4

В

В

А

А

Г

Б

Б

А

В

5

А

А

В

Г

А

Г

А

В

А

6

Г

Б

В

В

В

Б

Г

В

В

7

В

Г

А

В

А

В

В

В

А

8

В

В

А

Б

А

Б

В

В

В

9

В

В

Б

А

А

А

А

В

В

10

В

В

Б

А

А

В

А

А

А

 

 

 

docx
До підручника
Фізика (академічний рівень, профільний рівень) 11 клас (Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О., Кірюхін М.М.)
Додано
13 квітня 2018
Переглядів
7481
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку