Самостійні роботи. 8 клас.

Про матеріал

Розробка містить завдання для проведення самостійних робіт по темах: "Пароутворення", "Закон Кулона", "Плавлення", "Теплові процеси", "Послідовне та паралельне з'єднання провідників".

Перегляд файлу

Пароутворення

ВАРІАНТ 1

 

1.Яку кількість теплоти потрібно витратити, щоб 2 кгводи, яку взято при температурі 10 °С, перетворитиу пару при 100 °С?

2.Яку кількість теплоти потрібно відібрати від 50 г

водяної пари, взятої при температурі 100 °С, щоб отримати 50 г льоду при 0 °С?

3.У калориметрі міститься 1 кг води, взятої при температурі 10 °С. Скільки пари при 100 °С потрібно впустити в калориметр, щоб температура у ньому піднялась до 60 °С?

 

ВАРІАНТ 2

 

1.Яка кількість теплоти виділиться при конденсації

250 г водяної пари, що має температуру 100 °С, та

охолодженні утвореної води до 20 °С?

2.Яку кількість теплоти потрібно витратити, щоб 4 кг

льоду, який взято при температурі –30 °С, перетво-

рити у пару при 100 °С?

3.Скільки води при 0 °С було у калориметрі, якщо

після того, як туди впустили 10 г водяної пари при

100 °С, температура піднялася до 40 °С?

 

ВАРІАНТ 3

 

1.Яку кількість теплоти потрібно витратити, щоб 3 кг води, яку взято при температурі 20 °С, перетворитиу пару при 100 °С?

2.Яку кількість теплоти потрібно відібрати від 200г

водяної пари, взятої при температурі 100 °С, щоб отримати 200 г льоду при 0 °С?

3.У калориметрі міститься 1 кг води, взятої при температурі 10 °С. Скільки пари при 100 °С потрібно впустити в калориметр, щоб температура у ньому піднялась до 60 °С?

 

 

ВАРІАНТ 4

 

1.Яка кількість теплоти виділиться при конденсації

500 г водяної пари, що має температуру 100 °С, та

охолодженні утвореної води до 30 °С?

2.Яку кількість теплоти потрібно витратити, щоб 5 кг

льоду, який взято при температурі –20 °С, перетво-

рити у пару при 100 °С?

3.Скільки води при 0 °С було у калориметрі, якщо

після того, як туди впустили 10 г водяної пари при

100 °С, температура піднялася до 40 °С?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавлення

 

1варіант

 

 1. Які є агрегатні стани речовини.
 2. Поясніть процес плавлення.
 3. Що відбувається з молекулами при стисненні газу?
 4. Яку кількість теплоти необхідно витратити щоб розплавити 5кг алюмінію, якщо початкова температура 20С. Зобразіть процеси на графіку.
 5. Яка кількість теплоти виділиться при кристалізації 3кг міді.
 6. У лунку на верхній поверхні шматка криги масою2 кг наливають 100 г води при температурі 20 С.Якою була початкова температура криги, якщо після встановлення теплової рівноваги половина води замерзла?

 

2варіант

 

 1. Властивості твердих тіл.
 2. Поясніть процес кристалізації.
 3. Що відбувається з молекулами речовини при плавленні.
 4. Яку кількість теплоти необхідно витратити щоб розплавити 5кг міді, якщо  початкова температура 20С.  Зобразіть процеси на графіку.
 5. Яка кількість теплоти виділиться при кристалізації 3кг алюмінію.
 6. У воду при температурі 25 °С, яка міститься в калориметрі, кладуть шматок льоду. Маса води становить400 г, маса льоду — 200 г. Якою була початкова тем-пература льоду, якщо після встановлення теплової рівноваги в калориметрі залишилося 100 г льоду?

3варіант

 1. Властивості рідких речовин.
 2. Дайте визначення температури плавлення.
 3. Що відбувається з молекулами речовини при кристалізації.
 4. Яку кількість теплоти необхідно витратити щоб розплавити 5кг заліза ,якщо початкова температура 20С. Зобразіть процеси на графіку.
 5. Яка кількість теплоти виділиться при кристалізації 3кг срібла.
 6. 6.У калориметр, де міститься 200 г води при температурі 20 °С, поклали шматок льоду масою 80 г при–10 °С. Яка температура встановиться в калориметрі після завершення теплообміну

4варіант

 1. Властивості газів.
 2. Дайте визначення температури кристалізації.
 3. Як змінюється температура речовини при кристалізації та плавленні?
 4. Яку кількість теплоти необхідно витратити щоб розплавити 5кг срібла, якщо початкова температура 20С. Зобразіть процеси на графіку.
 5. Яка кількість теплоти виділиться при кристалізації 3кг заліза.
 6. 6.У каструлю з окропом масою 1 кг кидають шматочки льоду при 0 °С. Скільки льоду потрібно вкину-
 7. ти в каструлю, щоб температура води дорівнювала40 °С? Теплоємність каструлі становить 1000Дж/C

Послідовне та паралельне зєднання провідників

1варіант

1.Зобразіть на першій схемі послідовне з’єднання та на другій  паралельне з’єднання трьох резисторів. Вкажіть стрілками напрям сили струму та варіанти підключення амперметра та вольтметра.

2.Визначте силу струму, яку покаже амперметр і напругу на ділянці АВ, якщо вольтметр показує 1,2В.

3.Знайти покази амперметрів

А та .

4.Знайти силу струму в кожному резисторі  та силу струму у всьому колі, якщо =12Ом, =8Ом, =20Ом, а вольтметр показує 4В.

 

2варіант

1. Зобразіть на першій схемі послідовне зєднання та на другій  паралельне зєднання трьох ламп. Вкажіть стрілками напрям сили струму та варіанти підключення амперметра та вольтметра.

2.Визначте силу струму, яку покаже амперметр і напругу на ділянці АВ, якщо вольтметр показує 6В.

3.Знайти покази амперметрів А та вольтметра  V.

 

4.Знайти силу струму в кожному резисторі  та силу струму у всьому колі, якщо =20Ом, =30Ом, =60Ом, а вольтметр показує 48В.

1варіант

1.Зобразіть на першій схемі послідовне зєднання та на другій  паралельне зєднання трьох резисторів. Вкажіть стрілками напрям сили струму та варіанти підключення амперметра та вольтметра.

2.Визначте силу струму, яку покаже амперметр і напругу на ділянці АВ, якщо вольтметр показує 1,2В.

3.Знайти покази амперметрів

А та .

4.Знайти силу струму в кожному резисторі  та силу струму у всьому колі, якщо =12Ом, =8Ом, =20Ом, а вольтметр показує 4В.

 

2варіант

1. Зобразіть на першій схемі послідовне зєднання та на другій  паралельне зєднання трьох ламп. Вкажіть стрілками напрям сили струму та варіанти підключення амперметра та вольтметра.

2.Визначте силу струму, яку покаже амперметр і напругу на ділянці АВ, якщо вольтметр показує 6В.

3.Знайти покази амперметрів А та вольтметра  V.

 

4.Знайти силу струму в кожному резисторі  та силу струму у всьому колі, якщо =20Ом, =30Ом, =60Ом, а вольтметр показує 48В.

 

Закон Кулона

                                                                         1варіант

1.Два точкові заряди при­тягуються, якщо :

А: заряди різнойменні;                                             В: обидва заряди позитивні;                                    С: обидва заряди негативні.

2.Крапля води з електричним зарядом + q з′єдналася з іншою краплею ,яка має заряд –q. Яким став електричний заряд нової краплі?                                                          А) -2q; Б) -q; В) 0; Г) +q.

3.За напрям електричного струму взято умовно  напрям

4.Визначте силу із якою взаємодіють дві заряджені частинки із зарядами по 10 нКл кожна,що перебувають на відстані 3 см одна від одної.

                                                                          2варіант

1.Два точкові заряди відштовхуються, якщо:           А: заряди різнойменні;                                                    В: заряди однойменні; 

2.Крапля води з електричним зарядом  +2 q з′єдналася з іншою краплею ,яка має заряд    –2q. Яким став електричний заряд нової краплі?                                                               А) -4q; Б) -q; В) 0; Г) +q.

3. Для виникнення та існування електричного струму необхідне здійснення таких двох умов:…

4.Визначте,на якій відстані одна від одної частинки із зарядами 1 нКл і 10 нКл взаємодіють із силою 9 мН

5.Розгляньте  малюнок. Вкажіть, які прилади будуть працювати, якщо замкнути ключі:

а) К3              

б) К2 і К3:

в) К1 і К2:

г) К1 і К3

5.Розгляньте  малюнок. Вкажіть, які прилади будуть працювати, якщо замкнути ключі:

а) К3              

б) К2 і К3:

в) К1 і К2:

г) К1 і К3

 

1варіант

1.Два точкові заряди при­тягуються, якщо :

А: заряди різнойменні;                                             В: обидва заряди позитивні;                                    С: обидва заряди негативні.

2.Крапля води з електричним зарядом + q з′єдналася з іншою краплею ,яка має заряд –q. Яким став електричний заряд нової краплі?                                                          А) -2q; Б) -q; В) 0; Г) +q.

3.За напрям електричного струму взято умовно  напрям

4.Визначте силу із якою взаємодіють дві заряджені частинки із зарядами по 10 нКл кожна,що перебувають на відстані 3 см одна від одної.

 

2варіант

1.Два точкові заряди відштовхуються, якщо:           А: заряди різнойменні;                                                    В: заряди однойменні; 

2.Крапля води з електричним зарядом  +2 q з′єдналася з іншою краплею ,яка має заряд    –2q. Яким став електричний заряд нової краплі?                                                               А) -4q; Б) -q; В) 0; Г) +q.

3. Для виникнення та існування електричного струму необхідне здійснення таких двох умов:…

4.Визначте,на якій відстані одна від одної частинки із зарядами 1 нКл і 10 нКл взаємодіють із силою 9 мН

5.Розгляньте  малюнок. Вкажіть, які прилади будуть працювати, якщо замкнути ключі:

а) К3              

б) К2 і К3:

в) К1 і К2:

г) К1 і К3

5.Розгляньте  малюнок. Вкажіть, які прилади будуть працювати, якщо замкнути ключі:

а) К3              

б) К2 і К3:

в) К1 і К2:

г) К1 і К3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплові процеси

 

Варіант1

1.(1б)У відро з холодною водою кинули цеглину, яка перед тим деякий час перебувала в багатті. Що відбуватиметься з температурами цеглини та води?

2. (1б)Як зміниться внутрішня енергія цеглини, якщо її занурити в гарячу воду? Підняти з першого поверху на другий?

3.(2б) Якщо налити окріп в металеву кружку, то вона досить швидко стане гарячою. У який спосіб тепло від окропу переходить до стінок кружки?

4.(2б)У старих чайниках з великим шаром накипу на стінках вода закипає значно довше, ніж у нових. Чому?

5.(2б) Які види теплообміну зведені до мінімуму в сучасних віконних системах?

6.(3б) На день народження хлопчику подарували акваріум. Для нормальної життєдіяльності його мешканців потрібно підтримувати температуру 25,5 °С.Чи може зберігатися така температура, якщо акваріум не підігрівати? Визначте температуру повітря в кімнаті, якщо вона відрізняється від температури води в акваріумі на 7,9 °С?(2б)

 

Варіант2

1.(1б)Вимірюючи температуру тіла, пацієнт має тримати термометр протягом 3—5 хв. Для чого потрібенцей час?

2. (1б). Долоні можна нагріти, притиснувши їх до якогось нагрітого тіла, наприклад до стінки печі. Також їхможна потерти одна об одну. Чим різняться ці способи нагрівання долонь?

3.(2б) Чому, щоб скип’ятити воду в каструлі, ми нагріваємо дно каструлі, а не її кришку?

 4.(2б)Навіть у морозяну погоду сніг може танути під сонячними променями. Який сніг танутиме швидше:

чистий (за містом) чи брудний (у місті)? Чому?

 5.(2б) Навіщо в корпусах комп’ютерів роблять отвори та ставлять вентилятори?

6.(3б )Уранці хлопчик виміряв температуру свого тіла,і з’ясувалося, що вона становить 37,8 °С. На скільки ця температура має зменшитися, щоб лікар дозволив хлопчику йти до школи?

 

 

 

 

Варіант1

1.(1б)У відро з холодною водою кинули цеглину, яка перед тим деякий час перебувала в багатті. Що відбуватиметься з температурами цеглини та води?

2. (1б)Як зміниться внутрішня енергія цеглини, якщо її занурити в гарячу воду? Підняти з першого поверху на другий?

3.(2б) Якщо налити окріп в металеву кружку, то вона досить швидко стане гарячою. У який спосіб тепло від окропу переходить до стінок кружки?

4.(2б)У старих чайниках з великим шаром накипу на стінках вода закипає значно довше, ніж у нових. Чому?

5.(2б) Які види теплообміну зведені до мінімуму в сучасних віконних системах?

6.(3б) На день народження хлопчику подарували акваріум. Для нормальної життєдіяльності його мешканців потрібно підтримувати температуру 25,5 °С.Чи може зберігатися така температура, якщо акваріум не підігрівати? Визначте температуру повітря в кімнаті, якщо вона відрізняється від температури води в акваріумі на 7,9 °С?(2б)

 

Варіант2

1.(1б)Вимірюючи температуру тіла, пацієнт має тримати термометр протягом 3—5 хв. Для чого потрібенцей час?

2. (1б). Долоні можна нагріти, притиснувши їх до якогось нагрітого тіла, наприклад до стінки печі. Також їхможна потерти одна об одну. Чим різняться ці способи нагрівання долонь?

3.(2б) Чому, щоб скип’ятити воду в каструлі, ми нагріваємо дно каструлі, а не її кришку?

 4.(2б)Навіть у морозяну погоду сніг може танути під сонячними променями. Який сніг танутиме швидше:

чистий (за містом) чи брудний (у місті)? Чому?

 5.(2б) Навіщо в корпусах комп’ютерів роблять отвори та ставлять вентилятори?

6.(3б )Уранці хлопчик виміряв температуру свого тіла,і з’ясувалося, що вона становить 37,8 °С. На скільки ця температура має зменшитися, щоб лікар дозволив хлопчику йти до школи?

 

 

docx
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
Додано
6 липня 2018
Переглядів
1269
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку