Самостійні та контрольні роботи з біології для 10 класу. Прфільний рівень

Про матеріал

Самостійні та контрольні роботи з біології (10 клас, профільний рівень) для семестрового та поточного оцінювання учнів. Запропоновані роботи у тестовій формі дозволять учителеві швидко оцінити рівень знань учнів та побачити прогалини у знаннях, на які слід звернути увагу.

Перегляд файлу

Самостійна робота № 1

 1.  Розділ біології, що вивчає клітину:

а) анатомія;          б) цитологія;         в) систематика.

     2. Засновником зоології вважають:

 а) Арістотеля;        б) Гіппократа;          в) Теофраста.

     3. Основоположник систематики:

 а) А. Везалій;             б) К. Лінней;        в) Т. Шванн.

     4. Основоположник вчення про біосферу:

 а) В.І.Вернадський;   б) М.І.Вавилов;        в) Г. Мендель.

    5. Найдавніший метод біологічних досліджень:

 а) моделювання;      б) експеримент;         в) спостереження.

    6. Рівні організації живого розташовані по принципу:

 а) ієрархії;        б) систематики;      в) єдності.

    7. Найнижчий рівень організації живого:

 а) молекулярний;     б) клітинний;     в) біосферний.

    8. Найвищий рівень організації живого:

 а) молекулярний;     б) клітинний;     в) біосферний.

   9. Тканинний рівень організації живого вивчає наука:

 а) гістологія;        б) цитологія;         в) систематика.

   10. Окрема особина – це структурна одиниця:

 а) клітинного рівня;  б) тканинного рівня;    в) організменного рівня.

  11. Установіть відповідність між рівнями організації живої природи та їх ознаками:

А.     молекулярний   1.  Розмноження і передача спадкової інформації потомству

       Б. організменний           2. Біологічний коло обіг речовин

     В. біосферний                 3. Функціонування організму як єдиного цілого

                   4. Хімічні реакції перетворення речовин і енергії

12. Що таке біогенні елементи? Яке їхнє значення для живих організмів?

13. Як відбувається концентрування хімічних елементів в живих організмах?              

Перегляд файлу

Самостійна робота

Елементний склад живих істот

 1. Скільки приблизно хімічних елементів періодичної системи  міститься в клітинах живих організмів: а) 50; б) 70; в) 80; г) 90?
 2. Чи існує певна відповідність  між біологічною роллю елемента та його положенням у періодичній системі: а) так; б) ні.
 3. Перерахуйте органогенні елементи. _______________________________ .
 4. Мікроелементи – це _____________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ .

 1. Які хімічні елементи ми називаємо біогенними?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ .

 1. Що може спричинити дефіцит навіть одного хімічного елемента: а) небезпеку для організму; б) втрату зору; в) втрату ваги; г) не несе значних змін в організмі.
 2. Який хімічний елемент входить до складу гемоглобіну: а) Цинк; б) Магній; в)Молібден; г) Ферум?
 3. Яке значення Мангану в живому організмі: а) впливає на швидкість синтезу білка в рослин; б) сприяє фотосинтезу, підвищує активність ферментів; в) входить до складу хлорофілу; г) входить до складу кісток, є компонентом нуклеїнових кісток.
 4. Який хімічний елемент покращує роботу серця, регулює водно-сольовий обмін: а) Кальцій; б) Калій; в) Йод; г) Купрум?
 5. Знайдіть відповідність між назвою хімічного елемента та його значенням у живій клітині:

Хімічний елемент

Значення в клітині

А  Купрум

1.Входить до складу зубної емалі

Б  Хлор

2.Входить до складу всіх органічних речовин і води

В  Флуор

3.Впливає на процеси росту живих організмів

Г  Бор

4.Активізує роботу деяких ферментів

Д Гідроген

5.Входить до складу кісток та нуклеїнових кислот

Е  Сульфур

6.Знижує чутливість організму до алергії

 

7.Є складовою шлункового соку та регулює баланс води в організмі людини

 

А

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

Елементний склад живих істот

1.Скільки приблизно хімічних елементів періодичної системи  міститься в клітинах живих організмів: а) 50; б) 70; в) 80; г) 90?

2.Чи існує певна відповідність  між біологічною роллю елемента та його положенням у періодичній системі: а) так; б) ні.

3.Перерахуйте органогенні елементи. _______________________________ .

4.Мікроелементи – це _____________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ .

5.Які хімічні елементи ми називаємо біогенними?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ .

6.Що може спричинити дефіцит навіть одного хімічного елемента: а) небезпеку для організму; б) втрату зору; в) втрату ваги; г) не несе значних змін в організмі.

7.Який хімічний елемент входить до складу гемоглобіну: а) Цинк; б) Магній; в)Молібден; г) Ферум?

8.Яке значення Мангану в живому організмі: а) впливає на швидкість синтезу білка в рослин; б) сприяє фотосинтезу, підвищує активність ферментів; в) входить до складу хлорофілу; г) входить до складу кісток, є компонентом нуклеїнових кісток.

9.Який хімічний елемент покращує роботу серця, регулює водно-сольовий обмін: а) Кальцій; б) Калій; в) Йод; г) Купрум?

10.Знайдіть відповідність між назвою хімічного елемента та його значенням у живій клітині:

Хімічний елемент Значення в клітині

А  Купрум                1.Входить до складу зубної емалі

Б  Хлор                 2.Входить до складу всіх органічних речовин і води

В  Флуор                3.Впливає на процеси росту живих організмів

Г  Бор                              4.Активізує роботу деяких ферментів

Д Гідроген                5.Входить до складу кісток та нуклеїнових кислот

Е  Сульфур                6.Знижує чутливість організму до алергії

                              7.Є складовою шлункового соку та регулює баланс         в                                             води в організмі людини

 

А

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

Самостійна робота                                                                        

Тема: Життя як біологічна категорія

Рівень 1 (1б)

 1. Як у давнину люди поділяли навколишній світ?
 2. Хто з філософів минулого робили спроби дати визначення життя?
 3. На які царства К. Лінней розподілив живе?
 4. Що є проміжним станом між живим і неживим?
 5. Як називався погляд на природу, згідно з яким живі організми розглядались як механізми, що відрізняються від створених людиною лише складністю будови?
 6. Як розглядають «життя» холісти?
 7. Хто із учених дав таке визначення: «Життя – сукупність ієрархічно організованих систем, що мають внутрішню активність»?

Рівень 2 (2б)

 1. Які властивості живих істот треба виділити при визначенні поняття життя?

Рівень 3 (3б)

 1. Чому філософи так і не змогли дати визначення поняття «життя»? Спробуйте сформулювати власне визначення.

 

 

 

 

Самостійна робота

 

Тема: Життя як біологічна категорія

 

                                                              Рівень 1 (1б)

 

1. Як у давнину люди поділяли навколишній світ?

2. Хто з філософів минулого робили спроби дати визначення життя?

3. На які царства К. Лінней розподілив живе?

4. Що є проміжним станом між живим і неживим?

5. Як називався погляд на природу, згідно з яким живі організми розглядались як механізми, що відрізняються від створених людиною лише складністю будови?

6. Як розглядають «життя» холісти?

7. Хто із учених дав таке визначення: «Життя – сукупність ієрархічно організованих систем, що мають внутрішню активність»?

 

Рівень 2 (2б)

 

 1. Які властивості живих істот треба виділити при визначенні поняття життя?

 

Рівень 3 (3б)

 

9. Чому філософи так і не змогли дати визначення поняття «життя»? Спробуйте сформулювати власне визначення.

 

Перегляд файлу

Самостійна робота № 2 по темі «Основні неорганічні сполуки в живих організмах»

1.Скільки виділяють основних класів неорганічних сполук:

 А) 2;   Б) 3;    В)4;      Г)  5.

2. Сполуки, що складаються з атомів двох типів, одним з яких є кисень:

 А) оксиди;   Б) кислоти;   В) основи;    Г) солі.

3. Гідроксильна група – це ознака:

 А) оксидів;  Б) кислот;  В) солей;  Г)основ.

4. H2S, HCl, HBr – це кислоти:

 А) оксигеновмісні;   Б) безоксигенові.

5. Знайдіть зайву сполуку у ряді:

 А) SO3, N2O5, CaO, P2O5, Cl2O7;

 Б) H2SO4, HNO3, H3PO4, HCl.

6. Із переліку речовин виберіть луги:

 NaOH, Fe(OH)3, LiOH, KOH, Zn(OH)2.

7. Із переліку металів виберіть ті, які будуть реагувати із цинк сульфатом (ZnSO4). Запишіть рівняння реакцій.

 Ca, Fe, Mg, Cu, Ag.

8. Виберіть рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості кислот:

 А) H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O

 Б) SO3 + H2O → H2SO4

 B) 2 HCl + Mg → MgCl2 + H2

 Г) 2HNO3 + BaO → Ba(NO3)2 + H2O

 Д) CaCO3 →CaO + CO2

9. Здійснити перетвореня:

 Метал → Оксид металу → Гідроксид (основа) → Сіль → Метал.

 

 

 

 

Самостійна робота № 2 по темі «Основні неорганічні сполуки в живих організмах»

1.Скільки виділяють основних класів неорганічних сполук:

 А) 2;   Б) 3;    В)4;      Г)  5.

2. Сполуки, що складаються з атомів двох типів, одним з яких є кисень:

 А) оксиди;   Б) кислоти;   В) основи;    Г) солі.

3. Гідроксильна група – це ознака:

 А) оксидів;  Б) кислот;  В) солей;  Г)основ.

4. H2S, HCl, HBr – це кислоти:

 А) оксигеновмісні;   Б) безоксигенові.

5. Знайдіть зайву сполуку у ряді:

 А) SO3, N2O5, CaO, P2O5, Cl2O7;

 Б) H2SO4, HNO3, H3PO4, HCl.

6. Із переліку речовин виберіть луги:

 NaOH, Fe(OH)3, LiOH, KOH, Zn(OH)2.

7. Із переліку металів виберіть ті, які будуть реагувати із цинк сульфатом (ZnSO4). Запишіть рівняння реакцій.

 Ca, Fe, Mg, Cu, Ag.

8. Виберіть рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості кислот:

 А) H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O

 Б) SO3 + H2O → H2SO4

 B) 2 HCl + Mg → MgCl2 + H2

 Г) 2HNO3 + BaO → Ba(NO3)2 + H2O

 Д) CaCO3 CaO + CO2

9. Здійснити перетвореня:

 Метал → Оксид металу → Гідроксид (основа) → Сіль → Метал.

 

Перегляд файлу

Контрольна робота 1

Варіант 1

 1. Спільна ознака первинної структури будови різних білків – це:  а) число амінокислот;  б) послідовність з’єднання амінокислот між собою;  в) структура хімічних зв’язків, що беруть участь у формуванні  послідовності амінокислот;  г) кількісне співвідношення амінокислот різних видів.
 2. Який структурний компонент клітини є і в еукаріот, і в прокаріот: а) апарат Гольджі;  б) ендоплазматична сітка;  в) мітохондрії; г) зовнішня плазматична мембрана.
 3. Значення клітинного центру: а) тут відбувається синтез білків; б) тут відбувається збирання елементів цитоскелету;  в)тут відбувається збирання елементів комплексу Гольджі;  г) тут відбувається формування лізосом.
 4. Укажіть групу хімічних елементів, вміст яких у клітині складає 98%: а) H, O, S, N;  б) N, P, H,O;  в) H, C, O, N;     г) C, H, K, Fe.
 5. Які органічні сполуки містяться в клітині в найбільшій кількості (у % на сиру масу): а) вуглеводи;  б) ліпіди;   в) нуклеїнові кислоти;  г) білки.
 6. У якій ділянці ядра відбувається інтенсивний синтез рРНК:  а) ядерні пори;   б) хроматин;    в) ядерце;    г) простір між зовнішньою та внутрішньою мембраною.
 7. Укажіть правильні твердження:

А) Науковим фактом є лише те, що можна відтворити та підтвердити

Б) У ХІХ столітті експериментальний метод став провідним у біології

В) Метод спостереження дозволяє виявляти подібність та відмінності організмів і їхніх частин

Г) Моделювання – вища форма експерименту

    8. Властивості полісахаридів:

 А) зі збільшенням кількості мономерів розчинність зменшується і зникає солодкий смак

 Б) безбарвні кристалічні речовини, які легко розчиняються у воді

 В) мають солодкий смак

 Г) здатність деяких вуглеводнів утворювати комплекси з білками і ліпідами

    9. Особливості прокаріотичних клітин:

 А) відсутність ядра, обмеженого оболонкою

 Б) наявність у цитоплазмі різноманітних мембран

 В) відсутність всередині клітини запасних речовин

 Г) ДНК має форму кільця

10. Охарактеризуйте мітохондрії, їх будову та функції, стадії енергетичного обміну.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота 1

Варіант 2

 1. На молекулярному рівні живе вивчає така наука: а) цитологія;    б) популяційна генетика;   в) екологія;  г) біоорганічна хімія.
 2. Укажіть рядок, у якому всі названі вуглеводи належать до моносахаридів: а) глюкоза, галактоза, рибоза;  б) дезоксирибоза, сахароза, фруктоза;  в) лактоза, галактоза, глюкоза;  г) глікоген, крохмаль, хітин.
 3. І в прокаріотичних, і в еукаріотичних клітинах наявна(і):  а) ендоплазматична сітка; б) пластиди;  в) рибосоми;   г) лізосоми.
 4. Назвіть хімічний елемент, який входить до складу всіх органічних сполук :  а) Н;    б) О;    в) N;   г) С.
 5. Основна речовина цитоплазми називається:  а) нуклеоплазма;   б) каріоплазма;  в) гіалоплазма;   г) хроматоплазма.
 6. Місце утворення рРНК та тРНК:   а) ендоплазматична сітка;  б) ядро;   в) рибосома;  г) лізосома.
 7. Укажіть правильні твердження:

А) Елементарною та структурною одиницею організмового рівня організації живої матерії є популяція

Б) Використання експериментального методу в біології повязане з імям У. Гарвея

В) Основою описового методу є спостереження

Г) Взаємовідносини організмів і середовища вивчаються на організменому рівні організації живої матерії

   8. Функції вуглеводів:

 А) слугують для теплоізоляції організмів

 Б) будівельний матеріал

 В) джерело енергії для організмів

 Г) регуляторна

   9. Особливості еукаріотичних клітин:

 А) наявність ядра

 Б) відсутність ендоплазматичної мембрани

 В) спадковий матеріал зберігається у нуклеоїді

 Г) мають апарат Гольджі

10. Охарактеризуйте будову та функції пластидів, фотосинтез, його стадії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

Самостійна робота по темі «Вступ. Неорганічні та органічні речовини живих організмів»

Варіант 1

Виберіть правильну відповідь.

 

 1. Прокаріотичні організми вивчає:    а) бактеріологія;   б) зоологія;  в) мікологія;   г) герпетологія.
 2. До мікроелементів належить:  а) Оксиген;   б) Купрум;   в)  Нітроген;  г) Гідроген.
 3. Білки складаються:  а) з моносахаридів;   б) з амінокислот;  в) з нуклеотидів;  г) з ліпідів.
 4. Полісахаридом є:  а) сахароза;    б) крохмаль;   в) глюкоза; г) галактоза.

 

 1. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації живої матерії, на яких вони відбуваються.
 1. Молекулярний                      А. Утворення Великого бар’єрного рифу

рівень                                           коралами

 1. Біосферний                              Б. Перетворення личинки на дорослу

рівень                                            комаху

 1. Популяційно-видовий        В. Перетворення про пластид на

рівень  

4.Організмовий                           Г. Фотоліз води

рівень                                      Д. Нерестова міграція осетрових риб

 

 1. Розмістіть вуглеводи в послідовності за кількістю атомів Карбону, які входять до складу молекули, від найменшої до найбільшої:     а) тріоза;   б) пентоза;   в) тетроза;    г) гексоза.

 

 1. Охарактеризуйте нуклеїнові кислоти, їх будову, функції.   

 

 

 

 

Самостійна робота по темі «Вступ. Неорганічні та органічні речовини живих організмів»

Варіант 2

Виберіть правильну відповідь.

 

 1. Мохи вивчає:     а)  альгологія;   б) бріологія;   в) ентомологія; г) арахнологія.
 2. Аспарагін – це:  а) моносахарид;  б) амінокислота;   в) азотиста основа;  г) ліпід.
 3. Полісахариди складаються:  а) з моносахаридів;   б) з амінокислот;  в) з нуклеотилів;   г) з ліпідів.
 4. Наявність циклічних форм є характерною рисою:  а)білків;     б) нуклеотидів;  в) моносахаридів;  г) ліпідів.

 

 1. Установіть відповідність між функціями та процесами.

 

 1. Каталітична функція         А. Активна робота гіпоталамуса
 2. Регуляторна функція         Б. Зниження енергії активації
 3. Транспортна функція        В. Утворення еластину
 4. Захисна функція                  Г. Доставка гемоглобіном кисню

                                               Д. Синтез імуноглобулінів

 

 1. Розмістіть речовини в послідовності за кількістю залишків ортофосфатної   кислоти від найменшої до найбільшої:  а) АМФ;   б) АТФ;    в) глюкоза;      г) АДФ.
 2. Охарактеризуйте білки, їх будову, функції.

 

Перегляд файлу

Контрольна робота 2

Варіант 1

1. Віруси містять:

 а) тільки РНК;    б) тільки ДНК;      в) ДНК або РНК;         г) тільки білки.

2. Одноклітинним еукаріотичним організмом є:

 а) амеба;       б) вольвокс;          в) збудник чуми;         г) збудник віспи.

3. У віріонах вірусів немає:

 а) рецепторів;    б) оболонки;     в) рибосом;       г) нуклеїнової кислоти.

4.Багатоклітинні організми без справжніх тканин:

а) водорості;     б) гриби;      в) комахи.

5. Клітини, здатні трансформуватися в різні типи біологічних тканин в організмі:

 а) епітеліальні;   б) стовбурові;     в) регенераційні.

6. Група клітин, схожих за формою, розмірами, функціями, походженням і продуктами життєдіяльності – це:

      а) колонія;     б) система;     в) тканина.

7. У рослин захисну функцію виконує:

         а) епітеліальна тканина;

         б) нервова тканина;

         в) покривна тканина.

 8. Кров, лімфа, хрящі, кістки належать до:

 а) мязевої  тканини;

 б) нервової тканини;

 в) сполучної тканини.

  9. Вид провідної тканини, що складається із судин і проводить воду і мінеральні речовини – це:

 а) камбій;      б) ксилема;             в) паренхіма.

10.У процесі мейозу кросинговер відбувається у:

а) метафазі ІІ; б) профазі І; в) телофазі ІІ; г) анафазі ІІ.

11. Хромосомний набір соматичної клітини, у якому кожна хромосома має собі пару:

 а) диплоїдний;   б) гаплоїдний; в) гомологічний; г) негомологічний.

12. Незапланована загибель клітини – це:

 а) апоптоз;  б) некроз;  в) автофагія;  г) фагоцитоз.

13. Поділ клітини, результатом якого є утворення двох дочірніх клітин, у яких набір хромосом такий же як у материнській клітині:

   а) мітоз;   б) мейоз;  в) амітоз.

14. Визначте послідовність дій у мейозі:

 а) утворення галоїдної клітини;

 б) утворення диплоїдної клітини;

 в) кросинговер;

 г) подвоєння ДНК.

15. Перерахуйте шляхи передачі бактеріальних хвороб..

16.  Охарактеризуйте роль вірусів у житті людини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота 2

Варіант 2

1. Клітини прокаріотів, які мають спіральну форму:

 а) коки;      б) спірили;       в) вібріони;           г) бацили

2. Колоніальним організмом є:

 а) амеба;   б) вольвокс;    в) збудник чуми;     г) збудник віспи

3. У клітинах бактерій немає:

 а) цитоплазми;    б) клітинної мембрани;    в) клітинної стінки;     г) ядра

 1.                Багатоклітинні організми без справжніх тканин:

а) черви;       б) губки;          в) гриби.

5. Водорості кріпляться до субстрату за допомогою:

 а) щупалець;        б) війок;     в) ризоїдів.

6. Відновлення тканин – це:

 а) диференціація;   б) регенерація;     в) адаптація.

7. Захисну функцію у тварин виконує:

 а) епітеліальна тканина;

 б) нервова тканина;

 в) покривна тканина.

 8. Наявність великої кількості міжклітинної речовини – це ознака:

 а) м’язевої  тканини;

 б) нервової тканини;

 в) сполучної тканини.

 9. Кільце твірної тканини із видовжених клітин – це:

 а) камбій;      б) ксилема;             в) паренхіма.

 1.            У процесі мітозу ядерце зникає у:

а) метафазі;   б) профазі;  в) телофазі;  г) інтерфазі.

11. Рівнів компактизації або упакування молекули ДНК у хромосомі є:

 а) 1;  б)  3;   в) 4;  г) 5.

 12. Запланована загибель клітини – це:

 а) апоптоз;  б) некроз;  в) автофагія;  г) фагоцитоз.

 13. Поділ клітини, результатом якого є перехід клітини із диплоїдного стану в гаплоїдний:

 а) мітоз;   б) мейоз;  в) амітоз.

 14. Визначте послідовність дій у мітозі:

           а) гомологічні пари хромосом розходяться до різних полюсів клітини;

 б) починається спіралізація хроматину;

 в) подвоюється кількість ДНК;

 г) утворюються 2 дочірні клітини.

15 . Перерахуйте шляхи передачі ВІЛ-інфекції.

16.  Охарактеризуйте роль бактерій  у житті людини.

 

Перегляд файлу

Самостійна робота по темі «Віруси. Бактерії»

Варіант І

1. Клітини прокаріотів, які мають спіральну форму:

 а) коки;

 б) спірили;

 в) вібріони;

 г) бацили

2. Збудником коров’ячого сказу є:

 а) бактерія;

 б) вірус;

 в) пріон;

 г) найпростіше

3. Колоніальним організмом є:

 а) амеба;

 б) вольвокс;

 в) збудник чуми;

 г) збудник віспи

4. У клітинах бактерій немає:

 а) цитоплазми;

 б) клітинної мембрани;

 в) клітинної стінки;

 г) ядра

5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями.

1  Віруси     

А.  Специфічні білкові молекули, патологічна конформація  яких       викликає

2. Пріони

Б.  Наука, яка вивчає бактерії

3 .  Бактеріологія

В.  Наука, яка вивчає гриби

4.  Вірусологія

Г.  Неклітинні форми життя, які містять лише один тип нуклеїнової кислоти

 

Д.  Наука, яка вивчає віруси

 

6. Розмістіть організми послідовно за розмірами від найменшого до найбільшого:

 а) амеба;

 б) збудник грипу;

 в) збудник сальмонельозу;

 г) вольвокс.

7. Перерахуйте шляхи передачі ВІЛ-інфекції.

8. Охарактеризуйте роль бактерій  у житті людини.

 

 

 

 

 

Самостійна робота по темі «Віруси. Бактерії»

Варіант II

1. Віруси містять:

 а) тільки РНК;

 б) тільки ДНК;

 в) ДНК або РНК;

 г) тільки білки.

2. Збудником звичайного сказу є:

 а) бактерія;

 б) вірус;

 в) пріон;

 г) найпростіше.

3. Одноклітинним еукаріотичним організмом є:

 а) амеба;

 б) вольвокс;

 в) збудник чуми;

 г) збудник віспи.

4. У віріонах вірусів немає:

 а) рецепторів;

 б) оболонки;

 в) рибосом;

 г) нуклеїнової кислоти.

5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями.

1.  Віріон

А.  Організми, що можуть існувати в разі наявності в середовищі вільного кисню

2.  Спора

Б. Позаклітинна форма існування вірусів

3.  Аероби

В.  Організми, що не можуть існувати в разі наявності в середовищі вільного кисню

4.  Анаероби

Г.   Форма існування бактерій, яка є стійкою до дії зовнішніх факторів

 

Д.   Організми, які живляться мертвими організмами та їхніми рештками

 

6.  Розмістіть організми послідовно за розмірами від найменшого до найбільшого:

 а) збудник холери;

 б) збудник віспи;

 в) інфузорія-туфелька;

 г) дизентерійна амеба.

7. Перерахуйте шляхи передачі бактеріальних хвороб.

8. Охарактеризуйте роль вірусів у житті людини.   

Перегляд файлу

Самостійна робота «Білки, жири, вуглеводи»

 1.          Високомолекулярні нітрогеновмісні органічні речовини, молекули яких складаються із залишків амінокислот:

А) білки;   Б) жири;  В) вуглеводи.

 2. Гемоглобін виконує функцію:

 А) захисну;    Б) транспортну;    В) структурну.

3. Актин і міозин виконують функцію:

 А) захисну;   Б) структурну;   В) скоротливу.

4. Фішер вивчав:

 А) білки;  Б) жири;  В) вуглеводи.

5. Тільки з амінокислотних залишків складаються білки:

 А) прості;    Б) складні;   В) змішані.

6. Речовини, що прискорюють реакції обміну речовин:

 А) інгібітори;  Б) ферменти;  В) пептиди.

7. Здатність фермента каталізувати лише одну реакцію:

 А) активність;  Б) специфічність.

8. Речовини, які сповільнюють дію фермента:

 А) інгібітори;  Б) ферменти;  В) пептиди.

9. Моносахариди – це :

 А) білки;  Б) жири;  В) вуглеводи.

10. Гексози містять атомів Карбону:

 А) 3;     Б) 4;      В)5;   Г) 6.

11. Сахароза та лактоза – це представники:

 А) моносахаридів;  Б) дисахаридів;  В) полісахаридів.

12. Гідрофобними речовинами є:

 А) білки;  Б) ліпіди;  В) вуглеводи.

13. Встановіть відповідність між функціями ліпідів та їхнім описом.

1. Структурна

А. Беруть участь в утворенні мембран клітин усіх органів і тканин, багатьох біологічно важливих сполук

2.Енергетична

Б. Беруть участь у механізмах підтримання постійної температури тіла.

3.Терморегуляторна

В. Служать запасними поживними речовинами.

4.Захисна

Г. Захищають органи від ударів і струсів, покривають тонким шаром листя рослин.

 

Д. Є попередниками в біосинтезі гормонів.

 

  14. Установіть відповідність між назвами вуглеводнів та їхніми характеристиками.

1.Крохмаль

А. Головний структурний полісахарид клітинних оболонок рослин, не розчиняється у воді, а лише набухає в ній.

2.Глікоген

Б. Запасний полісахарид, що міститься в тканинах тіла тварин і людини, накопичується в печінці, мязах. 

3.Целюлоза

В. Є основним запасним полісахаридом у рослин.

4.Хітин

Г. Основний компонент зовнішнього скелета членистоногих, входить до складу клітинної стінки грибів і бактерій.

 

Д. Полісахарид, що міститься в бульбах і коренях жоржин, артишоків, кульбаб.

 

Перегляд файлу

Самостійна робота на тему «Мітоз. Мейоз.Цитотехнології»

Варіант 1

 1. У процесі мітозу ядерце зникає у:

А) метафазі;   Б) профазі;  В) телофазі;  Г) інтерфазі.

  2. Рівнів компактизації або упакування молекули ДНК у хромосомі є:

 А) 1;  Б)  3;   В) 4;  Г) 5.

  3. Запланована загибель клітини – це:

 А) апоптоз;  Б) некроз;  В) автофагія;  Г) фагоцитоз.

  4. Поділ клітини, результатом якого є перехід клітини із диплоїдного стану в гаплоїдний:

 А) мітоз;   Б) мейоз;  В) амітоз.

  5. Визначте послідовність дій у мітозі:

         А) гомологічні пари хромосом розходяться до різних полюсів клітини;

 Б) починається спіралізація хроматину;

 В) подвоюється кількість ДНК;

 Г) утворюються 2 дочірні клітини.

 6. Визначити послідовність пластичного обміну:

 А) виконання синтезованими сполуками їхніх біологічних функцій;

 Б) синтез «будівельних блоків» із проміжних сполук;

 В) синтез макромолекул білків, нуклеїнових кислот, полісахаридів,   жирів із «будівельних блоків»;

 Г) синтез проміжних сполук із низькомолекулярних речовин.  7. Охарактеризуйте біологічне значення мітозу.

 8. Перерахуйте основні положення сучасної клітинної теорії.

 

 

 

 

 

Самостійна робота на тему «Мітоз. Мейоз.Цитотехнології»

Варіант 2

 1. У процесі мейозу кросинговер відбувається у:

А) метафазі ІІ; Б) профазі І; В) телофазі ІІ; Г) анафазі ІІ.

  2. Хромосомний набір соматичної клітини, у якому кожна хромосома має собі пару:

 А) диплоїдний;   Б) гаплоїдний; В) гомологічний; Г) негомологічний.

   3. Незапланована загибель клітини – це:

 А) апоптоз;  Б) некроз;  В) автофагія;  Г) фагоцитоз.

   4. Поділ клітини, результатом якого є утворення двох дочірніх клітин, у яких набір хромосом такий же як у материнській клітині:

   А) мітоз;   Б) мейоз;  В) амітоз.

   5. Визначте послідовність дій у мейозі:

 А) утворення галоїдної клітини;

 Б) утворення диплоїдної клітини;

 В) кросинговер;

 Г) подвоєння ДНК.

   6. Визначити послідовність пластичного обміну:

 А) виконання синтезованими сполуками їхніх біологічних функцій;

 Б) синтез «будівельних блоків» із проміжних сполук;

 В) синтез макромолекул білків, нуклеїнових кислот, полісахаридів,   жирів із «будівельних блоків»;

 Г) синтез проміжних сполук із низькомолекулярних речовин.  7. Охарактеризуйте біологічне значення мейозу.

8. Перерахуйте і коротко охарактеризуйте основні цитотехнології.

 

 

Перегляд файлу

Самостійна робота по темі «Тканини рослин і тварин»

Варіант 1

 1. Багатоклітинні організми без справжніх тканин:

а) черви;       б) губки;          в) гриби.

     2. Водорості кріпляться до субстрату за допомогою:

 а) щупалець;        б) війок;     в) ризоїдів.

     3. Відновлення тканин – це:

 а) диференціація;   б) регенерація;     в) адаптація.

     4. Захисну функцію у тварин виконує:

 а) епітеліальна тканина;

 б) нервова тканина;

 в) покривна тканина.

     5. Наявність великої кількості міжклітинної речовини – це ознака:

 а) мязевої  тканини;

 б) нервової тканини;

 в) сполучної тканини.

    6. Кільце твірної тканини із видовжених клітин – це:

 а) камбій;      б) ксилема;             в) паренхіма.

 

Самостійна робота по темі «Тканини рослин і тварин»

Варіант 2

 1. Багатоклітинні організми без справжніх тканин:

а) водорості;     б) гриби;      в) комахи.

   2. Клітини, здатні трансформуватися в різні типи біологічних тканин в організмі:

 а) епітеліальні;   б) стовбурові;     в) регенераційні.

   3. Група клітин, схожих формою, розмірами, функціями, походженням і продуктами життєдіяльності – це:

      а) колонія;     б) система;     в) тканина.

  4. У рослин захисну функцію виконує:

         а) епітеліальна тканина;

         б) нервова тканина;

         в) покривна тканина.

    5. Кров, лімфа, хрящі, кістки належать до:

 а) мязевої  тканини;

 б) нервової тканини;

 в) сполучної тканини.

    6. Вид провідної тканини, що складається із судин і проводить воду і мінеральні речовини – це:

 а) камбій;      б) ксилема;             в) паренхіма.

Перегляд файлу

Самостійна робота

Тема: Вчені – біологи світу та України, їх внесок у науку

1.Хто вперше описав клітинну будову живих організмів та та першим побачив сперматозоїди, бактерії та найпростіших тварин?

2.Хто є засновником науки, що вивчає вимерлі організми?

3.Яку класифікацію щодо типів тіла запропонував Жорж Кюв’є?

4.Що в основу своєї класифікації поклав Карл Лінней?

5.Кого вважають основоположником еволюційної теорії?

6.Який вклад в науку вніс Джеймс Уотсон?

7.Вчення про біосферу належить:

а)М. І. Вавилову; б)Ф. Г. Кріку; в)В. І. Вернадському;

 г)Г. Менделю?

 8. Досліди якого вченого стали основою доведення того, що саме  ДНК є носієм спадкової інформації:

  а)Е. Зюсс; б)С. М. Гершензон; в)Е. Геккель; г)М. І. Вавилов?

9. Хто за допомогою дослідів довів, що бродіння – процес біологічний

    а)М. Марчелло; б)Д. Едвард; в)Л. Пастер; г)Ч. Дарвін?

10. Дженеру Едварду належить відкриття: а)перше щеплення від сказу; б) метод запобігання захворюванню віспою; в)відкриття капілярного кровообігу; г)класифікація рослинного і тваринного світу?

11.  Грегору Менделю належить: а) відкриття законів спадковості; б)започаткування молекулярної біології; в)виникнення ідей про єдність живого на Землі; г)виявлення центрів походження культурних рослин?

12. Термін «екологія» запровадив: а) Е. Зюсс; б)Е. Геккель;

в) М. Вавилов; г) Ж. Кюв’є        

                                  Самостійна робота

Тема: Вчені – біологи світу та України, їх внесок у науку

1.Хто вперше описав клітинну будову живих організмів та та першим побачив сперматозоїди, бактерії та найпростіших тварин?

2.Хто є засновником науки, що вивчає вимерлі організми?

3.Яку класифікацію щодо типів тіла запропонував Жорж Кюв’є?

4.Що в основу своєї класифікації поклав Карл Лінней?

5.Кого вважають основоположником еволюційної теорії?

6.Який вклад в науку вніс Джеймс Уотсон?

7.Вчення про біосферу належить:

а)М. І. Вавилову; б)Ф. Г. Кріку; в)В. І. Вернадському;

 г)Г. Менделю?

 8. Досліди якого вченого стали основою доведення того,      що саме  ДНК є носієм спадкової інформації:

  а)Е. Зюсс; б)С. М. Гершензон; в)Е. Геккель; г)М. І. Вавилов?

9. Хто за допомогою дослідів довів, що бродіння – процес біологічний

    а)М. Марчелло; б)Д. Едвард; в)Л. Пастер; г)Ч. Дарвін?

10. Дженеру Едварду належить відкриття: а)перше щеплення від сказу; б) метод запобігання захворюванню віспою; в)відкриття капілярного кровообігу; г)класифікація рослинного і тваринного світу?

11.  Грегору Менделю належить: а) відкриття законів спадковості; б)започаткування молекулярної біології; в)виникнення ідей про єдність живого на Землі; г)виявлення центрів походження культурних рослин?

12. Термін «екологія» запровадив: а) Е. Зюсс; б)Е. Геккель; в) М. Вавилов; г) Ж. Кюв’є?

 

 

 

Перегляд файлу

Самостійна робота

Властивості неорганічних речовин

І рівень

1. До гідрофільних сполук відносять: а) віск; б) амінокислота; в) олія;

г) ліпіди.

2. Молекули яких сполук складають внутрішні органели клітин беруть участь у її поділі та складають мембрану клітини: а) гідрофільні; б) гідрофобні;

в) амфіфільні.

3. Електроліти - ___________________________________________________

________________________________________________________________ .

4. Електроліти поділяють на: а)малі і великі; б)рідкі, тверді, газоподібні; в)молекулярні, атомні, йонні; г)сильні та слабкі.

5. Високомолекулярні електроліти, це: а)водні електроліти; б)поліелектроліти; в) неводні електроліти.

6. Гідрологічний цикл визначається у: а) колообігом води; б) значним запасом енергії; в) великою теплоємністю; г) високою теплопровідністю.

7. Чому водне середовище полегшує адаптацію тварин і рослин: а) через низьку теплоємність та теплопровідність; б) через інтенсивний колообіг речовин; в) через те, що бере участь у процесах гідролізу; г) через високу теплоємність та теплопровідність.

ІІ рівень

8. Наведіть приклади серед тваринних організмів, які б ілюстрували, що випаровування води супроводжується охолодженням організму.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ .

ІІІ рівень

9. Охарактеризувати біологічне значення води в клітинах живих організмів: тваринних та рослинних.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

 

Самостійна робота

Властивості неорганічних речовин

І рівень

1. До гідрофільних сполук відносять: а) віск; б) амінокислота; в) олія;

г) ліпіди.

2. Молекули яких сполук складають внутрішні органели клітин беруть участь у її поділі та складають мембрану клітини: а) гідрофільні; б) гідрофобні;

в) амфіфільні.

3. Електроліти - ___________________________________________________

________________________________________________________________ .

4. Електроліти поділяють на: а)малі і великі; б)рідкі, тверді, газоподібні; в)молекулярні, атомні, йонні; г)сильні та слабкі.

5. Високомолекулярні електроліти, це: а)водні електроліти; б)поліелектроліти; в) неводні електроліти.

6. Гідрологічний цикл визначається у: а) колообігом води; б) значним запасом енергії; в) великою теплоємністю; г) високою теплопровідністю.

7. Чому водне середовище полегшує адаптацію тварин і рослин: а) через низьку теплоємність та теплопровідність; б) через інтенсивний колообіг речовин; в) через те, що бере участь у процесах гідролізу; г) через високу теплоємність та теплопровідність.

ІІ рівень

8. Наведіть приклади серед тваринних організмів, які б ілюстрували, що випаровування води супроводжується охолодженням організму.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ .

ІІІ рівень

9. Охарактеризувати біологічне значення води в клітинах живих організмів: тваринних та рослинних.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Перегляд файлу

 

Самостійна робота по темі «Білки, жири, вуглеводи»

Варіант 1

 1. Що таке ліпіди? Як класифікують ліпіди?
 2. Перерахуйте функції вуглеводів (полісахаридів).
 3. Охарактеризуйте четвертинну структуру білка.
 4. Продовжити речення. 

Денатурація – це ………………………..

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота по темі «Білки, жири, вуглеводи»

Варіант 2

 1. Що таке вуглеводи? Як класифікують вуглеводи?
 2. Перерахуйте функції ліпідів.
 3. Охарактеризуйте вторинну структуру білка.
 4. Продовжити речення.

Ренатурація – це ………………………

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Катрич Катерина
  Добра самостійна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
До підручника
Біологія (профільний рівень) 10 клас (Межжерін С.В., Межжеріна Я.О., Коршевнюк Т.В.)
Додано
6 лютого 2018
Переглядів
5773
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку