10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Сценарій позакласного заходу " Учень року"

Про матеріал

Щорічно в нашій Кам`янській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті проводиться конкурс " Учень року". У закладі навчаються діти з вадами слуху. Проведення такого конкурсу відповідає завданню створення для осіб з особливими потребами комфортного середовища для їх проживання, професійної, громадської, культурно-спортивної та навчальної діяльності, тобто створення умов для успішної соціалізації дітей з особливими потребами.Наявність такого відхилення, як порушення слуху, значно ускладнює соціалізацію слабочуючих дітей, що, в першу чергу, пов'язано з відсутністю або різким недорозвиненням мови і, як наслідок, порушенням соціальних контактів дитини з навколишнім світом.Враховуючи реалії сьогоднішнього життя, педагоги нашої школи, які працюють з дітьми з проблемами слуху, чітко усвідомлюють важливість розвитку у таких дітей психічних процесів, інтелектуальних здібностей і,найважливіше, мовленнєвої функції як єдиної ефективної на даному етапі розвитку суспільства умови їх успішної адаптації і соціалізації.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

І тур. Розминка розуму

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Частина мови, яка означає предмет - цеа) іменник;б) прикметник;в) дієслово

Номер слайду 4

а) іменник

Номер слайду 5

Третій день тижня - це  а) п’ятниця; б) середа; в) четвер; 

Номер слайду 6

Б) СЕРЕДА

Номер слайду 7

Гори Карпати знаходяться на…а) півдні України;б) заході України;в) півночі України.

Номер слайду 8

б) на заході України

Номер слайду 9

Перший Президент незалежної України а) Віктор Ющенко;б) Леонід Кравчук;в) Леонід Кучма

Номер слайду 10

б) Леонід Кравчук

Номер слайду 11

Як звуть друга Вінні-Пуха? а) П’ятачок; б) Мауглі;  в) Балу; 

Номер слайду 12

а) П’ятачок 

Номер слайду 13

Після зими діти співають: а) колисанки; б) щедрівки; в) веснянки

Номер слайду 14

в) веснянки

Номер слайду 15

ІІ учасник

Номер слайду 16

Як називаються числа при множенні?  а) доданок, доданок, сума; б) зменшуване, від’ємник , різниця; в) множник, множник, добуток; 

Номер слайду 17

в) перший множник, другий множник, добуток 

Номер слайду 18

Історія – це наука про…а) людину;б) події минулого;в) мову.

Номер слайду 19

б) події минулого

Номер слайду 20

Чіпси виготовляють з … а) моркви; б) буряка; в) картоплі 

Номер слайду 21

в) з картоплі 

Номер слайду 22

Частина доби з вечора до ранку а) ніч; б)  ранок; в) день  

Номер слайду 23

а) ніч

Номер слайду 24

Як називається твір про вигадані події ?а) казка;б) вірш;в) роман

Номер слайду 25

а) казка

Номер слайду 26

Фразеологізм «як кіт наплакав» означає :а)дуже гарно;б) дуже боляче;в) дуже мало

Номер слайду 27

в) дуже мало

Номер слайду 28

ІІІ учасник

Номер слайду 29

Прикметники відповідають на питання ... а) що робить? що роблять?б) який? яка? яке? які? в) хто? що?  

Номер слайду 30

б) який? яка? яке? які?

Номер слайду 31

Мати батька чи матері – це…?  а) сестра; б) бабуся; в) тітка;  

Номер слайду 32

б) бабуся

Номер слайду 33

На якому континенті знаходиться Україна? а) Південна Америка;б) Австралія;в) Євразія.

Номер слайду 34

в) Євразія

Номер слайду 35

Коли святкується День Незалежності України? а) 7 січня;б) 9 травня;в) 24 серпня.

Номер слайду 36

в) 24 серпня

Номер слайду 37

Площа квадрата вираховується за формулою… а) S = a;б) S = a2;в) S = a3

Номер слайду 38

б) S = a2

Номер слайду 39

Який вид спорту представляє Володимир Кличко? а) плавання; б) бокс; в) теніс

Номер слайду 40

б) бокс;

Номер слайду 41

IV учасник

Номер слайду 42

Розмова двох осіб – це…а) діалог;б) пісня;в) монолог.

Номер слайду 43

а) діалог

Номер слайду 44

Якого кольору український прапор?  а) жовто-білий;  б) жовто-блакитний; в) жовто-зелений; 

Номер слайду 45

б) жовто-блакитний

Номер слайду 46

Як називається наука про живі організми?а) фізика;б) хімія;в) біологія.

Номер слайду 47

в) біологія

Номер слайду 48

Якого київського князя називали Великий?а) Олега;б) Ігоря ;в) Володимира

Номер слайду 49

в) Володимира

Номер слайду 50

Вирази в метрах 57 см? а) 5,7 м.;б) 570 м.;в) 0,57 м.

Номер слайду 51

в) 0,57 м.

Номер слайду 52

В якому віці можна стати членом УТОГу?а) 20;б) 18;в) 14.

Номер слайду 53

в) 14

Номер слайду 54

V учасник

Номер слайду 55

Якої літери немає в російському алфавіті?а) й;б) щ;в) ї.

Номер слайду 56

в) ї

Номер слайду 57

Прямокутник, у якого всі сторони рівні називається? а) квадрат;б) трикутник;в) коло.

Номер слайду 58

а) квадрат

Номер слайду 59

Як називається головна пісня країни? а) романс;б) балада;в) гімн.

Номер слайду 60

в) гімн

Номер слайду 61

В яку пору святкують Пасху? а) взимку;б) навесні;в) восени.

Номер слайду 62

б) навесні

Номер слайду 63

Скільки хвилин в 3-х годинах? а) 300;б) 120;в) 180.

Номер слайду 64

б) 180

Номер слайду 65

Коли виникла пожежа, набирають а) 101;б) 102;в) 103

Номер слайду 66

а)

Номер слайду 67

VI учасник

Номер слайду 68

Як називається вигадане ім’я ? а) епітет;б) псевдонім;в) кличка.

Номер слайду 69

б) псевдонім

Номер слайду 70

Скільки десятків у числі 100? а) 3;б) 5;в) 10.

Номер слайду 71

в) 10

Номер слайду 72

Яка частина мови вказує на предмет, але не називає його? а) іменник;б) прикметник;в) займенник

Номер слайду 73

в) займенник

Номер слайду 74

Перший космонавт незалежної України -а) Юрій Гагарін;б) Леонід Каденюк;в) Валентина Терешкова.

Номер слайду 75

б) Леонід Каденюк

Номер слайду 76

Як по - іншому називають пішохідний перехід? а) поні; б) зебра;в)  лама

Номер слайду 77

б) зебра;

Номер слайду 78

Яким приладом вимірюється швидкість? а) спідометр;б) термометр;в) амперметр.

Номер слайду 79

а) спідометр

Номер слайду 80

VII учасник

Номер слайду 81

Скільки самостійних частин мови в українській мові?а) 6;б) 2;в) 10.

Номер слайду 82

а) 6

Номер слайду 83

Як називаеться головна книга християн?а) Коран;б) Біблія;в) Велесова книга.

Номер слайду 84

б) Біблія

Номер слайду 85

В яких одиницях вимірюється швидкість? а) м/с; км/годб) км;в) кг

Номер слайду 86

а) м/с; км/год

Номер слайду 87

Як називаються дуже великі хвилі? а) цунамі;б) бриз;в) ініхума.

Номер слайду 88

а) цунамі

Номер слайду 89

Один повний оберт навколо Сонця Земля здійснює за… а) місяць;б) день;в) рік.

Номер слайду 90

в) рік

Номер слайду 91

Продовжи фразу : « Дощ ллє , як … а) з бочки;б) з відра ;в) з чашки

Номер слайду 92

б) з відра

Номер слайду 93

VIII учасник

Номер слайду 94

Частина слова, яка знаходиться після кореня - …а) префікс;б) суфікс;в) закінчення

Номер слайду 95

б) суфікс

Номер слайду 96

Який найбільший птах у світі? а) пінгвін;б) пеликан;в) страус.

Номер слайду 97

в) страус

Номер слайду 98

До неживої природи належить… а) кущ;б) сніг;в) ведмідь.

Номер слайду 99

б) сніг

Номер слайду 100

Пасажира, який їде без квитка називають а) кролик; б) заєць; в)  вовк

Номер слайду 101

б) заєць; 

Номер слайду 102

Час, який дорівнює 7 дням, -а) місяць;  б) тиждень;в) доба

Номер слайду 103

б) тиждень;

Номер слайду 104

Якого Київського князя називали “Мудрим ”? а) Володимира;б) Ярослава;в) Святослава

Номер слайду 105

б) Ярослава;

Номер слайду 106

IX учасник

Номер слайду 107

Наука про рослини називається… а) зоологія; б) анатомія; в) ботаніка.

Номер слайду 108

в) ботаніка

Номер слайду 109

Який член речення підкреслюється~~~~~ а)підмет;б) означення;в) обставина

Номер слайду 110

б) означення;

Номер слайду 111

Хто заснував Київ?а) Данило Галицький; б) Богдан Хмельницький; в) Брати Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь

Номер слайду 112

в) Брати Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь

Номер слайду 113

Вінні Пух – це… а) Свиня;б) Ведмідь;в) Собака.

Номер слайду 114

б) Ведмідь

Номер слайду 115

Як називається спортивна гра, яка проходить на льоду? а) футбол;б) волейбол;в) хокей.

Номер слайду 116

в) хокей

Номер слайду 117

Як у давнину називали Дніпро? а) Дунай; б) Буран; в) Славутич

Номер слайду 118

в) Славутич

Номер слайду 119

Номер слайду 120

Номер слайду 121

Як називався найбільший корабель, який затонув? а) “Манхеттен” ;б) “Титанік” ;в) “ Аврора”.

Номер слайду 122

б) “Титанік”

Номер слайду 123

Метал, з якого був зроблений стійкий солдатик з казки Андерсена ?а) золото;б) мідь;в) олово.

Номер слайду 124

в) олово

Номер слайду 125

Словосполучення «бити байдики» означає…а) довго працювати;б) відставати;в) нічого не робити.

Номер слайду 126

в) нічого не робити

Номер слайду 127

Скільки звуків у слові сім`я?а) 4;б) 5;в) 3.

Номер слайду 128

б) 5

Номер слайду 129

Граматична основа речення складається з підмета і …а) означення; б) додатка;в) присудка.

Номер слайду 130

в) присудка

Номер слайду 131

Який вид спорту представляє Яна Клочкова?а) боротьбу;б) плавання;в) легку атлетику.

Номер слайду 132

б) плавання

Номер слайду 133

Номер слайду 134

Першу навколосвітню подорож здійснив…а) Кук; б) Магелан; в) Дарвін.

Номер слайду 135

б) Магелан

Номер слайду 136

б) означення

Номер слайду 137

в) Місісіпі

Номер слайду 138

а) Володимира

Номер слайду 139

Яке свято випадає на 7 січня? а) Новий Рік;б) Різдво;в) Пасха.

Номер слайду 140

б) Різдво

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Зазуля Марія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Квас Лариса Федорівна
  Рекомендую для роботи педагогам,які працюють з учнями з проблемами слуху
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
7 січня 2018
Переглядів
1093
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку