6 травня о 15:00Вебінар: Продуктивна робота наприкінці семестру: онлайн-тести, проєкти та творча діяльність

Сценарій виховної години "125 років з дня народження Миколи Куліша"

Про матеріал

Біографічні дані Миколи Куліша - одного з найяскравіших драматургів України. Його п`єси нічим не поступаються кращим світовим зразкам.

Сцена з п`єси "97".

1925 року, лише за рік після написання, "97" було поставлено в Нью-Йорку та інших містах США.

Перегляд файлу

                                             MiHicTepcTB0                 i науки УкраТни

ДЗ «Луганський                                       iMeHi Тараса Шевченка» центр

            Луганського                                            iMeHi Тараса Шевченка»

Щастинське

СЦЕНАРТ виховноТ години на тему:

125 P0kiB з дня народження Миколи

Розробив: викладач, класний

Кябура I.A.

Щастя 2018

                                          Микола           (1892-1937)

Микола     - один з       та      украТнських першоТ половини минулого         P03kBiT його творчоТ akTIIBHocTi припав на 20-Ti - початок 30-х P0kiB розвитку та         УкраТни.    - один з       украТнськоТ модерноТ драматургй. Його п'еси         не поступаються кращим зразкам. Тх постановка у     Леся Курбаса дала         двом корифеям украТнського театру в      тексту i режисерського таланту показати   проблеми тих P0kiB. Микола Гурович народився 6 грудня 1892 року в         Чаплинка ХерсонськоТ Родина його 6aTbkiB жила     батько майже все життя         у наймах, мати важкого життя (теж у наймах) передчасно померла. M11k0IIi з дитинства довелося служити у панських ”Лоблю. .. голоту. Серцем люблю”, - напише згодом драматург.       нестатки, життя в будинку все ж не перешкодили школу (1901-1905). 1905 року          зважаючи на

Миколи та його прагнення до навчання,    i послала хлопця вчитися у вищу початкову школу в          (тепер Але на      навчання не вистачило, i Микола опинився в притулку         товариства. Через його бунтарський дух М,         1908 року виключили 3i школи. Тут вдруге на допомогу майбугньому         приходить прогресивна

Завдяки турботам молодих   Микола Гурович вступае до громадськоТ BiH виявляе себе як талановитий та розвинений юнак. Випускае рукописний журнал, пише ставить aMaTopcbki вистави.

В Микола знайомиться i починае товаришувати з 1. Шевченком кличка ”Жан”), драматургом i прозаТком,

1вана 1913 року було закрито, i Микола, маючи таки отримати атестат про Тде на Кавказ, де було легше скласти екзамени екстерном. до вступу в

(Микола xoTiB навчатися в Одеському          куди i приТхав перервала cBiT0Ba М.      у Одеську школу П 1915 року, Тде на фронт. Незважаючи на загрозу трибуналу, BiH залишае    частину i Тде до Олешок, щоб заручитися i попрощатися 3i своею      Вже на        BiH знаходить     взяти з нею шлюб.

зголошуеться залишити штаб i    на      позицй. HaBiTb   час письменник продовжуе писати    а також       п'еси для солдатського драмгуртка. У 1917 р.     як      i обрано депутатом на    3'Тзд фронту, що проходив у Луцьку. 1918 року Микола Гурович      прибувае до         Олешок i     з головою поринае в культурно-громадське життя. BiH очолюе виконком Micbk“0T Ради селянських i у      культурноукраТнське товариство       i стае його головою. Намагаеться й питання       плану, щоб дати товари i 3ap06iT0k населенню, скасовуе царську тюрму в Олешках з HaMipoM перетворити П на майстерню. Того ж року вступае до k0MY'HicTIII-IH0T партй. Коли на Олешки почали наступати десантники Антанти, що знищували BCix причетних до украТнськоТ революцй, наказала BCiM

Незважаючи на це, М.         у XepcoHi збирае сформувавши таким чином ”Перший УкраТнський

Полк“ (iCHye що цей полк формально належав до отамана Григор'ева-Тютюнника, скинули в море Антанти). З цим полком Микола як начальник штабу, проходить шлях Херсона до Киева.

Яновський у своему POMaHi ”Вершники” описав полк назвою батальйону Шведа", а сам Микола Гурович став прототипом k0Micapa Данила Чабана, якого Яновський характеризуе як ”майбутнього письменника”. До коли роман ”Вершники” (1935) вийшов друком, сам перебував уже на kaTop3i... 1919 року, час другого наступу перебувае у Коли Радянська влада знов утвердилася на YkpaiHi, знову повертаеться до Олешок. Тут, аж до переТзду в Одесу, BiH редагуе газету, народноТ BiH сприяе украТнських та дитячих пише буквар ”Первинка” .

Перебуваючи на яка вимагала поТздок по району, Микола на бачив страшну голоду 1921 року. Побачене спонукало драматурга до написання першого твору - драми ”97”. 1922 року переТжджае до Одеси. Там BiH працюе в          i остаточно драму ”97” (1924 р.), що      героТчну cTopiHkY боротьби

i3 двома страшними голодом i класовим ворогом — куркульом. Автор 3YMiB правдиво ocH0BHi сили дотишнього села в живих образах. п'еси починаеться зимою в xaTi Јвана Стоношки. Обстановка типова для селянськоТ хати тих

—   лав    i таке           Це все, так би мовити    елементи селянськоТ    ж ознакою у        xaTi мусить бути наближення голоду, що не може не на      хати. BciM       з яким смаком прибираюь своТ хати украТнськј         тут i бездоганна      CTiH, i рушники на BikHax, i на сђнах, i розмальований кольоровими    комЮњ,

цього не мае у xaTi. Можуть заверитися лише        ознаки минулого. А загалом ця хата пуста. Руки й     не      для прибирання. не покритий         брудна

(З учнями групи                                       сцена i3 п 'есии9#ј люди»

Ганна — його

    Копистка                  сусе

Вася — син Ганни

(Запалила Ганна у печЈ. Стала, схилилася на калпн, сумуе:)

-  Отакого наробили, що й варити

(А на лавг край              син Вася вчив                                  Кописткј)•

-  Ти не так, дядя        не так. Не о-си-а, а о-с-а, оса. .. Протягом треба —

оосса.

Копистка. Ооссиа...

Ганна. Та киньте своТ читання! В уже сидить. Чуете, чи вже позакладало?

Копистка. Тр-р, мамашо!..

Ганна. Лоди

Копистка. Бо

    Ганна.         розумний!

Копистка. I ти, мамашо, дурна. Ганна. Наробили слободи...

Копистка. Дурна, як отой рогач. .. Ти чула, що казав  CBiT новий

настане, як ми с тобою рихметики вивчимось... Ганна. Хай вона T06i сказиться!

Копистка. Рихметики й усякоТ вивчимось, а зладнаемо T06i таку що сама варитиме, сама й пектиме... Ганна. Варнякай...

Копистка. От побачиш! Покрутиш гвинта, а воно... ш-ш-ш! — борщ покрутиш — трах-тара-рах! — борщ на . .

Ганна. Варити он Голод заходить! (До сина). Кинь, 60 гже, Тй-бо, попалю BCi твоТ книжки!

Вася. Мамо! Ми люди TeMHi, а я не хочу бути темним. Я не можу так... Тепер i вчитися треба BCiM, BCiM...

Копистка. I T06i мамашо!

Вася. I вам, мамо, вчитися треба, а не гарчати на мене раз у раз.

Копистка. (аж плеснув у              Трах-тара-рах,  прийнято!

Ганна. Ой лишечко! Так от що слобода наробила! Вже я гарчу, вже я собака...

Вася. Та не собака, мамо!..

Ганна. А все через книжки      через книжки! .. (Кинулась до книжок).

Копистка. Тр-р! (Заступив (й Дорогу).

Вася. Втечу до ЧервоноТ Армй. Там лучче буде...

Ганна. Тю на тебе!.. Дурний. Я ж T06i добра бажаю, як           неня, а ти...

Вася. Тй-бо, втечу!

Ганна. Схаменись!.. Та xi6a 0Ti кнйки MeHi вадять! T06i, Васю! Подивись, як ти 3MapHiB, Васю!

Копистка. Ну тебе к      MaTepi, мамашо, - не заважай нам! Учи, Васько, та вчи уголос, щоб i вона чула, i BCi щоб чули!.. Хай  Осиа!..

Цього ж 1924 року висилае в столицю УкраТни Харкав п'есу, а 9 листопада в TeaTPi iM. Франка й прем'ера. 1925 року, лише за pik написання, ”97” було поставлено в Нью-Йорку та MicTax США. Проте твору, в якому автор на вимогу цензури змушений був врятувати CMepTi головного героя Копистку, не задовольняв М. може бути один, - писав BiH у 10 грудня 1924 року, - загибель комнезаможу на добу голоду. I коли хтось переробить . . будова п'еси буде порушена” . сили в п'еси, одна народжена - та голод. I вони MepTB0THi, i можуть лише смерть.

1934 року М. виключають з за написання п'ес”. А 8 грудня час похорону найближчого друга - I. - М. прямо з енкаведисти забирають у ”воронок”. На закритому судовому 27-28 березня 1935 року велику групу серед них i М. засудили на 10 P0kiB 0kPiM стандартних у таких випадках звинувачень ще й членство в ОУН. час покарання М. як ”особливо небезпечний злочинець”, утримувався в

13 що ”особлива       УНКВД постановою У. 83      9 жовтня 1937 року засудила видатного драматурга до   З листопада 1937 року Миколу разом i3 великою групою украТнськоТ

Сандармохом

pdf
Додано
23 листопада 2018
Переглядів
372
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку