20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій

Про матеріал
Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій
Перегляд файлу

Тема уроку. Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій.

Мета уроку:

навчальна: навчити відкривати збережені презентації, створювати нові, зберігати та переглядати їх; ознайомити учнів з можливостями дода­вання тексту до слайдів;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, зв'язне мовлення, навички самостійної роботи на комп'ютері; формувати вміння уза­гальнювати, міркувати,

виховна: виховувати відповідальність, самостійність.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: комп'ютери, редактор презентацій MS PowerPoint 2007, картки із завданнями, матеріали для презентації.

Хід уроку.

І. Організація класу до уроку

Привітання. Відмічання відсутніх.

ІI. Перевірка домашнього завдання.

Фронтальне опитування за матеріалом попереднього уроку.

 • Поясни, що таке презентація. Наведи приклади.
 • Які презентації ти бачив у школі? Наведи приклади.
 • Які об ’єкти розміщують на слайдах навчальних презентацій? Наведи приклади.
 • Як можна керувати показом слайдів у презентаціях? Наведи приклади.
 • Чим комп’ютерна презентація відрізняється від збірки малюнків?
 • Чому сьогодні люди різних професій використовують ком п’ютерні презентації?
 • Чи використовували комп’ютерні презентації твої батьки, старші брати чи сестри? З якою метою?

Завдання № 4-6 на стор.197.

Учням запропоновано завдання: навести приклади, як ком­п’ютерні презентації можуть стати в пригоді в житті.

Можливі варіанти відповідей:

Презентації використовують у навчальному процесі для:


 • наочного подання навчального матеріалу;
 • керування навчальною діяльністю;
 • контролю знань;
 • узагальнення та систематизації знань.

 

В інших сферах діяльності для:

 • рекламування товарів, послуг;
 • створення фотоальбомів;
 • супроводу виступів;
 • подання ідей тощо.

III. Актуалізація опорних знань учнів

1. Для чого створюється комп’ютерна презентація?
2. Що є основними об’єктам и комп’ютерної презентації?
3. Які об’єкти можуть міститися на слайдах презентації?
4. Які властивості мають слайди?
5. Що таке макет слайда?
6. Що таке демонстрація PowerPoint? Як запустити її для перегляду?
7. Що потрібно робити для переходу до перегляду наступного слайда під час демонстрації?
8. З якою метою можна використати комп’ютерну презентацію вдома? На уроці?

ІV. Мотивація навчального матеріалу.

Ви вже знаєте, наскільки цікавими та корисними можуть бути комп’ютерні презентації.

 • А чи хотіли б ви навчитися створювати такі презентації само­стійно?
 • А хто з вас знає, як можна створити презентацію в програмі PowerPoint 2007? Це питання ми і будемо розглядати на нашому уроці.

V. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення вчителя з елементами демонстрування

(Використовуються можливості локальної мережі класу або проектор.)

Створення презентації

Завантажимо програму PowerPoint. Нова презентація створю­ється автоматично й містить один слайд, на якому розташовані два об’єкти — заголовок і підзаголовок. Ця презентація має назву Презентація1. Щоб вибрати і вставити ще один слайд у презентацію, слід на вкладці Основне рядка клацнути мишкою по кнопці Створити слайд. Відкриється вікно, в якому вибрати потрібний тип слайда. Слайд буде вставлений після поточного. На слайдах можна розмістити такі об’єкти: заголовок, список, текст, рисунок тощо.

Збереження презентації

Щоб зберегти презентацію, потрібно виконати перелічені нижче дії: натиснути кнопку Office, відкриється меню, вибрати пункт Збе­регти або Зберегти як... (залежно від ситуації). Або використати комбінацію клавіш Ctrl + S; у діалоговому вікні Зберегти як... у списку Папка вибрати диск і серед існуючих вибрати ту папку, де має розташовуватися пре­зентація; вибрати один із форматів файла в текстовому полі Тип файла: презентація, яка відкриється разом з програмою PowerPoint. Файл матиме розширення .РРТХ; демонстрування PowerPoint, призначене виключно для пока­зу презентації. Файл матиме розширення .PPSX; рисунок у форматах GIF, JPEG, PNG, TIFF та інших, який перетворює презентацію на набір рисунків зі слайдів; у текстове поле Ім’я файла ввести ім’я файла та натиснути кноп­ку Зберегти.

Перегляд презентації

Наступний етап роботи над презентацією передбачає встановлен­ня порядку чергування слайдів та їх демонстрування. Ви вже зна­єте, що для цього потрібно скористатися кнопками вибору режиму перегляду презентації, які розташовані на панелі змісту презента­ції, або виконати команду Показ слайдів —> Спочатку (або Показ слайдів —> 3 поточного слайда). У звичайному режимі відбувається редагування слайдів. Зви­чайний режим дозволяє вилучати або додавати слайди, копіювати їх або переносити. Для налагодження великих презентацій зручно користуватися сортувальником слайдів, який дозволяє змінювати порядок слайдів, додавати переходи, встановлювати час показу кожного зі слайдів тощо. Під час перегляду презентації перехід від одного слайда до ін­шого здійснюється за допомогою натискання лівої кнопки миші в будь-якому місці екрана. Оскільки порядок створення слайдів презентації відповідає по­слідовності слайдів проекту, нам залишається лише їх продемон­струвати.

Додавання тексту до слайдів

Учитель. Уявімо, що ви вже створили власну презентацію. Зараз ми навчимося додавати до слайдів інші елементи, зокрема текстову інформацію та зображення. У такому разі почнемо з титульного слайда. Виберіть перший слайд і клацніть лівою кнопкою миші всередині рамки з написом Заголовок слайда. Введіть текст. На слайдах тексти можуть розміщуватися в написах, усереди­ні фігур і в таблицях. Під час створення презентацій на основі шаблонів написи на слайдах уже створено і для введення тексту необхідно вибрати відповідне поле.

Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

VI. Усвідомлення набутих знань

Завдання за підручником на стор. 203-204 (розділ «Обговорюємо»)

Робота в парах «Я тобі — ти мені». Кожен учень готує запитання за програмою PowerPoint 2007 і ставить його своєму партнеру. Учитель коригує відповіді учнів (за потреби).

VII. Практична робота на ПК.

Інструктаж з техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми

 Учні виконують завдання практичної роботи з підручника на сторінках 201-203 підручника.

VIII. Систематизація та узагальнення знань

Фронтальне опитування

 1. Що таке презентація?
 2. Які засоби використовують для проведення презентацій?
 3. Що таке комп’ютерна презентація?
 4. Як називають програму для створення комп’ютерних презентацій?
 5. З чого складається презентація?

IX.Підбиття підсумків уроку

Учитель. Отже, ми сьогодні ознайомилися з програмою для створення презентацій — MS PowerPoint 2007.  Кожен з вас зможе проявити свої творчі здібності, адже протягом вивчення теми ви працюватимете над створенням власних презентацій на різні теми.

Рефлексія

Що ви навчились робити на уроці? Що нового дізнались? Що вам сподобалось найбільше?

Що вам запам’яталось? 

X. Домашнє завдання: Опрацювати §25 підручника Н.В. Морзе та ін. “Інформатика. 5 клас.”

Додаткове завдання: навести приклади, як комп’ютерні презентації можуть стати вам у пригоді в житті.

docx
Додано
20 квітня
Переглядів
67
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку