Шкільна газета з фізики "Людство шукає енергію"

Про матеріал

Матеріал є шкільною газетою з фізики. Може бути учнівським проектом з фізики та використовуватись при проведенні тематичних тижнів. Обрана тема є актуальною.

Перегляд файлу

Середньодобове значення потоку сонячного випромінювання як


С О Н Я Ч Н А

Т Е Р М А Л Ь Н А

С О Н Я Ч Н А

В И К О Р И С Т А Н

Н Я С О Н Я Ч Н О Ї

1

2

2

якому зручному для її використання вигляді. Сонячна енергетика використовує поновлюване джерело енергії і в перспективі може стати

екологічно чистою, тобто такою,

Е К О Л О Г І Ч Н І           3                                     На сьогодні сонячна енергетика

П Р О Б Л Е М И                                                    широко застосовується у

випадках, коли малодоступність

Ф У Н Д А М Е Н Т А       3

Л Ь Н І         інших джерел енергії в сукупності зміни дня і ночі і зміни кута сонця

Потік сонячного над горизонтом). Взимку в

випромінювання, що проходить помірних широтах це значення в

через площу в 1 м² , два рази менше. Ця кількість

розташовану перпендикулярно енергії з одиниці площі визначає

потоку випромінювання на можливості сонячної енергетики.

1367 Вт/м² (сонячна постійна).

Через поглинання атмосферою Землі, максимальний потік сонячного випромінювання на рівні моря — 1020 Вт/м².

Пральня, що використовує для роботи сонячну знизиться до $0,04-$0,05 в 2015-2020 рр.

В 2007 році в Алжирі почалося будівництво гібридних електростанцій. У денний час доби електроенергія виготовляється параболічними


                       Стр. 2

розвиваються. Вартість біля 10%. Використання       дозволить скоротити

матеріалів необхідних дрів для приготування їжі        викиди СО2 на 1,7 млн.

для виробництва приводить до масованої    тон в 2008-2012 рр. В

"сонячної кухні" складає

                                                                  вирубки лісів.                            майбутньому Фінляндія

В И К О Р И С Т А Н Н Я С О Н Я Ч Н О Ї Е Н Е Р Г І Ї В Х І М І Ч Н О М У В И Р О Б Н И Ц Т В І  

        Сонячна енергія може              транспортувати до місць       Producers (CHP) розробила

Сонячна жаровня

С О Н Я Ч Н А К У Х Н Я  

Сонячні колектори                 $3 - $7. У країнах, що      Існують різні міжнародні можуть застосовуватися     розвиваються, для            програми для приготування їжі.   приготування їжі                розповсюдження Температура в фокусі    активно                сонячних кухонь. колектора досягає 150 °              використовуються             Наприклад, в 2008 р.

            С. Такі кухонні прилади         дрова.                                         Фінляндія і Китай уклали

            можуть широко                                                                              угоду про постачання 

Традиційні вогнища для

застосовуватися в приготування їжі мають 19 000 сонячних кухонь

країнах, що

                                                                  термічну ефективність           в 31 село Китаю. Це

отримувався чистий цинк.

        Далі цинк можна                                         Швейцарська

        герметично упакувати і             компанія Clean Hydrogen

Б Е З П І Л О Т Н И Й Л І Т А К 

розділяти на водень і кисень 94,9 літрів води.

застосовуватися в різних        виробництва       технологію виробництва хімічних процесах.            електроенергії. На місці              водню з води при цинк поміщається у       допомозі параболічних

                                                       Ізраїльський воду, в результаті    сонячних

Weizmann Institute of хімічної реакції виходить концентраторів. Площа

Science в 2005 році водень і оксид цинку.       дзеркал установки

випробував технологію

                                                                  Оксид цинку можна ще         складає 93 м2. У фокусі

отримання неокисленого раз помістити в сонячну        концентратора

цинку у сонячній башті. башту і отримати чистий            температура досягає

Оксид цинку у присутності цинк. Технологія      2200°С. Вода починає

деревного вугілля пройшла випробування розділятися на водень і

нагрівався дзеркалами до в сонячній башті    кисень при температурі

температури 1200 °С на канадського Institute for        більш 1700 °С. За світловий

вершині сонячної башти. the Energies and Applied        день 6,5 годин (6,5 кВт·год/

В результаті процесу

                                                                  Research.                          кв.м.) установка CHP може

                                                                  гібридних автомобілях,          транспорту.

Безпілотний літак Helios

            з фотоелементами на            літаках, дирижаблях і т.д.      В Італії і Японії

            крилах                                         Фотоелектричні                        фотоелектричні

Фотоелектричні      елементи виробляють      елементи встановлюють елементи можуть               електроенергію, яка     на дахи ж/д потягів. встановлюватися на використовується для      Вони проводять

різних транспортних засобах: човнах, електромобілях і

бортового живлення транспортного засобу, або для електродвигуна електричного

електрику для кондиціонерів, освітлення і аварійних

Безпілотний літак Helios 

                       Стр. 3

подолання цих недоліків потрібно або використовувати ефективні електричні акумулятори (на сьогоднішній день це невирішена проблема), або будувати

гідроакумулюючі станції,

електростанцій.

              Висока ціна

сонячних фотоелементів. Ймовірно, з розвитком технології цей недолік подолають. В 19902005 рр. ціни на фотоелементи знижувалися в

Ефективність фотоелектричних елементів помітно падає при їх нагріванні, тому виникає необхідність в установці систем охолоджування, зазвичай водяних. 

Світловий колодязь в Пантеоні, Рим  

Т Е Х Н І Ч Н І П Р О Б Л Е М И  

  Сонячна які теж займають велику     середньому на 4 % на рік.  електростанція не працює   територію, або

вночі і недостатньо                 використовувати   Недостатній ККД сонячних ефективно працює у              концепцію водневої   елементів (ймовірно, буде ранкових і вечірніх                енергетики, яка також         незабаром збільшений).  сутінках. При цьому пік поки далека від                     Поверхню

              електроспоживання                   економічної ефективності.         фотопанелей потрібно

              припадає саме на вечірні                                                               очищати від пилу і інших

години. Крім того,                   Проблема              забруднень. При їх площі потужність електростанції        залежності потужності   в декілька квадратних може стрімко і               сонячної електростанції       кілометрів це може несподівано коливатися   від часу доби і погодних              викликати утруднення. 

через зміни погоди. Для            умов вирішується у разі сонячних аеростатних

Е К ОЛ О Г І Ч Н І П Р О Б Л Е М И  

 Не дивлячись на років), і масове їх екологічну чистоту застосування поставить отримуваної енергії, в найближчий час самі фотоелементи складне питання їх містять отруйні утилізації.  речовини, наприклад,

             Останнім часом свинець, кадмій, галій,

починає активно миш'як і т. д., а їх

розвиватися виробництво споживає

виробництво масу інших

тонкоплівкових небезпечних речовин. фотоелементів, у складі

Сучасні фотоелементи

яких міститься всього мають обмежений

біля 1 % кремнію. термін служби (30—50

ФУ Н Д А М Е Н ТА Л Ь Н І П Р О Б Л Е М И  

   Через відносно     того ж фотоелектричні          сонячних аеростатних невелику величину        елементи на великих     електростанцій, сонячної постійної для             сонячних електростанціях   придатних як для сонячної енергетики               встановлюються на висоті   наземного, так і потрібне використання           1,8—2,5 метра, що           для морського і великих площ землі під            дозволяє використовувати для висотного електростанції (наприклад,     землі під електростанцією   базування. для електростанції            для сільськогосподарських потужністю 1 Гвт це може              потреб, наприклад, для                        Потік

             бути декілька десятків                випасу худоби.                            сонячної енергії

             квадратних кілометрів).                                                                   на поверхні Землі

Проте, цей недолік не так                       Проблема              сильно залежить великий, наприклад,               знаходження великих площ          від широти і гідроенергетика виводить з           землі під сонячні   клімату. У різних

користування значно більші ділянки землі. До

електростанції вирішується у разі застосування

місцевостях

середня кількість сонячних

. Розгадайте кросворд

1.              Одиниця довжини, яка дорівнює 0,000001 м.

2.              Явище природи (рис. 1).

3.              Фізична величина, яка характеризує тривалість події.

4.              Англійський учений, який створив теорію механіки.

5.              Світ атомів та їх складових.

 

7.              Фізичний прилад (рис. 2).

8.              Фізична величина, символ для позначення якої наведений на рис. 3.

В Н А С Т У П Н О М У Н О М Е Р І :

                Якщо всі слова в кросворді розгадані вами правильно, то у виділених клітинках ви прочитаєте слово, що означає один із видів матерії.

В І Т Р О Е Н Е Р Г Е Т И К А


                Вітроенергетика — галузь відновлюваної енергетики, яка спеціалізується на використанні кінетичної енергії вітру. Цей вид джерела енергії є непрямою формою

сонячної енергії, і, тому, належить до відновлюваних джерел енергії. Використання енергії вітру є одним із найдавніших відомих способів використання енергії із навколишнього середовища, було відоме ще в давні часи.

                    Станом на кінець

2007 р., загальна потужність встановлених вітрових турбін складала 94.1 гігават.[1] Не зважаючи на те, що отримана електрична енергія складає 1% від обсягу споживання електричної енергії в світі, [2] приблизно 19% виробленої в Данії електричної енергії отримано від енергії вітру, 9% в Іспанії та Португалії,

6% в Німеччині та Ірландії (дані за 2007 рік). В глобальному вимірі, виробництво електричної енергії на основі енергії вітру зросло в п'ять разів від 2000 до 2007 року .

                 Джерело

вітроенергетики - сонце, так як воно є відповідальним за утворення вітру. Атмосфера землі вбирає сонячну радіацію нерівномірно через неоднородності її поверхні та різний кут падіння світла в різних широтах в різну пору року. Повітря розширюється та підіймається догори, утворюючи потоки. Там де повітря нагрівається більше ці потоки підіймаються вище та зосереджуються у зонах низького тиску, а більш холодне повітря підіймається нижче, створюючи зони високого тиску. Різниця атмосферного тиску змушує повітря пересуватися від зони високого тиску до зони низького тиску з пропорційною швидкістю. Цей рух повітря і є тим, що ми називаємо вітром.

                Щоб найкраще використати вітряну енергію, важливо досконало розуміти добові та сезонні зміни вітру, зміну швидкості вітру в залежності від висоти над поверхнею землі, кількість поривів вітру за короткі відрізки часу та також статистичні данні хоча б за останні 20 років.

                 Від загальної

кількості енергії сонця 1-2%


Вітряки в Греції  

В І Т Р О Г Е Н Е Р А Т О Р

pdf
Додано
24 липня 2018
Переглядів
478
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку