26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Шкільні фактори погіршення стану здоровꞌя учнів та профілактика захворюваності учнів під час навчально-виховного процесу

Про матеріал
Допомогти учителям виявити принципи здоров'язбереження в організації уроку як основної форми навчального процесу і визначити резерви і можливості вдосконалення цієї роботи.
Перегляд файлу

 

 

 Міністерство освіти і науки України

Слобожанська гімназія №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкільні фактори погіршення стану здоровꞌя

учнів та профілактика захворюваності учнів

під час навчально-виховного процесу

 

 

 

 

 

 

 

                            Виконала:

                            Дудка Оксана Сергіївна

                            вчитель української мови

                            та     української  літератури

                            ІІ кваліфікаційної категорії

                            Слобожанської гімназії №2

                            Зміївської районної ради

                                                                              Харківської області

 

 

 

Шкільні фактори ризику, що впливають на здоров'я учнів

 

Здоров'я — не все, але все без здоров'я — ніщо.

Сократ

 

            Дивно, але ще два десятиліття тому поняття «дитячий стрес» не існувало. Однак останні дослідження довели, що діти, так само як їхні батьки страждають від страхів, надмірних навантажень, сильного психологічного тиску..., в результаті кожна третя дитина випробовує стрес. Причини можуть бути  різні: втрата близького родича, розлучення батьків, перехід в іншу школу,занадто високі  вимоги батьків до навчальних здібностей дитини тощо.Але найбільший стрес для дитини– це шкільний . Школа сьогодні - серйозний психогенний фактор. Ніхто не сумнівається в тому, що великий вплив на розвиток і стан психічного та фізичного здоров'я дітей впливають соціальні та екологічні проблеми. Ніхто не заперечує генетичної обтяженості. І все ж фахівці вважають, що 20-40% негативних впливів, що погіршують здоров'я дітей, пов'язане зі школою, з некомфортними умовами процесу навчання.Педагог є ключовою фігурою в освітньому процесі, відповідальним за здоров'я дітей. Його головне завдання - знизити шкільні фактори ризику, пов'язані з незадовільними умовами навчання, нераціональною організацією навчального процесу, низькою руховою активністю, невідповідністю методик навчання віковим можливостям школярів, тобто, з чинниками, які негативно впливають на здоров'я школярів.

             У зв'язку з даним напрямком роботи кожної школи необхідно виявити принципи здоров'язбереження в організації уроку як основної форми навчального процесу і визначити резерви і можливості вдосконалення цієї роботи.

            Можна виділити такі шкільні фактори ризику, що негативно впливають на здоров'я дітей, зокрема:

-стресова педагогічна тактика;

-інтенсифікація навчального процесу;

-невідповідність  методик  і  технологій  навчання  віковим  та функціональним можливостям школярів;

-передчасний початок дошкільного систематичного навчання;

-невиконання  елементарних  фізіологічних  та  гігієнічних  вимог  до організації навчального процесу;

-функціональна  неграмотність  педагога  та  батьків  у  питаннях збереження та зміцнення здоров'я;

часткове руйнування служб шкільного лікарського контролю;

-недоліки в існуючій системі фізичного виховання;

-відсутність системи роботи з формування цінності здоров'я і здорового способу  життя  (  в  тому  числі  профілактики  шкідливих  звичок,  статевого виховання, недостатнє використання засобів фізичного виховання) .

            Важливо  відзначити,  що  негативний  вплив  шкільних  факторів  ризику припадає  на  період  інтенсивного  росту  й  розвитку  організму  дитини,  яка  дуже чутлива до будь-яких несприятливих впливів.Звичайно, вирішення проблеми здоров'я дітей та підлітків потребує пильної уваги  всіх  зацікавлених  у  цьому:  педагогів,  медиків,  батьків,  представників громадськості.  Але  особливе  місце  та  відповідальність  в  оздоровчій  діяльності відводиться  освітній  системі,  яка  повинна  і  має  усі  можливості  для  того,  щоб зробити  навчально-освітній  процес  здоров'язбережувальним.  І  в  цьому  випадку мова  йде  вже  не  просто  про  стан  здоров'я  сучасних  школярів,  а  про  майбутнє України .

Загалом  процес  навчання  в  умовах  здоров'язбережувальної  педагогіки складається  з  трьох  етапів,  які  відрізняються  один  від  одного  як  специфічними завданнями, так і особливостями методики .

І. Етап початкового ознайомлення з основними поняттями та уявленнями.

Мета    сформувати  в  учнів  елементарні  уявлення  про  основні  поняття здорового способу життя.

Основні завдання:

1.  Сформувати уявлення про елементарні правила збереження здоров'я.

2.  Досягти виконання елементарних правил здоров'язбереження ( на рівні первісного вміння).

3.  Створити мотивацію на ведення здорового способу життя.

 

ІІ. Етап поглибленого вивчення.

Мета – сформувати повноцінне розуміння основ здорового способу життя.

Основні завдання:

1.  Уточнити уявлення про елементарні правила здоров'язбереження.

2.  Досягти  свідомого  виконання  елементарних  правил  збереження  та зміцнення здоров'я.

3.  Сформувати  практичні  знання,  уміння,  навички,  необхідні  у повсякденному житті.

ІІІ.  Етап  закріплення  знань,  умінь  і  навичок  збереження  та  зміцнення здоров'я та їх подальшого вдосконалення.

Мета    вміння  зберігати  здоров'я  та  перевести  це  в  навичку,  що  буде використовуватися в повсякденному житті.

Основні завдання:

1.  Досягти  стабільності  та  автоматизму  при  використанні  правил збереження здоров'я.

2.  Досягти виконання правил збереження здоров'я відповідно до вимог їх практичного виконання.

3. Забезпечити варіативне використання правил здорового способу життя в залежності від конкретних практичних умов.

Завдання  кожного  з  означених  етапів можуть  вирішуватися  як  одночасно, так і послідовно, оскільки вони всі тісно взаємопов'язані.

           Здоров'я  дітей    поняття  багатопланове.  Це  гармонійне  поєднання фізичного,  психічного,  духовного  і  соціального  здоров'я  як  результат самодисципліни,  самопізнання,  самореалізації,  на  основі  стійкої  потреби  бути здоровим. Більшу частину доби дитина проводить у школі. Основним завданням процесу  навчання  є  не  тільки  навчити,  сформувати  певні  уміння  та  навички, розвинути  творчий  потенціал,  а  й  максимально  зберегти  здоров'я  учнів.  Цьому допомагає використання у навчально-виховному процесі здоров'язбережувальних технологій,  тобто  таких,  що  створюють  безпечні  умови  для  перебування, навчання  та  праці  учнів  в  школі  та  ті,  що  вирішують  завдання  раціональної організації  навчально-виховного  процесу    урахуванням  вікових,  статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог), відповідності навчального та

фізичного навантаження можливостям дитини. Мета усіх здоров'язбережувальних освітніх  технологій    сформувати  в  учнів  необхідні  знання,  вміння  та  навички здорового  способу  життя,  навчити  їх  використовувати  отримані   знання  в повсякденному житті.

З  погляду  позитивного  впливу  на  здоров'я  учнів  найбільш  доцільними  є технології, які:

– мають за основу комплексний характер збереження здоров'я;

– беруть до уваги більшість факторів, що впливають на здоров'я;

– враховують вікові та індивідуальні особливості учнів;

– забезпечують запровадження цілей та змісту політики  освітнього закладу щодо зміцнення здоров'я учнів та формування здорового способу життя;

– контролюють  виконання  настанов,  зміст  яких  має здоров'язбережувальний та профілактичний характер;

– постійно  покращують  санітарно-гігієнічні  умови  школи,  матеріально-технічну  та  навчальну  базу,  соціально-психологічний  клімат  у  колективі відповідно до сучасних вимог;

– заохочують учнів до участі у плануванні оздоровчої діяльності школи та до аналізу виконаної роботи;

– формують  позитивне  ставлення  учнів  до  загальноосвітнього  закладу,  у якому вони навчаються, взаємоповагу та взаєморозуміння між учнем й учителями та учнів між собою;

– обґрунтовують умови послідовності в реалізації технології;

– здійснюють періодичну оцінку ефективності технології.

       Отже, на виховання культури здоров'я підростаючого покоління повинні бути спрямовані зусилля школи і сім'ї, з урахуванням пріоритету в даному питанні виховання над навчанням. Культура здоров'я повинна не вивчатися, а виховуватися. Психологічна основа цього - мотивація на ведення здорового способу життя. Невід'ємною частиною культури здоров'я є інформованість в питаннях здоров'я і здорового способу життя. Як домогтися успіху в житті, як не стати жертвою алкоголю або наркотиків – долучившись до культури здоров'я, за відповідями на всі ці питання дитина, підліток звертається саме до нас вчителів.Тому вчитель повинен для себе усвідомити такі правила:

1.Дитина повинна постійно відчувати себе щасливою, допоможіть їй в цьому.

2.Кожен урок повинен залишати в душі дитини лише позитивні емоції.

3.На уроці діти повинні відчувати  комфорт, захист і, безумовно,зацікавленість.

           Таким  чином,  кожен  вчитель    має  усвідомити,  що навчально-виховний  процес  буде  лише  тоді  здоров’язбережувальним,  коли  він викликатиме  в  кожного  учня  внутрішнє  бажання  вчитися,  захопленість навчанням,  формувати  відповідальність  за  власне  майбутнє.  Це  передбачає створення  сприятливих  умов  навчання,  стимулювання  учнів  берегти  та зміцнювати своє здоров’я на всіх етапах навчально-пізнавальної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання здоров’язбережувальних технологій на

уроках української мови та літератури

            Для  вчителя  важливо  усвідомлювати,  що  навчально-виховний  процес буде  тоді  здоров’язбережувальним,  коли  він  викликатиме   в  дитини  внутрішнє бажання  вчитися,  захопленість  навчанням,  формуватиме  відповідальність  завласне  майбутнє.  Тому  здоров'язбережувальна  педагогічна  діяльність  учителя може  виявлятися  лише  в нерозривній  єдності  з цінностями  особистості, за  умов глибокої зацікавленості та мотивації до певного виду діяльності.

            Сьогодні  урок  уже  не  вважається  сучасним,  якщо  на  ньому  не враховується здоров'я дитини, якщо дитина втрачає на ньому здоров'я. Знання,  володіння  і  застосування  здоров’язбережувальних  технологій  є важливим  складником  професійної  компетентності  сучасного  педагога.  Тому  на уроках  української  мови  та  літератури  потрібно  використовувати  різні здоров'язберігаючі освітні технології.

1.  Заняття на свіжому повітрі

Сучасні діти все менше перебувають на свіжому повітрі. Вони віддають перевагу    телебаченню,  комп’ютерним  розвагам  або  слуханню  музики. Можливо,   причина  підвищення  стресів  та  депресій    саме  в  цьому.  А  людині просто  необхідно  бувати  на  свіжому  повітрі  не  менш  2-3  годин   на  добу.  Це зміцнює організм, нормалізує нервову систему, укріплює пам’ять та  уяву.

2.  Музичний супровід уроку

В  музиці,  як  відомо,  знаходиться  величезний  здоров’язміцнюючий потенціал. Вона допомагає знімати стреси, стимулювати роботу мозку, підвищити засвоєння  матеріалу,  сприяє  естетичному  вихованню.    Наш  емоційний  стан, процеси  сприйняття,  запам’ятовування,  розуміння  залежить  від  того,  що  ми слухаємо.  Звук    це  енергія.  Залежно  від  частоти  коливання,  рівня  голосності,

ритму, звук впливає на людину. Правильно підібрані мелодії здатні активізувати людські  резерви.  Сучасний  учень  постійно  шукає  можливості  послухати  свою улюблену  музику.   Дослідження  американських  психологів  говорять  про  те,  що середній  учень  з  5  по  11  клас  затрачує  приблизно  10  500  годин  на прослуховування  музики.  Це  в  два  рази  більше  шкільного  часу!  За  цими результатам  можна  зробити  висновок,  що  музика  впливає  на  підлітків  навіть сильніше,  ніж  телебачення. А  дослідження   вказують  на  те,  що  будь-які  дії, приклади,  розповіді  під  музичний  супровід   залишаються  у  пам’яті  дитини набагато довше. Крім того, учень, випадково знову почувши   цю музику, згадує про цікавий урок.   Використовують цю технологію для емоційного налаштування учнів  на  сприйняття  матеріалу,  створення  певного  настрою,  при  вивченні .поетичних творів, виконанні творчих завдань.

3. Ігри та ігрова терапія

Гру  традиційно  зв’язують  з  дитинством.  Переступаючи  шкільний  поріг, дитина  починає  процес  навчання.  Але  ігрова  діяльність  продовжується,  хоча змінюється її характер. Тепер гра допомагає виконати завдання різної складності, формувати  нові  необхідні  вміння  та  навички.   Гра  є  ефективним  засобом активізації  навчання  учнів,  у  грі  легше  долаються  труднощі,  перешкоди, психологічні  бар'єри.  Чим  цікавіші  ігрові  події,  які  вчитель  використовує  на уроках,  тим  непомітніше,  але  ефективніше  учні  закріплюють,  узагальнюють, систематизують  отримані  знання.   Існує  багато  ігор,  які   можна  назвати терапевтичними.  Такими  іграми  можна  користуватися  і  під  час  уроків, факультативів,  свят. Такі  ігри  будуть  корисними  для   дітей,  тому  що  вчать порозумінню,  знижують  напруження   та  формують  певні  моральні  принципи. Завдяки  ігровій  терапії  дитина  привчається  сміливо  висловлювати  свою  думку, самостійно приймати рішення.

4. Казки та казкотерапія

На слово «казкотерапія» люди реагують по-різному. Часто її сприймають як  дитячу  терапію, зовсім  некорисну  для  дорослих. Але це  не  так.  Для  кожного віку  існують   свої  казки,  а  ця  техніка  має  майже  необмежені  можливості.  Для казкотерапії  казки  підбираються  різні:  народні,  авторські,  сучасні, психокорекційні,  притчі,  міфи,  легенди,  філософські  казки  та  багато  інших.

Можливий варіант – придумати казку самостійно, або колективно разом із дітьми.Казкотерапія    це  психотерапія  вже  існуючими  казками  та фантастичними героями.   Вона допомагає отримати почуття захищеності у світі, надає  можливість  пережити  основні  життєві  ситуації  у  «захищеному  режимі»  -через казки.   Також цей прийом допомагає дитині зрозуміти себе, виховати у собі корисні риси та звички. Загальна ідея цього прийому полягає в тому, що  дитина бачить  себе  на  місці  головного  героя,  живе  разом  із  ним,  вчиться  на  його помилках.  Тобто  людина  з  раннього  віку  за  допомогою  казок  навчається приміряти  на  себе  різні  ролі:  поганих  та  добрих  героїв,  творців  та  знищувачів, бідняків та багачів.

5. Кольоротерапія

З  самого  народження  кожного  з  нас  оточують кольори,  що  виявляють  вплив  на  організм,  нервовусистему  та  психіку  людини.  Колір  може  навіть  лікувати. Наприклад,  біль  знімають  відтінки  блакитного.  А  сил надає помаранчевий. Зелений заспокоює. Недарма ми так намагаємось  вирватись  із  міста    ближче  до  природи  і  її зеленого  кольору.  Але  окрім  безпосереднього  використання  кольору,  існують психологічні техніки кольоротерапії – методу психологічного лікування з метою розслаблення, зняття стресів, підняття настрою та тонусу за допомогою кольорів.

Діти  рано  починають  відчувати  колір  та  підбирати  його  для  зображення   свого настрою.  Доктор  Макс  Люшер,  психолог  та  дослідник  в  області  кольору, прийшов до висновку, що вибір кольору дуже тісно зв’язаний із психологічними особливостями людини, із станом її здоров'я. Діти використовують в основному 5-6  кольорів.  У  цьому  випадку  можна  розмовляти  про  нормальний   емоційний розвиток  школяра.  Більш  широка  палітра  кольору  говорить  про  натуру  чуттєву, багату  емоціями.  Якщо  дитина  використовує  тільки  1-2  олівці,  це  скоріш  за все вказує  на  негативний  стан  у  цю  хвилину:  тривога  (синій),  агресія  (червоний), депресія  (чорний).   Використання  простого  олівця  іноді  трактується  як «відсутність» кольору, таким чином дитина повідомляє про те, що у його житті не вистачає яскравих фарб та добрих емоцій.Застосовувати  на  уроках  цю  технологію  дозволяють  прийоми «Кольоровий  настрій»,  «Щоденник  настрою»,  «Кольорова  палітра  художнього твору».

6. Дихальна гімнастика та фізкультхвилинка

Оздоровчі хвилинки  під  час  уроків повинні комбінувати в собі   фізичні вправи  для  осанки,   вправи  для  очей,  рук,  шиї,  ніг.  Фізичні  вправи  краще проводити  під  музичний  супровід.  Цей  прийом  допомагає  зняти  втомленість, відновити  рівновагу  учнів.  Такі  вправи  можна  досить  успішно  надавати проводити  самим  учням  або  поєднувати  з  елементами  ігор.  Наприклад:  зараз

похиляться  вперед  ті,  у  кого  день  народження  взимку  та  весною,   теж  саме

зроблять  всі, хто народився  влітку  та восени. Для  зняття  втоми очей   проводжу такі вправи:

-  вертикальні рухи очей «вгору- вниз»;

-  горизонтальні рухи «вправо – вліво»;

-  повести очима за годинниковою стрілкою і проти неї;

-  заплющивши очі, уявити по черзі кольори веселки якомога виразніше;

-  на  дошці   накреслити  будь-яку  криву  (спіраль,  коло,  ламану  лінію),

запропонувати дітям очима «намалювати» ці фігури кілька разів спочатку в одному, а потім в іншому напрямку.

Неправильне  дихання  призводить  до  порушень  діяльності  серцево-судинної  й  дихальної  систем,  зниження  насичення  крові  киснем,  порушення обміну  речовин.  Для  правильного  дихання  виконують  рухові  вправи  з  назвами: «Задути свічу», «Зігріти руки», «Зловити комара» тощо.Можна проводити віршовані фізкультхвилинки:

Щоб ніколи не хворіти,

Треба вправи нам робити.

Із-за парт швиденько встали,

Спинки гарно розрівняли,

На носочки піднялись

І до сонця потяглись.

Руки разом опустили

І швидесенько присіли.

Потім встали, руки в боки,

Всі красиво робим кроки.

Назад – вперед прогнулись добре.

Не будем мати ми хвороби.

Раз! Два! Час вставати:

Будемо відпочивати.

Три! Чотири! Присідаймо,

Швидко втому проганяймо,

П’ять! Шість! Засміялись,

Кілька разів понахилялись.

Їжачок сьогодні в нас

Завітав у вільний час.

Будем бігати, стрибати,

Щоб нам їжачка спіймати.

Прудко їжачок втікає,

Голочками нас шпиляє.

Сім! Вісім! Час настав

Повернутися до справ.

Крім  того,  можна  поєднати  вивчений  матеріал  з  фізкультхвилинкою.

Наприклад,  у  5  класі  при  повторенні  відомостей  про  частини  мови  можна провести таку вправу:Фізкультхвилинка «Осінній листопад»

А  тепер  проведемо  фізкультхвилинку.  Візьміть  у  руки  свої  листочки.  Я читатиму  поетичні  рядки,  а  ви  підніматимете  руки  догори,  якщо  звуча тиме слово - самостійна частина мови, а якщо службова – опускатимете їх донизу.

7. Звукова гімнастика

У  нинішній  екологічній  ситуації  потребує  масажу  щитоподібна  залоза, який можна виконувати у такому порядку:

Сядьте  зручно.  Розслабтеся,  заспокойтеся.  Рівно,  протяжно,  на  одній висоті вимовляйте звук [а].

Вимова  звука  [и]  в  таких  самих  умовах  активізує  роботу  мозку, нормалізує функцію нирок.

Промовляння звука [о] нормалізує стан середньої частини грудної клітки.

Чергування звуків [о], [и] масажує серце.

Такі  вправи  можна  також  пов'язати  із  вивченим  матеріалом  у  5  класі

(Тема «Голосні та приголосні звуки»).

8. Вправи на гармонізацію роботи півкуль головного мозку:

-  помасажуйте  мочки  вух,  потім  усю  вушну  раковину,  наприкінці  вправи розітріть вуха руками;

-  рукою провести горизонтальну вісімку, потім обома руками;

-  «гребінець»: розчесати волосся подушечками пальців;

-  «цвяхи»: подушечками пальців постукати по всіх 27 кістках черепа;

-  «вухо-ніс»: лівою рукою беремось за кінчик носа, а правою    за ліве вухо і навпаки;

-  «дзеркальне малювання»: покладіть на стіл чистий аркуш паперу, візьміть в кожну  руку  по  олівцю,  малюйте одночасно  обома  руками  дзеркально-симетричні малюнки, літери та ін.

9. Релаксація

Ще  одну  групу  вправ  складають  прийоми,  які  заспокоюють  нервову систему,  знімають  напруження.  У  цьому  випадку  особливо  важливим  є  голос учителя  та  його  внутрішній  спокій.  Надається  максимум  уваги  забарвленню голосу  й  темпу  вимови  слів.   Такі  вправи  можна проводити  під  музичний  супровід  або  з  використанням відеоролика. Наприклад, вправа «Після грози»:Заплющіть  очі.  Ви  в  лісі.  Відгриміла  гроза. Пройшов дощ, виблискує мокре листя на березі. На траві –  срібні краплі. Як гарно пахне в лісі! Як легко дихається! Ось  конвалії    вдихніть  їхній  чудовий  аромат.  Вдихайте повільно, рівно, глибоко.

             Ставлення  учнів до  свого  здоров'я,  за  думкою більшості спеціалістів, є основою  здоров'язбереження,  так  як  через  мотивацію  цього  ставлення  можна здійснити  ціннісно   орієнтовану  діяльність  дітей  та  підлітків  по  збереженню  та зміцненню  власного  здоров'я.  У  зв'язку  з  цим  пропаганда  здорового  способу життя через валеологічне та екологічне виховання засобами уроків є складовою у розв'язанні  проблеми  здоров'язбереження.  Тому  важливим  є  зміст  дидактичних матеріалів,  які  ілюструють  різні  комунікативні  ситуації  і  які  добираються  для обговорення  з  учнями,  аналізу,  порівняння,  наслідування.  Велике  значення  для формування таких навичок на уроках рідної мови мають мовленнєві взірці, тобто система  текстів  і  усних  висловлювань,  які  допоможуть  учням  усвідомити важливість збереження власного здоров'я. Цілеспрямований добір якісних текстів і  побудова  системи  завдань  і  вправ  для  роботи  з  ними  дають  змогу  формувати ціннісне  ставлення  учнів  до  здоров'я.  Тому  добираючи  тексти  для  диктантів різних видів, аудіювання, читання, колективної роботи, потрібно дбати, щоб вони були  спрямовані  на  збереження  та  зміцнення  здоров'я  учнів.  У  5  класі  можна використати  такі  теми   «Розпорядок  дня»,  «Здоров'я    найбільший  скарб», «Поради  щодо  занять  фізкультурою»,  «Захоплення  спортом»,  «Спорт    перша сходинка до здоров'я» та ін. Наприклад,   при  повторенні  вивченого  про  числівник  як  частину  мови можна використати такий текст та виконати завдання:

♦ Прослухайте текст

Спорт  потрібен  людині  для  здоров'я  і  правильного  розвитку.  Він  дає змогу розкрити невичерпний потенціал організму.Фізичні  можливості  кожного  з  нас  дуже  великі.  Зазвичай  людина витриваліша,  ніж  вона  про  себе  думає.  Як  підрахували  науковці,  учень початкових класів упродовж навчального року переносить у своєму ранці вантаж, призначений для шести залізничних вагонів.

          Л.  Гофмаєр з німецького міста Реґенсбурґа на руках подолав відстань до Мюнхена у 132 кілометри за 36 годин. Цирковий  артист  А.  Рашатен  упродовж  шести  місяців  прогулювався  по

канату,  натягнутому  на  двадцятидвохметровій  висоті.  За  цей  час  він  пройшов близько 108 кілометрів.І таких прикладів можна навести безліч.

        Дружіть зі спортом. Він допоможе вам виховати в собі волю, стійкість, наполегливість,  віру  у  власні  сили.  А  ці  якості  конче  потрібні  людині,  щоб досягти успіху в житті (За В.Пекелісом).

Післятекстові завдання:

1.  Поставте запитання за змістом першого речення сусідові по парті.

2. Визначте тему й основну думку висловлювання. Доберіть заголовок до тексту. Яка роль числівників у розкритті основної думки?

3.  .Яка інформація зацікавила вас? Наведіть відомі вам факти, що свідчать про невичерпні резерви людського організму.

4.  Яка  роль  спорту  в  поповненні  цих  резервів? 

5.  Які риси характеру допоможе вам виховати в собі спорт?

Тема. Усний докладний переказ тексту-роздуму.

        Спортивна  форма,  я  маю  на  увазі  високий  рівень  фізичної  підготовки, залежить  від  багатьох  факторів.  Серед  них  одним  з  вирішальних  є  суворе додержання правильного режиму дня. Мені доводилося спілкуватися з відомими вченими, інженерами, артистами, письменниками й почути від них, що режим у їхньому житті відіграв вагому роль, допоміг досягти позитив них результатів при напруженій праці.

       З  перших  днів  заняття  спортом  я  виробив  правильний  режим.  Привчив себе лягати і вставати, а також їсти в певний час, свій день починати з ранкової за-рядки. Я й досі не знаю смаку тютюну.Не меншу роль, ніж загальний режим, відіграє змагальна стратегія. Атлет, який  прагне  здобути  перемогу,  повинен  розподілити  змагання  на  головні  й другорядні,  чітко визначити графік підготовки до кожного старту окремо. Такого принципу  повинна  додержувати  кожна  людина.  Слід  правильно  планувати  свій час, щоб марно не витрачати, вміло поєднувати і свої інтереси.Отже,  суворий  режим  дня  і  змагальна  стратегія    це,  так  би  мовити, фундамент перемоги.

Навчальний диктант

Життя в твоїх руках

Безпека - це коли ніщо не загрожує твоєму життю, здоров'ю чи добробуту. Людина, яка веде здоровий спосіб життя, може 'бути впевненою за своє здоров'я, а життя її буде цікавим.
      «Зберігати, розвивати, відновлювати» — такою є формула здорового способу життя, закон для кожного, хто хоче іноді добре самопочуття і досягти успіху в житті.
Зберігати — означає поводитися так, щоб не шкодити здоров'ю: уникати небезпечних ситуацій, остерігатися шкідливих звичок, наприклад, недосипати, бездумно гаяти час перед сном. Не можна вживати зіпсовану та шкідливу їжу, а тим більше - тютюн, алкоголь чи наркотики. Дуже обережно слід користуватися інструментами, фарбами та іншим, чим можна травмуватись або отруїтися.
       Розвивати — означає працювати над розвитком своїх здібностей і можливостей. Ти вже знаєш, що тренуваннями можна налити можливості свого тіла: навчитися швидше бігати, вище стрибати, далі плавати. Проте фізичне благополуччя - це лише один із вимірів твого здоров'я.
(148слів)
Впровадження здоров'язберігаючих технологій потребує від учителя:

-не  допускати  перевантаження  учнів,  визначаючи  оптимальний  обсяг навчальної інформації й способи її надання;

-враховувати  інтелектуальні  та  фізіологічні  особливості  школярів, індивідуальні мовні особливості кожної дитини;

- планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми;

- змінювати  види  діяльності,  чергувати  інтелектуальний,  емоційний, руховий  види  діяльності,  групову  й  парну  форми  роботи,  які  сприяють підвищенню  рухової  активності,  вчать  поважати  думки  інших, висловлювати власні думки;

-проводити ігри та ігрові ситуації, нестандартні уроки, інтегровані уроки;

  перших  хвилин  уроку  створити  середовище  доброзичливості, позитивного  емоційного  налаштування  (слід  пам’ятати,  що психологічний  стан  і  психологічне  здоров’я  учнів  впливає  і  на  фізичне здоров’я) ;

-чітко  організовувати  навчальну  працю  (на  уроках,  де  більша  частина навчальної  діяльності  пов’язана  з  класною  дошкою,  дуже  важливо,  щоб до початку уроку було зроблено необхідні записи на дошці: завдання для опитування,  план  роботи  на  уроці.  Можна  відразу  вказати  ступінь

складності  завдань.  Адже   знаючи  весь  план  уроку,  які  знання,  вміння, навички  необхідно  набути,  який  обсяг  роботи  виконати,  учень  може обрати  ступінь  складності  завдання,  розподілити  свою  роботу  на  уроці. Це формує учня як суб’єкта навчальної діяльності);

-проводити роботу з профілактики стресів (хороші результати дає робота в парах,  групах,  тому  що   більш  «слабкий»  учень  відчуває  підтримку товариша.  Антистресовим  моментом  на  уроці  є  стимулювання  учнів  до різноманітних  способів  виконання  завдань.  Тоді  учень  не  боїться помилитися, отримати неправильну відповідь);

         Обов'язковою  умовою  ефективного  використання  здоров'язберігаючих технологій є їх позитивне емоційне забарвлення. Виконання вправ з нудьгою, без бажання  не  дасть  позитивного  результату,  а  скоріше  навпаки.  Сама  радість навчання,  так  само,  як  і  радість  будь-яких  вправ  і  праці,  робить  дитину здоровішою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам'ятка для вчителів

 

Організація уроку на основі принципів здоров'язбереження

 

• Правило 1. Правильна організація уроку.

 

Організація уроку повинна обов'язково включати три етапи:

1-й етап: учитель повідомляє інформацію (одночасно стимулює питання);

2-й етап: учні формулюють і задають питання;

3-й етап: вчитель і учні відповідають на питання.

Результат уроку — взаємна зацікавленість, яка пригнічує стомлення.

 

• Правило 2. Використання каналів сприйняття.

 

Особливості сприйняття визначаються одним з найважливіших властивостей індивідуальності — функціональною асиметрією мозку: розподілом психічних функцій між півкулями. Виділяються різні типи функціональної організації двох півкуль мозку в залежності від того який з них є домінуючим:

— лівопівкульні люди — для них характерний словесно-логічний стиль пізнавальних процесів, схильність до абстрагування та узагальнення;

— правопівкульні люди — у даного типу розвинене конкретно-образне мислення і уява;

— рівносферні  люди — у них відсутнє яскраво виражене домінування однієї з півкуль.

На основі бажаних каналів сприйняття інформації розрізняють:

аудіальне сприйняття;

візуальне сприйняття;

кінестетичне сприйняття.

Знання цих характеристик дітей дозволить педагогу викладати навчальний матеріал на доступному для всіх учнів мовою, полегшуючи процес його запам'ятовування.

 

• Правило 3. Облік зони працездатності учнів.

 

Експериментально доведено, що працездатність у школярів має свої піки і спади як протягом навчального дня, так і в різні дні навчального тижня. Працездатність залежить і від вікових особливостей дітей.

 

• Правило 4. Розподіл інтенсивності розумової діяльності.

 

При організації уроку виділяють три основних етапи з погляду здоров'язбереження, які характеризуються своєю тривалістю, обсягом навантаження і характерними видами діяльності.

 

Ефективність засвоєння знань учнями протягом уроку така:

5-25-я хвилина — 80%;

25-35-я хвилина — 60-40%;

35-40-я хвилина — 10%.

 

Урок, організований на основі принципів здоров'язбереження, не повинен призводити до того, щоб учні закінчували навчання з сильними і вираженими формами втоми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
15 серпня
Переглядів
26
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку