Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Складання алгоритмів опрацювання текстових величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання

Про матеріал

Складання алгоритмів опрацювання текстових величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

Цілі:

• навчальна: ознайомити учнів з функціями, що можна використовувати для опрацювання текстових величин; навчитись використовувати дані функції при складанні програм;

• розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам'яті, уваги, спостережливості;

• виховна: виховувати інформаційну культуру

Перегляд файлу

Складання алгоритмів опрацювання текстових величин у навчальному середовищі програмування

Завдання 1. Ініціали

Розробіть проект у середовищі Lazarus, після запуску якого до текстових полів екранної форми користувач вводитиме прізвище, ім’я і по батькові. Після натиснення кнопки Пуск до відповідного текстового поля будуть виводитися прізвище та ініціали.

Розв'язок:

Завдання 2. Приказка

У програмі, написаній мовою програмування Free Pascal, використовуючи значення текстової змінної text_1 , отримати text_2. Складіть відповідний програмний код.

Варіант 1: "Слово - не спіймаєш, вилетить - не горобець"

Варіант 2: "Світнебездобрихлюдей"

 

Перегляд файлу

Складання алгоритмів опрацювання текстових величин у навчальному середовищі програмування

Завдання 1. Ініціали

Розробіть проект у середовищі Lazarus, після запуску якого до текстових полів екранної форми користувач вводитиме прізвище, ім’я і по батькові. Після натиснення кнопки Пуск до відповідного текстового поля будуть виводитися прізвище та ініціали.

 

Розв'язок:

 

Завдання 2. Приказка

У програмі, написаній мовою програмування Free Pascal, використовуючи значення текстової змінної text_1 , отримати text_2. Складіть відповідний програмний код.

 

 

Варіант 1: "Слово - не спіймаєш, вилетить - не горобець"

 

Варіант 2: "Світнебездобрихлюдей"

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 2

Програмування. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 3

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 4

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Як вводять та описують текстові величини мовами програмування. Які операції виконують над текстовими величинами. Які функції застосовують для опрацювання текстових величин. Ти дізнаєшся:

Номер слайду 5

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Складання алгоритмів опрацювання текстових величин

Номер слайду 6

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Пригадайте: Наведіть приклад текстової величини. Як можна описати текстову величину в середовищі програмування?Які дії можна виконувати над текстовими величинами?

Номер слайду 7

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Функції опрацювання текстових величин. Функції Free Pascal для роботи з текстовими величинами{93296810-A885-4 BE3-A3 E7-6 D5 BEEA58 F35}Опис функції мовою програмування. Тип аргументу. Тип результату. Призначенняlength(S)S - текстовий. Цілий (byte)Визначення кількості символів у рядку Scopy(S, n, m)S – текстовийn, m - цілий. Текстовий. Копіювання n символів рядка S, починаючи з позиції mdelete(S, n, m)S – текстовийn, m - цілий. Текстовий. Видалення n символів рядка S, починаючи з позиції minsert(S, S1, m)S, S1 - текстовий,m - цілий. Текстовий. Вставлення рядка S1 у рядок S, починаючи з позиції mpos(S1,S2)S1, S2 - текстовий. Цілий. Номер позиції, з якої рядок S2 входить у рядок S1

Номер слайду 8

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Функції опрацювання текстових величинuses LCLProc;Перед іменем кожної функції, що подано в попередній таблиці, додають UTF8 При використанні латинських літер використовується функція length ('s'), а при використанні символів кирилиці — UTF8length (‘ф')При роботі з текстовими величинами, які містять символи українського алфавіту, ці функції працюють некоректно. Щоб цього уникнути, в розділ uses додають модуль LCLProc

Номер слайду 9

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Функції опрацювання текстових величин. Функції Free Pascal для роботи з текстовими величинами{21 E4 AEA4-8 DFA-4 A89-87 EB-49 C32662 AFE0}Опис функціїТип аргумента. Тип результату. Призначенняchr(x)Цілий. Символьний. Визначає символ із кодом хord(c)Символьний. Цілий. Визначає код символа с

Номер слайду 10

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Помилки при створенні і виконанні програм. Розрізняють три групи помилок. СинтаксичніПомилки під час виконання. Логічні

Номер слайду 11

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Помилки при створенні і виконанні програм. Синтаксичні помилки можна виявити як у процесі написання програмного коду, так і після запуску проекту на виконання. Якщо деяка команда коді написана не за правилами, то вона може набувати іншого кольору, відмінного від кольору правильно написаних команд. Команди записані правильно. У команді значення текстової змінної не взято в апострофи

Номер слайду 12

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Помилки при створенні і виконанні програм. Після запуску проекту на виконання, якщо у програмному коді така помилка не була виправлена, у вікні повідомлення про хід компіляції проекту отримуємо номер рядка програмного коду та позиції об'єкта в рядку, де допущена помилка, й опис помилки

Номер слайду 13

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Помилки при створенні і виконанні програм. У вікні редактора коду рядок, на якому «зупинився» процес компіляції, буде позначено. Рядок, у якому допущена помилка, може бути вказаний не точно. Наприклад, повідомлення про пропущений символ «;» у рядку під номером 34 у вікні повідомлення буде позначено рядком із номером 35 Вікно Повідомлення. Рядок, перед яким помилка (пропущена ;)

Номер слайду 14

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Помилки при створенні і виконанні програм. До помилок під час виконання належать помилки, пов'язані з неправильними числовими обчисленнями, помилки при знаходженні значень величин за формулами. Їх розпізнають тільки під час виконання програми. Наприклад, якщо у програмі мовою Lazarus використати програмний кодf:=5;c:=0;r:=f/c; Такі помилки називають винятками, вони супроводжуються виведенням на екран повідомлення про помилку

Номер слайду 15

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Помилки при створенні і виконанні програм. Логічні помилки — це помилки алгоритму, який лежить в основі програми. Результат, отриманий у ході виконання програми, не збігається з очікуваним результатом. Такі помилки не можна виявити засобами програмного середовища

Номер слайду 16

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Домашнє завдання. Вивчити §22 с.148-151 Опрацювати всі запитання і завдання з рубрик. Заповнити словничок Функції опрацювання текстових величин, помилки

Номер слайду 17

Розгадайребус. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 18

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Розгадай ребус. ПРОЕКТИ

Номер слайду 19

Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Вправа 5. Ініціали

Номер слайду 20

Працюємо за комп’ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

zip
Додано
6 лютого
Переглядів
183
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку