стаття ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Про матеріал
Статтю присвячено актуальності формування громадянської компетентності учнів початкової школи. Розглянуто пріоритетні форми і методи громадянського виховання в освітній діяльності вчителя початкових класів.
Перегляд файлу

 

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Дегтярьова Л.В., учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Дмитрівка Каховського  району Херсонської області області      

Анотація. Статтю присвячено актуальності формування громадянської компетентності учнів початкової школи. Розглянуто пріоритетні форми і методи громадянського виховання в освітній діяльності вчителя початкових класів.

         Розвиток України як демократичної правової держави актуалізував проблему громадянського виховання особистості в суспільстві.

В «Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності» сказано, що актуальність громадянського виховання особистості в сучасному українському суспільстві великою мірою зумовлюється потребою державотворчих процесів на засадах гуманізму, демократії, соціальної справедливості, що мають забезпечити усім громадянам рівні стартові можливості для розвитку й застосування їхніх потенційних здібностей.[1,1]

Громадянське виховання – процес формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що надає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично, юридично дієздатною та захищеною.

У педагогічному плані громадянськість містить в собі знання, переживання й вчинки. Ці складові знаходяться у певних зв’язках і взаємодії при переважанні на певних етапах розвитку індивіда емоційного компонента, формування почуттєвої сфери.

Сьогодні актуальним є питання практичного забезпечення нової системи громадянського виховання, мета якого полягає у формуванні в учнів комплексу громадянських якостей, глибоке розуміння ними належності до українського народу, до своєї Батьківщини, готовність відстоювати і захищати її інтереси, реалізовувати свій потенціал на благо України.  Саме початкова школа виконує роль фундаменту, на якому базується вся система громадянського виховання школярів, формування у них любові до рідного краю, України. Все, що закладається учням у цей період навчання і виховання, в подальшому визначає успіх процесу формування особистості, її світогляду і загального розвитку. Набуті особистісні якості, знання, вміння і навички не лише забезпечують основу навчання і виховання підлітків, а й значною мірою визначають особливості практичної, громадської та професійної діяльності дорослої людини.

За роки навчання у початковій школі разом із предметною підготовкою учні мають оволодіти ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно-соціальний розвиток і формуються на міжпредметній основі. Саме громадянська компетентність, як ключова, має міждисциплінарний характер і спрямована на соціалізацію особистості, набуття навичок співжиття і співпраці в суспільстві, дотримання соціальних норм і правил.

Ідеї громадянського виховання втілюю в зміст і методику навчальної і виховної роботи , в організацію шкільного життя дітей. За мету маю формування в учнів уявлень про українське суспільство, знань про рідний край, розкриття на доступному для дітей рівні особливості взаємодії людей в родині, в класному та шкільному колективі; виховання в них позитивного ставлення до державних і народних символів України, поваги до її історичного минулого; виховання відповідальної особистості.

Любов до рідного краю, рідної мови починається з любові до своїх рідних, до своєї родини, до рідної школи. Поступово із зростанням особистості, ця любов переходить у любов до рідної Батьківщини, до її історії, до її сучасності, до людей.

Пошана до батьків, свого родоводу, традицій, любов до рідного краю завжди переростає в любов до своєї Батьківщини, до своєї держави, до України.

Великим вихователем, із яким дитина пов’язана від народження, є мова. Саме через рідну мову, рідне слово вчитель має передати дітям споконвічні духовні національні цінності – українську пісню, казку, легенду, історію, здобутки культури.

Успішність виховних впливів з метою виховання громадянськості молодшого школяра також залежить від умілого використання педагогом як традиційних, так і інтерактивних методів.

В своїй практиці використовую такі методи формування громадянської компетентності учнів початкової школи:

 - традиційні: стимулювання діяльності і поведінки, усвідомлення громадянських цінностей суспільства.

 - інтерактивні: евристичні бесіди, творчий аналіз результатів спільної діяльності, ігрові ситуації, встановлення правил, інтерв’ю, створення ситуацій успіху.

На мою думку в початковій школі саме бесіда є одним з найважливіших методів виховної роботи, яку проводить учитель з метою поглиблення і перевірки уявлень учнів щодо прищеплення їм любові до Батьківщини, допомагає дітям зрозуміти суспільно-політичні події в Україні. Виховні бесіди сприяють формуванню почуттів пошани до історії держави, вихованню щирості, громадянської свідомості, патріотизму, гідності.

Зі своїми вихованцями проводжу роботу по вихованню патріотизму (виховна година «Моя Батьківщина – Україна», виховний захід «Український рушник», година спілкування «Мова наша калинова»); конституційні засади громадянського виховання (виховна година-гра « Права дітей», виховна година-презентація «Подорож країною прав та обов’язків»); виховання моральних якостей ( бесіди про важливість професії батьків, залучення до суспільно-корисної праці, виховна година « Праця людину звеличає»); виховання поваги до історичного минулого українського народу, його культури, традицій та звичаїв ( класна година « Славетні люди Гайворонщини», «Символи України»); виховання відповідальної громадянської поведінки (презентація «Життя без наркотиків», виступ членів шкільного парламенту «Здорове харчування»).

Також  можливість формувати громадянську компетентність учнів містять програми предметів «Літературне читання», «Основи здоров’я» та «Я у світі».

Скориставшись між предметними зв’язками підготувала зі своїми вихованцями навчальний, між предметний проект «А вже весна…». Використавши в своїй роботі метод стимулювання діяльності учнів, творчий аналіз результатів спільної роботи формувала в учнів життєві компетентності, розвивала вміння проводити пошукову роботу, виховувала любов до природи, повагу до українських традицій, гордість за Україну.[додаток 1]

Відродження нашої держави гостро ставить проблему громадянської компетентності особистості. Сьогодні неможливо уявити українця, який би не любив свій рідний край, не поважав звичаї та традиції свого народу, не шанував своїх батьків. Тому навчаючи та виховуючи своїх учнів стараюся зростити їх  справжніми патріотами свого рідного краю, своєї Батьківщини.

 

 

 

Бібліографія

1.     Концепція  громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності. // Інформаційний збірник Міністерства освіти України.-№22.-2000р.

2.     О.Ф. Бурау, М.О.Смирнова «Формування громадянської компетентності учнів засобами інформаційно-комунікативних технологій»

3.     Л.Б.Мельничук «Зміст, форми та методи формування громадянських позицій молодших школярів»// irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?

4.     І.П.Ковальчук «Шляхи формування громадянської компетентності молодшого школяра в сучасній освіті крізь призму педагогічних ідей В.О.Сухомлинського»// cmsps.edukit.kr.ua/Files/.../Ковальчук%20І.П.

5.     Л.В.Кравченко «Формування громадянської компетентності молодших школярів» // http://teacher.at.ua/publ

docx
Додано
27 серпня 2019
Переглядів
4876
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку