Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Стаття. Специфіка виховної роботи в умовах сьогодення

Про матеріал
Кожна людина є істотою соціальною, її розвиток і формування відбувається під впливом оточуючого суспільства, зокрема, сприятливого середовища. Одним з таких середовищ є колектив навчального закладу, пер за все - колектив викладачів-вихователів. Життя переконує: вихованець-дзеркало вихователя. Мистецтво і майстерність вихователя полягає у тому, щоб уміти бачити себе в ролі вихованця, в тій істоті, яка мислить, відчуває, переживає, істоті, яку творимо з недосвідченого підлітка.
Перегляд файлу

СТАТТЯ

Специфіка виховної роботи в умовах  сьогодення

 

«Чим досконаліше виховання, тим щасливіше

живуть народи»

К.Гельвецій

 

Кожна людина є істотою соціальною, її розвиток і формування відбувається під впливом оточуючого суспільства, зокрема, сприятливого середовища.

Одним з таких середовищ є колектив навчального закладу, пер за все - колектив викладачів-вихователів. Життя переконує: вихованець-дзеркало вихователя. Мистецтво і майстерність вихователя полягає у тому, щоб уміти бачити себе в ролі вихованця, в тій істоті, яка мислить, відчуває, переживає, істоті, яку творимо з недосвідченого підлітка.

«Освічена людина - людина, в якій домінує образ людський», - ці слова А.В. Луначарьского змушують нас замислитися над справжньою роллю педагога. Освіта людини - це не тільки її знання, але і вся багатогранність людського образу. Виховна сила педагога полягає в т, наскільки органічно зливаються в ньому викладач і вихователь. Якщо говоримо: школа, ВНЗ виховують знаннями, то виховна сила знань криється насамперед в особі викладача вихователя.

Викладачу-педагогу потібно бути закоханим у свій предмет, любити студентів, бути інтелігентною, інтелектуальною, розвиненою, здібною, гуманною, працьовитою, фізично здоровою, без шкідливих звичок, з високою мораллю та іншими позитивними якостями людиною, на чому наголошується у працях видатних педагогів А.Макаренка, В.Сухомлинського, К. Ушинського, Я. Коменського, Песталоцці та ін. І ось в цьому зв'язку хочеться сказати кілька слів про психологічні проблеми викладача- вихователя в сучасних умовах.

«Як важко нині працювати із студентами!» - не рідко кажемо ми і не замислюємося над тим, а чи просто студентам з нами - викладачами, батьками.

 

 

Педагоги бачать студентів з висоти своїх років, життєвих позицій, досвіду, моральних цінностей, яких набули з віком (до того ж, у значній мірі - в умовах іншої соціальної дійсності). Відчувши себе в ролі вихователя, забуваємо, що не так давно ( а якщо навіть і давно!) самі перебували у складному суперечливому віці становлення особистості, коли дуже важливо, хто знаходиться поруч з тобою, у які обставини поставило тебе життя.

Якого студента ми сьогодні отримуємо?

Це покоління, яке росло в умовах «шокової терапії»: коли батьки думали не про виховання, а про виживання. Звідси знецінення моральних норм, абсолютизація принсипу « виживає сильніший». У школі- період пріоритету навчання ( до того ж не завжди якісного) над вихованням. Знання, отримані на уроках, не стають переконаннями, існують окремо від особистості. Розмитість виховного ідеалу, відсутність чіткого розмежування понять добра і зла, інфантильність частини молодих людей... І як результат-молода особа, яка вже на свої 15 років зневірилася і в своїх можливостях, і в перспективах суспільства.

Зупинимось на мить, оглянемось навколо - хто і що знаходиться поряд з нашими вихованцями? Оточення це не вельми приємне: телебачення з нечуваною жорстокістю систематично демонструє вбивства й пограбування, збочення життєвих цінностей, розкутість, що межує з вульгарністю, детальні планування злочинів з рекомендаціями, як уникнути покарання.Не дуже шанують нас, педагогів, і інші виховні тенденції, і рекламна діяльність телеканалів, на яких щодня у найяскравіших тонах ідеалізують тих, хто (і це велике щастя!) не помилився, обравши ту чи іншу марку алкогольного напою, пива чи тютюнових виробів.

 Вражає відсутністю естетичних смаків і музика, яку у переважній більшості слухають юнаки і дівчата, А чого варті сучасні комп'ютера сьогодні важко уявити навчально- виховний процес. Але . на жаль, не завжди молодь використовує цю техніку для оволодіння знаннями, а частіше бавиться з комп'ютером , викликаючи на моніторах різноманітних монстрів, суперагентів. Що покликані знову ж таки вбивали і знищувати.

 

А чи вслухалися ви коли- небудь, якою мовою спілкуються поміж собою наші студенти? Іноді і мовою такий брудний потік назвати важко.

Але як сказав один з політиків, маємо те, що маємо. І недобре ховатися від реалій сьогодення, адже всі ми, педагоги, покликані докласти зусиль для виправлення становища, в якому сьогодні знаходиться наша молодь. І це треба робити негайно, інакше складно передбачити не лише з вами майбутнє, а й майбутнє наших дітей та онуків.

Особливістю виховної роботи сьогодні є те, що молодь живе в умовах розбудови незалежної України, орієнтованої на ринкову модель розвитку, в умовах якої людина змушена розраховувати виключно на власні сили. Тому ми повинні виховати такі якості особистості, як самостійність, незалежність у мислення , самостійної творчої поведінки.

Наше завдання - надати кожному студенту можливість для життєвого вибору; навчити його рухатись у просторі ідей, образів, самостійності; допомогти виробити цілісний погляд на світ; сформувати повноцінного громадянина держави, підготувати високоосвіченого, з набутими практичними вміннями та навичками спеціаліста.

У виховній роботі із студентами пам'ятаймо, що при всій життєрадісності, бадьорості, оптимізму молоді життя її не безконфліктне, Спричинені зміною державних, ідейно- політичних та соціальних орієнтирів, відбулися процес, які зумовили кардинальні зміни в підходах до виховання. Серед них-соціально-культурні проблемі, невизначеність основних підвалин державності, неусталеність ідейних і політичних орієнтирів, різке зниження рівня життя всього населення. Соціальна незахищеність, невпевненість у завтрашньому дні, нові форми господарювання, безробіття, духовне і моральне зубожіння народу, відчуження від політичного життя, необ'єктивність і неконтрольованість ЗМІ.

Насилля, політичні вбивства, тероризм, бідність поряд з розкішшю, винищення природного середовища, наркоманія, алкоголізм, СНІД, туберкульоз, епідемії та пандемії-усі ці реалії сьогодення пригнічують нашу свідомість та, особливо, свідомість молоді.

 

Ці процеси негативно впливають на сім'ю, сімейне виховання.

Молодь потребує взаємопорозуміння, процеси негативно впливають на сім'ю, сімейне виховання. Молодь потребує взаємопорозуміння, певних орієнтацій у світі дорослих, їй потрібна підтримка педагога і сім*ї, щоб уникнути гострих проблем або найгірших захоплень.

Враховуючи це, слід планувати так виховну роботу, щоб вона носила гуманістичний характер, була сповнена загальнолюдських

моральних цінностей і добра, чистого сумління, правди; здійснювати виховання громадянськості як провідного чинника національного виховання.

Головна професійна функція педагога- бути посерником між поколіннями, сучасними тенденціями педагогічної найки і традиціями для того, щоб молодь могла реалізувати себе як особистість.

Викладачу вихователю треба завжди пам'ятати слова видатного педагога Д. Ушинського:  «У вихованні все повинно базуватися на особистості вихователя, тому що виховна сила впливає тільки з живого джерела людської особистості.

Ніякі статути і програми, ніякий штучний організм закладу, як би хитро він не був придуманий, не може замінити особистості в справі виховання. Без особистого безпосереднього впливу вихователя на вихованця справжнє виховання, яке проникає в характер, неможливе.

 

 

Викладач вищої категорії

Викладач – методист

ДНЗ «Транспортно-економічний коледж»

ПАНЧЕНКО О.А.