10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Стаття « Творчий розвиток учнів як фактор успішної соціалізації особистості шляхом упровадження технологій артпедагогіки »

Про матеріал

Для коректного ознайомлення з інформацією , файл необхідно скачати!!!

У матеріалах розглянуто і науково обґрунтовано поняття « артпедагогіка». Значну увагу приділено методам, формам і прийомам розвитку творчих здібностей учнів. Надано поради щодо успішного досягнення позитивного результату творчої співпраці вчителя, учнів і батьків.
Ілюстрації надають роботі цілісності, підкреслюють її практичну спрямованість.
Матеріали досвіду будуть корисними для класних керівників, вихователів, студентів педагогічних закладів.

Перегляд файлу

   З досвіду роботи класного керівника Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №53  Давиденко Анжели Олександрівни  

 « Творчий розвиток учнів як фактор успішної соціалізації особистості шляхом упровадження технологій артпедагогіки »

 

            

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                

Давиденко А.О.

  Дана робота висвітлює  опис виховної системи роботи класного керівника Давиденко А.О. 

  У матеріалах розглянуто і науково обґрунтовано поняття « артпедагогіка». Значну увагу приділено методам, формам і прийомам розвитку творчих здібностей учнів. Надано поради щодо успішного досягнення позитивного результату творчої співпраці вчителя, учнів і батьків.

   Ілюстрації надають роботі цілісності, підкреслюють її практичну спрямованість.

  Матеріали досвіду  будуть корисними для класних керівників, вихователів, студентів педагогічних закладів.

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 Вступ

Сучасна система освіти орієнтується на підготовку молодого покоління до реального життя. В даний час, для того щоб бути затребуваним на ринку праці, випускнику школи необхідно володіти творчими здібностями, самостійністю і оригінальністю мислення, вміти самостійно отримувати і аналізувати знання в ході творчої діяльності

  Актуальність обраної теми зумовлена сучасними тенденціями соціальноекономічного розвитку нашої країни, підвищенням ролі людського чинника в усіх сферах діяльності. 

  Будувати повноцінну виховну роботу - означає насамперед орієнтуватися на сучасного учня, враховуючи його інтелектуальний рівень, духовні потреби. Дбаючи про розвиток творчих здібностей у школярів, залучаючи їх до творчої праці, ми створюємо необхідні умови для розвитку всіх без винятку психічних якостей учнів.  Залучення учнів до творчої діяльності розкриває перед ними горизонти людських можливостей і сприяє правильному визначенню свого місця на широкому полі власних знань, умінь та здібностей. Відбувається це з тієї причини, що в творчості людина реалізує в усій повноті свої знання, уміння та здібності, а отже, отримавши можливість випробувати себе в різних видах діяльності, адекватно оцінює свої можливості, що, безумовно, сприяє правильному вибору професії.

Восьме диво світу – квіткова система нашого класу  

   Я хочу поділитися  власним досвідом, який, безпосередньо, пов’язаний   з творчістю, і вирішила представити його у вигляді картини «Квітковий шедевр». Так, саме « шедевр », на якому зобразила своїх вихованців, наділяючи кожного особливими рисами та індивідуальними якостями, які допомогли мені перетворити їх на справжніх громадян своєї держави, які будуть компетентні і конкурентоспроможні у всіх галузях життя.

  Отже, « картина»  це – образ складної системи, яку хотілося б створити і  милуватися результатом роботи, бо в процесі створення шедевра можна проявляти творчість і експериментувати, щоб життя було  радісним і успішним для всіх. Здійснити це бажання можливо, розглянувши окремі деталі моєї картини, які перетворили її в шедевр мого досвіду.

  А ці квіточки - мої діти. Мої квіти перетворюються в гарний сад.  Адже саме школа -  чарівне місце, де ростуть ці квіти. І треба бути дуже хорошим садівником, щоб без будь-якого добрива догледіти кожну квітку, стати їй ближче, рідніше, зуміти зрозуміти, що ж у ній криється і  вже через деякий проміжок часу кінцевий результат буде отриманий в повному обсязі: бутон розкриється на повну силу і квітка розквітне.

                 А це мій восьмий клас – 15 дівчат і 18 хлопців –

      33 прекрасні квітки, які одного  разу зустрілися  й відтоді ростуть разом у Квітучому саду нашого класу. І кожна квітка – то справжній шедевр,                                                                                                яскравий неповторний, наповнений енергією, яку потрібно

спрямувати у благодатне русло і надати змогу розкритися на повну силу.  У  Квітучому саду нашого класу немає однакових квіток. А об’єднують їх  уроки, класні години, екскурсії, свята і репетиції, зустрічі з цікавими людьми – все те, без чого їх  життя   явно було би  сірим і не таким цікавим. А мені, як класному керівнику, необхідно було вибрати особливу форму спілкування, що дозволяє разом з дітьми осягати  нові цінності культури спілкування й формування особистості.

 Виховна система класу

Як же мені вибудувати виховний процес, щоб мої вихованці були саме  соціально затребувані? Як створити таку систему виховання в класі, яка б представляла собою цілісну і порядну сукупність взаємодіючих компонентів і сприяла б розвитку особистості в колективі? Саме на ці запитання я намагалася знайти правильні відповіді. Тому я поставила перед собою мету  виховної роботи в класі - створити умови для саморозвитку і самореалізації особистості кожної дитини, її успішної соціалізації в суспільстві. Виходячи з даної мети, керуючись Основними орієнтирами виховання учнів 111 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України 31.10.2011 р. за           № 1243   визначила основні напрями виховної роботи у класі: культурноморальний розвиток; соціальну адаптацію; інтелектуальний розвиток; учнівське  самоуправління; професійну орієнтацію;  патріотичне виховання;  фізичний  розвиток.

Основні напрями виховної роботи в класі реалізувалися через систему принципів: індивідуальності, відповідальності, самореалізації, довіри та   підтримки,  творчості  та  успіху ,вибору.

Так як, класний колектив був для мене новим, я почала свою роботу з вивчення колективу та  сімей учнів. На початку роботи використала  відому діагностику О.Лутошкіна. За результатами діагностики виявилося, що колектив найбільше підходив під рівень формування, який визначено як «м'яка глина»: низький рівень мотивації взаємовідносини з оточуючими, інтелектуальна пасивність,  неправильне формування відносин до навчання. Мені, як класному керівнику,  необхідно було починати "ліпити" особистість. Але яку ж технологію доцільніше використати? Я, співпрацюючи з шкільним психологом, провела з дітьми безліч анкетувань та діагностик і вирішила зупинитися саме на результатах, які отримала від тестування  за  П.Торренсом і від  методів діагностики уяви: "Незакінчені фігури", "Придумай гру", бо  результати тестування  показали високий творчий потенціал учнів. Адже всім відомо, що формування колективу краще починати з того, що найбільше пов’язує усіх його членів. У цьому процесі мені на допомогу прийшла інноваційна здоров’язберігаюча особистісно зорієнтована система навчання й виховання школярів – артпедагогіка. Це відносно новий напрямок у педагогічній практиці, який з’явився в середині минулого століття. Механізми впливу мистецтва на психолого-педагогічні процеси досліджували багато зарубіжних авторів:

Е.Сеген,  Ж.Демор,  М.Наумбург, О. Декролі і вітчизняні: Б. М. Неменський, В.А. Верба, С.Хлєбнік та ін. Е.Сурно, відомий роботами в області естетичного виховання, зазначав, що мистецтво є важливим засобом виховання, що впливає на моральність дитини, а також на формування його мислення, уяви, емоцій і почуттів. Дослідження показали, що заняття, що включають артпедагогічні технології, дають більший виховний, розвиваючий і навчальний ефект. В особливій символічній формі: через малюнок, гру, казку, музику – ми можемо допомогти дитині дати вихід своїм емоціям, переживанням, отримати новий досвід вирішення конфліктних ситуацій. Ця методика ґрунтується на переконанні, що внутрішнє ―Я‖ людини відтворюється у візуальних образах щоразу, коли вона малює або займається ліпленням, не надто розмірковуючи над результатами своєї праці, тобто спонтанно, на відміну від ретельно організованої навчальної діяльності. Артпедагогіка це особливий напрямок у педагогіці, де навчання, розвиток і виховання особистості дитини здійснюється засобами мистецтва в будь-якому викладанні предмета. Даний напрям, відходячи від прийомів традиційної системи освіти, трактує безпосередню творчу взаємодію учителя, учня і батьків. 

Основним методом в артпедагогіці є проблемно-діалоговий метод, який орієнтований на розвиток духовно-особистісної сфери дитини, моральне виховання, формування етичного та естетичного імунітету. 

Види діяльності в артпедагогіці: ізотерапія, музична діяльність, ігрова діяльність,театралізована  діяльність.

Для реалізації вищезазначених видів діяльності використовувала різні форми роботи з учнями та батьками: диспути,  індивідуальна робота, КТС, виставки , виховні   години, театралізовані  свята, ігри, конкурси, походи, екскурсії. Найчастіше у роботі використовую театралізовану діяльність, де кожна дитина виконує свою роль, але працює на один результат – свято, спектакль і т.д. Саме залучення всіх учнів у спільну творчу діяльність дозволило досягти позитивних результатів у формуванні сталого колективу. Можна сказати, що використання театралізованої діяльності у роботі з дітьми дало надзвичайні результати: зміцнено і збагачено емоційну сферу моїх вихованців; розвинуто здатність спілкуватися; розвинуто здібності максимально адекватно реагувати на несприятливі ситуації;відкрито в дитині творчий потенціал.

       Мій досвід класного керівника показує, що варто відмовитися від багатьох традиційних прийомів роботи: недопустимі команди, накази, вимоги та примуси. У своїй роботі часто  використовую наступні фрази: «Я щиро  радію за тебе!», «Як же ти мене здивував!», «Я в тобі не сумніваюсь.»

Наші творчі знахідки

  Разом з моїми учнями та їх батьками мною було реалізовано багато проектів, які сприяли не лише розвитку особистості учня, а і колективу в цілому. Центральне місце у  моїй картині « Квітковий шедевр» займає фрагмент, який зображає любов до Батьківщини, свого народу,  повагу до українських звичаїв і обрядів, про що свідчать проведені нами заходи ( фото 1-6)

 

Фото1 Свято « Українські вечорниці»    Фото2 Міні-проект«У гостях у класу ».      

Фото3 Єдиний урок « Мужність і                Фото4 Благодійний ярмарок на            відвага крізь покоління»                      підтримку Збройних Сил України

 

 

Фото5  Майстер-клас по                              Фото 6 Виховна година « Різдво писанкарству                                                 стукає  у двері»

Наступний фрагмент мого  « Квіткового шедевра » пов’язаний із формуванням здорового способу життя і є одним із пріоритетних напрямів виховної роботи в класі( фото7-8)

Фото 7 Виховна година « Мій вибір-         Фото8 Туристичний квест,             здоровий спосіб життя»                                присвячений Дню міста

 

Ціннісне  ставлення до мистецтва- наступний  фрагмент моєї картини ( фото912)

 

Фото 9 Проект « Дитяча картинна              Фото 10 Спектакль « Багатолике галерея » у музеї ім. В. Верещагіна                         Середньовіччя »

 

 

Фото 11 Спектакль « У пошуках                    Фото 12 Спектакль « Ромео і 

               скарбів » Джульєтта»

 

Висновки

Використовуючи технології артпедагогіки в своїй роботі з класним колективом, я переконалася, що такі технології дозволяють сформувати   систему ціннісних орієнтацій школярів, а значить – міцний творчий учнівський колектив і максимально підготовлену до життя у суспільстві людину.Завдяки поєднанню педагогіки і різних видів мистецтв стає можливим зробити виховання більш результативним, творчим і доступним для кожної людини. Впевнена, що артпедагогіка дає багато можливостей усім учасникам навчально – виховного процесу:  

      учням: розширювати знання про оточуючий світ.

      батькам: займатися вихованням дитини, брати участь у житті школи

      учителям: удосконалювати організаторські здібності, об’єднати учнів, батьків.

  Отже, артпедагогіка, як один із видів інноваційної педагогічної діяльності, дає змогу мені, як класному керівнику зробити процес виховання привабливим, допомогти кожному вихованцю сформувати життєву компетентність, тобто сьогоднішні учні, виходячи зі стін рідної школи зможуть в серці та душі залишити фрагмент моєї картини « Квітковий шедевр» і понести в світ добро, любов, патріотизм, милосердя,  що для мене є найкращим визнанням. 

Література

 

1.        Декларація про права дитини (1959). – К., 2006. – 30 с.

2.        Державна національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття» // Освіта України. – 2002. - № 33. – С. 4-6.

3.        Закон України «Про загальну середню освіту» // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 1999. - № 15. – С. 6-31.

4.        Закон України «Про освіту» // Освіта, 1991. – 30 с.

5.        Конвенція ООН про права дитини (1989). – К., 2006. – 30 с.

6.        Конституція України. – К: Преса України, 1997. – 80 с.

7.        Концепція загальної середньої освіти ( 12-річна школа)

8.        Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021 роки

9.        Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та підлітків

10.   Наказ МОНмолодьспорт  від 31.10.2011 №1243 « Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх  навчальних закладів України »

11.   Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх  навчальних закладах

12.   Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

13.   Алексеева М. Ю. Практическое применение элементов арт-терапии в работе учителя. Учебно-методическое пособие для учителя

14.   Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учебник для вузов / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская. – М.: Академия, 2001. – 248 с.

15.   Вачков И.В. Сказкотерапия: развитие самосознания через психологическую сказку. М., Ось-89, 2003

16.   Вознесенська О. Особливості арт-терапії як методу // Психолог. – 2005. -  №

39. – С. 5 – 8.

17.   Вознесенська О. Особливості арт-терапії як методу // Психолог. –2005. №39. –С. 5 –8.

18.   Выготский Л.С. Психология искусства.-М.: Искусство, 1986.-573с.

19.   Заморев С.И. Игровая терапия. СПб.: Речь, 2002

20.   Кацинська Л.Л. Виховний процес у сучасній школі. – Рівне, 1997.

21.   Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии. СПб.: Питер, 2002.

22.   Копытин А.И. Основы арт-терапии. СПб., 1999.

23.   Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. СПб.: Речь, 2003.

24.   Лебедева Л.Д. Арт-терапия в педагогике // Педагогика. – 2000. - № 9. – С. 27 – 34.

25.   Лебедева Л.Д. Педагогические аспекты арт-терапии // Дидактика 2000.

№ 1.

26.   Простiр арт-терапii. Сб. Київ, 2007

27.   Сухомлинський В. О. Методика виховання коллективу // Педагогіка: хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. — К., 2003. —

С. 436.

28.   American Art Therapy Association Newsletter, Mundelein: American Art Therapy Association. 1998. 31, P.4.

 

Веб-джерела

1.                 Давиденко А.О. План-конспект Першого уроку   «Україна - єдина країна»   ( повну версію розробки можна переглянути за адресою: http://osvitamk.org.ua/index/pershij_urok_2014_2015_n_r/0-87 )

2.                 Давиденко А.О.  План-конспект Першого уроку  «Оберімо свій творчий шлях!»  ( повну версію розробки можна переглянути за адресою: http://mnmcnikolaev.at.ua/news/pershij_urok/2013-08-17-291   ) 

 

pdf
Додано
1 липня 2018
Переглядів
691
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку