Створення комп’ютерних презентацій з використанням шаблонів оформлення та на основі існуючої"

Про матеріал
Сьогодні на уроці ми закріпимо знання про програму MSPowerPoint та її застосування, навчимось створювати презентацію різними способами тому, тема нашого сьогоднішнього уроку: «Створення комп’ютерних презентацій на базі іншої та за допомогою шаблонів оформлення» (запис у зошити). Тобто сьогодні на уроці ми повинні сформувати вміння створювати порожню, на базі іншої презентації, за допомогою шаблонів оформлення, створення презентації-фотоальбому, відкривати та зберігати презентацію в різних форматах.
Перегляд файлу

Урок на тему: "Створення комп’ютерних презентацій з використанням        шаблонів оформлення та на основі існуючої"

Мета: 

навчальна: засвоєння студентами знань про основні принципи створення найпростішої презентації за допомогою різних способів; формування вмінь створювати порожню презентацію, на базі іншої за допомогою шаблонів оформлення, створювати презентацію-фотоальбом, відкривати та зберігати презентацію в різних форматах;

розвиваюча: розвивати практичні вміння та навички студентів щодо наочного представлення інформації за допомогою комп’ютера;

виховна:виховувати інтерес до творчої та дослідницької роботи, свідоме ставлення до формування інформаційної та   комунікативної компетенції.

Підручники та обладнання:

 1. «Інформатика 10 клас». Навчальний підручник. / Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І, Чернікова Л.А, Шакатько В.В. – Київ: «Генеза», 2010 -296 с.
 2. Програма MicrosoftPowerPoint 2007 на кожному робочому місці.

Інформаційні джерела:  http://uk.wikipedia.org/wiki.

Тип уроку:формування знань, вмінь і навичок.

Структура уроку

 1. Органiзацiйний етап. (1 хв.)
 2. Перевірка домашнього завдання. (5 хв.)
 3. Актуалiзацiя опорних знань (2 хв.)
 4. Мотивація навчальної діяльності. (2 хв.)
 5. Повідомлення теми, мети, завдань уроку. (1 хв.)
 6. Вивчення нового матерiалу (10 хв.)
 1. Практична робота. Розробка слайдової презентації (15 хв.).
 2. Засвоєння нових знань і вмінь (4 хв.)
 3. Пiдбиття пiдсумкiв уроку(2 хв.)
 4. Рефлексія (2 хв.)
 5. Домашнє завдання (1 хв.)

Хід уроку

 1. Організаційний етап
 • привітання і перевірка присутності студентів на уроці

 

 1. Перевірка домашнього завдання

Бліцопитування.

 1. Що таке PowerPoint? (Це програма для створення матеріалів, які можна показувати на слайдах через проектор, супроводжуючи доповідь)
 2. Як здійснити запуск програми PowerPoint?

(1. Пуск=>Усі програми=>Microsoft Office=>Microsoft Office PowerPoint 2007;

2. Використовуючи ярлик програми на Робочому столі або на Панелі швидкого запуску;

 1. Двічі клацнувши на значку файлу презентації PowerPoint)
 2. Які програмні та технічні засоби використовували раніше під час проведення презентацій?(діапроектори і графопроектори (кодоскоп))
 3. Які засоби для проведення презентації використовують зараз? (інтерактивні дошки, проектори, комп’ютери)
 4. Що таке комп’ютерна презентація? (Комп’ютерна презентація – це спосіб наочно подати інформацію з використанням аудіовізуальних засобів)
 5. Як називаються програми для створення комп’ютерних презентацій? (Прикладні програми, призначені для створення комп’ютерних презентацій, називаються системами опрацювання презентацій, або редакторами презентацій)
 6. Які види комп’ютерних презентацій ви знаєте? Поясніть, у чому між ними відмінність. (Серед комп’ютерних презентацій розрізняють слайдові та потокові презентації)
 7. Що таке слайд? (Слайд презентації – це окрема екранна сторінка, що може містити текстові, графічні, відео- та звукові об’єкти, гіперпосилання)
 8. Які графічні об’єкти дозволяє використовувати? (текстові, графічні, відео- та звукові об’єкти, гіперпосилання)
 9. Чи дозволяє програма PowerPoint використовувати фільми та звук? (Так)
 1. Актуалізація опорних знань

Технологія „Незакінчене речення”.

 1. Презентація – це …(набір кольорових карток-слайдів спеціального формату до певної теми).
 2. Слайд – це …( це фрагмент презентації, в межах якого виконується робота над її об’єктами).
 3. PowerPoint працює з такими об’єктами як …(слайд, напис, малюнок, таблиця, діаграма, відеофільм, аудіозапис, гіперпосилання)
 4. PowerPoint має 5 режимів роботи із слайдами це – (слайди, структура, сортировщик, страница заметок, показ слайдов).
 5. Комп’ютерна презентація – це(набір кольорових карток-слайдів спеціального формату з лаконічною інформацією на певну тему, тобто зручний інструмент, за допомогою якого можна наочно і в інтерактивній формі донести до глядача інформацію).
 1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Сьогодні на уроці ми закріпимо знання про програму MSPowerPoint та її застосування, навчимось створювати презентацію різними способами тому, тема нашого сьогоднішнього уроку: «Створення комп’ютерних презентацій на базі іншої та за допомогою шаблонів оформлення» (запис у зошити). Тобто сьогодні на уроці ми повинні сформувати вміння створювати порожню, на базі іншої презентації, за допомогою шаблонів оформлення, створення презентації-фотоальбому, відкривати та зберігати презентацію в різних форматах.

VI. Вивчення нового матеріалу

Цей етап уроку відбувається у вигляді пояснення з демонстра­цією.

1. Створення порожньої презентації на задану тему.

Процес створення презентації в МіcrosoftPowerPoint склада­ється з таких дій:

 • вибір загального оформлення; 
 • додавання нових слайдів; 
 • вибір розмітки слайдів; 
 • додавання об'єктів; 
 • зміна оформлення слайдів у разі необхідності; 
 • зміна колірної схеми; 
 • застосування різноманітних шаблонів оформлення та додаван­ня ефектів анімації тощо.

Розглянемо детальніше методи створення презентацій. Після запуску програми автоматично створюється порожній слайд, що містить два текстові блоки (заголовок і підзаголовок слайда).

  

Презентацію також можна створити, виконавши команду Office —> Створити... В Області завдань відкриваються додаткові мож­ливості щодо створення, а саме:

 • нова презентація. Створені слайди мають мінімум елементів
  оформлення;
 • з існуючої презентації. Презентація створюється на основі вже на­явної презентації з певним оформленням. Створюється копія на­явної презентації, що дає змогу створити нову презентацію шля­хом внесення змін до оформлення та вмісту вихідної презентації; 
 • із шаблону оформлення. Презентація створюється на основі на­явного шаблону МіcrosoftPowerPoint, який містить основні елементи оформлення, шрифти та колірну схему. Крім стан­дартних шаблонів МіcrosoftPowerPoint, можна використову­вати самостійно створені шаблони;                                 

                          1.Створення нової презентації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSPowerPoint 2007 надає користувачу кілька різних способів створення презентації.

Після запуску програми MSPowerPoint 2007 автоматично створюється початковий слайд презентації – титульний. Далі користувачу потрібно вставити в презентацію потрібну кількість слайдів відповідної структури і заповнити їх.

Для додавання нового слайда до презентації необхідно виконати Основне Слайди Створити слайд. У списку кнопки Створити слайд перераховані шаблони слайдів різних типів. Розглянемо призначення і структуру цих шаблонів слайдів.

До списку кнопки Створити слайд включено також і порожній слайд.

Комбінуючи слайди з різною структурою, користувач створює структуру презентації, яка відповідає його задуму. Для змістового наповнення презентації користувач повинен замінити зразки текстів і графічних об’єктів, що є в шаблоні, на ті, що потрібні для його презентації.

Іншим способом швидкого створення структури презентації є додавання потрібної кількості слайдів із заголовками на вкладці Структура Області слайдів і структури.

Для збереження (запису на диск чи інший носій) створеної презентації використовують команди Збережіть, Збережіть як... або комбінацію клавіш Сtrl+S. У діалоговому вікні, що з'являється можна вказати Ім'я презентації, місце збереження та вибрати тип презентації (презентація, демонстрація, веб-сторінка, рисунок, шаблон).

 

VII. Практична робота № 1

Тема:«Розробка слайдової презентації».

Тепер переходимо до виконання практичної частини нашого уроку. Давайте пригадаєм і будемо дотримуватись правил безпеки і санітарно-гігієнічні вимоги та виконаємо комплекс вправ для зняття зорової втоми. Для цього кожен з вас займає своє місце, і виконає завдання. Учням інструктивні картки.

Інструктивна картка

 • Завантажте програму Міcrosoft PowerPoint на своєму КП.
 • Створіть презентації, використовуючи команди з Office—» Створити презентацію:

       нову (порожню) презентацію — використати довільний шаблон 
оформлення (за наявності підключення до Інтернету — використати Шаблон оформлення з вузла Office Online):

       із шаблону оформлення за темою «Планети Земної групи»;

 

 • Збережіть створену презентацію в папці С:\10\Комп'ютерні презентації\Практична робота 1\з назвами: Презентація 1 (або 2, 3, 4) _Прізвище.ррt.

                                 

ІX. Підбиття підсумків уроку

 • Які є методи створення презентацій?

       Створення порожньої презентації.

       Створення презентацій за допомогою шаблонів оформлення.

       Створення однієї презентації на базі іншої.

       Створення презентації-фотоальбому

 • Яка різниця між командами Збережіть та Збережіть як...? (При виборі команди Збережіть файл зберігається за замовчуванням, а при виборі команди Збережіть як… можна вибрати місце збереження, назву, формат даного файлу)

 

 • У яких форматах можна зберегти створену презентацію? (potm, pps, ppsx, ppsm, MHT, MHTML, HTM,HTML, GIF; JPG; PNG; BMP; TIF; WMF; EMF)

 

 • Поясніть різницю між форматами збереження: Презентація та, Демонстрація.

X. Рефлексія(використання інтерактивного методу «Мікрофон»).

 1. Що нового ви дізналися на уроці?
 2. Чи можна скористатись отриманими знаннями у повсякденно­му житті? Де, за яких умов це може бути?

XІ. Домашнє завдання

Завдання за підручником: § 2.2 с. 90-100.

 

docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 10 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.)
Додано
10 грудня 2019
Переглядів
74
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку