10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Технологія створення та розв’язання компетентнісних задач з інформатики 7 класу

Про матеріал

Значна роль у формуванні особистості людини як інтелектуального, мобільного та компетентного суб'єкта відводиться навчальній дисципліні інформатика, оскільки інформатична компетентність на сьогодні є інваріантною: знання, уміння та здатності, що стосуються використання ІКТ у повсякденному житті, не залежать від змісту професійної діяльності майбутнього фахівця

Оскільки компетентність як результативно-діяльнісна характеристика освіти, представлена готовністю до цілепокладання, оцінювання, дії та рефлексії, передбачає досвід самостійної діяльності на основі універсальних знань, максимальна частка вивчення нового матеріалу опрацьовується в процесі розв'язування компетентнісних задач, які спрямовані на формування та розвиток технологічних знань учнів з інформатики, а також на формування умінь використання сучасних інформаційних технологій задля вирішення проблемних задач прикладного характеру.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

1 Технологія створення та розв’язання компетентнісних задач з інформатики 7 класу. Доповідач Літвінова Ольга Юріївна,учитель інформатики. Бахмутської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10

Номер слайду 2

2Інформаційно-комунікаційна компетентність здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань

Номер слайду 3

3 Компетентнісні завдання спрямовані на формування та розвиток технологічних знань учнів з інформатики, а також на формування умінь використання сучасних інформаційних технологій задля вирішення проблемних задач прикладного характеру

Номер слайду 4

4 Компетентнісні задачі з інформатики - тип технологічних задач, для яких обов’язковим є застосування ІКТ, як засобу розв’язування. Технологічна задачі -

Номер слайду 5

5 Проблемно-розвивальні компетентнісні задачі- вид навчальної діяльності учнів, яка сприяє підвищенню мотивації та пізнавального інтересу до вивчення предмету, зокрема інформатики); спрямована на відпрацювання та закріплення технологічних знань та умінь; спрямована на контроль, оцінювання та проведення рефлексії результатів навчання інформатики.

Номер слайду 6

6 Структура проблемно-розвивальної компетентнісної задачі

Номер слайду 7

Зміст технологічної ситуації7 спрямовані на опанування та закріплення знань про умови безпечної експлуатації результатів технологічної діяльності

Номер слайду 8

8 Рівень інтелектуальної готовності до технологічної діяльностірозрізнені знання, що можуть бути доповнені випадковими відомостями з власного досвіду учнів; при цьому повністю відсутні знання щодо можливостей застосування цих знань у власній практичній діяльності, що відповідає базовому рівню навчальних досягнень учнів згідно визначених критеріївсформовані фрагментарні обмежені знання (на рівні понять та уявлень), наявні елементарні уміння, які підкріплюються практикою; відповідає достатньому рівню згідно критеріїв навчальних досягнень учнів. Відповідає рівню сформованої інформатичної грамотності такомпетентності, відслідковується зацікавленість і здатність учня до розв‘язування компетентнісних задач; відповідає високому рівню навчальних досягнень. Ознайомлення. Обізнаність чи поінформованість. Елементарна готовність

Номер слайду 9

9 Рівень проблемності компетентнісних задач відповідає стимульно-продуктивному рівню інтелектуальної активностіхарактерні компетентнісні завдання, при розв‘язуванні яких учень звертається за допомогою до вчителя чи інших джерел; можна співвіднести з евристичним рівнем інтелектуальної активностівизначається проблемними задачами, для розв‘язування яких учневі необхідно самостійно відшукувати шляхи вирішення визначеної проблеми; може бути співвіднесений з креативним рівнем інтелектуальної активностіБазовий рівень навчальної активностіРівень частково самостійної навчальної активності Рівень частково самостійної активності

Номер слайду 10

Етапи складання проблемно-розвивальних задач10

Номер слайду 11

Етапи діяльності учнів під час розв’язання проблемно-розвивальних задач11

Номер слайду 12

12 Завдання 1. Знайти найбільшу та найменшу ріки України за довжиною в межах України та за площею басейнів засобами табличного процесора Excel. Вказівки до виконання1. Створити таблицю «Ріки басейнів Чорного й Азовського морів» в табличному процесорі Excel, зберегти у власній папці під назвою Ріки України-Власне прізвище.xls.№ з/п. Назва річки. Куди впадаєПлоща басейну, тис. кв. км. Довжина, км%довжини в межах Українизагальнав межах України1. Дніпро. Чорне море504,022019812. Південний Буг. Чорне море63,78068063. Дністер. Чорне море72,113627054. Сіверський Донець. Дон98,910536725. Оскіл. Сіверський Донець14,84721776. Десна. Дніпро88,911305917. Західний Буг. Вісла73,58314018. Тиса. Дунай153,09662019. Дунай. Чорне море817,02900174 Усього. Середня площа басейну. Максимальна довжина. Мінімальна довжина. Ріки басейнів Чорного й Азовського морів

Номер слайду 13

132. Відформатувати за наведеним зразком. Шрифт - Times New Roman, 12 пт, колір – синій, Акцент 5, напівжирний, вирівнювання по центру клітинки%довжини в межах України. Шрифт - Times New Roman, 12 пт, колір – зелений, Акцент 6, вирівнювання текту – за лівим краєм, вирівнювання чисел– по центру клітинки. Формат - відсотковий. Усього. Шрифт - Times New Roman, 12 пт, колір – оранжевий, напівжирний, вирівнювання по центру клітинки. Середня площа басейну. Максимальна довжина. Шрифт - Times New Roman, 12 пт, колір – оранжевий, Акцент 2, напівжирний курсив, вирівнювання по правому краю клітинки. Мінімальна довжина

Номер слайду 14

143. Зробіть обчислення, використовуючи вбудовані функції для знаходження мінімального, максимального, середнього значень та формули для знаходження відсотків.4. Побудувати на окремих аркушах секторну діаграму для порівняльної характеристики довжин рік у межах України та стовпчасту для порівняння площ басейнів рік України.5. По кожній діаграмі зробити висновки.

Номер слайду 15

15 Показник. Кількість балів. Таблиця створена згідно запропонованому макету1 бал. Виконано об’єднання клітинок0,5 балів. Виконано форматування згідно інструкції1 бал. Обчислені відсотки за формулою0,5 бали. Підведений підсумок в рядку «Усього» за допомогою формули1 бал. Обчислено «Середня площа басейну» за допомогою вбудованої функції1 бал. Обчислено «Максимальна довжина» за допомогою вбудованої функції1 бал. Обчислено «Мінімальна довжина» за допомогою вбудованої функції1 бал. Побудована секторна діаграма з назвою, підписами даних, легендою1,5 бали. Побудована стовпчаста діаграма з назвою, підписами даних, назвами осей, легендою1,5 бали. Зроблено висновки2 бал. Максимальний бал12 балів. Критерії оцінювання розв’язання компетентнісної задачі

Номер слайду 16

16 Вказівки до виконання1. З курсу фізики пригадайте: А) Що таке швидкість, час, шлях?Б) Які одиниці вимірювання цих одиниць в системі СІ?В) Яка формула пов’язує ці величини?Г) Як знайти відстань, час, швидкість?Завдання 2. Турист під час походу пройшов три ділянки шляху. Першу - зі швидкістю 7,2 км/год за 4 год, другу – відстанню 3,6 км за 3 год, третю – 2,5 км зі швидкістю 5,4 км/год. Знайти невідомі величини на кожній ділянці руху, середню швидкість, максимальну та мінімальну швидкість, довжину шляху, який пройшов турист, обчислюючи їх у системі СІ. Знайти вартість подолання такої відстані на автомобілі, якщо витрати на паливо становлять на 100 км -7,8 л, вартість 1 л якого дорівнює 20,8 грн. Задачу виконати засобами табличного процесора.

Номер слайду 17

17Інструкція до виконання2. Для виконання використовуйте засоби табличного процесора шляхом складання електронної таблиці{F5 AB1 C69-6 EDB-4 FF4-983 F-18 BD219 EF322}№ ділянки. Швидкість,км/год. Швидкість,м/с. Час, год. Час, с. Шлях,км. Шлях,м13,64233,635,42,5 Середня швидкість. Максимальна швидкість. Мінімальна швидкість. Загальний шлях. Вартість

Номер слайду 18

18 Показник. Кількість балів. Таблиця створена, з урахуванням усіх величин1 бал. Переведено швидкість у систему СІ1 бал. Переведено час у систему СІ0,5 бали. Переведено шлях у систему СІ0,5 бали. Швидкість розрахована за формулою1 бал. Час розрахований за формулою1 бал. Відстань розрахована за формулою1 бал. Підведений підсумок в рядку «Загальний шлях» за допомогою формули1 бал. Обчислено «Середня швидкість» за допомогою вбудованої функції1 бал. Обчислено «Максимальна швидкість» за допомогою вбудованої функції1 бал. Обчислено «Мінімальна швидкість» за допомогою вбудованої функції1 бал. Обчислено вартість руху на автомобілі2 бал. Максимальний бал12 балів. Критерії оцінювання розв’язання компетентнісної задачіПриклад

Номер слайду 19

19 Завдання 3. Порівняйте виштовхувальні сили, що діють на залізні кульки масою 200 г за малюнком. Результати виконання оформити у файлі табличного процесора Excel, який зберегти у власній папці під назвою Виштовхувальна сила - Власне прізвище.xlsx. Вказівки до виконання1. З курсу фізики пригадайте: А) Що таке виштовхувальна сила?Б) Як ще називають виштовхувальну силу?В) За якою формулою вона знаходиться?Г) Яка формула пов’язує масу, об’єм та густину речовини?2. Знайдіть значення густини необхідних рідин та речовини.

Номер слайду 20

203. Створити таблицю «Виштовхувальна сила» в табличному процесорі та відформатувати за наведеним зразком: Рідина. Густина рідини, кг/куб.м. Маса, кг. Об’єм, куб. м. Виштовхувальна сила. Олія. Вода. Гас. Виштовхувальна сила в різних середовищах4. Значення g та густини заліза, які необхідні для підрахунків, запишіть в окремі клітинки поза межами таблиці, надавши їм відповідні імена.5. Побудуйте на окремому аркуші стовпчасту конічну діаграму для виштовхувальної сили.6. За діаграмою зробіть висновок про дію виштовхувальної сили в різних рідинах. Примітка: значення сили округліть до тисячних.

Номер слайду 21

21 Показник. Кількість балів. Таблиця створена згідно запропонованому макету1 бал. Виконано форматування згідно інструкції1 бал. Записано в окремій клітинці значення g та надано їй ім’я1 бал. Записані окремо значення густини заліза та надано їй ім’я1 бал. Заповнено стовпчик «Густина рідини»1 бал. Заповнено стовпчик «Маса»1 бал. Застосована формула для знаходження об’єму тіла1 бал. Застосована формула для знаходження виштовхувальної сили1 бал. Значення сили округлили до тисячних0,5 бали. Побудована стовпчаста діаграма з назвою, підписами даних, назвами осей, легендою1,5 бал. Зроблено висновки за діаграмами 2 бал. Максимальний бал12 балів. Критерії оцінювання розв’язання компетентнісної задачіПриклад

Номер слайду 22

22 Завдання для самостійного опрацювання. Скласти задачу на дію виштовхувальної сили за малюнком

Номер слайду 23

23 План презентаціїТитульний слайд (назва презентації, автор). Короткі відомості про життєвий шлях вченого. Цікаві факти із життя. Наукові відкриття, його внесок в розвиток фізики. Послідовники його ідей. Список джерел інформації: вказати URL-адреси однієї або кількох пошукових служб, URL-адреси сайтів, на яких знайшли необхідні дані. Завдання 4. Підготувати повідомлення про українських вчених-фізиків В.І. Вернадського, Л. Д. Ландау, М. М. Боголюбова, М. Д. Пильчикова, Л. В. Шубнікова засобами програми створення комп’ютерних презентацій.

Номер слайду 24

24 Показник. Кількість балівучень уміє структурувати потрібні дані для пошуку розв'язку — потрібні дані подано у вигляді, легкому для сприйняття й аналізу2 балиучень пояснює критерії добору даних і результатів — вказано чіткі критерії добору результатів2 балиструктуровано документ з метою підвищення переконливості висновків — презентація містить правильний зміст, чітку, логічну структуру2 балидокумент оформлено акуратно та з дотриманням усіх вимог до нього — вдало підібрано елементи оформлення (шрифт, тло, графіка, слайди презентації не перевантажено матеріалом)2 баливраховано особливість призначення презентації — мова, грамотність, логічність побудови2 балипрезентація доповіді – чіткість, доступність, зацікавленість2 бали. Максимальний бал12 балів. Критерії оцінювання розв’язання компетентнісної задачі

pptx
До підручника
Інформатика 7 клас (Пилипчук О.П., Ріпко Н.А., Шестопалов Є.А.)
Додано
30 червня 2018
Переглядів
2533
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку