24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Текст“ Не навчайте дітей так, як навчали Вас. Вони народились в інший час ”

Про матеріал
«Інтерактивне навчання як засіб оптимізації освітнього процесу та всебічного розвитку учнів».
Перегляд файлу

 

“ Не навчайте дітей так,

        як навчали Вас.

Вони народились в  інший час ”

 Народна мудрість

 

 

             «Чого навчити?» і «Як навчити?» -  перед освітою завжди були такі  питання. Нові  соціальні запити, зміни у сфері науки і виробництва вимагають від сучасної освіти пошуку нових шляхів та засобів, які допоможуть забезпечити повноцінний  розвиток здібностей, потреб і інтересів  учнів у всіх сферах їхньої діяльності. Найбільш ефективними, на мій погляд, на сьогодні є інтерактивні методи навчання, які допомагають учням оволодіти певними навичками: мислити, розуміти суть речей, осмислювати ідеї і концепції, шукати потрібну інформацію, інтерпретувати її і застосовувати в конкретних умовах. Чому саме інтеракції?

        По-перше, призначення інтерактивного навчання полягає у тому, щоб,  передати знання,  усвідомити цінність інших людей. Зміст роботи полягає не лише у знаннях, але й у способах мислення.

По-друге, інтерактивне навчання - це навчан­ня, занурене у спілкування, діалогове навчання, що належить до педагогіч­них технологій на основі ефективності управління й організації навчально­го процесу.

     По-третє, інтерактивне навчання - це специфічна форма організації навчальної діяльності, мета якої — забезпечення комфортних умов, за яких кожен учень  відчував би свої успіхи, інтелектуальну роботу, продуктивність навчання,  недопущення домінування однієї думки над іншою.

   Впродовж останніх років я працюю над проблемою «Інтерактивне навчання як засіб оптимізації освітнього процесу та всебічного розвитку учнів».  На мій погляд,  дана проблема досить актуальна зараз. Адже  інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння учнями навчального  матеріалу, допомагає вчителеві співпрацювати з усім класом, з кожним учнем і учням між собою.  І нагоро­дою для мене, як для вчителя, є невтомна дитяча цікавість, яка поступово переростає  у допитливість, бажання досягти успіху, схильність до активного пошуку.  

     Я вважаю, що сьогодні вже недостатньо навчати традиційно, адже  до школи прийшла особистість, яку треба негайно помітити!!!! Бо у центрі навчально-виховного процесу має бути  особистість не з енциклопедично розвиненою пам’яттю, а з гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з повноцінними, розвинутими потребами дальшого пізнання та самостійної дії, з добрими орієнтувальними навичками й творчими здібностями. Значною мірою це можна досягти, використовуючи сучасні інноваційні технології, зокрема технології інтерактивного навчання, перетворюючи таким чином традиційний урок в інтерактивний.

 

«Людина, що не знає  нічого,  може  навчитися,

                                              справа  тільки  в  тому, щоб  запалити  в 

                                                    ній  бажання  вчитися».

Д.Дідро

 

  Ми ,вчителі, все частіше почали помічати ,що у дітей почав гаснути вогник пізнання, допитливості, сподівання.   Тому успіх справи значною мірою залежить від бажання робити.  Зокрема, чим сильніше бажання навчитися, тим успішніше йде навчання.

    Я. А. Коменський вважав інтерес  основою навчання, адже оригі­нальна форма пізнання допомагає уникнути одноманітності, сприяє широкому застосуванню ефективних методів та прийомів засвоєння учнями нових знань та формування в них творчих здібностей

       Глобальне завдання інтерактивних навчально-педагогічних технологій—розпалювати й підтримувати інтерес особистості до пізнання, вдосконалювати її творчий розвиток.    

  Використовуючи інтерактивні технології, я помітила, що збільшується в класі кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їх інтерес, розвивається  уміння спостерігати і порівнювати, виділяти спільні та окремі риси у порівнюваних об'єктах, виконувати такі мислительні операції як аналіз, синтез, узагальнення, конкретизація.

На різних етапах уроку використовую різні інтерактивні технологіїІ:


  •   «Мікрофон»
  •   «Акваріум»
  •   «Мозковий штурм»
  •   «Карусель»
  •   «Незакінчена думка»
  •   «Асоціативний кущ»
  •   «Крісло  автора»

      Для групового навчання на уроках практикую роботу в парах, «Два – чотири – всі разом», « Акваріум», роботу в малих групах.

aZV8Z38nNtk.jpgD:\Локальный диск (C)\Мои документы\алька\P1010026.JPG C:\Users\Asus\Desktop\1б\20180314_120859.jpg_0NV1liBwyA.jpg

 

          
      Перевагу надаю таким фронтальних інтерактивних методів:


«Незакінчені речення»

 «Мозковий штурм»

 «Мікрофон»

  «Дерево рішень»


       і  переконалася в тому, що систематичне використання таких видів пізнавальної діяльності дають моїм учням відчуття насолоди від гри, у процесі навчання –емоційна насиченість.

D:\Локальный диск (C)\Мои документы\алька\P1010005.JPG PIC_2469.JPG

     Також застосовую нестандартні уроки з використанням інтерактивних методів навчання, які подобаються як мені , так і дітям, а саме:


 інтегровані уроки

 урок-казка

 урок-мандрівка

урок-екскурсія

урок-гра

урок-загадка


     Підвищуючи свій професіоналізм, намагаюся орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інноваційних проектів, ідей, напрямків, використовувати найефективніші освітні технології, впроваджувати новітні педагогічні технології, які гарантують реалізацію творчих здібностей, зв’язного мовлення, розвивають логічне мислення учнів та пізнавальні інтереси школярів.


 


C:\Users\Asus\Desktop\Новая папка\20170227_144531.jpg Результативність моєї роботи прослідковується в тому, що учні:

  •    з великим бажанням займаються пошуково-дослідницькою діяльністю;

- вміють співпрацювати в группах  і парах, самостійно організовувати свою роботу;


 


   - уміють спостерігати, аналізувати, використовувати одержану інформацію в різних ситуаціях, критично мислити.

 

 

docx
Додано
20 лютого 2019
Переглядів
713
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку