7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Текст "Портфоліо учня початкової школи"

Про матеріал

Портфоліо – це позитивний спосіб оцінювання дитини, оскільки демонструє свідчення досягнень дитини. Портфоліо фокусується на тому, що дитина МОЖЕ робити і як швидко відбувається прогрес у розвитку її здібностей – часто вчителі і батьки бачать лише ціль, яку потрібно досягти, і не помічають прогрес на цьому шляху, як і не помічають зусилля дитини для досягнення цілі. Про структуру портфоліо можна дізнатися із даної статті.


Перегляд файлу

Матоніна Р.Д. - вчитель – методист ЗОШ. №24 міста Чернівці 

    Портфоліо як засіб оцінювання особистих досягнень учнів

      Сучасний громадянин України повинен швидко адаптуватись у мінливих життєвих ситуаціях, критично мислити, використовувати набуті знання та вміння в навколишній дійсності, бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, творчо мислити; уміти добувати, переробляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку та самовдосконалення.

Завдання загальноосвітнього закладу - формувати життєві компетентності, які являють собою життєвий досвід особистості, необхідний для розв'язання життєвих завдань і продуктивного здійснення життя як індивідуального проекту. Освіта має набути інноваційного характеру.  Керований навчальний процес із реальним прогнозованим результатом є сьогодні інноваційною діяльністю. Механізмом реалізації ідеї є технологізація освіти, тобто навчальний процес розглядається як взаємодія вчителя та учня, де вчитель керує активністю учня, забезпечує мотивацію навчання. Оцінювання розглядається як елемент стимулювання навчальної діяльності учня.  Технологічна роль учителя у процесі розвитку учня визначається необхідністю за допомогою навчального матеріалу сформувати нові зони у свідомості учня, фундамент нових понять, узагальнення.

     Початкова школа – це саме та ланка, яка забезпечує становлення особистості на основі використання дошкільного розвитку дитини. Творчий вчитель початкових класів формує в учнів життєві уміння та навички, їхні компетентності, організовує  самоосвітню пошукову діяльність,  яку направляє на формування адекватної самооцінки, прагнення до цілеспрямованого самовдосконалення впродовж усього життя.

       Навчально-виховний процес у початковій школі складається із ряду навчальних дисциплін, програмами яких передбачено не тільки засвоєння специфічних знань, а й становлення школяра як особистості. Завдання вчителя - сприяти формуванню адекватної самооцінки учнів, розвитку їх творчих здібностей,стимулювати розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів. Формування самооцінки молодших школярів залежить від інтенсивності залучення учнів до активної навчальної діяльності, від стимулювання у процесі її організації оцінної діяльності учнів. В процесі життєдіяльності особистість розвивається і удосконалюється, в результаті цього вона змінює ставлення до самої себе.  У повсякденному житті кожна людина оцінює або себе або ж інших людей і, навпаки, оцінюють її. І дуже прикро буває в ті моменти, коли, здається, усе зробив для успіху, а тебе не помітили.  Однією із сучасних технологій оцінювання навчально-пізнавальної діяльності  дитини є технологія «ПОРТФОЛІО». Портфоліо (італійською – «папки з документами») є формою аутентичного (дійсного, справжнього) оцінювання освітніх результатів за роботами, які створюють учні в ході навчальної, творчої, соціальної та інших видів діяльності. Основний зміст «Портфоліо» - показати все, на що ти здатний.

Традиційне портфоліо є  колекцією робіт, мета якої – демонстрація досягнень учнів. Будучи по суті альтернативним способом оцінювання,   портфоліо  допомагає вчителю розв’язати  такі основні   завдання:

 • показує  реальні здобутки учня;
 • простежує індивідуальний прогрес у розвитку та навчанні учня, при чому поза прямим порівнянням з досягненнями інших учнів;
 • оцінює досягнення учня і доповнює результати його досягнень іншими формами контролю;
 • заохочує  до  активності і самостійності учнів;
 • розвиває навички  оцінної діяльності учнів;
 • створює додаткові передумови і можливості для успішної соціалізації учнів;
 • формує самоосвітню компетентність учня, що дозволяє йому аналізувати й усвідомлювати власний шлях навчання, а також впливати на нього;
 • формує інноваційну особистість учня, розвиває вміння конструювати свої знання, орієнтуватись в інформаційному просторі; ставити перед собою завдання й поетапно розв'язувати їх;
 • створювати мотивацію навчальної діяльності.

      Велике значення портфоліо у тому, що воно  сприяє максимальному розкриттю індивідуальних можливостей кожної дитини, розвитку мотивації для творчого росту. Портфоліо – технологія формування ключових компетентностей учня, нова ефективна форма контролю і оцінки його досягнень. Результатом роботи над створенням портфоліо є сформовані компетентності:

 • вміння вчитися;
 • інформаційна;
 • комунікативна.  

Пізнати дитину, її духовний світ, спрямувати її енергію на вищий злет творчої активності й допомагає створення «Портфоліо» учня. І вже іншими очима дивишся на учнів, зовні тихих і непримітних, і розумієш, що кожен з них - особистість, по-своєму талановита і незвичайна.

       Процес створення портфоліо дуже захоплює учнів. Це співпраця вчителя і учнів. Вчитель у даній ситуації експерт, консультант, куратор. Портфоліо сприяє інтеграції викладання й оцінювання, забезпечує учнів, вчителів та батьків необхідною інформацією про розвиток дитини, дозволяє вчителю спостерігати за її розвитком та формує основу оцінювання учнівської успішності. Портфоліо – багате джерело інформації про дитину. Воно особливо важливе для оцінювання учнів початкових класів. Адже традиційне оцінювання навчальних досягнень учнів може не досягти основної мети оцінювання – оптимізації навчання.

        Працюючи зі своїми учнями над створенням портфоліо, ми поставили перед собою таку мету:

 • розвивати свої творчі здібності;
 • підвищити  грамотність;
 • навчитися добиватися поставленої мети;
 • довести собі та усім людям, які оточують нас,  що ми  здібні;
 • навчитися працювати з інформацією;
 • формувати правильну самооцінку.

Структура портфоліо:

I розділ називається «Мій світ»

У цьому розділі учні  розміщують інформацію, яка цікава і важлива для  самої дитини. Розробили такі  рубрики :

- «Моє ім’я» - інформація про те, що означає ім’я дитини, можна написати інформацію про знаменитих людей, які носили і носять таке ім’я. Якщо у дитини цікаве прізвище, то можна помістити інформацію про те, що воно означає.

- «Моя сім’я» - дитина розповідає про кожного члена сім’ї, подає фото чи малюнок.

- «Моє місто» - розповідь про рідне місто, його цікаві місця. Можна розмістити намальовану схему маршруту від дому до школи. Важливо, щоб на ньому були відмічені небезпечні місця маршруту (перехрестя доріг, світлофори).   

«Мої друзі», де можна розмістити фотографії друзів, дати інформацію про їх інтереси та захоплення.

«Мої захоплення» - це невелика розповідь про те, чим захоплюється дитина, які секції та гуртки відвідує.

«Моя школа» - розповідь про школу та вчителів.

«Мої улюблені предмети» - розповідь про предмети, які найбільше подобаються в школі.

II розділ – «Портфоліо документів»

Тут можна зробити рубрики, які будуть присвячені кожному навчальному предмету. Учень наповнює цей розділ гарно написаними контрольними роботами, цікавими проектами, відгуками про прочитані книги,  власними творами, переказами, результатами з техніки читання, грамотами, подяками, дипломами.

III розділ «Моя творчість»

В цьому розділі учень розміщує свої творчі роботи: малюнки, вірші, казки. Якщо виконана робота з трудового навчання об’ємна, то можна розмістити її фото. Якщо робота учня брала  участь у конкурсі чи виставці, то необхідно дати інформацію про даний захід: назву, коли, де, ким проводилась.

IV розділ «Мої враження»

Учні початкових класів беруть активну участь в екскурсіях, ходять в театр, відвідують виставки, музеї. Необхідно запропонувати учням творче домашнє завдання, виконуючи яке учні не тільки згадають зміст екскурсії, але і матимуть можливість поділитись своїми враженнями. В кінці року можна провести конкурс-презентацію творчих робіт.

V розділ «Скарбничка»

Тести та відгуки вчителя про навчальні досягнення учнів, а також рекомендації, поради,різноманітні тести.

       Виходячи з цього, можна зазначити, що портфоліо є особистісно зорієнтованою формою роботи, автентичним видом оцінювання, який адресується учневі, розроблений для нього, спрямований на виявлення та розвиток творчих здібностей кожної дитини. Упровадження такої форми діяльності, як  портфоліо, означає вихід на новий рівень самосвідомості учня, де він вибирає, оцінює, контролює процес навчання, роблячи його безперервним і сталим.

         Кожна людина -  автор   власного життя, а тому повинна написати у своєму житті хоч одну книгу. Це може бути портфоліо – повне зібрання власних досягнень.

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
10 липня 2018
Переглядів
1340
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку