29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Текст "Проблеми та ризики на шляху розвитку школи"

Про матеріал

Матеріал містить необхіднві тези для написання аналітичної довідки на шляху розвитку школи. Всі необхідні иатеріали, щодо проблем та ризиків на шляху розвитку школи вивадені, оцінені та потребують аналізу задля реалізації, успішного майбутнього в розвитку закладів освіти.

Перегляд файлу

Перешкоди  і ризики на шляху розвитку школи:

 • Удосконалення взаємодії, рівня відповідальності між освітніми установами, методичними службами і органами управління через чіткий розподіл функціональних обов’язків і прав;
 • Недосконалість нормативної бази, що регламентує роботу школи;
 • Матеріальна база навчальних закладів застаріла. Недостатня кількість демонстраційного обладнання, наочності;
 • Недостатня відповідальність батьків за навчання та виховання дітей;
 • Недостатнє фінансування на утримання та розвиток навчальних закладів
 • Низький рівень зарплатні вчителя;
 • Застаріла база комп’ютерів, відставання в інформатизації та комп’ютеризації від сучасних вимог. Низький рівень забезпечення шкіл якісною мережею Інтернет;
 • Фінансування управлінь освіти, підвищення престижу роботи державного службовця;
 • Неякісна  підготовка майбутнього вчителя у вищому навчальному закладі, відсутність мотивації у його роботі;
 • Тендери.
 • Занадто велика кількість паперів;
 • Негативний вплив соціальних чинників;
 • Низька якість підручників;
 • Устаткування навчальних кабінетів.
 • Відсутність коштів на поточні та капітальні ремонти навчальних закладів;
 • Мала чисельність учнів;
 • Низька заробітна плата молодого спеціаліста;
 • Проблеми переходу школи на фінансово-господарську самостійність, економічної ефективності діяльності закладу.
 • Різний рівень соціальної та творчої активності дітей.
 • Необхідність пошуку шляхів ефективного навчання групи дітей з низькою мотивацією та проблемами розвитку.
 • Необхідність покращення роботи з обдарованими дітьми.
 • Неактивна участь батьківської громадськості в управлінні освітньою установою.

 

 

 

 

Можливості і перспективи розвитку школи

1. Самостійність школи у вирішенні основних питань змісту її діяльності, розвитку різноманітних форм співпраці й партнерства, установлення довір'я між учасниками педагогічної діяльності.

2. Науковість та ефективність навчально-виховного процесу на основі сучасних педагогічних досягнень.

3. Демократизм і гуманізм навчально-виховного процесу.

4. Збереження, передача, відновлення й розвиток української національної культури та культури народів світу засобами освіти.

5. Раціональність та доцільність вибору форм і засобів освіти й виховання для задоволення духовних запитів дитини,її пізнавальних та інтелектуальних можливостей, інтересів.

6. Забезпечення фізичного розвитку дитини, збереження її життя і здоров'я.

7. Створення чіткої інноваційної системи гуманітарної освіти.

8. Творчий пошук резервів і джерел вдосконалення роботи школи.

9. Етичність стосунків усіх учасників навчально-виховного процесу. 

                                                           Завдання розвитку школи

 • Забезпечення роботи навчального закладу відповідно вимогам суспільного замовлення з поєднанням інтелектуальних, творчих, функціональних можливостей кожної дитини, школи в цілому з виховно-розвиваючими можливостями і потребами сімї, громади, недержавних організацій.
 • Продовження виконання державного замовлення на освіту в рамках Держстандарту школою в повному обсязі і високоякісно, забезпечення її випускникам свободи вибору та широких перспектив у майбутньому.
 • Створення якісної системи психолого - педагогічного супроводу навчального процесу для покращення ефективності на засадах гуманітаризації освіти.
 • Забезпечення комплексної інформатизації навчального процесу, та використання новітніх інформаційних технологій освітньої практики;
 • Здійснення загальнообов’язкової освіти в атмосфері вільного творчого навчання у поєднанні з набуттям практичних навичок.
 • Утвердження навчального закладу, як школи, де основні зусилля спрямовуються не на просту передачу знань від учителя до учня, а на розвиток творчих здібностей та громадянської компетентності вихованців.

- Створення в школі єдиного освітнього інформаційного центру

 • Створення належних умов для організації науково-дослідницьких робіт учителів та учнів.
 • Розвиток комунікативних навичок учнів у володінні іноземними мовами;
 • Включення в міжнародні освітні проекти та гранти.
 • Налагодження мережевих взаємодій з іншими школами, ровиток школи як відкритої освітньої системи.
 • ·Формування учня як активного, свідомого, творчого суб’єкта навчально-виховного процесу.
 • Розвиток системи профорієнтаційної освіти з метою самореалізації особистості в освітньому просторі.
 • Виховання загальнолюдських цінностей, національної самобутності через традиційні та інноваційні технологіїу навчально-виховному процесі.
 • Виховання правової культури в умовах демократичного суспільства.
 • Реалізація проекту «Демократична школа » з метою співпраці «школа – батьки - громада».
 • Формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності з урахуванням внутрішніх міжетнічних, міжрелігійних відносин і перспектив інтеграції українського суспільства в європейський простір.
 • Створення умов для поліпшення психолого-педагогічної інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів.
 • Стимулювання педагогічної майстерності вчителів.
 • Вивчення якості забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою.
 • Створення умов для активної постійно діючої системи безперервної освіти педагогів.
 • Стабілізація стосунків в педколективі для створення оптимальних умов для реалізації інноваційних проектів та співробітництва між учителями-фахівцями.
 • Посилення інтелектуально-кадрового потенціалу як важливого ресурсу інноваційного розвитку та ефективної діяльності навчального закладу;
 • Створення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності інтелектуально-кадрового потенціалу вчителів, поширення та впровадження позитивного досвіду роботи.
 • Створення в школі цілісної системи позитивного підходу до здорового способу життя, забезпечення якісної підготовки здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання.
 • Сприяння формуванню підстав для критичного мислення відносно знань, навичок, практичних дій, направлених на збереження здоров’я.
 • Забезпечення учнів необхідною інформацією для формування особистої стратегії, яка б дозволила зберегти і зміцнити здоров’я.
 • Створення науково-інформаційного простору з питань збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
 • Розширення та урізноманітнення шляхів взаємодії школи, батьків і громадськості в контексті зміцнення здоров’я.

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
1 липня 2018
Переглядів
709
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку