26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Тема: Фізичні величини та їх вимірювання. Лабораторна робота № 2 «Визначення основних характеристик найпростіших вимірювальних приладів». За технологією “Росток”

Про матеріал

Тема: Фізичні величини та їх вимірювання. Лабораторна робота № 2 «Визначення основних характеристик найпростіших вимірювальних приладів». За технологією Росток

Перегляд файлу

Тема: Фізичні величини та їх вимірювання. Лабораторна робота № 2 «Визначення основних характеристик найпростіших вимірювальних приладів».  За технологією Росток

Тип уроку: урок комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів

Мета уроку: освітня: ознайомити учнів з поняттям «фізичні величини», їхні одиниці та способи вимірювання, основними величинами СІ; формувати уміння  виконувати вимірювання за допомогою найпростіших засобів. Виховна: розкрити значення вимірювальних приладів у науці, техніці та побуті. Розвивальна: формувати вміння планувати й проводити спосте­реження та досліди; вимірювати й аналізувати результати; розвивати творчі здібності учнів, прищеплювати навички інтелектуальної праці

Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку

Числове значення фізичної величини маси і одиниці її вимірювання (малюнок); фізичні прилади, що використовуються для вимірювання різноманітних фізичних характеристик тіл; визначення ціни поділки фізичного приладу; інструкція до лабораторної роботи № 2

 Структура й основний зміст уроку

I. Етап орієнтації.

II. Етап визначення мети

Визначення спільно з учнями цілей наступної діяльності. Визначення показників досягнення на­ступних цілей - які знання, уявлення свідчитимуть про це.

Актуалізація опорних знань учнів, (фронтальна бесіда)

1.  Які методи використовує фізика для вивчення природи?

Для першого знайомства з явищем використовують метод спостереження і багаторазове повторення явища за допомогою приладів та апаратів у лабораторії - метод експерименту. Результати спостережень та експериментів - це факти. На основі накопичених фактів і зв'я­зків між ними відкривають закони. Після встановлення законів з'ясовують причини існую­чих у фізиці зв'язків І пояснюють їх - будують гіпотези, встановлюють нові зв'язки, які зно­ву підтверджують експериментами. Нарешті, створюють теорію. Науковий шлях пізнання природи: спостереження експеримент факти законгіпотезиексперимент теорія.

2.  Що таке спостереження?

Спостереження - це концентрація уваги на досліджуваних об'єктах з метою їх подальшого вивчення за допомогою органів чуттів (зору, слуху, дотику, смаку, нюху).

3. Що таке експеримент?

Експеримент - це наукове відтворення будь-якого явища з метою його дослідження або ви­пробування у певних умовах. Експеримент дозволяє підтвердити або спростувати гіпотезу, що виникла під час спостереження, й сформулювати висновок.

4. Чим відрізняються спостереження та експеримент?

Під час спостереження людина не втручається в хід явища, а лише фіксує послідовність йо­го перебігу та робить висновки з побаченого. Перед проведенням експерименту людина складає план, а також використовує різні прилади, проводить вимірювання. Після закінчен­ня експерименту аналізуються результати та робляться висновки.

5.  Що спільного є в усіх вимірювальних приладах?

6.  Які вимірювальні прилади ви вже знаєте?

III. Етап проектування.

Пошук шляхів розв'язання проблеми щодо способів вимірювання фізичних величин. Пошук шля­хів розв'язання проблеми з визначення ціни поділки та похибки вимірювань.

IV. Етап організації виконання плану діяльності.

1.   Фізична величина - кількісно характеризує певну властивість тіла чи явища. Тривалість - час. Стрімкість - швидкість. Ступінь нагрітості - температура.

2.   Виміряти фізичну величину - порівняти з одиницею вимірювання.

3.   Основні одиниці - таблиця І в зошит - історія створення еталонів

 

Фізична величина

Позначення 

Одиниця вимірювання

Основна формула           

Довжина

L, s, а, b, h, l

м

 

Маса

т

кг

 

Час

t   τ

с

 

Температура

t

°С, К

 

Кількість речовини

ν

моль

 

Сила струму

Ι

А

 

Сила світла            

І

Кд

 

Площа

S

м2

S=ab                      

Об'єм   

V

м3

V=abh=Sh                   

 

 

 

 

  1. Приставки, які використовуються для утворення кратних і частинних одиниць. (таблиця2).

Назва приставки

Позначення

Множник

гіга

Г

1000 000 000=109

мега

Μ

1 000 000=106

кіло

к

1 000=103

гекто

г

100=102

дека

да

10=101

деци

д

0,1=10-1

санти

с

0,01=10-2

мілі

м

0,001=10-3

мікро

мк

0,000001=10-6

нано

Η

0,000000001=10-9

піко

п

0,000000000001=10-12

5. Фронтальне виконання лабораторної роботи № 2 «Визначення основних характеристик найпро­стіших вимірювальних приладів», (короткочасна) Лабораторна робота № 2 Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу Мета: визначити межі вимірювання й ціну поділки шкал різних вимірювальних приладів. Обладнання: лінійка, термометр, секундомір, мензурка, транспортир та інші вимірювальні при­лади.

Хід роботи

1. Перед початком виконання роботи переконайтеся, що ви знаєте відповіді на такі запитання (впишіть номери правильних відповідей у таблицю 2)

А) Що називається вимірю­вальним приладом?

 

 

 

 

 

1. Це значення найменшої поділки шкали вимірювального приладу

Таблиця 2

 

 

А)

 

Б)

 

В)

 

Г)

 

Б) Як визначити межі вимірювального приладу?

2. Для цього необхідно різницю двох будь-яких значень величини, наведених на шкалі, поділити на кількість поділок між ними.

В) Що таке ціна поділки шкали?

3. Для цього необхідно знайти найбільше і найменше значення фізичної величини, які можна виміряти певним приладом

Г) Як визначити ціну поділки шкали?

4. Це прилад для вимірювання фізичної ве­личини

 

2. Яких правил техніки безпеки слід дотримуватися, працюючи з термометром?

3.  Розгляньте шкали вимірювальних приладів.

4. Заповніть таблицю

Назва приладу

 

 

Фізична величина, вимірювана прила­дом

 

 

Одиниця вимірю­ваної величини

 

 

Позначки шкали

Значення найближчих оцифрованих позначок

Кількість поділок між ними

Ціна поділки

Лінійка

 

 

 

 

 

Термометр

 

 

 

 

 

Секундомір

 

 

 

 

 

Мензурка

 

 

 

 

 

Транспортир

 

 

 

 

 

5. Висновок: у даній лабораторній роботі ми ознайомилися з такими вимірювальними приладами: ___________________________________________________________________

та навчилися визначати__________________________________________________________

IV. Аналіз виконання завдань лабораторної роботи

Домашнє завдання § 3, Опрацювати навчальний матеріал про властивості тіл та фізичні величи­ни, особливості вимірювання фізичних величин, одиниці СІ, найпростіші вимірювальні прилади. Підготуватися до лабораторної роботи № З

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Розробки уроків
Додано
23 жовтня 2018
Переглядів
1095
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку