13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Тема. Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки

Про матеріал
Тема. Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки Мета: сформувати в учнів знання про характерні риси економіки високорозвинених країн та країн перехідної економіки Європи, дати уявлення про досягнення первинного сектора регіону, включаючи сільське господарство, добувну промисловість, лісове, рибне господарство. Розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки. Виховувати. Виховувати любов до рідного краю
Перегляд файлу

Урок 6

Тема. Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки

Мета: сформувати в учнів знання про характерні риси економіки високорозвинених країн та країн перехідної економіки Європи, дати уявлення про досягнення первинного сектора регіону, включаючи сільське господарство, добувну промисловість, лісове, рибне господарство. Розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки. Виховувати. Виховувати любов до рідного краю

Тип уроку: комбінований

Обладнання: підручник, атлас, карта Європи.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Знайомство з метою та завданням уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

Методичний прийом «Бліцопитування»

1. Охарактеризуйте рельєф Європи. Покажіть на фізичній карті найбільші

рівнини та гірські масиви.

2. Де зосереджено лісові ресурси Європи? Як їх використовують?

3. На якій стадії демографічного переходу перебувають країни Європи? Які

демографічні процеси характерні для цієї стадії?

4. Чим субурбанізація відрізняється від урбанізації? Чи мають місце такі

процеси в Україні?

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСТВА.

Прийом «Мозковий штурм»

Пригадайте, до яких типів за рівнем економічного розвитку належать

країни Європи.

Пояснення вчителя.  Європа є одним із провідних світових осередків економічного зростання. Саме там розпочалися індустріалізація, розвиток капіталістичного господарства, впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу. Відбудувавши зруйновані під час Другої світової війни економіки, європейці зосередили зусилля на створенні суспільства загального добробуту. Рівень життя навіть малозабезпечених

верств населення у розвинених країнах Європи дуже високий порівняно з

іншими регіонами світу, особливо із країнами, що розвиваються.

Чинниками міжнародної спеціалізації розвинених європейських країн

є зменшення ролі природно-ресурсного потенціалу в них і зростання ролі капіталу, технологій та доступу до ринків збуту. Економічною перевагою низки країн є наявність сформованих ще у колоніальний період мереж сировинних і збутових зв’язків із країнами, що розвиваються, в Азії, Африці та Латинській Америці. Натомість формування спеціалізації країн з перехідною економікою більше залежить від природно-ресурсного, працересурсного та інвестиційного потенціалу. Важливим чинником економічного зростання у цій групі країн є подолання корупції та створення ефективної правової системи, що є необхідними умовами залучення закордонних інвестицій.

Прийом «Картографічна лабораторія». Назвати і знайти на карті найбільш розвинені країни Європи.

Як ви знаєте, складниками економіки є первинний, вторинний і третинний сектори, кожний з яких охоплює низку виробництв.

Прийом «Мозковий штурм».

Пригадайте склад секторів

У структурі зайнятості та ВВП більшості країн Європи первинний сектор відіграє порівняно незначну роль. Водночас його розвиток є запорукою стабільного промислового виробництва в умовах потрясінь на міжнародних ринках і продовольчої безпеки. Крім того, для окремих невеликих рибальських поселень-рибальство і сільське господарство можуть бути основним джерелом заробітку. За секторальною структурою економіки відомо, що країни Європи перебувають на різних стадіях розвитку: індустріальній (ті, що мають велику частку вторинного сектору — 25 – 50 % і помірну первинного — 3 – 20 %) та постіндустріальній (мають дуже велику частку третинного сектору – понад 70 % і надзвичайно низьку первинного – до 2 %). Нині індустріальними є країни Східної Європи, постіндустріальними – Західної Європи.

2. ВИДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ.

Пояснення вчителя.

Упродовж тривалого часу видобувна промисловість була фундаментом індустріального розвитку Європи, забезпечуючи потреби економіки в енергетичних ресурсах та конструкційних матеріалах. Водночас глобалізація світового господарства призвела до посилення конкуренції на ринку сировини ресурсів. Тому обсяги видобування мінеральних ресурсів сировини в Європі постійно скорочуються, а їх географія не завжди відображає географію запасів тих чи тих видів корисних копалин. Першочергове значення має забезпеченість енергетичною сировиною, головними споживачами якої є промисловість (електроенергетика, нафтопереробне виробництво, металургія), транспорт та виробництво хімічної продукції, житлово-комунальне господарство.

Попри суттєву вичерпаність запасів палива в Європі, його видобування

продовжує відігравати вагому роль у спеціалізації низки країн. Так, вісім

європейських держав входять до двадцятки світових лідерів з видобутку вугілля

 

3. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО. РИБАЛЬСТВО.

Прийом «Робота в групах»

Використовуючи підручник с.39-41, розповісти про особливості розвитку сільського, лісового господарств та рибальства в країнах Європи

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Прийом «Бліцопитування»

1. Проаналізуйте діаграми структури економіки країн Європи (мал. 23) і

встановіть, якими за рівнем розвитку (індустріальними чи постіндустрі-альними) вони є. Відповідь обґрунтуйте.

2. Які чинники визначають спеціалізацію сільського господарства різних

Субрегіонів Європи? Наведіть приклади таких ланцюжків: чинник - ви-

робництво - країни-лідери.

3. За рахунок чого Німеччина і Франція за обсягом деревини, доступної для

заготівлі, випередили традиційних лідерів - Швецію та Фінляндію?

4. Покажіть на карті країни Європи, що спеціалізуються на рибальстві.

VІ. Домашнє завдання.

1. Опрацювати параграф 7

2. Географічна задача с.41

 

Використана література:

1.  Бойко В. М., Брайчевський Ю. С., Яценко Б. П.

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів згальної середньої освіти/Бойко В. М., Брайчевський Ю. С., Яценко Б. П. — К.;Ірпінь: ТОВ «Видавництво «Перун», 2018 — 256 с.: іл.

2. Павлюк Н.І. Географія. 11 клас: навч.-метод.посібник. [Текст] / Н.І. Павлюк. – Х. : ВГ «Основа», 2019. – 88 с. : - табл. (Серія «Мій конспект»)

3. Стадник О.Г. Географія 11 клас (рівень стандарту): міні-конспекти уроків до підручника Г.Д. Довгань, О.Г. Стадника. – Харків : Вид-во «Ранок», 2019. – 48 с.

doc
Додано
7 жовтня 2019
Переглядів
3484
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку