Тема: Прямолінійний рівномірний рух. (Графіки залежності кінематичних величин від часу для прямолінійного рівномірного руху).

Про матеріал
Тема: Прямолінійний рівномірний рух. (Графіки залежності кінематичних величин від часу для прямолінійного рівномірного руху). Мета: Продовжувати вивчення розділу механіки – кінематика. З’ясувати який рух є рівномірним. Навчити учнів визначати швидкість, Шлях (переміщення) та час при рівномірному русі, будувати графіки залежності кінематичних величин від часу, та знаходити за їх допомо- гою шукані величини. Формувати поняття структури фізичної науки. Розвивати логічне мис- лення. Виховувати в учнів правильний підхід до пізнавальної діяльнос- ті.
Перегляд файлу

Урок №3

 

Тема: Прямолінійний рівномірний рух. (Графіки залежності кінематичних

            величин від часу для прямолінійного рівномірного руху).

 

Мета: Продовжувати вивчення розділу механіки – кінематика.

            Зясувати який рух є рівномірним. Навчити учнів визначати швидкість,

            Шлях (переміщення) та час при рівномірному русі, будувати графіки

            залежності кінематичних величин від часу, та знаходити за їх допомо-

            гою шукані величини.

            Формувати поняття структури фізичної науки. Розвивати логічне мис-

            лення. Виховувати в учнів правильний підхід до пізнавальної діяльнос-

            ті.

 

Обладнання уроку: Трубка з кулькою, заповнена гліцерином, масштабна

                                    лінійка, опорні конспекти №1, №2, портрети вчених

                                    Галілея та Архімеда.

 

Тип уроку – комбінований.

 

Девіз уроку: З усього, що під силу людському розуму, нема нічого

                       відраднішого й достойнішого за пізнання істини.

                                                                                                                Дж. Кардано.

 

Хід уроку.

 

І.  Організаційний момент.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.

         1. Повідомлення оцінок за фізичний диктант. Аналіз найхарактерніших помилок.

         2. Зясувати труднощі при вивченні домашнього завдання. За допомогою опорних конспектів №1, №2 повторити вивчений матеріал.

 

ІІІ. Викладання нового матеріалу.

План.

         1. Швидкість руху.

         2. Рівномірний рух.

         3. Графічне зображення руху.

         А зараз давайте відкладемо ручки і сконцентруємо свою уяву на такому прикладі. По дорозі рухаються автомобіль та кінь, запряжений у візок. Рухаються вони в одному напрямку

         Проаналізуйте їхній рух і дайте відповіді на такі питання:

1. Яку відстань між високовольтними стовпами, які стоять по краю дороги, вони проходять? (Однакову, але за різний час).

2. А що можна сказати за довжину шляху, пройдену за один і той же час?

(Автомобіль пройде більшу відстань, ніж кінь).

         Який висновок ми можемо зробити, давши відповіді на ці питання? (Вони рухаються з різною швидкістю).

 

ІV. Обявлення теми і очікуваних результатів.

         Сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати рухи тіл.

         Тема нашого уроку – „Прямолінійний рівномірний рух”. Після цього уроку ви зможете:

  • вирізняти з різних рухів, які існують в природі, рівномірний рух;
  • знаходити швидкість, шлях та час при рівномірному русі;
  • будувати графіки залежності кінематичних величин від часу, та знаходити за їх допомогою шукані величини.

         Від чого залежить швидкість рухомого тіла? (Від пройденого шляху, та часу, за який цей шлях пройдено). Над цим питанням ми працювали у 7 класі.

         Швидкість – це відношення шляху до часу, за який цей шлях пройдено.

                                                                        S

                                                                υ =

                                                                        t

         Отже, чим більший шлях пройшло тіло за менший проміжок часу, тим більша його швидкість, і навпаки, чим довше рухається тіло і проходить менший шлях, тим швидкість його менша.

         Дайте відповідь на питання:

чия швидкість більша і в скільки разів, якщо відстань між стовпами на дорозі автомобіль пройшов за 5с, а кінь – за 45с. (Швидкість більша в автомобіля у 9 разів).                          S

         Із формули υ =---- можемо визначити одиниці вимірювання швидкості

              м                    t

  [υ]   = ---.

              с

 Історична довідка.

         У морехідній практиці розповсюджена спеціальна одиниця швидкості, яка носить назву вузол. Вузол – це швидкість такого руху, при якому тіло проходить за один час одну морську милю. Так як морська миля (довжина одної шести десятої частини градуса земного екватора) дорівнює 1853м, то один вузол = 51,4см/с. Сучасні воєнні судна розвивають швидкість більшу 40 вузлів (більшу 20м/с), несуться зі швидкістю урагану.

         Цікаво відмітити, що іноді застосовується одиниця швидкості, в основі якої лежить визначена швидкість. Це – світовий рік, шлях, який проходить світло за один рік. Знаючи швидкість світла – 300 000км/с, легко розрахувати, що світловий рік становить (наближено) 9 500 000 000 000км. Цією одиницею довжини користуються в астрономії, де використовуються відстані в тисячі і міліони світлових років.

         Серед різних рухів, які спостерігаються в природі і техніці, часто зустрічаються такі рухи, при яких тіло за рівні проміжки часу проходить рівні відрізки шляху. Такий рух називається рівномірним. Це визначення рівномірного руху, у 1638 році, сформулював Г. Галілей.

         Наприклад, рух потяга на довгому перегоні являється рівномірним: прислуховуючись до ударів коліс об стики рельс, ми помітимо, що удари проходять через рівні проміжки часу; слідкуючи з вікна вагона за телеграфними стовпами, встановленими приблизно на рівних відстанях один від другого, ми бачимо, що чекати приходиться однаковий час від проходження вікна вагону повз стовп до проходження мимо слідую чого стовпа. Таке ж спостереження легко зробити і слідкуючи за кілометровими стовпами (та за секундною стрілкою годинника).

         Другим прикладом рівномірного руху може служити рух кульки в трубці заповненою гліцерином.

(Виконуємо дослід).

         Розмістимо трубку вздовж вертикально поставленої лінійки і відмічаємо положення кульки через рівні проміжки часу. Ми впевнилися, що рух кульки рівномірний.

         А що ви можете сказати про швидкість тіла при рівно лінійному русі?

         Швидкість тіла при рівно лінійному русі не змінюється, залишається постійною.

Історична довідка.

         Рівномірний рух являється самим простим із усіх видів руху. Його закони були відкриті ще в давнину. Великий грецький вчений, механік і математик Архімед, який жив у 287-212 роках до нашої ери, в одній із своїх книг розглядає властивості рівномірного руху і пропонує два слідуючи міркування.

         Міркування 1. „Якщо точка переміщується рівномірно вздовж деякої лінії і на ній взяти два відрізка, то відношення між цими відрізками дорівнює відношенню проміжків часу, протягом якого точка їх проходить”.

         Міркування 2. „Якщо дві точки переміщуються рівномірно вздовж деяких ліній і на кожній з цих ліній взято по два відрізка, причому обидва перших, обидва других відрізки проходяться точками в рівні проміжки часу, то відношення між відрізками одної лінії дорівнює відношенню між відрізками другої”.

 

V. Узагальнення і систематизація знань.

Задача.

         Трактор за 5 хв пройшов відстань 540м. Яку відстань він пройде за 0,5 години, якщо він рухався рівномірно.

 

Дано                        Знайдемо з якою швидкістю рухався трактор, проходячи

t1=5хв=300с             відстань S1:           S1

S1=540м                                         υ = ----

t2=0,5год=1800с                                     t1

S2 - ?                         Так, як рух рівномірний, то швидкість його не змінювалася

 

 

                                         S2        S1          S2            S1∙t2                мс

                                  υ = ----;  ---- = ----;  S2 = --------;  [S2]  = ------- = м

                                          t2          t1        t2                        t1                     c

 

                                                     540м1800с

                                       S2 =  --------------------- = 3240 м

                                                          300с

ІІ спосіб.

         Визначимо у скільки разів довше рухався: 1800с : 300с = 6 – у 6 раз.

Так, як швидкість не змінювалася, то і відстань трактор пройде у 6 разів більшу: S2=540м6=3240м.

         Дану задачу можна розвязати і ІІІ способом, графічним.

 

S, м                                                                                Приймемо вісь Х – за вісь

                                                                                     часу в хвилинах, вісь Y -

3240                                                                              за вісь шляху в метрах.

                                                                                       З графіка видно, що за

2700                                                                                30хв. Тіло пройде 3240м

 

2160

 

1620

 

1080

 540

     0        

                5      10    15     20     25    30                t, хв.

 

         Цей графік показує, як змінюється шлях, пройдений тілом, з часом. Він дає можливість визначити шлях, пройдений трактором в будь-який момент часу.

         Таким способом можна побудувати і графік швидкості рівномірного руху в залежності від часу.

         Знайдемо швидкість, з якою рухався трактор     540м

        υ, м/с                                                                    υ =-------=1,8м/с

                                                                                           300с            

1.8

                                                                   Ми бачимо з графіка, що швидкість

1                                                               однакова в будь-який момент часу

 

 

 

           5    10   15   20   25   30        t, хв.

         Графіком швидкості є пряма, паралельна осі часу.

 

VІ. Підсумок (Рефлексія).

         (Коментар учителя щодо роботи учнів, їх уміння працювати, логічно мислити, робити висновки).

         Чи досягли ми з вами поставленої мети?

         Що на сьогоднішньому уроці вам сподобалося найбільше? Чому?

         Що сподобалося менше? Чому?

 

VІІ. Домашнє завдання.

                                   Вивчити § 8, 9, вправа 3.

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Розробки уроків
Додано
30 січня 2019
Переглядів
304
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку