29 липня о 18:00Вебінар: Формування та розвиток лідерських якостей сучасних учнів

тема тестових завдань "Основи екології"

Про матеріал
Узагальнити навчальний матерал ,перевірити знання з теми; перевірити вміння учнів оперувати біологічними термінами, застосовувати знання на практиці
Перегляд файлу

Варіант 1

1. Екологічні фактори, що проявляються у взаємозв’язках між живими організмами, називають:

А біотичними;

Б абіотичними;

В антропогенними.

2. Вид взаємозв’язків, при якому особини одного виду ловлять, убивають та поїдають особин іншого виду, має назву:

А конкуренція;

Б паразитизм;

В хижацтво.

3. Взаємозв’язки організмів, які борються за одні й ті самі ресурси при їхній недостатній кількості, називають:

А коменсалізмом;

Б кооперацією;

В конкуренцією.

4. Форму взаємозв’язків, при яких тварини одного виду використовують тварин іншого виду як середовище існування або джерело їжі, завдаючи їм при цьому шкоди, називають:

А паразитизмом;

Б хижацтвом;

В коменсалізмом.

5. Співробітництво двох видів організмів, при якому кожний вид може існувати окремо, але спільне життя дає їм обом користь, має назву:

А нейтралізм;

Б кооперація;

В симбіоз.

6. Форма симбіозу, при якій один з партнерів дає їжу або притулок іншому виду; у цьому випадку один вид має користь, інший — не має ні користі, ні шкоди. Такий вид взаємозв’язків називають:

А кооперацією;

Б коменсалізмом;

В конкуренцією.

7. Тип взаємозв’язків, при якому обидва організми отримують взаємну користь:

А хижацтво;

Б конкуренція;

В симбіоз;

Г паразитизм.

8. Організм, у тілі якого відбувається статеве розмноження паразита, називають:

А основним хазяїном;

Б проміжним хазяїном;

В переносником;

Г паразитоїдом.

9. Запилення бджолами різних лугових рослин є прикладом:

А симбіозу;

Б коменсалізму;

В мутуалізму;

Г протокооперації.

10. Взаємозв’язки жуйних копитних та інфузорій, що живуть у шлунку, є прикладом:

А коменсалізму;

Б мутуалізму;

В паразитизму;

Г протокооперації.

11. Дайте відповідь на запитання.

Чому листопадні дерева, освітлені в містах вуличними ліхтарями, обмерзають частіше, ніж ті, які вночі не освітлюються? Відповідь обґрунтуйте.

 

 

Варіант 2

1. Первинне співробітництво, при якому спільне проживання необов’язкове,— це:

А протокооперація;

Б нахлібництво;

В хижацтво.

2. Зв’язки між різними організмами називають:

А біотичними;

Б абіотичними;

В антропогенними.

3. Взаємодія риби-причепи і кита є прикладом:

А трапезування;

Б нахлібництва;

В квартиранства.

4. Взаємозв’язки, у яких вигода завжди однобічна, мають назву:

А нахлібництво;

Б хижацтво;

В коменсалізм.

5. Симбіоз — це зв’язки:

А взаємовигідні;

Б шкідливі;

В корисно-шкідливі;

Г корисно-нейтральні.

6. Кліщі — це:

А хижаки;

Б паразити;

В квартиранти.

7. Взаємозв’язки, при яких середовищем існування є хазяїн, мають назву:

А нахлібництво;

Б квартиранство;

В паразитизм;

Г мутуалізм.

 

8. Азотфіксуючі бактерії в бульбочках бобових — це приклад:

А паразитизму;

Б хижацтва;

В симбіозу;

Г коменсалізму.

9. Прикладом корисно-шкідливих взаємозв’язків є:

А гельмінти — паразитичні черви;

Б лишайники;

В поширення насіння мурахами;

Г риба-причепа.

10. Форма зв’язку, при якій один організм отримує необхідні поживні речовини від іншого організму, завдаючи йому зазвичай шкоди, але не спричинюючи миттєву загибель,— це:

А симбіоз;

Б паразитизм;

В хижацтво;

Г квартиранство.

11. Дайте відповідь на запитання.

Теплокровна землерийка (маса 2–3 г) з’їдає за добу тваринної їжі більше, ніж важить сама, тимчасом як лев у середньому — лише одну двадцяту своєї ваги. Чому такої закономірності немає у світі холоднокровних тварин? Відповідь обґрунтуйте

docx
Пов’язані теми
Біологія, 11 клас, Контрольні роботи
Інкл
Додано
8 травня
Переглядів
611
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку