Тематичне оцінювання з теми "Хімічна рівновага. Гідроліз.", 11 клас

Про матеріал
Тематичне оцінювання з хімії за темою "Хімічна рівновага. Гідроліз", 11 клас. Матеріал містить два варіанти.
Перегляд файлу

Тематичне оцінювання  «Хімічна рівновага. Гідроліз» (11 клас)

ВАРІАНТ  І 

РІВЕНЬ І (завдання з однією правильною відповіддю,  0,5 балів )

1.Внаслідок реакції сполучення утворюється:  а) дві складні речовини   б) одна складна речовина

в)проста і складна    г) декілька простих і складних речовин.

2.Для екзотермічних реакцій:  а)       Н    0;      б)       Н = 0;        в)     Н      0;       г)    Н      0.

3.Вкажіть рівняння реакції заміщення : а) Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O     б)    Zn + CuSO4 =ZnSO4 + Cu

     в) CO2 + H2O = H2CO3               г)    BaCO3=    BaO + CO2

4.Вкажіть  фактор, що може впливати  на  стан  хімічної  рівноваги :                                                                      а) інгібітори             б) індикатори             в) каталізатори           г) температура

5.Вкажіть, які джерела струму  не мають недоліків при експлуатаці:ї  а) елемент Лекланше(батарейка)

б)кислотний  свинцевий  акумулятор       в) літій-полімерні  акумулятори        г) ртутна  батарейка.

6. Вкажіть, яка з реакцій йонного обміну є оборотною:  а) AgNO3 + NaBr = AgBr + NaNO3

  Б)  2LiNO3 + CaCl2 = Ca(NO3)2 + 2LiCl         в) 2HCl + Na2S = 2NaCl +  H2S        г)  Zn +2 HCL=ZnCl2 + H2.

7.Вкажіть ступень  окиснення  Мангану в сполуц і    КМnО4 :  а)  +7       б) +2       в) +6       г) +4.

8.Визначте ознаку , за якою електричні  акумулятори  відрізняються  від  паливних  елементів :

а) меншою  масою  б) здатністю регенерувати   в)меншою громіздкістю   г) більшим значенням  ЕРС.

РІВЕНЬ ІІ (завдання з двома правильними відповідями,  1 бал )

9. Вкажіть фактори, що впливають  на  зміщення  хімічної  рівноваги:                                                                  а) температура          б) тиск            в) каталізатор         г) тип реакції.

10. Вкажіть, які із солей  при гідролізі мають  кисле середовище: а) Na2SO4  б) K2SO3  в)Cu(NO3)2  г) CrCl2.

11. Вкажіть фактори, які впливають  на  зміщення  хімічної  рівноваги  реакції  в  бік  реагентів :

                                   BaCO3( тв  )   =   BaO (тв )  +  CO2 (  г )           H      0

а)підвищення тиску б) відбір вуглекислого газу в) підвищення температури г)зниження температури

РІВЕНЬ ІІІ  ( завдання на 1,5 балів )

12. Складіть рівняння  гідролізу даних солей та вкажіть значення  рН:    Cu(NO3)2      та     K2SO3.

РІВЕНЬ ІV ( завдання на 1,5 балів )

  13 .          Cu  ----   CuO ----  X1  ----   Cu 3( PO4)2 ------ CuO ----  Cu .

РІВЕНЬ V  ( завдання на 2 бали )

14.     Який об’ єм  вуглекислого газу  (н.у.)  утвореться  при  взаємодії  300 г  кальцій  карбонату    з нітратною  кислотою ,  якщо  його  вихід  становить    70 % ?

                                                                                         ВАРІАНТ   ІІ

РІВЕНЬ І  ( завдання з однією правильною відповіддю )

1.Вкажіть , що утворюється  внаслідок реакції  обміну :    а) одна складна речовина     б) дві складні речовини         в)  проста і складна речовина           г ) декілька простих і складних речовин .

2. Вкажіть тепловий  ефект , якщо теплота  поглинається :  а)   Н    0  б)    Н=0   в)    Н    0     г)     Н     0.

3.Вкажіть рівняння реакції розкладу : а) Mg(OH)2 + H2SO4 = MgSO4 + 2H2O        б) 2HgO = 2Hg + O2

  в)   MnCl2 + KOH = 2KCl + Mn(OH)2           г)  4B +3 O2 = 2B2O3.

4.За кількістю вихідних  речовин  і  продуктів  хімічні реакції  поділяються  на реакції :   а) каталітичні й некаталітичні  б) оборотні й необоротні  в) ендотермічні й екзотермічні  г) розкладу,заміщення,обміну

5.При використанні гальванічного  елемента  Якобі-Даніеля  на  мідному електроді  виникає :              а) нестача  електронів     б) надлишок  електронів       в) нульовий  заряд        г) надлишок  аніонів ?

6.Вкажіть, яка з реакцій  йонного обміну необоротна :  а) MnCl2 + K2SO4= 2KCl  + MnSO4   б)  BaCO3 + H2SO4 = BaSO4 + H2O + CO2     в) Ca(NO3)2 + 2NaCl = CaCl2 + 2NaNO3   г) Ca(NO3)2 +H2SO4 = CaSO4 + 2HNO3

7.Вкажіть ступень окиснення  Сульфуру  в  сполуці     Na2SO4 :     а)  +7      б)  + 2      в)  + 6       г)  + 4

8.Вкажіть , коли тиск впливає на зміщення рівноваги хімічної реакції : а) між твердими речовинами

б) між твердою речовиною і рідиною        в) між газоподібними речовинами          г) в розчині .

РІВЕНЬ ІІ  ( завдання з двома правильними відповідями , 1 бал )

9. Які види гідролізу розрізняють : а) оборотний    б )багатоосновний    в) необоротний     г) лужний ?

10. Вкажіть , які із солей будуть мати  рН  середовища       7 :а)K2S      б) Al2(SO4)3     в)Zn(NO3)2     г)  Al2S3

11. Вкажіть  реакції , в яких рівновагу  можна  змістити  шляхом  дії  на  них  тиском :

а) 3О2 = 2О3        б) N2 + O2 = 2NO         в)  H2 + I2 = 2HI         г)  2SO2 + O2  = 2SO3

РІВЕНЬ ІІІ  ( завдання на 1,5 бала )

12.Складіть рівняння гідролізу солей та вкажіть значення  рН  :  Na2CO3    та     Zn(NO3)2

РІВЕНЬ ІV  (завдання на 1,5  бала )

13. За наведеною  схемою  напишіть   молекулярні   рівняння   реакцій :

       Cl2 ---- X1 ----- FeCl3 ------  Fe(OH)3 ------  Fe2O3  ----  Fe 

РІВЕНЬ  V  ( завдання на 2 бали )

14. При взаємодії  21,2 г натрій карбонату з кальцій хлоридом  утворилося  15 г  осаду.  Вкажіть  вихід продукту  реакції  від  теоретично  можливого   у %.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. фертак наталя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Волошина Ілона
Додано
4 лютого 2020
Переглядів
1952
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку