10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Тест «Документи та докуметообіг»

Про матеріал
Перевірна робота "Документи та докуметообіг" для 11го класу у вигляді тесту дає можливість перевірити рівень засвоєння знань. До матеріалу додаються правильні відповіді (для вчителя).
Перегляд файлу

Тест «Документи та докуметообіг»

 

1. Документ - це

а) матеріальний об'єкт, що має оригінальний підпис посадової (службової) особи установи і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

б) матеріальний об'єкт з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора, що має юридичну силу відповідно до чинного законодавства України.

в) матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

2. За походженням документи класифікують на

а) службові

б) термінові

в) секретні

г) особисті

3. За характером інформаційних зв’язків документи класифікують за такими ознаками:

а) секретні

б) вхідні

в) внутрішні

г) вихідні

д) електронні

е) індивідуальні

4. Суб’єктами документообігу є

а) автор

б) підписувач

в) секретар

г) адресат

д) посередник

5. Особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа є

а) Автором електронного документа

б) Підписувачем електронного документа

в) Відправником електронного документа

г) Посередником

6. Рух документів в організації з моменту їх створення або одержання і до завершення виконання або відправлення -

а) документування

б) документообіг

в) супроводження

г) опрацювання

7. Діловий стиль визначають такі особливості

а) точність, послідовність і лаконічність викладу фактів, гранична чіткість у висловленні

б) суб’єктивна оцінка

в) наявність реквізитів, які мають певну черговість

г) підкреслена емоційність та наголошення на основні моменти у документі

д) лексика здебільшого нейтральна, вживається в прямому значенні


8. Стиль, який обслуговує сферу офіційних ділових відносин 

а) діловий

б) офіційно-діловий

в) логічний

г) логічно-послідовний

9. Сукупність обов'язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для обліку й не має юридичної сили

а) назва документу, зміст та підпис

б) реквізити документа

в) погодження та затвердження

г) резолюція та відмітка про контроль

10. Змінні реквізити документа

а) друкуються під час виготовлення бланка

б) фіксуються на бланку під час заповнення

в) повинні бути написані власноруч

г) повинні бути затверджені печаткою

11. Відформатований певним чином документ-заготовка, який зберігається в окремому файлі і використовується як зразок для створення нових документів певного типу.

а) Шаблон документа

б) Формуляр-зразок документа

в) Формуляр документа

г) Реквізит документа

12. Сукупність реквізитів, розміщених у встановленому порядку

а) Формуляр-зразок

б) Формуляр документа

в) Шаблон документа

Ключ до тесту

1. в (1 балів)

2. а г (1 балів)

3. б в г (1 балів)

4. а б г д (1 балів)

5. б (1 балів)

6. б (1 балів)

7. а в д (1 балів)

8. б (1 балів)

9. б (1 балів)

10. б (1 балів)

11. а (1 балів)

12. б (1 балів)

 

docx
Додано
30 грудня 2020
Переглядів
209
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку