Тест "Географічна оболонка"

Про матеріал
Тест для узагальнення та систематизації знань з теми "Географічна оболонка" в 10 класі
Перегляд файлу

Тести до теми «Географічна оболонка»

Варіант 1

1.Оболонка Землі, в якій взаємодіють і знаходяться у тісному зв’язку гідросфера, біосфера, атмосфера та частина літосфери називається …

2.Нижню межу географічної оболонки найчастіше проводять:

а) у нижній частині атмосфери     б) у тропосфері

в) у верхній частині літосфери, на глибині в кілька сотень метрів, іноді до 405 км

г) на межі літосфери і атмосфери

3. Взаємозв’язок  і взаємовплив компонентів географічної оболонки       називається:

            а) кругообігом речовин та енергії   б) цілісністю    в) ритмічністю

4.  Нагрівання гірських порід вдень і охолодження їх вночі є прикладом однієї із закономірностей географічної оболонки:

          а) ритмічність       б) цілісність      в) зональність

5. Причиною виникнення зональних комплексів є:

          а) рельєф              б) особливості будови земної кори

           в) кількість сонячного тепла      г) співвідношення тепла і вологи

6. Із запропонованого списку виберіть приклади азональних природних комплексів:

          а) материки і океани                         б) географічні пояси

          в) природні зони                                г) природні країни

7. Побудуйте ланцюг природних змін, які можуть виникнути як наслідок вирубування лісу:

        а) руйнуються і змиваються грунти     б) міліють річки

        в) зникають лісові рослини і тварини    г) знижується рівень грунтових вод

8. На нерівномірність поширення живих організмів на Землі впливають:

        а) рельєф     б) діяльність людини    в) тепло     г) волога

9. Грунт – результат взаємодії впродовж тривалого часу:

       а) гірських порід          б) повітря         в) води          г) організмів

       д) всі відповіді вірні

10.  Життя на нашій планеті виникло:

      а) 2 млрд. років тому           б) 3 млрд. років тому     в) 5 млрд. років тому

 

 

Варіант 2

  1. Межі географічної оболонки в основному співпадають з межами:

   а) атмосфери   б) літосфери    в) біосфери

       2. Із запропонованого списку виберіть компоненти географічної оболонки:

                а) грунти, повітря, вода      б) гори, рівнини, моря

                в) тваринний і рослинний світ, гірські породи   г) океани, материки

        3. Закономірна повторюваність у часі природних явищ і процесів називається:

             а) кругообігом речовин та енергії          б) ритмічність    в) цілісності

        4. Осушення болота, що привело до зникнення вологолюбних рослин, зміни

            мікроклімату, грунтів, є прикладом однієї із закономірностей географічної оболонки:

           а) ритмічності       б) зональності       в) цілісності 

        5. Причиною виникнення азональних комплексів є:

            а) рельєф                                          б) особливості будови земної кори

            в) кількість сонячного тепла          г) співвідношення тепла і вологи

      6. Із запропонованого списку виберіть приклади зональних природних комплексів:

           а) географічні пояси                                б) материки і океани

           в) природні країни                                   г) природні зони

       7. Ритмічність географічної оболонки виникає, тому що:

            а) земля має форму кулі                    б) земля обертається навколо своєї осі і Сонця

            в) людина бездумно і необережно втручається в природу  

            г) нерівномірно нагрівається земна поверхня         д) всі відповіді вірні

       8. Найбільше живої речовини зосереджено:

           а) на суходолі     б) в океані   в) в нижніх шарах атмосфери

       9. Головну роль у формуванні грунтів відіграють:

           а) клімат      б) рельєф       в) живі організми  г) вода    д) гірські породи

       10. Життя на Землі зародилося:

           а) в повітрі    б) в океані    в) на суходолі

 

 

 

          

docx
Додано
28 березня
Переглядів
394
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку