Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Тест "Моделі та моделювання. Статистичний аналіз даних"

Про матеріал
Тестування з теми "Моделі та моделювання. Статистичний аналіз даних", 10 клас, інформатика, рівень стандарту
Перегляд файлу

Тест «Моделі і моделювання. Класифікація моделей. Статистичний аналіз даних»

_________________________________________________ клас_________

 

Варіант - 1

 1.      Моделювання — це:
 1.    дослідження об’єктів за допомогою побудови й вивчення їхніх моделей
 2.   процес демонстрації моделей одягу в салоні мод
 3.   процес заміни реального об'єкта (процесу, явища) іншим матеріальним або ідеальним об'єктом
 4.    процес виявлення істотних ознак даного об’єкту

 

 1.      Встановити правильну послідовність етапів комп’ютерного експерименту:
 1.    Розробка комп'ютерної моделі   
 2.   Проведення комп’ютерного експерименту   
 3.   Побудова математичної моделі   
 4.    Постановка задачі   
 5.   Розробка методу й алгоритму реалізації комп'ютерної моделі   

 

 1.      До числа математичних моделей належить:
 1.    правила розв’язування системи лінійних рівнянь
 2.   правила розв’язування тригонометричних нерівностей
 3.   правила дорожнього руху
 4.    правила поведінки у комп'ютерному класі

 

 1.      Заповніть схему
 2.      Заповніть схему «Класифікація моделей»

 1.      Вибірка (або вибіркова сукупність) — це:
 1.    множина усіх об'єктів, які підлягають вивченню
 2.   процедура оцінювання параметрів генеральної сукупності на основі вибіркових показників
 3.   статистичний аналіз даних
 4.    множина об’єктів, за допомогою певної процедури вибраних із генеральної сукупності для участі в дослідженні
 1. Яка комбінація клавіш використовується в табличному процесорі для підтвердження операцій із масивами?
 1. Ctrl+Alt+Enter
 2. Ctrl+Shift+Enter
 3. Ctrl+Shift
 4. Shift+Enter

 

 1. Характеристики вибірки:

1 - _____   2-_____   3-_____   4-______   5-______    6-______   7-_______

 

 1.            

Обсяг вибірки

 1.  

— це частка від ділення суми цих чисел на їх кількість (обсяг вибірки).

 1.            

Розмах вибірки

 1.        

— число повторень значень вибірки в заданих інтервалах.

 1.            

Середнє арифметичне ряду чисел

 1.        

— різниця між максимальним і мінімальним значеннями елементів вибірки.

 1.            

Мода ряду чисел

 1.  

— кількість елементів у вибірці.

 1.            

Частота

 1.        

— це відношення частоти до загальної кількості даних у вибірці.

 1.            

Відносна частота

 1.  

— показник розсіювання статистичних даних відносно середнього значення вибірки.

 1.            

Стандартне відхилення 

 1.      

— число, яке найчастіше зустрічається в ряді даних.

9.Заповнити пропуски в таблиці

 

 

 

 

 

 

Максимум

=МАКС

=MAX

 

=МИН

=

 

=

=AVERAGE

Медіана

=

=

Розмах

=

=

Стандартне відхилення

=

=STDEVA

 

=СЧЁТ

=COUNT

Частота

=ЧАСТОТА

=

 

=

=MODE


Варіант -2

 1.      Комп’ютерний експеримент — це:
 1.    дослідження математичної моделі за допомогою комп'ютера
 2.   перевірка правильності роботи програми
 3.   обчислення за допомогою комп‘ютера
 4.    розв’язування практичної задачі за допомогою комп‘ютера

 

 1.      Етапи комп’ютерного експерименту:
 1.    Розробка методу й алгоритму реалізації комп'ютерної моделі
 2.   Розробка комп'ютерної моделі   
 3.   Постановка задачі 
 4.    Проведення комп’ютерного експерименту   
 5.   Побудова математичної моделі   

 

 1.      До складових математичної моделі належить:
 1.    зв’язок між вхідними даними й результатами, виражений у вигляді математичних співвідношень
 2.   перелік суттєвих ознак об‘єкта
 3.   перелік результатів, які потрібно отримати
 4.    перелік вхідних даних

 

 1.      Заповніть схему
 2.      Заповніть схему «Класифікація моделей»

 1.      Частота — це:
 1.    відношення частоти випадків даного значення до загальної суми частот
 2.   число, яке показує, скільки разів у ряді зустрічається кожна варіанта
 3.   кількість значень варіанти
 1. У переліку функцій позначте функції, що належать до категорії статистичних.
 1. MAX(),MIN(), IF()
 2. MEDIAN(),MAX(),VAR.S()
 3. MIN(),MAX(), SUМ()
 4. MIN(),MAX(),AVERAGE()

 

 1. Характеристики вибірки:

1 - _____   2-_____   3-_____   4-______   5-______    6-______   7-_______

 

 1.  

Обсяг вибірки

 1.  

— число повторень значень вибірки в заданих інтервалах.

 

 1.            

Розмах вибірки

 1.  

— це відношення частоти до загальної кількості даних у вибірці.

 1.            

Середнє арифметичне ряду чисел

 1.  

— показник розсіювання статистичних даних відносно середнього значення вибірки.

 1.            

Мода ряду чисел

 1.  

— число, яке найчастіше зустрічається в ряді даних.

 1.            

Частота

 1.  

— різниця між максимальним і мінімальним значеннями елементів вибірки.

 1.            

Відносна частота

 1.  

— це частка від ділення суми цих чисел на їх кількість (обсяг вибірки).

 1.            

Стандартне відхилення 

 1.  

— кількість елементів у вибірці.

 

9.Заповнити пропуски в таблиці

 

 

Максимум

=МАКС

=MAX

 

=

=MIN

Середнє

=

=

 

=МЕДИАНА

=

Розмах

=

=

Стандартне відхилення

=

=

 

= СЧЁТ

=

Частота

=

=

Мода

=

=MODE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
20 листопада 2020
Переглядів
348
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку