23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Тест «Основи теорії дизайну»

Про матеріал
Тестові завдання для перевірки знань учнів з теми «Основи теорії дизайну»
Перегляд файлу

Тема: «Основи теорії дизайну»

 

Варіант 1

1. Що таке колористика?

 1. Наука про колір, що включає знання про природу кольору, основних, складових і додаткові кольори, основні характеристики кольору, колірні контрасти, змішування кольорів, колірної гармонії і колірної культури.
 2. Властивість світла викликати певне зорове відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або випускається випромінювання.
 3. Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

2. Що означає RGB?

 1. Адитивна кольорова модель, що описує спосіб синтезу кольору, за якого червоне, зелене та синє світло накладаються разом, змішуючись у різноманітні кольори. Широко застосовується в техніці для відображення зображення за допомогою випромінення світла.
 2. Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.
 3. Однаково насичені відтінки, що відносяться до одного і того ж кольору спектру, можуть відрізнятися один від одного ступенем яскравості. Наприклад, при зменшенні яскравості синій колір поступово наближається до чорного.

3. Що таке колірний круг?

 1. Колірна модель, заснована на трьох характеристиках кольору: колірному тоні (Hue), насиченості (Saturation) і значенні кольору (Value), який також називають яскравістю (Brightness).
 2. Спосіб зрозуміти асоціації кольорів з різними речами та дозволяє зрозуміти, як кольори взаємодіють один з одним.
 3. Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

4. Що таке композиція?

 1. Властивість світла викликати певне зорове відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або випускається випромінювання.
 2. Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.
 3. Об'єднання окремих графічних елементів в єдине ціле. Композиція будується на взаємній супідрядності всіх графічних елементів. Хороша композиція не дозволяє провести якісь додавання або навпаки, щось прибрати, так як це в свою чергу призведе до глибоких змін її характеру.

5. Що таке лінія?

 1. Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.
 2. Базовий елемент дизайну, який являє собою безперервну послідовність з точок на поверхні, зроблену олівцем або пензлем. За допомогою ліній задаються контури або обриси. Лінії можуть бути криві, горизонтальні, вертикальні, хвилясті, паралельні, пунктирні.
 3. Коли лінія перетинає себе або іншу лінія, то утворюється фігура. Існують геометричні фігури (коло, квадрат, прямокутник, трикутник) і органічні фігури (обриси листа, черепашки, квітки і т.д.).

 

6. Що таке колір?

 1. Елемент визначає співвідношення світлих і темних областей стосовно об'єкту. Світлотінь створюється зовнішнім джерелом світла, яке накладає на об'єкт відблиски і тіні. Саме світлотінь створює глибину у фотографії.
 2. Суб'єктивна характеристика сприйняття світлової хвилі, яка ґрунтується на здатності людського зору розрізняти електромагнітне випромінювання з довжиною
 3. Базовий елемент дизайну, який являє собою безперервну послідовність з точок на поверхні, зроблену олівцем або пензлем. За допомогою ліній задаються контури або обриси. Лінії можуть бути криві, горизонтальні, вертикальні, хвилясті, паралельні, пунктирн

7. Що таке світлотінь?

 1. Спостережуване на поверхні об'єкта розподілення освітленості, що створює шкалу яскравостей.
 2. Елемент визначає співвідношення світлих і темних областей стосовно об'єкту. Світлотінь створюється зовнішнім джерелом світла, яке накладає на об'єкт відблиски і тіні. Саме світлотінь створює глибину у фотографії.
 3. Колірна модель, заснована на трьох характеристиках кольору: колірному тоні (Hue), насиченості (Saturation) і значенні кольору (Value), який також називають яскравістю (Brightness)

8. Що таке колаж?

 1. Елемент визначає співвідношення світлих і темних областей стосовно об'єкту. Світлотінь створюється зовнішнім джерелом світла, яке накладає на об'єкт відблиски і тіні. Саме світлотінь створює глибину у фотографії.
 2. Технічний прийом в образотворчому мистецтві, який ґрунтується на введені у твір різних за фактурою та кольором предметів: шматків газет, афіш, шпалер тощо.
 3. Колірна модель, заснована на трьох характеристиках кольору: колірному тоні (Hue), насиченості (Saturation) і значенні кольору (Value), який також називають яскравістю (Brightness)

9. Що таке колорит?

 1. Технічний прийом в образотворчому мистецтві, який ґрунтується на введені у твір різних за фактурою та кольором предметів: шматків газет, афіш, шпалер тощо.
 2. Колірна модель, заснована на трьох характеристиках кольору: колірному тоні (Hue), насиченості (Saturation) і значенні кольору (Value), який також називають яскравістю (Brightness)
 3. Система співвідношення кольорів, що утворює певну єдність і є естетичним проявом барвистого різноманіття дійсності. Колорит один із найважливіших засобів емоційної виразності, істотний компонент художнього образу твору.

10. Що таке дизайн?

 1. це творча діяльність, метою якої є визначення певних якостей промислового виробу
 2. новий метод проектування виробів промислового виробництва, упровадження якого повинне забезпечувати високу якість продукції
 3. властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла
 4. природний візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу
 5. чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів частин відповідної структури виробів

11. Які види композиції ви знаєте? (вкажіть усі правильні відповіді)


 1. фронтальна композиція
 2. рельєфна
 3. плоска
 4. об'ємна
 5. глибинно-просторова

12. До головних композиційних прийомів належать ... (вкажіть усі правильні відповіді)


 1. ритм
 2. симетрія
 3. композиція
 4. асиметрія
 5. статика
 6. контраст
 7. динаміка

Тема: «Основи теорії дизайну»

 

Варіант 2

1. Що таке колірна модель?

 1. Властивість світла викликати певне зорове відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або випускається випромінювання.
 2. Наука про колір, що включає знання про природу кольору, основних, складових і додаткових кольорах, основні характеристики кольору, колірних контрастах, змішування кольорів, колориті, колірної гармонії, колірному мовою, колірної гармонії і колірної культури.
 3. Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

2. Що означає CMYK?

 1. Субтрактивна кольорова модель, використовується у поліграфії, перш за все при багатофарбовому (повноколірному) друці. Вона застосовується у друкарських машинах і кольорових принтерах.
 2. Адитивна кольорова модель, що описує спосіб синтезу кольору, за якого червоне, зелене та синє світло накладаються разом, змішуючись у різноманітні кольори. Широко застосовується в техніці для відображення зображення за допомогою випромінення світла.
 3. Колірна модель, заснована на трьох характеристиках кольору: колірному тоні (Hue), насиченості (Saturation) і значенні кольору (Value), який також називають яскравістю (Brightness).

3. Що таке композиція?

 1. Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.
 2. Властивість світла викликати певне зорове відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або випускається випромінювання.
 3. Об'єднання окремих графічних елементів в єдине ціле. Композиція будується на взаємній супідрядності всіх графічних елементів. Хороша композиція не дозволяє провести якісь додавання або навпаки, щось прибрати, так як це в свою чергу призведе до глибоких змін її характеру.

4. Що таке фігура?

 1. Базовий елемент дизайну, який являє собою безперервну послідовність з точок на поверхні, зроблену олівцем або пензлем. За допомогою ліній задаються контури або обриси. Лінії можуть бути криві, горизонтальні, вертикальні, хвилясті, паралельні, пунктирні.
 2. Коли лінія перетинає себе або іншу лінія, то утворюється фігура. Існують геометричні фігури (коло, квадрат, прямокутник, трикутник) і органічні фігури (обриси листа, черепашки, квітки і т.д.)
 3. Місце або арена дій, майданчик, де власне і знаходиться вся композиція. Може бути двомірний і тривимірний простір. Об'єкти в тривимірному просторі мають глибину і об'єм

5. Помаранчевий і фіолетовий є …

 1. Первинними кольорами
 2. Вторинними кольорами
 3. Тритинними кольорами

 

 

6. Що таке світлотінь?

 1. Колірна модель, заснована на трьох характеристиках кольору: колірному тоні (Hue), насиченості (Saturation) і значенні кольору (Value), який також називають яскравістю (Brightness)
 2. Елемент визначає співвідношення світлих і темних областей стосовно об'єкту. Світлотінь створюється зовнішнім джерелом світла, яке накладає на об'єкт відблиски і тіні. Саме світлотінь створює глибину у фотографії.
 3. Спостережуване на поверхні об'єкта розподілення освітленості, що створює шкалу яскравостей.

7. Що таке  контрасність?

 1. Однаково насичені відтінки, що відносяться до одного і того ж кольору спектру, можуть відрізнятися один від одного ступенем яскравості. Наприклад, при зменшенні яскравості синій колір поступово наближається до чорного.
 2.  Рівень концентрації кольорів (перевага того або іншого тону)
 3. Відношення різниці яскравостей об'єкта і фону до їхньої суми

8. Що таке колірний круг?

 1. Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.
 2. Колірна модель, заснована на трьох характеристиках кольору: колірному тоні (Hue), насиченості (Saturation) і значенні кольору (Value), який також називають яскравістю (Brightness).
 3. Спосіб зрозуміти асоціації кольорів з різними речами та дозволяє зрозуміти, як кольори взаємодіють один з одним.

9. Що таке текстура?

 1. Технічний прийом в образотворчому мистецтві, який ґрунтується на введені у твір різних за фактурою та кольором предметів: шматків газет, афіш, шпалер тощо.
 2. Природний візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу. Вона буває простою і складною, вигадливою і навіть примхливою. Малюнок текстури буває дрібний і великий, слабо і чітко виражений.
 3. Позитивна якість композиції, яка своїми елементами і трактуванням нагадує графіку або має з нею спільні засоби виразності: лінії, крапки, плями, силуети.

10. Дизайнер — це ...

 1. робітник, який обробляє метали ручним або механічним інструментом, а також складає, регулює, ремонтує машини та механізми
 2. фахівець, що відповідає за функціональний і естетичний рівень предметів та компонентів, створюючи певне середовище
 3. людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя
 4. фахівець із повною вищою медичною освітою, який професійно займається підтримкою або відновленням людського здоров'я, через запобігання (профілактика), розпізнавання (діагностика) та лікування захворювань і травм
 5. особа, що займається ювелірною справою, фахівець із виготовлення ювелірних прикрас

11. Які види композиції не існують? (вкажіть усі правильні відповіді)


 1. плоска
 2. об'ємна
 3. фронтальна композиція
 4. глибинно-просторова
 5. рельєфна

12. У композиції художньо-конструкторських виробів діють такі закони, як ... (вкажіть усі правильні відповіді)


 1. закон світла
 2. закон масштабу
 3. закон пропорційності
 4. закон ритму
 5. закон контрасту

 

 

docx
Додано
18 травня 2019
Переглядів
1900
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку