Тест "Отримання та застосування радіонуклідів Методи реєстрації йонізучого випромінювання

Про матеріал
Матеріал можна використовувати для формування предметних компетентностей учнів як у класі колективно, так і самостійно вдома
Перегляд файлу

«На Урок»                                     ПІБ:

Клас:

Отримання і застосування радіонуклідів.

Методи реєстрації йонізуючого                                        Дата:

випромінювання

 

1.          Перетворення атомних ядер під час їх взаємодії з елементарними частинками або іншими ядрами - це ...;вперше таку реакцію здійснив ... у ... році

а) реакцією заміщення, Е.Резерфорд,б) ядерною реакцією, Д.Чедвік, 1919

1919

в) ядерною реакцією, Е.Резерфорд, 1921г) ядерною реакцією, Е.Резерфорд, 1919

2.          Під час будь-яких ядерних реакцій виконуються закони збереження:

           а) закон збереження електричного        б) закон збереження електричного заряду, закон збереження енергії- заряду, закон збереження енергіїмаси, закон збереження імпульсу,            маси

закон збереження масового числа

           в) закон збереження енергії-маси, закон            г) закон збереження електричного збереження імпульсу, закон           заряду, закон збереження енергіїзбереження масового числа         маси, закон збереження імпульсу

3.          Перша ядерна реакція - це була реакція взаємодії ... (ядро атому Гелію) з ядром ..., внаслідок якої утворилися ядро атома Оксигену і ...

714N + 24He →817O + 11p

Під час цієї реакції Е.Резерфорд відкрив ...

(записати реакцію в зошит)

а) β-частинки, Нітрогену, протон,б) α-частинки, Оксигену, протон, нейтроннейтрон

в) α-частинки, Нітрогену, протон, протонг) α-частинки, Нітрогену, нейтрон,

протон

4.          Щоб зробити швидкими протони, запропонували створити ... заряджених частинок; перша ядерна реакція на швидких протонах була здійснена в лабораторії ... в ... році:

37Li + 24He → 1530P + 24He

(записати в зошит)

а) сповільнювачі, Е.Резерфорда, 1936б) прискорювачі, Е.Фермі, 1934

в) прискорювачі, Е.Резерфорда, 1935г) прискорювачі, Е.Резерфорда, 1932

5.          Д. Чедвік у ... році відкрив ... - частинку, яка не має заряду, тому не відштовхується ядром;

... у 1934 році установив, що повільний нейтрон захоплюється ядром краще, ніж швидкий

а) 1934, нейтрон, Е. Ферміб) 1932, нейтрон, Е. Фермі

в) 1932, протон, Е. Ферміг) 1932, нейтрон, Е. Резерфорд

6.          Різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких можуть довільно перетворюватись на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок і γ-променів - це ...; перший штучний радіоактивний ізотоп (ізотоп фосфору) одержало подружжя ... в ... році

а) радіоактивні ізотопи, Ірен і Фредерікб) радіоактивні ізотопи, Марія і П'єр

Жоліо-Кюрі, 1934Кюрі, 1934

в) стабільні ізотопи, Ірен і Фредерікг) радіоактивні ізотопи, Ірен і Фредерік

                      Жоліо-Кюрі, 1936                                                                             Жоліо-Кюрі, 1936

7.          Дописати ядерні реакції (з тих, що проводили подружжя Жоліо-Кюрі):

1327Al + ... → 1530P + 01n

1530Р → 1430Si + ... + ν

0

Частинка +1 e - це ..., це означає, що ядро фософору було β+ радіоактивним

               а) 1                                                                                           0б) 4                                                                                          0

                       H,                                                 e, позитронHe, e, позитрон

1             +12   -1

               в) 4                                                                                             0г) 4                                                                                           0

2             He, +1 e, позитрон2 He, +1 e, електрон

8.          Радіоактивні ізотопи широко використовуться в медицині, сільському господарстві, промисловості, енергетиці

Напрями використання радіоактивних ізотопів:

           а) використання радіоактивних ізотопів              б) використання радіоактивних ізотопів як індикаторів  як індикаторів; використання

радіоаутивних ізотопів як джерел γвипромінвання

           в) використання радіоаутивних ізотопів              г) використання радіоактивних ізотопів як джерел γ-випромінвання;    як індикаторів; використання використання радіоактивних ізотопів            радіоаутивних ізотопів як джерел γяк джерел ядерної енергії           випромінвання; використання

радіоактивних ізотопів як джерел

ядерної енергії

9.          Дописати ядерні реакції, які відбуваються в ядерному реакторі:

0

             238                                   238

92                          U + ... → 92                      U + -1 e 239                      239

                  Np →          Pu + ...

93                          94

               а) 1                                                                                        0б) 1                                                                                       0

0 n, 1 е0 n, -1 е

              в) 1                                                                                           0г) 1                                                                                      1

1р, -1 е0 n, 1 р

10.      Існують такіпристрої для реєстрації йонізуючого випромінювання:

Шар фотоемульсії; сцинтиляційний лічильник; камера Вільсона, бульбашкова камера; газорозрядний лічильник; йонізуюча камера

а) шар фотоемульсії; сцинтиляційнийб) шар фотоемульсії; сцинтиляційний лічильниклічильник; камера Вільсона,

в) шар фотоемульсії; сцинтиляційнийг) камера Вільсона, бульбашкова камера;

лічильник; камера Вільсона, бульбашкова камера; газорозрядний

газорозрядний лічильник; йонізуюча камера

лічильник; йонізуюча камера

11.      Шар фотоемульсій: звряджена частинка, потрапляючи у фотоемульсію, на своєму шляху вириває електрони з брому у кристалах АgBr; після проявлення у фотоемульсії проступають сліди (...) частинок. За товщиною та довжиною треків можна визначити ... та їх ...

а) треки, заряди, енергіюб) відбитки, заряди, енергію

в) треки, маси, енергіюг) треки, заряди, масу

12.      Сцинтиляційний лічильник- детектор сцинтиляцій - світлових ..., які відбуваються в деяких речовинах внаслідок ударів заряджених частинок; такі лічильники використовував ... у досліді з визначення будови атома

а) спалахів, Е.Ферміб) спалахів, Е.Резерфорд

в) вибухів, Е.Резерфордг) спалахів, Д. Томсон

13.      Камера Вільсона - трековий ...: камера, заповнена парами спирту або ефіру; якщо різко опустити вентиль, внаслідок ... розширення утворюється перенасичена пара, в якій заряджена частинка на своєму шляху іонізує молекули і утворюються вздовж траєкторії ... крапель сконденсованої пари - трек

а) детектор, ізобарного, хмараб) регулятор, адіабатного, ланцюжок

в) детектор, адіабатного, ланцюжокг) детектор, адіабатного, хмара

14.      Бульбашкова камера - теж трековий детектор; принцип роботи схожий на камеру ..., але заповнена не парою, а перегрітою ... (близькою до кипіння); заряджена частинка йонізує

на своєму шляху атоми, які стають центрами ... - виникає ланцюжок бульбашок

а) Вільсона, рідиною, кипінняб) обскуру, рідиною, кипіння

в) Вільсона, твердою речовиною, кипінняг) Вільсона, рідиною, кристалізації

15.      Газорозрядний лічильник і йонізаційна камера працюють за принципом: крізь робоче тіло ... - пролітає заряджена частинка, йонізує його і в пристрої виникає газовий розряд. Йонізаційні камери можуть бути трековими або імпульсними детекторами. Дозиметр - ...

детектор - прилад для вимірювання ... йонізуючого випромінвання

а) рідину, імпульсний, масиб) газ, трековий, дози

в) газ, імпульсний, дозиг) газ, імпульсний, маси

16.      Яким детектором - трековим, сцинтиляційним чи імпульсним - є камера Вільсона?

газорозрядний лічильник? сцинтиляційний лічильник?

а) імпульсним, трековим,б) трековим, імпульсним, сцинтиляційнимсцинтиляційним

в) трековим, сцинтиляційним,г) трековим, імпульсним, імпульсним, імпульсним,

Ключ до тесту

1. г (1 балів)

2. а (1 балів)

3. в (1 балів)

4. г (1 балів)

5. б (1 балів)

6. а (1 балів)

7. в (1 балів)

8. г (1 балів)

9. б (1 балів)

10. в (1 балів)

11. а (2 балів)

12. б (1 балів)

13. в (1 балів)

14. а (1 балів)

15. в (1 балів)

16. б (1 балів)

 

pdf
Додано
10 квітня 2020
Переглядів
3886
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку