Тест "Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв'язку"

Про матеріал
Матеріал можна використовувати для формування предметних компетентностей учнів
Перегляд файлу

1.                                                                               У 1932 р. Д. Іваненко і В. Гейзенберг висунули гіпотезу пронуклонну модель атомного ядра, згідно якої ядро складається з позитивно заряджених частинок - ... і частинок, які не мають заряду - ...

а) електронів, нейтронівб) протонів, електронів

в) протонів, нейтронівг) електронів, протонів

2.                                                                               Нуклонним (масовим) числом А називають сумарну кількість ...(їх відкрив Е.Резерфорд у

...році) і ...(Їх відкрив Д.Чедвік у ... році)

а) протонів,1932; нейтронів, 1919б) нейтронів,1919; електронів, 1911

в) електронів,1897; нейтронів, 1932г) протонів,1919; нейтронів, 1932

3.                                                                               Атом є електрично ..., тому що сумарний заряд протонів у ядрі ...сумарному заряду електронів

а) негативно зарядженим, дорівнюєб) нейтральним, дорівнює

в) позитивно зарядженим, більшег) нейтральним, менше

4.                                                                               Кількість ... у ядрі (вона дорівнює кількості ...) позначається буквою Z

а) протонів, електронівб) нейтронів, електронів

в) нейтронів, протонівг) протонів, нейтронів

5.                                                                               Знаючи зарядове число Z і масове число ядра атома А, можна визначити кількість ... N:...

а) протонів, N = A - Zб) нейтронів, N = A - Z

в) нейтронів, N = A + Zг) електронів, N = A - Z

6.                                                                               ... атомного ядра можна обчислити, знаючи заряд протона (дорівнює за модулем заряду електрона е = ...), за формулою q = Ze

              а)                                                                    -19б)                                                                     -19

масу, 1,6⋅10 Клзаряд, 16⋅10 Кл в)         -19г)          -19

заряд, 1,6⋅10 Кленергію, 1,6⋅10 Кл

7.                                                                               Вид атомів, який характеризується певним значенням ... числа та певним значенням ...

числа , називають нуклідом AZX

а) енергетичного,масовогоб) зарядового,енергетичного

в) імпульсного,енергетичногог) зарядового,масового

8.                                                                               Різновиди атомів того самого елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів, називають...;

... хімічні елементи мають по декілька ізотопів.

а) ізомерами, всіб) ізоляторами, всі

в) ізотопами, деякіг) ізотопами, всі

9.                                                                               1          2                      3

У ізотопів Гідрогену 1Н, 1Н, 1Н, які називаються протій, дейтерій і тритій, однакова кількість (1) ... і різна кількість (0,1,2) ...

а) протонів, нейтронівб) нейтронів, протонів

в) електронів, протонівг) протонів, електронів

10.                                                                           Сили, які діють між протонами й нейтронами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер, називають... силами. Ці сили відносяться до ... взаємодії

а) атомними, слабкоїб) ядерними, сильної

в) атомними, сильноїг) ядерними, слабкої

11. Основні властивості ядерних сил:

 

            а) найпотужніші (у 100-1000р.>за          електростатичні)

б) найпотужніші (у 100-1000р.>за електростатичні), є тільки силами притягання, є близькодійними (10-15 м), не залежать від заряду

            в) найпотужніші (у 100-1000р.>за          електростатичні), є тільки силами притягання, є близькодійними (10-15 м)

г) найпотужніші (у 100-1000р.>за електростатичні), є тільки силами притягання, є близькодійними (10-15 м),

не залежать від заряду, мають властивість насичення)

12.      Енергію, необхідну для повного розщеплення атомного ядра на окремі нуклони, називають ... атомного ядра Езв.

Езв = Δmk, де k = ...

          а) енергією зв'язку, 931,5 МеВ/а.о.м.                                       б) енергією розпаду, 931,5 МеВ/а.о.м.

          в) енергією розщеплення, 931,5 МеВ/а.о.м.                   г) енергією зв'язку, 93,15 МеВ/а.о.м.

13.      Маса будь-якого ядра ... від маси нуклонів, із яких це ядро складається.

Різницю маси нуклонів, із яких складається ядро, і маси ядра називають...:

Δm = (Zmp + Nmn) - mя

а) більша, дефектом масб) менша, дефектом мас

в) більша, амплітудою масг) менша, розмахом мас

14.      ... можна визначити за формулою:

Езв = Δmс2 = ⌈(Zmp + Nmn) - mя⌉⋅с2

а) енергію реакціїб) енергію зв'язку

в) потужність зв'язкуг) силу зв'язку

15.      Питома енергія зв'язку - це фіізична величина, яка характеризує ядро певного нукліда, і чисельно дорівнює ... зв'язку, яка припадає на ...нуклон, тобто f = Eзв/A

а) силі, одинб) енергії, найменший

в) потужності, найбільшийг) енергії, один

Ключ до тесту

1. в (1 балів)

2. г (1 балів)

3. б (1 балів)

4. а (1 балів)

5. б (1 балів)

6. в (1 балів)

7. г (1 балів)

8. г (1 балів)

9. а (1 балів)

10. б (1 балів)

11. г (1 балів)

12. а (1 балів)

13. б (1 балів)

14. б (1 балів)

15. г (1 балів)

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Сорока Оксана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Додано
31 березня 2020
Переглядів
8118
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку