26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

Тест " Робота і енергія "

Про матеріал
Порівняльний аналіз методів вимірювання, які викортстовуються у сучасній педагогіці свідчить про те, що метод тестування, більш ніж інші, відповідає критеріям якості при визначенні рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок учнів. Тому пропонується тест з останньої теми за чинною програмою з фізики у 7 класі.
Перегляд файлу

Тема №4.  «Робота і енергія»

 

Завдання №1 - №9 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. 

1. Укажіть літеру, якою позначається коефіцієнт корисної дії:

1) η;

2) N;

3) A;

4) Е.

 

2. Укажіть одиницю вимірювання потужності:

 1. %;
 2. Вт;
 3. Дж;
 4. Н.

 

3. Укажіть формулу, за якою визначають кінетичну енергію:

 1. ;
 2. Fv
 3. mgh;
 4. Fℓ.

 

4. Позначте швидкість якої зміни характеризує потужність:

 1. енергії;
 2. тіла;
 3. виконання роботи;
 4. сили.

 

5. Укажіть, якою є сума потенціальної та кінетичної енергії:

 1. додатна;
 2. від’ємна;
 3. рівна нулю;
 4. стала.

 

6. Укажіть, у якій фізичній величині не дає виграшу жоден із простих механізмів:

 1. у роботі;
 2. у силі;      
 3. у енергії;
 4. у шляху.        

 

7. Укажіть, якою є  робота, якщо переміщення дорівнює нулю:

1) від’ємна;

2) рівна 0;

3) додатна;

4) не змінюється.

8. Укажіть, яка з двох куль( маси відповідно – 1кг та 10кг) має більшу кінетичну енергію при однаковій швидкості:

1)  масою 1кг;                                                         

2)  масою 10кг;                                                       

3)  енергії обох куль однакові;

4)  енергії обох куль рівні нулю.

 

9. Продовжте «золоте правило» механіки: «У скільки разів ми виграли у силі…»

 1. у стільки ж разів програли у роботі;
 2. у стільки ж разів програли у шляху;
 3. у стільки ж разів виграли у роботі;
 4. у стільки ж разів виграли у шляху.

 

 

Завдання №10  з кількома  правильними відповідями. Складаються з вступного запитання та переліку варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати ДВІ  ПРАВИЛЬНІ.

10. Виберіть малюнки, на яких зображені тіла мають однакову потенціальну енергію:

                                2кг

    1кг                                     3кг

                   5кг

                           2,5м       

       1          2             3            4

 

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4.

 

 

У завданні №11  установіть відповідність інформації, позначеної буквами і цифрами, утворіть логічні пари. Пам’ятайте: до твердження з першої колонки можна використати тільки одну відповідь з другої. Один приклад із другої колонки залишається зайвим.

11.  Установіть відповідність між двома колонками.

Твердження:                                                                  Причина:

 1. кінетична енергія рівна нулю;                             1. збільшення висоти;
 2. енергія не зникає безслідно;                                2. АК > А3;
 3. коефіцієнт корисної дії завжди                            3. тіло нерухоме

    менший 100%;                   

 1.  потенціальна енергія одного і того ж тіла        4. АК < А3;

збільшується.                                                             5. перетворення з одного  

                                                                                    виду  в інший.

 

Завдання №12  з кількома  правильними відповідями. Складаються з вступного запитання та переліку варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати ДВІ  ПРАВИЛЬНІ.

12. Укажіть прізвища вчених, які відкрили закон збереження енергії:

1) Н’ютон;

2) Джоуль;

3) Паскаль;

4) Майєр.

 

Завдання №13 - №22 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. 

13. Укажіть, що станеться з кінетичною енергією автомобіля, якщо його швидкість збільшити у 2 рази:

1) збільшиться у 2 рази;

2) збільшиться у 4 рази;

3) зменшиться у 2 рази;

4) зменшиться у 4 рази.

 

14. Укажіть, які перетворення енергії відбуваються, коли камінь кинути вертикально вгору:

1) кінетична збільшується, потенціальна зменшується;

2) кінетична зменшується, потенціальна збільшується;

3) не відбувається жодних змін;

4) кінетична і потенціальна енергії дорівнюють нулю.                        

 

15. Хлопчик привіз макулатуру до школи. Укажіть, які величини слід знати, щоб визначити виконану ним роботу:   

 1. масу макулатури та відстань до школи;
 2. масу хлопчика та відстань до школи;
 3. час руху та відстань до школи;
 4. вагу хлопчика та відстань до школи.

 

16. Укажіть, хто розвиває більшу потужність: людина, яка повільно піднімається по східцях, чи спортсмен, який робить стрибок з шестом (вага їх однакова):

1) людина;

2) спортсмен;

3) в обох випадках потужність рівна нулю;

4) однакова в обох випадках.

 

17.  Укажіть, на якому малюнку зображений графік залежності потенціальної енергії від висоти:

Еp                                                                            Еp

1) 2)

 h           h

 

 

Еp                                                                                          Еp

3) 4)

                              h                                                      h 

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4.

 

18.  Укажіть, яку роботу потрібно виконати, щоб підняти буханець хліба вагою10Н на висоту 10см:

1) 100Дж;

2) 10Дж;

3) 1Дж;

4) 0,1Дж.

 

19.  Укажіть, як зміниться потенціальна енергія, якщо масу тіла збільшити в 2 рази, а висоту піднімання зменшити в 6 разів:

1) збільшиться в 3 рази;

2) збільшиться в 12 рази;

3) зменшиться в 3 рази;

4) зменшиться в 12 рази.

 

20.  Укажіть, яким молотком: легким чи важким – можна забити цвях за меншу кількість ударів:                      

1) важким;

2) легким;

3) однаково;

4) інша відповідь.

 

21.  Укажіть, чому спортсмен спочатку розбігається, а потім плигає у довжину:

1) подолання сили тяжіння;

2) розминання  м’язів;

3) набування кінетичної енергії;

4) жодної правильної відповіді.

 

22.  Учень піднімається на другий поверх школи. Укажіть, які величини слід знати, щоб розрахувати розвинену ним потужність:

1) кількість сходинок та масу учня;

2) масу учня, висоту підйому та час руху;

3) час руху, кількість кроків;

4) довжину поручнів, масу учня та час руху.

 

 

Завдання № 23 – 26 з відкритою відповіддю

23. Яку потужність має насос, якщо 5000л води він піднімає на висоту 5м за 5 хвилин?

24.  Ворону масою 400г повітряним потоком підняло на висоту 30м. Яку роботу здійснила при цьому сила, що підняла птаха?

 

25.  Який об’єм води падає за 5 хвилин з висоти 20м, якщо турбіна гідроелектростанції розвиває потужність 5МВт? Коефіцієнт корисної дії становить 20%.

 

26. Поршень площею 20см2 піднімається на висоту 20см, здійснюючи при цьому роботу 300Дж. Визначте тиск на поршень.

 

 

 

docx
До підручника
Фізика 7 клас (Сиротюк В. Д.)
Додано
9 серпня 2019
Переглядів
361
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку