10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Тест "Теплові явища. Кількість теплоти"

Про матеріал
Тести розроблені для учнів 8 класу за темою:«Теплові явища. Кількість теплоти». Складаються з 11 завдань.У кожному завданні потрібно вибрати одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих. Перед кожним завданням зазначена максимальна кількість балів, яку учень може за нього одеражати.
Перегляд файлу

Тести

«Теплові явища. Кількість теплоти»

1 варіант

Учень _______________     клас _______ дата_____________

 1.    ( 1б.) Що покладено в основу вимірювання температури?

а) Порівняння температури даного тіла з температурою еталона;

б) визначення температури окремих молекул чи атомів;

в) визначення характеру залежності окремих властивостей тіл
від температури.

 1.    ( 1б.) Виберіть характеристики тіла, від яких залежить його внутріш­ня енергія:

а) швидкість руху тіла;

б) кінетична енергія тіла;

в) висота тіла над Землею; 

 1.   ( 1б.) Вкажіть, у якому з агрегатних станів ртуть має найбільшу тепло­провідність: 

а) твердому; б) рідкому; в) пароподібному.

 1.    ( 1б.) Температура тіла характеризує: 

а) ступінь нагрітості тіла;

б) масу тіла;

в) вагу тіла.

 1.    ( 1б.) Тепловий рух — це:

а) безладний рух мікрочастинок;

б) спрямований рух мікрочастинок;

в) безладний рух тіла.

 1.                ( 1б.) Вкажіть, від чого залежить теплоємність тіла:

а) його маси;

б) його об'єму;

в)роду речовини.

 1.    ( 1б.) Кількість теплоти — це:

а) характеристика внутрішньої енергії тіла;

б) міра зміни внутрішньої енергії тіла;

в) ступінь нагрітості тіла.

 

 

Тести

«Теплові явища. Кількість теплоти»

 І1 варіант

Учень _______________     клас _______ дата_____________

 

 1.    ( 1б.) Виберіть фіксовані точки температурної шкали Цельсія:

а) точка плавлення заліза;

б) точка плавлення льоду;

в) точка тверднення ртуті;

г) точка кипіння води.

 1.    ( 1б.) Вкажіть співвідношення складових внутрішньої енергії рідини:

а) визначається головним чином кінетичною енергією молекул;

б) дорівнює потенціальній енергії взаємодії молекул;

в) складається з приблизно рівних часток кінетичної та потенціальної енергії молекул.

 1.    ( 1б.) Під час теплообміну внаслідок конвекції нагріте повітря підні­мається вгору, оскільки на нього діє:

а) сила пружності;

б) сила молекулярного притягання;

в) Архімедова сила.

 1.    ( 1б.) Температуру тіла вимірюють:

а) барометром;  

б) термометром;

в) динамометром.

 1.    ( 1б.) Внутрішня енергія тіла — це:

а) кінетична енергія руху мікрочастинок;

б) потенціальна енергія взаємодії мікрочастинок;

в) кінетична і потенціальна енергія мікрочастинок.

 1. ( 1б.) Виберіть фізичні величини, які не використовуються для розра­хунку кількості теплоти, необхідної для нагрівання тіла:

а)початкова температура тіла; '

б) кінцева температура тіла;

в) питома теплоємність;

 г) маса тіла;
д) об'єм тіла.

 1.    ( 1б.) Кількість теплоти, необхідна для нагрівання тіла, визначається за формулою:

    а) ; б) ; в)

 1. Внутрішню енергію тіла можна змінити:

а) тільки шляхом виконання роботи;    .

б) тільки передачею теплоти; -

в) шляхом виконання роботи або передачі теплоти.

 1.    ( 1б.) Вкажіть, яка із характеристик не відповідає зміні теплового ста­ну тіла:

а) внутрішня енергія тіла;

б) температура тіла;

в) кінетична енергія тіла в цілому;

г) енергія теплового руху молекул.

 1. ( 1б.) Яка із вказаних температур відповідає температурі замерзання води за шкалою Кельвіна?

а) 100 К; б) 0 К;

в)273К; г)373К.

 1. ( 1б.) Скільки теплоти піде на нагрівання 2 кг води від 20 °С до кипіння?

а)672кДж; б)672Дж; в)672МДж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.    ( 1б.) Рівняння теплового балансу - це

а) рівняння, за яким знаходять кількість теплоти;

б) закон збереження енергії для теплових процесів;

в)передача теплоти від одного тіла до другого

 1.    ( 1б.) За однакових температур внутрішня енергія найбільша у:

а) газів;

б) твердих тіл;

в) рідин.

 1.      ( 1б.) Теплоємність тіла показує:
        а) яка температура тіла;

б) яка внутрішня енергія тіла;

в) на скільки змінилася внутрішня енергія тіла при зміні темпе­ратури на 1 К.

 1. ( 1б.) Якщо для нагрівання тіла на 5 К затрачено 20 Дж теплоти, то його теплоємність в Дж/К буде:

а) 1000; 6)50; в) 4.

 

doc
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
Додано
22 травня
Переглядів
88
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку