16 квітня о 18:00Вебінар: Викладання трудового навчання в умовах карантину

Тест з Мікробіології

Про матеріал
Тестовий контроль знань за темою Загальна мікробіологія для студентів, що навчаються за спеціальністю181 Харчові технології
Перегляд файлу

1.          Всі живі організми поділяють на групи

а) Акаріоти, прокаріоти, еукаріотиб) Віруси, бактерії, фаги

в) Прокаріоти, дріжджі, грибиг) Бактерії, дріжджі, гриби

2.          Група бактерій за будовою це

а) одноклітинні мікроорганізмиб) багатоклітинні мікроорганізми

в) мікроорганізми, що не мають клітинноїг) мікроорганізми, що мають клітинну

 

оболонки

будову та ядро

3.

  Оберіть форми бактеріальних клітин

 

а) Коки, стафілококи, паличкоподібні, новіб) Зірочки, бубулики, диплококи форми

в) Кулеподібні, паличкоподібні, звивисті,г) Овальні, круглі, квадратні, лимоноподібні нові форми

4.                  В рідкому середовищі, паличкоподібні та звивисті бактерії пересуваються…

а) За рахунок хвилеподібних скороченьб) За допомогою джутиків

в) За течією рідиниг) Шляхом ковзання по поверхні

5.                  Процес розмноження бактерій проходить за рахунок

а) Поділом клітини навпілб) Утворення спор

в) Злиттям двох клітинг) Шляхом посіву на поживне середовище

6.                  Які фактори призводять до спороутворення бактерій

а) Низька температура, відсутність їжі,            б) Відсутність їжі, вологи, несприятлива тиск.      температура, тиск та рН середовища

в) Вплив різних видів випромінювання, низька температура

7.                  Оберіть способи розмноження пліснявих грибів

а) Статевий, злиття двох клітинб) Безстатевий, шляхом верхівкового росту

гіфів

в) Спороутвореннямг) Поділом гіфів навпіл

8.                  1.    Які мікроорганізми розмножуються брунькуванням

а) Плісняві грибиб) Дріжджі

в) Бактеріїг) Віруси

9.                  Обмін речовин у мікроорганізмів проходить у два способи

а) Конструктивнийб) Енергетичний

в) Дихання та харчуванняг) Будівельний з виділенням енергії

10.              До органогенних речовин для мікроорганізмів відносять

а)б) С, О, Н, Са.

N, О, С, Н

в) С, Н, СО2г) Н2О, Со, СО2

11.              Як проходить процес активного харчування

                     а) Відбувається повільно, без затрат енергії                 б) Відбувається із затратою енергії, з

допомогою ферментів носіів

в) Завдяки процесу дифузії поживних речовин в клітину.

12.              В залежності від джерела карбону за типом харчування мікроорганізми поділяються

                   а) Фотоавтотрофи та хемоавтотрофи                           б)

Сарофіти та паразити

в) Гетеротрофи та сапрофіти

13.              Якщо процес окислення проходить за відсутності кисню то такі мікроорганізминазивають

а) Аеробиб)   Факультативні анаероби

в) Анаеробиг) Факультативні аероби

14.              1.    Для яких мікроорганізмів за типом дихання характерна наведена реакція С6Н12О6 → СО2

+ Н2О + Е

               а) Аероби                                                                                      б)  Анаероби

в)  Факультативні

15.              Дайте визначення: Культивування це

а) Вирощування мікроорганізмів наб) Обробка землі певною технікою поживному середовищі

в) Пересів мікроорганізмів на поживнег) Розпушування землі, насичення її середовище оксигеном

16.              Оберіть тип поживного середовища для відділення різних видів мікроорганізмів

а) Синтетичнеб) Диференційно-діагностичне

в)  Елективнег) Натуральне

17.              Поясніть поняття чиста культура

а) Це культура, яка є нащадком однієї            б) Це культура, яка вирощена в чистому клітини середовищі

в) Це культура, вирощена на натуральному поживному середовищі

18.              Оберіть, який спосіб проведення культивування краще використовувати

а) Поверхневий  б) Поверхневий у ферментаторі в) Глибинний

19.              В якій фазі росту, під час вирощування мікроорганізмів, їх кількість стрімко збільшується

а)  б) Стаціонарна фаза

Старіння

в) Лаг фазаг) Логарифмічного розмноження

20.              З наведених варіантів, оберіть де найбільше мікроорганізмів

              а)                                                                                                        б) Грунт

Вода

в) Повітря

21.              Де у річці найменше мікроорганізмів

а) Біля берегаб) Подалі від берега

в) Там де глибшег) Кругом однаково

22.              По відношенню до рН середовища мікроорганізми поділяють

                   а) Термофіли, алкалофіли, гідрофіли                                 б) Нейтрофіли, сапрофіти, паразити

в) Ацидофіли, алкалофіли, нейтрофіли

23.              По відношенню до температури мікроорганізми поділяють

                   а) Термофіли, ксерофіти, психрофіли                                б) Психрофіли, термофіли, мезофіли

в) Алкалофіли, гідрофіли, ксерофіти

24.              Мікроорганізми, які потребують вологого середовища називаютьа) Ксерофітиб) Нейтрофіли

в) Гідрофітиг) Мезофіти

25.              Процес насичення цитоплазми водою, що приводить до розриву цитоплазми і клітинноїстінки і загибелі клітини називається

       а) Плазмоліз                                                                                 б) Плазмоптіз

26.              Для стерилізації та пастеризації рідких продуктів використовують

а) Ультразвукб) Сонячне проміння

в) Осмотичний тискг) Радіохвилі

27.              Коменсалізм – форма співіснування…

а) Це співжиття, засноване на взаємній          б) Коли один організм живе за рахунок вигоді    іншого, не завдаючи йому шкоди

в) Посилення фізіологічних функцій мікроорганізмів при спільному культивуванні

28.              В результаті дії гомоферментативних молочнокислих бактерій утворюється…

                а) Молочна кислота                                                                    б) Молочна кислота та інші органічні

кислоти

в) Янтарна або оцтова кислоти

29.              Як називається процес перетворення вуглеводів під дією дріжджів без участі оксигену

                а) Окислення                                                                                б) Спиртове бродіння

 

в) Відновлення       

30.              1.    Процес глибокого розкладання білкових речовин коли одним з кінцевих продуктів є аміак (NH3) і при цьому проходить амоніфікація білкових речовин викликають мікроорганізми, які називають...

а) Плісняві гриби - окисники               б) Гнилісні бактерії – амоніфікатори в) Дріжджі - гідролізатори

Ключ до тесту

1. а (5 балів)

2. а (5 балів)

3. в (5 балів)

4. а б г (5 балів)

5. а (5 балів)

6. б (5 балів)

7. а б (5 балів)

8. б (5 балів)

9. а б (5 балів)

10. а (5 балів)

11. б (5 балів)

12. а (5 балів)

13. в (5 балів)

14. б (5 балів)

15. а (5 балів)

16. б (5 балів)

17. а (5 балів)

18. в (5 балів)

19. г (5 балів)

20. б (5 балів)

21. б (5 балів)

22. в (5 балів)

23. б (5 балів)

24. а в г (5 балів)

25. б (5 балів)

26. а г (5 балів)

27. б (5 балів)

28. а (5 балів)

29. б (5 балів)                               30. б (5 балів)

pdf
Додано
26 березня
Переглядів
44
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку