Тест. Завдання для І етапу Міжнародного мовно - літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Про матеріал

Тест. Завдання для І етапу Міжнародного мовно - літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Питання (відповіді) взято з довідника завдань з української мови та літератури (Авраменко О. М., Блажко М.Б. , 2012 рік)

Перегляд файлу

Завдання І етапу Міжнародного мовно – літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Питання взято з довідника завдань з української мови та літератури (Авраменко О. М., Блажко М.Б. , 2012 рік)

Тарас Шевченко (відповіді)

1. Г;   

2. Г;

3. А;

4. В;

5. В;

6. Д;

7. В;

8. В;

9. А;

10. А;

11. Д;

12. Б;

13. Г;

14. Д;

15. Г;

16. Г;

8 балів

17. 1) В,  2) Д,   

      3) А,  4) Б;

18. 1) Д,   2) В,  

       3) А,  4) Г;

 19.  1) В,  2) А,     

       3) Б,  4) Д;

20.  1) Д,  2) А, 

       3) Г,   4) В;

    21.  1) Г,  2) Д, 

       3) А,  4) В;

22.  1) А,  2) Д,

       3) Б,  4) Г;

23.  1) Д.  2) А,

       3) Б,  4) В;

24.  1) Г   2) Б, 

       3) А,  4) Д.

16 балів 

Твір 12 балів

Разом – 36 балів

 

 1. Викупу Т. Шевченка з кріпацтва сприяли

А Євген Гребінка, Пантелеймон Куліш, Іван Сошенко

Б Микола Костомаров, Олександр Пушкін, Іван Срезневський

В Михайло Лєрмонтов, Василь Жуковський, Пантелеймон Куліш

Г Карл Брюллов, Олексій Венеціанов, Василь Жуковський

 Д Олексій Венеціанов, Карл Брюллов,Олександр Пушкін

 

 1.  Ліричним відступом у поемі «Катерина» Т. Шевченка є такий епізод:

А кохання Катерини й москаля теплими вечорами        Б сцена вигнання Катерини з дому

В зустріч Івася з батьком                         Г роздуми ліричного героя про гірку долю байстрят

Д поневіряння Катерини на чужині

 

 1.  Афоризмам В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля, І чужому нау­чайтесь, і свого не цурайтесь життя дав твір

 А

«І мертвим, і живим, і ненарожденним...»

Б

«Кавказ»

В

«Як умру, то поховайте...»

Г

«Сон (У всякого своя доля...)»

Д

«Гайдамаки»

 

 

 1. До лірики періоду заслання Т. Шевченка належить вірш

А «Як умру, то поховайте...»     Б «До Основ’яненка»

В «Мені однаково...»                  Г «Катерина»              Д «І мертвим, і живим, і ненарожденним...»

 

 1.  До жанру послання належить твір Т. Шевченка

А «Сон (У всякого своя доля...)»              Б «Як умру, то поховайте...»

В «До Основ’яненка»                                 Г «Мені однаково...»              Д «Кавказ»

 

 1. Прочитайте уривок із поезії «До Основ’яненка» Т. Шевченка.

Чайка скиглить літаючи,

Мов за дітьми плаче;

Сонце гріє, вітер віє

На степу козачім.              

У цих рядках використано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

синекдоху

Б  метонімію В оксиморон                   Г тавтологію Д  символ


7.  Ґонта і Ярема — герої твору Т. Шевченка

А «Кавказ»                        Б «Сон (У всякого своя доля...)»              В «Гайдамаки» 

Г «І мертвим, і живим, і ненарожденним...»                                      Д «Катерина»

 

  8. Захоплення героїчним минулим України, роль уроків історії для ви­рішення проблем сучасності, віра в безсмертя рідного народу — мотиви твору Т. Шевченка

А «Катерина»                              Б «Як умру, то поховайте...»                    в «До Основ’яненка»

Г «Мені однаково...»    Д «Сон (У всякого своя доля...)»

 

  9. Тарас Шевченко присвятив Якову де Бальмену твір

А «Кавказ»              Б «Сон (У всякого своя доля                         В «Гайдамаки»

Г «І мертвим, і живим, і ненарожденним...»                                 Д «Катерина»

 

  10. Словами Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями... починається твір

А «Катерина»                                        В «Гайдамаки»            Г Мені однаково...»

Б «До.Основ’яненка»                                    Д «Кавказ»                   

 

   11. НЕ Є ідеєю поеми «Гайдамаки» Т. Шевченка

А необхідність перегорнути трагічну сторінку історії, по-сучасному оцінити минуле;     Б заклик до єднання слов’янських народів;    В усвідомлення того, що здобуття незалежності — ідеал історичного розвитку нації ;   Г осмислення можливостей вирішення конфліктів між народами- сусідами, історичного примирення народів;   Д засудження війни імперської Росії з кавказькими народами

 

 1.  Засудження самодержавства й кріпосництва в Російській імперії, вірнопідданства й аморальності земляків-перевертнів — провідний мо­тив твору Т. Шевченка

А «Катерина»                 Б «Сон (У всякого своя доля...)»                    В «Гайдамаки»

Г «І мертвим, і живим, і ненарожденним...»                                          Д «Кавказ»

 

   13. Слова Од глибокої тюрми та до високого престола — усі ми в золоті і голі належать

А горцю («Кавказ»)                       Б українській еліті І мертвим, і живим...»)

В «землячку» («Сон (У всякого своя доля...)»)   Г колонізатору («Кавказ»)   Д титарю («Гайдамаки»)

 

  14. Тарас Шевченко присвятив Василеві Жуковському твір

А «Гайдамаки»                   Г «Сон (У всякого своя доля...)»

Б «Кавказ»                 В «І мертвим, і живим, і ненарожденним...»          Д «Катерина»

 

    15. Критика української еліти, яка зневажає український народ, і за­клик до соціального примирення заради відродження нації звучать у творі Т. Г. Шевченка

А «До Основ’яненка»                                             Б «Сон (У всякого своя доля...)»          В «Гайдамаки»

Г «І мертвим, і живим, і ненарожденним...»        Д «Як умру, то поховайте...»

    16. Сарказм — це

А насмішка, замаскована зовні благопристойною формою; Б прийом у літературі, заснований на явному спотворенні, на пере­більшенні чи применшенні зображуваного, на поєднанні різких контрастів: фантастичного з реальним, трагічного з комічним;  В сатиричний малюнок загостреного критично-викривального харак­теру; переносно-смішне наслідування, перекручування оригіналу;  Г їдка, викривальна, особливо дошкульна насмішка, сповнена крайньої ненависті й гнівного презирства; 

Д різновид карикатури, у якій гостре висміювання поступається перед м’яким, доброзичливим гумором

 

      17. Установіть відповідність.

Назва твору

1 «Гайдамаки»  2 «До Основ’яненка»  3 «Мені однаково...»  4 «І мертвим, і живим, і ненарожденним...»

Уривок

А За Малого сліду не покину

На нашій славній Україні,

На нашійне своїй землі.

   Б Подивіться на рай тихий,

      На свою країну,

      Полюбіте щирим серцем Велику руїну...

В Ти нас ріжешзаріж і їх:

Вони католики.

Чого ж ти став? Чом не ріжеш?

   Г Дивлюся: хати над шляхами

     Та городи з стома церквами,

     А в городах, мов журавлі,

    Замоштрували москалі...

Д Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине...

От де, люде, наша слава,

Слава України!

 

           18. Установіть відповідність.

Назва твору

1 «Сон (У всякого своя доля...)»                    2  «Як умру, то поховайте...»

3 «Кавказ»                                                        4 «І мертвим, і живим, і ненарожденним...»

Уривок

А За горами гори, хмарою повиті, Засіяні горем, кровію политі.

 Отам-то милостивії ми Ненагодовану і голу Застукали сердешну волю...

Б А тим часом світить З усіх вікон у титаря.Що то там твориться?

В І мене в сім’ї великій,В сім’ї вольній, новій,

Не забудьте пом ’янути Незлим тихим словом.

Г Нема на світі України,Немає другого Дніпра,

А ви претеся на чужину Шукати доброго добра...

Д Отак, ідучи попідтинню 3 бенкету п ’яний уночі,

Я міркував собі йдучи, Поки доплентавсь до хатини.

 

         19. Установіть відповідність.

Художній засіб

1 гіпербола         2 метонімія       3 персоніфікація      4 антоніми

Приклад («І мертвим, і живим, і ненарожденним...*)

А  Доборолась Україна До самого краю.

Б  Настане суд, заговорять І Дніпро, і гори!

В  І потече сторіками Кров у синє море...

Г  Не дуріте самі себе, Учітесь, читайте...

Д .Нема пекла, ані Раю. немає й Бога , тілько я!

        20. Установіть відповідність.

Сюжетний елемент                                                          Подія («Катерина» Т. Шевченка)

 1.                 зав’язка                                                         А вигнання зганьбленої дочки з дому
 2.                 розвиток дії  
 3.                 кульмінація                                                          Б звернення до дівчат бути обачними
 4.                 розв’язка                                                         В самогубство героїні

                                                                                            Г випадкова зустріч Катерини  з Іваном на чужині                                               

                                                                                            Д знайомство й кохання Катерини з москалем

 

         21. Установіть відповідність.

Герой

  1. Ярема       2. Ґонта      3. Залізняк       4. Лейба

 

Репліка («Гайдамаки»)

А «Гуляйте, сини!

Пийте, поки п’ється, бийте, поки б’ється! —

Залізняк гукає.Ану, навісний,

Ушквар нам що-небудь, нехай земля гнеться,

Нехай погуляють мої козаки!»

 Б Сини мої, гайдамаки!

Світ широкий, воля

Ідіть, сини, погуляйте,

Пошукайте долі.

В Піди кобилу приведи,

Подай патинки господині Та принеси мені води...

Г Один я на світі без роду, і доля —

Стеблина-билина на чужому полі.

Стеблину-билину вітри рознесуть:

Так і мене люде не знають, де діти.

Д «Спочивайте, сини мої,

В глибокій оселі!..

Без васильків і без рути Спочивайте, діти...»        

 

21. Установіть відповідність.

Художній засіб

 1. анафора
 2.  алітерація
 3.  асонанс
 4.  звуконаслідування

Приклад («Сон (У всякого своя доля...)»)

А  ...та нетрями,

Та глибокими ярами,

Та широкими степами,

Та байраками.

   Б  ...Тополі по волі

   Стоять собі, мов сторож , Розмовляють з полем.

В  Упивайтесь, бенкетуйтеЯ вже не почую,

Один собі навік-віки

В снігу заночую.

     Г  ...Старшина пузата

    Стоїть рядом; сопе, хропе, Та понадувалось,

    Як індики, і на двері Косо поглядало.

Д  Тяжко-тяжко мені стало,

Так, мов я читаю Історію України.

Стою, замираю...

23. Установіть відповідність.

Художній засіб

 1.                 оксиморон
 2.                 тавтологія
 3.                 порівняння
 4.                 персоніфікація

Приклад («Сон (У всякого своя доля...)»)

А І в темній темниці...

Голодом замучив...

   Б Так із його, сердешного,

   Кров, як воду, точить!..

В ...Тополі по волі...

Розмовляють з полем...

   Г ...А той нишком у куточку

   Гострить ніж на брата.

Д На той остатній Страшний

 Суд Мертвці за правдою встають.

 

24. Установіть відповідність.

Засіб творення сатири

1 іронія              2 сарказм                          3 гротеск                         4 карикатура

Приклад («Сон (У всякого своя доля...)»)

А...Стоїть собі,Голову понурив,

Сіромаха. Де ж ділася Медвежа натура?Мов кошеня, такий чудний.

Б Так оце-то та богиня!..

А я, дурний, не бачивши Тебе, цяце, й разу, Та й повірив тупорилим  Твоїм віршемазам.

В Лечу, лечу, а вітер віє, Передо мною сніг біліє, Кругом бори та болота, Туман, туман і пустота.

Г У всякого своя доля І свій шлях широкий...

Д Цариця-небога, Мов опеньок засушений, Тонка, довгонога, Та ще на лихо, сердешне, Хита головою.

 

25. Написати есе на тему: «Чи збігається мораль сучасного суспільства з моральними приписами          Т. Шевченка?»

 

docx
Додано
4 листопада 2018
Переглядів
2894
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку