Кінематика

Додано: 28 квітня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 93 рази
45 запитань
Запитання 1

Вкажіть, як координата тіла залежить від часу при рівномірному прямолінійному русі


варіанти відповідей

х=х0-vxt

х=х0+vxt

х=х0-axt

х=х0-v0xt+ 0,5axt2

Запитання 2

При введенні моделі матеріальної точки ми нехтуємо ...
варіанти відповідей

швидкістю тіла

переміщенням

початковою координатою тіла

розмірами тіла

Запитання 3

Матеріальна точка - це

варіанти відповідей

тіло, розмірами якого можна знехтувати в умовах даної задачі

геометричний об'єкт, що має властивості тільки положення в просторі

така точка, будь-який окіл якої містить принаймі одну точку даної множини

тіло з невеликими розмірами

Запитання 4

Потяг рухається зі швидкістю 36 км/год. Коридором вагона йде в напрямку руху потяга пасажир зі швидкістю 2,5 м/с. З якою швидкістю рухається пасажир відносно колії?

варіанти відповідей

7,5 м/с

10 м/с

12,5 м/с

38,5 м/с

Запитання 5

Точка рухається по колу радіусом 1 м. Визначити шлях і модуль переміщення точки за 1,5 оберти.

варіанти відповідей

l = 9,42 м, s = 3 м

l = 9,42 м, s = 2 м

l = 8,42 м, s = 3 м

l = 8,42 м s = 2 м

Запитання 6

Матеріальна точка рухається прямолінійно і рівноприскорено зі стану спокою і за 10 с проходить 125 м. Чому дорівнює кінцева швидкість точки?

варіанти відповідей

12,5 м/с

25 м/с

20 м/с

1,25 м/с

Запитання 7

Якщо точка рухається за законом S = 0,2 t3  - t2 + 0,6 t, де S – м, то у момент часу t=0 вона знаходиться від початку відліку на відстані...

варіанти відповідей

- 0,2 м

0

0,2 м

1,8 м

Запитання 8

Швидкість точки, яка рухається за законом S=1/3×t3-2,5×t2+6×t,

дорівнює нулю у моменти часу...

варіанти відповідей

t=0;              t=4c

t=1c;            t=5c

t=2c;            t=3c

t=0c;            t=0c

Запитання 9

Якщо дотичне і нормальне прискорення =0, то точка здійснює рух ...

варіанти відповідей

рівномірний криволінійний

нерівномірний криволінійний

рівномірний прямолінійний

нерівномірний прямолінійний

Запитання 10

Траекторія - це..

варіанти відповідей

відстань від точки до її кінцевого положення

геометричне місце положень точки, яка рухається у розглядаємій системі відліку

шлях, який проходить точка

відстань між двома точками

Запитання 11

Чому дорівнює прискорення?

варіанти відповідей

добутку швидкості і часу

похідній від швидкості точки за часом

сумі дотичних прискорень

сумі нормальних прискорень

Запитання 12

Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

 маса - причина зміни швидкості тіла

у разі різкого гальмування тіло миттєво зупиняється

сила - міра інертності

рівнодійна сила дорівнює добутку маси тіла на прискорення

Запитання 13

Оберіть вірне твердження:

варіанти відповідей

Напрямок прискорення завжди збігається з напрямком швидкості


Шлях , пройдений тілом, завжди дорівнює його переміщенню

 Тіло, що обертається, завжди рухається з прискоренням

При рівноприскореному русі переміщення з часом завжди збільшується

Запитання 14

Координати тіл змінюються за законом: x1=2+t+2t2. x2=8+2t+t2. Через який час після початку руху тіла зустрінуться? Якими будуть їх швидкості?

варіанти відповідей

Через 2 секунди. v1=9м/с v2=6м/с

Через 3 секунди. v1=13м/с v2=8м/с

Через 2 секунди. v1=6м/с v2=9м/с

Через 3 секунди. v1=8м/с v2=13м/с

Запитання 15

Яка швидкість є більшою: 36 км/год чи 25 м/с ? 

варіанти відповідей

25 м/с

36 км/год

Однакові

Запитання 16

Виберіть рух, що демонструє реактивний рух

варіанти відповідей

політ птаха

коливання маятника

рух кальмара

падіння листя з дерева

Запитання 17

Механічний рух – це... 

варіанти відповідей

Зміна з часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл


Безладний рух молекул, з яких складається тіло

Зміна положення тіла з плином часу

Уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається

Запитання 18

Основною одиницею шляху в Міжнародній системі одиниць (СІ) є... 

варіанти відповідей

м

км

см

мм

Запитання 19

В яких одиницях у системі СІ вимірюється швидкість?

варіанти відповідей

м/с       

км/год

м/хв

км/с

Запитання 20

У якому випадку тіло можна вважати матеріальною точкою? 

варіанти відповідей

Автомобіль який паркується

Автомобіль, що рухається з одного міста в інше

Шайба, якою грають хокеїсти


Літак, що виконує фігуру вищого пілотажу

Запитання 21

В якому випадку корабель можна розглядати як матеріальну точку? 

варіанти відповідей

Група туристів відпочиває на кораблі

Корабель здійснює навколосвітню подорож

Корабель пливе через вузький канал

Корабель входить у порт

Запитання 22

Траєкторія – це... 

варіанти відповідей

Довжина лінії, по якій рухається тіло

Напрямлений відрізок прямої, який з’єднує початкове та кінцеве положення тіла

Зміна положення тіла з плином часу

Уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається

Запитання 23

Шлях – це... 

варіанти відповідей

Напрямлений відрізок прямої, який з’єднує початкове та кінцеве положення тіла

Довжина траєкторії

Зміна з часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл

Уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається

Запитання 24

Човен пливе за течією річки. Чи рухається він відносно води? Відносно берега? 

варіанти відповідей

Відносно води – не рухається, відносно берега – рухається

Відносно води – рухається, відносно берега – не рухається

Відносно води – рухається, відносно берега – рухається

Відносно води – не рухається, відносно берега – не рухається

Запитання 25

Футболіст за матч (90 хв) у середньому пробігає 20 км. Визначте його швидкість

варіанти відповідей

3,7 м/с

4 м/с

3,5 м/с

3,7 км/год

Запитання 26

Вкажіть назву максимального зміщення тіла від положення рівноваги:


варіанти відповідей

циклічна частота

період коливань

фаза

амплітуда коливань

Запитання 27

Частота коливань тіла дорівнює 2 Гц. Визначте період і циклічну частоту коливань:


варіанти відповідей

с;  рад/с

с;  рад/с

0,5 с;  рад/с

0,5 с; π рад/с

Запитання 28

У вагоні потяга, що рухається зі швидкістю 60 км/год, в протилежному напрямку йде пасажир зі швидкістю 4 км/год відносно потяга. Яка швидкість пасажира відносно Землі? 

варіанти відповідей

15 км/год 

56 км/год 

64 км/год 

60 км/год 

Запитання 29

Турист пройшов 3 км на північ та ще 4 км на схід. Визначте модуль переміщення туриста.


варіанти відповідей

3 км

4 км

5 км

7 км

Запитання 30

Тіло рухається по колу діаметром 2 м зі швидкістю 9 км/год. Визначте його доцентрове прискорення.

 

варіанти відповідей

40,5 м/с2

81 м/с2

3,125 м/с2

 6,25 м/с2

Запитання 31

З рівняння руху матеріальної точки х = 2t + 5t2 визначте проекцію прискорення.


варіанти відповідей

 2 м/с2  

10 м/с2  

5 м/с2

7 м/с2 

Запитання 32

Тіло вільно падає з висоти 125 м. Прискорення вільного падіння дорівнює 10м/с2. Визначіть час падіння та кінцеву швидкість.

варіанти відповідей

5 с, 50 м/с

10 с, 12,5 м/с

5 с, 25 м/с

12,5 с, 25 м/с

Запитання 33

Точка рухається по колу радіусом 0,5 м. Протягом 20 с воно пройшло шлях 31,4 м. Визначіть частоту та період її руху.

варіанти відповідей

3,14 1/с, 1 с

0,5 1/с, 2 с

0,3 1/с, 2 с

2,15 1/с, 3 с

Запитання 34

Матеріальна точка рухається прямолінійно і рівномірно зі стану спокою і за 10 с проходить 125 м. Чому дорівнює кінцева швидкість точки?

варіанти відповідей

50 м\с

25 м\с

20 м\с

16 м\с

Запитання 35

Точка рухається по колу радіусом 1 м. Визначити шлях і модуль переміщення точки за 1,5 оберти.

варіанти відповідей

l = 9,42 м, s = 3 м

l = 9,42 м, s = 2 м

l = 8,42 м, s = 3 м

l = 8,42 м s = 2 м

Запитання 36

Потяг рухається зі швидкістю 36 км\год. Коридором вагона йде в напрямку руху потяга пасажир зі швидкістю 2,5 м\с. З якою швидкістю рухається пасажир відносно колії?

варіанти відповідей

9,5 м/с

10 м/с

10,5 м/с

11 м/с

Запитання 37

Що називають системою відліку?

варіанти відповідей

Тіло, відносно якого вивчається рух

Тіло відліку, пов'язана з ним система координат з нерухомим відносно неї годинником

Система координат з нерухомим відно неї годинника

Система координат, відносно якої фіксується положення матеріальної точки

Запитання 38

Яке з рівнянь описує стан нерухомого тіла?

варіанти відповідей

х=4+t2

х=2t+4

х=0

х=4

х=t2

Запитання 39

Рух равлика задано за допомогою графіка. Яку відстань проповзає равлик протягом часу з 20 с до 60 с?

варіанти відповідей

1 см

2 см

3 см

4 см

6 см

Запитання 40

Потяг рухається зі швидкістю 72 км/год. Визначте його шлях за 20 хв

варіанти відповідей

3,6 км

20 км

140 км

24 км

58 км

Запитання 41

Скільки часу необхідно поїзду довжиною 450 м, щоб проїхати міст довжиною 750м зі швидкістю 72 км / год?


варіанти відповідей

30 хв

1 хв

60 хв

37,5 с

Запитання 42

Тіло рухається в негативному напрямку осі ОХ зі швидкістю 36 км/ год. Початкова координата 20 м. Знайти координату тіла через 4 с.


варіанти відповідей

164 м

-20 м

60 м

-124 м

Запитання 43

Автомобіль за годину проїхав по прямому шосе 60 км, а за наступні 2 часу ще 30 км. Яка його середня шляхова швидкість?

варіанти відповідей

45 км / год

30 км / год

37,5 км / год

60 км / год

Запитання 44

Установіть відповідність між траєкторіями руху тіла (1-4) і модулями переміщення (А-Д), які їм відповідають (див. Рис.). Тіло не проходило одні й ті ж точки траєкторії двічі.

А-0, Б-3, В-5, С-29, Д-6

варіанти відповідей

1-В, 2-Б, 3-А, 4-Д

1-С, 2-Б, 3-А, 4-Д

1-Д, 2-Б, 3-С, 4-Д

1-В, 2-Б, 3-А, 4-С

Запитання 45

Вкажіть, як координата тіла залежить від часу при рівноприскореному прямолінійному русі

варіанти відповідей

х=х0 - v0xt + 0,5axt2

х=х0 +vxt

х=х0 + v0xt + 0,5axt2

х=х0 -v0xt + 0,5axt2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест