Будова атома

Додано: 26 березня 2019
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 570 разів
10 запитань
Запитання 1

Правильно продовжте твердження: заряджена частинка не випромінює електромагнітних хвиль у вакуумі, якщо вона

варіанти відповідей

рухається прямолінійно і рівномірно.

рухається прямолінійно з від'ємним прискоренням.

здійснює коливальний рух.

рухається прямолінійно з додатним прискоренням.

Запитання 2

Укажіть вираз, за яким згідно з постулатами Бора обчислюється частота електромагнітного випромінювання, що виникає при переході атома із збудженого стану з енергією Е1 в основний стан з енергією Е0 (с – швидкість світла у вакуумі, h – стала Планка).

варіанти відповідей

(Е1 - Е0)/h

(E1 +E0)/h

ch/(E1 -E0)

ch/(E1 - E0)

Запитання 3

Визначте, як змінюється порядковий номер (Z) в періодичній системі та його масове число (А) при випромінюванні альфа-частинки.

варіанти відповідей

Z збільшується на дві одиниці, А зменшується на чотири одиниці

Z зменшується на дві одиниці, А зменшується на чотири одиниці

Z збільшується на одиницю, А залишається незмінним

Z і А залишаються незмінними

Запитання 4

Планетарну (ядерну) модель атома створив

варіанти відповідей

Нільс Бор

Ернест Резерфорд

Альберт Ейнштейн

Джозеф Джон Томсон

Запитання 5

Речовину по черзі опромінюють пучками різних частинок, що мають невелику кінетичну енергію. Визначте, які з цих частинок можуть бути захоплені ядрами атомів.

варіанти відповідей

альфа-частинки

електрони

протони

нейтрони

Запитання 6

Розгляньте діаграму енергетичних рівнів атома. Виберіть стрілку, що позначає перехід із поглинанням фотона найменшої частоти.

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 7

Створена Бором модель атома пояснює

варіанти відповідей

природу рентгенівського випромінювання

походження лінійчастих спектрів

явище радіоактивності

існування ізотопів

Запитання 8

Унаслідок якого спостереження відкрито явище радіоактивності?

варіанти відповідей

бомбардування альфа-частинками золотої фольги

пропускання білого світла крізь одноатомний газ

опромінювання металів світлом

засвічення закритої фотопластинки сіллю урану

Запитання 9

Унаслідок опромінення атомів Меркурію електронами енергія атомів збільшується на 4,9 еВ. Якою буде довжина хвилі випромінювання під час переходу атомів Меркурію в незбуджений стан?

варіанти відповідей

354 нм

254 нм

154 нм

454 нм

Запитання 10

Під час квантового переходу енергія атома змінилася на 2,5 еВ. Чому дорівнює довжина хвилі випромінювання?

варіанти відповідей

600 нм

500 нм

400 нм

700 нм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест