УКРАЇНА В ПЕРШІЙ ПОЛОВНІ ХХ СТОЛІТТЯ. ПЕРСОНАЛІЇ.

Підготовка до ЗНО

Додано: 12 лютого 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 52 рази
12 запитань
Запитання 1

Про кого йдеться в уривку зі спогадів Юрія Колларда: "...Людина значної ерудиції й гарячий патріот, він помагав у заснуванні РУП, а коли того вимагали обставини, став основоположником Української народної партії. Українську молодь, якого б вона напрямку в питаннях соціально-економічних вона не була, він від себе не відштовхував і скрізь одверто висловлював свої думки глибокого національного змісту".

варіанти відповідей
Запитання 2

На якому з портретів зображено історичного діяча, якому належить висловлювання: "Наш договір з поляками, підписаний за активною допомогою Франції. Отже, поляки не зможуть нам безконтрольно диктувати свою волю. до того ж Пілсудський є прихильник самостійної України. Взагалі, мусимо дивитись на Варшавський договір як на тимчасовий вихід з тяжкої ситуації. Треба нам якось зміцнити свої сили для того, щоб продовжувати боротьбу з нашим головним ворогом - Московщиною".

варіанти відповідей
Запитання 3

Укажіть портрет історичного діяча, якого стосується уривок із джерела: "Він не мав змоги належно виявитись на варшавському процесі, зате у Львові він виступив у всій своїй особовості, як революціонер-провідник. Це вже не був молодий хлопець. Це був провідник революційної організації, який не тільки знав, що він робив і чому, а й умів це гідно, по державницькому вияснити, згідно з рацією поневоленого українського народу, який в безкомпромісній боротьбі з окупантами української землі революційним шляхом іде до своєї державної самостійності".

варіанти відповідей
Запитання 4

На якому з портретів зображено історичного діяча. якому належить висловлювання: "Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Тимчасового Уряду, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася додому, до Києва, без усякої офіційної відповіді. А в той час Урядова Комісія зреферувала Уряду справу, і Уряд, нарешті, вирішив і ухвалив відкинути домагання Української Центральної Ради".

варіанти відповідей
Запитання 5

Виберіть портрет історичного діяча, про якого йдеться у фрагменті джерела: "У силу більшовиків Диктатор не вірив. Вважав більшовиків полум'ям, яке довго горіти не може. Чи можливо було його схилити до компромісу - піти з більшовиками для рятування від мук українського народу в Галичині? Думаю, що так. І що Петлюра перешкодив розвиткові внутрішнього болю Диктатора в тім напрямі. "Ціла Україна проти більшовиків", - говорив йому Петлюра, як мені оповідав Диктатор. "Це б означало зраду проти українського народу"."

варіанти відповідей
Запитання 6

Виберіть портрет істричного діяча, про якого йдеться у фрагменті джерела: "В Палаті панів промовляв у дні 28 червня 1910 року і підніс свій авторитетний голос в справі українського університету. Він виказував, що утворення українськогог університету у Львові вважає справою конче важною і конечною. Се була перша промова українця у Палаті панів. (К.Левицький)"

варіанти відповідей
Запитання 7

На якому з портретів зображено історичного діяча, якому належить висловлювання: "Пробув я головою Центральної Ради тринадцять місяців, до кінця її існування. Вороги українства, які і давніше пеклом на мене дихали, в своїм засліпленні вважали мене і автором українського руху, і винахідником української мови... При тім же, хоч усяку відповідальність валили на мене, в дійсності мав я дуже обмежений вплив, і то моральний тільки: юридично иоя роль була чисто формальна, як голова Центральної Ради я керував її зборами та репрезентував її назовні. Вирішувала у всяких справах більшість, а вся влада була в руках Генерального Секретаріату".

варіанти відповідей
Запитання 8

Укажіть портрет історичного діяча, імя якого пропущено в тексті фрагменту історичного джерела: "З великого числа всяких отаманів і ватажків, що боролися з окупантами, найбільше уславився очевидно найталановитіший з-поміж них - "батько" ........, що по своїй вдачі нагадує одного з героїв Руїни 17 віку Сірка, але й ............, як іі Сірко, людина без широких державотворчих планів, а тільки дика сепова руйнівна сила, що несвіломо, інстинктивно обороняє свій край від чужинців, а тому й не можна сподіватись, щоб він зміг вигнати москалів і збудувати Українську Державу (Є.Чикаленко)"

варіанти відповідей
Запитання 9

Хто з наведених на фото діячів звернувся до українців з посланням, уривок з якого подано?

"... зачалася нова епоха в житті Державної Соборної Самостійної України. Народні Збори, що відбулися вчорашнього дня, ствердили й проголосили ту історичну подію. ... Карністю, солідарністю, совісним сповненням обов'язків докажіть, що ви дорослі до державного життя. Установленій владі віддаємо належний послух. Узнаємо Головою Державного Правління України пана Ярослава Стецька". 

варіанти відповідей
Запитання 10

Укажіть портрет історичного діяча, з імям якого уособлюємо добу, про яку йдеться у фрагменті джерела:

"…Національний шовінізм й українізацію було покладено в основу програми гетьманського уряду. Сам гетьман в офіційних виступах урочисто проголошував самостійність України на вічні часи й паплюжив Росію, “під ярмом якої Україна стогнала протягом двох століть”… Кадетське міністерство не поступалося в шовіністичних заявах і в прямих діях: міністр внутрішніх справ Кістяківський запроваджував закон про українське громадянство й присягу; міністр народної освіти Василенко взявся до масового закриття й насильницької українізації навчальних закладів; міністр сповідань Зеньковський готував автокефалію української церкви… Усі гуртом у формах безглуздих й образливих рвали зв’язок з російською культурою та державністю. Тільки соціальні заходи гетьмана різко розійшлися з політикою Ради: кермо її круто повернули вправо. Незабаром вийшов гетьманський указ про повернення землі поміщикам і про відшкодування їм збитків, заподіяних революцією. Практика реквізиції (для експорту), кривавих утихомирень і відшкодування збитків за участі австро-німецьких загонів була жорстокою й безжалісною" (А.Денікін).

варіанти відповідей
Запитання 11

Укажіть портрет історичного діяча, про якого йдеться у фрагменті джерела.

"... грізнішим громом була друга телеграма, так само ще під час селянського з’їзду одержана Центральною Радою про те, що Тимчасове Правительство рішуче одкинуло всі домагання Центральної Ради, передані Урядові через делегацію.“Свято революції скінчилось. Настає грізний час!” – сказав голова Центральної Ради М.С. Грушевський, прочитавши телеграму З’їздові...

... Україна гула, гомоніла, хвилювалась і ждала рішучого, останнього, закінчуючого слова. Таким закінчуючим словом, синтезом і імпульсом до творчого “дальшого” був Перший Універсал Української Центральної Ради… З яким нетерпінням ждало українство того синтетичного слова, можна судити по тій побожній, урочистій тиші, яка обхопила ввесь величезний театр, переповнений делегатами й публікою, коли президією З’їзду було оповіщено, що Центральна Рада має оголосити свій Універсал. Увесь З’їзд підвівся й стоячи замер у чеканні..." (В.Винниченко)

варіанти відповідей
Запитання 12

Виберіть портрет історичного діяча, про якого йдеться у фрагменті джерела:

" Що він був «царським генералом», – мене не вражало. Були царськими генералами або полковниками і центрально-радянські вищі офіцери, Юнаків, Греков, Сальський, Омелянович-Павленко, Росіневич, Безручко та інші.

Ці останні, як і ........ (якому одначе одному це закидали), теж перед революцією не брали участі в українськім національнім русі. Але я знав, що гетьман на фронті ще в 1917 р. почав українізувати свої частини і творити Вільне козацтво" (Д.Донцов)

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест