29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

10 клас. ПІДСУМОК 11

Додано: 8 травня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 183 рази
42 запитання
Запитання 1

Літеру на позначення наголошеного звука правильно виділено у слові

варіанти відповідей

благовіст  

бурштиновий

поблизу  

мережа

Запитання 2

Знак м’якшення на місці крапок НЕ треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

тон..ший, таріл..ці, брин..чати  

смієш..ся, скрин..ці, ослін..чик

Натал..чин, спитаєш.., нен..чин

хустин..ці, тіт..чин, хар..ків’янин

Запитання 3

Немає лексичної помилки в рядку

варіанти відповідей

битком набитий 

засвідчити підпис

іншими словами 

елементарна критика

Запитання 4

Граматично правильне продовження речення Обираючи стиль одягу,... подано в рядку

варіанти відповідей

витрачається багато часу. 

велике значення має колір.  

підкреслюється індивідуальність.   

зважайте на певні норми.

Запитання 5

Усі слова є спільнокореневими в рядку

варіанти відповідей

гризун, відгризти, надгризений

бритва, побритися, британка

доїти, дійка, доїдати

густий, гусінь, густолистий

Запитання 6

Частку вжито в реченні

варіанти відповідей

Переливати з пустого в порожнє. 

Ні в казці сказати, ні пером описати.

Кожному овочеві свій час. 

Нова хатка - нова гадка.

Запитання 7

Прочитайте текст і виконайте завдання.

I. Умій відчувати найтонші душевні порухи матері й батька. 2. Якщо в сім’ї горе, неприємність, твоя відповідальність за благополуччя сім’ї зростає в сто разів. 3. Безперечно, тільки наполегливою працею ти можеш полегшити не легке життя своїх батьків. 4. Нещастя, горе, біда батьків долаються вже тим, що і як ти думаєш. 5. Умій бути добрим - у думках і почуттях, пам’ятай, що серце батька й матері завжди вражають невдячність, байдужість дітей.

Орфографічну помилку допущено в написанні слова

варіанти відповідей

нещастя 

неприємність

не легке

невдячність

Запитання 8

Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку

варіанти відповідей

джерело [джеиреило], просьба [проз'ба], принісши [прин'ісши]

ллється [л':ец':а], буяння [буйан':а], кігті [к’іхт'і]

купаєшся [купайеишс'а], п’ять [пйат'], біб [б’іб]

ясний [йасний], молотьба [молот'ба], щічка [шч’і'чка]

сім’я [с'ім'йа], знання [знан':а], щітка [шч'ітка]

Запитання 9

Значення «не туди, куди слід; мимо цілі» має фразеологізм у рядку

варіанти відповідей

зав’язати світ

відколи світ світом 

світ пішов обертом

перейти світ

у білий світ, як у копійку

Запитання 10

У переносному значенні вжито всі словосполучення в рядку

варіанти відповідей

залізні двері, підошва чобота, око фотоапарата 

цвіт яблуні, чорна сукня, тополі розмовляють

ніс судна, смаглява ніч, земля стогне  

мити руки, гострий біль, Дніпро реве

шовкове волосся, столове срібло, грати на скрипці

Запитання 11

З великої літери пишемо всі слова в рядку

варіанти відповідей

(Н/н)естор (Л/л)ітописець, (В/в)еликий (В/в)із (сузір’я), (П/п)івденне (П/п)олісся

(Т/т)унгуський (М/м)етеорит, (Я/я)рославів (В/в)ал (вулиця), (Г/г)олова (В/в)ерховної (Р/р)ади (У/у)країни

(3/з)бройні (С/с)или (У/у)країни, (С/с)вятий (Д/д)ух, (Ш/ш)панка (Р/р)ання (вишня)

(У/у)горська (Р/р)еспубліка, (ІИ/ш)ирокий (Л/л)уг (сет), (Н/н)аціональна (А/а)кадемія (Н/н)аук

(Б/б)біловезька (П/п)уща (заповідник), (Р/р)омоданівський (Ш/ш)лях, (Є/є)вропейське (Е/е)кономічне (С/с)півтовариство

Запитання 12

Літеру и на на місці крапок пишемо в усіх словах рядка

варіанти відповідей

автор..тет, апельс..н, інт..лігент

ет..кет, віз..т, д..агноз

с..туація, пр..нтер, флам..нго

конс..ліум, піаніс..мо, лімуз..н

універс..тет, х..рург, арт..ст

Запитання 13

З префіксом с- пишемо всі слова рядка

варіанти відповідей

(з/с)тверджувати, (з/с)ховати, (з/с)шивати

(з/с)початку, (з/с)куйовдити, (з/с)цілення

(з/с)краю, (з/с)турбований, (з/с)фотографувати

(з/с)конструювати, (з/с)чистити, (з/с)сунути

(з/с)хвалити, (з/с)чепитися, (з/с)худнути

Запитання 14

Правильним є твердження в рядку


варіанти відповідей

іменники птаство, повітря, листя вживаються тільки в однині

іменники слива, грім, колосся мають форми однини та множини

іменники зілля, двері, окуляри вживаються тільки у множині

іменники насіння, хитрощі, Ромни вживаються тільки у множині

іменники коріння, людина, свято мають форми однини та множини

Запитання 15

Усі відносні та присвійні прикметники вжито у значенні якіс­них у рядку

варіанти відповідей

вишневий сік, сталева воля, золоті руки  

овеча натура, льодяне серце, молочне світло

коралове намисто, вовчий апетит, кам’яна огорожа

собачий холод, скляний посуд, заяча душа

солом’яна стріха, дерев’яний язик, срібна голова

Запитання 16

Усі числівники належать до складених у рядку

варіанти відповідей

шістнадцять, вісімнадцятирічний, триста  

одна четверта, дев’ятисотий, півтораста

чотириста, шістдесят, сімнадцять

двадцять п’ять, триста сороковий, дві сьомі

тисяча двісті сьомий, одинадцятеро, кількадесят

Запитання 17

Правильно побудовано всі словосполучення рядка

варіанти відповідей

опанувати мову, зазнати втрат, повідомити клієнта

працювати по суботам, хворий на грип, говорити українською мо­вою

дякувати вам, сміятися з себе, властивий для ринкової економіки

згідно з наказом директора, доглядати хворого, характерний для цієї пори року

працювати за сумісництвом, піти по хліб, по замовленню слухачів

Запитання 18

Установіть відповідність між способом творення слів і прикладом.

1 суфіксальний     2 префіксально-суфік­сальний    

3 безсуфіксний      4 складання основ


А по-доброму, приземлений, підсніжник     Б доброта, світанок, радість    

В ліворуч, шістсот, краєвид Г велич, біль, розклад                                   Д прадід, ТСН, надзвуковий

варіанти відповідей

1-Б 2-А 3-Г 4-В

1-А 2-Б 3-Г 4-В

1-Б 2-Г 3-А 4-В

1-Б 2-А 3-В 4-Г

1-Б 2-А 3-Г 4-Д

Запитання 19

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені в реченні слова (цифра позначає наступне слово).

Привіт тобі, зелений саде, (1) що (2) в затишку (3) колись ховав моє життя, мою відраду і тихо думи (4) навівав.       

1 А прислівник       

2 Б займенник       

3 В дієслово      

4 Г прийменник      

Д сполучник


варіанти відповідей

1-Б 2-Г 3-А 4-В

1-Г 2-Б 3-А 4-В

1-Б 2-А 3-Г 4-В

1-Б 2-Г 3-В 4-А

1-Б 2-Г 3-А 4-Д

Запитання 20

Прочитайте текст і виконайте завдання.

I. Умій відчувати найтонші душевні порухи матері й батька. 2. Якщо в сім’ї горе, неприємність, твоя відповідальність за благополуччя сім’ї зростає в сто разів. 3. Безперечно, тільки наполегливою працею ти можеш полегшити не легке життя своїх батьків. 4. Нещастя, горе, біда батьків долаються вже тим, що і як ти думаєш. 5. Умій бути добрим - у думках і почуттях, пам’ятай, серце батька й матері завжди вражають невдячність, байдужість дітей.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

1

2

3

5

Запитання 21

Прочитайте текст і виконайте завдання.

I. Умій відчувати найтонші душевні порухи матері й батька. 2. Якщо в сім’ї горе, неприємність, твоя відповідальність за благополуччя сім’ї зростає в сто разів. 3. Безперечно, тільки наполегливою працею ти можеш полегшити не легке життя своїх батьків. 4. Нещастя, горе, біда батьків долаються вже тим, що і як ти думаєш. 5. Умій бути добрим - у думках і почуттях, пам’ятай, що серце батька й матері завжди вражають невдячність, байдужість дітей.

Стиль тексту – 

варіанти відповідей

науковий

художній

публіцистичний

розмовний

Запитання 22

Чергування голосних о, е з і відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

лимон, розгін, серпанок 

чесний, возити, печатка

батіг, камінь, всюдихід 

чоло, зелень, мерзнути

Запитання 23

До емоційно забарвленої лексики належать усі слова рядка

варіанти відповідей

чорнявенький, катюга, кіт  

білочка, серденько, гарненький

бабуся, дід, дядько  

рученька, парубок, зелененький

Запитання 24

НЕПРАВИЛЬНО вказано значення фразеологічного звороту

варіанти відповідей

дамоклів меч - складне переплетення обставин, заплутані питання

ахіллесова п’ята - дошкульне місце, вразлива сторона в кого-небудь

блудний син - людина, яка через легкодумство зневажила своїх близьких, проміняла будинок, родину, батьківщину на чужину

вавилонська вежа - справа, яка цілком ніколи не буде завершена

Запитання 25

Дієслово теперішнього часу є в реченні

варіанти відповідей

Німувала насічена рубцями-переметами дорога. 

Синюваті тіні змінювались оранжевими смугами світла.

Коло багаття лежала купа прим’ятого картоплиння, змішаного з опалим листям.

Сніг, зрушений вітром, перекочується з тротуару на тротуар.

Запитання 26

Усі прийменники вжито правильно в рядку

варіанти відповідей

у його присутності, за умови збереження, пізнати по очах

чемпіон по боксу, підручник з фізики, по списку

інженер по фаху, з власного досвіду, при зачинених дверях

зошит по математиці, при посередництві колег, на знак згоди

Запитання 27

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. У народі ці чудові квіти ще називають маївка. 2. Зацвітає конвалія на початку травня, коли зелений розмай упевнено продовжує свій тріумфальний наступ. 3. Чудові лісові рослини не можуть не зачаровувати. 4. Угору стримлять стрункі витончині стрілки, а на них серед зеленого листя звисають сріблясті дзвіночки, випромінюючи неповторні пахощі. 5. Конвалії ще й дзвонять як помітили поети. 6. Милуючись розкішним раннім цвітом, збираючи квіти у білосніжні букети, ми рідко задумуємося про всесильний час, що не щадить і нас, про скороминущість молодості і самого життя.

Стиль тексту

варіанти відповідей

науковий

публіцистичний

розмовний

художній

Запитання 28

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. У народі ці чудові квіти ще називають маївка. 2. Зацвітає конвалія на початку травня, коли зелений розмай упевнено продовжує свій тріумфальний наступ. 3. Чудові лісові рослини не можуть не зачаровувати. 4. Угору стримлять стрункі витончині стрілки, а на них серед зеленого листя звисають сріблясті дзвіночки, випромінюючи неповторні пахощі. 5. Конвалії ще й дзвонять як помітили поети. 6. Милуючись розкішним раннім цвітом, збираючи квіти у білосніжні букети, ми рідко задумуємося про всесильний час, що не щадить і нас, про скороминущість молодості і самого життя.

Орфографічну помилку допущено в написанні слова

варіанти відповідей

називають

зелений

витончині

милуючись

Запитання 29

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. У народі ці чудові квіти ще називають маївка. 2. Зацвітає конвалія на початку травня, коли зелений розмай упевнено продовжує свій тріумфальний наступ. 3. Чудові лісові рослини не можуть не зачаровувати. 4. Угору стримлять стрункі витончині стрілки, а на них серед зеленого листя звисають сріблясті дзвіночки, випромінюючи неповторні пахощі. 5. Конвалії ще й дзвонять як помітили поети. 6. Милуючись розкішним раннім цвітом, збираючи квіти у білосніжні букети, ми рідко задумуємося про всесильний час, що не щадить і нас, про скороминущість молодості і самого життя.

У переносному значенні вжито слово

варіанти відповідей

тріумфальний 

лісові  

сріблясті 

людського

Запитання 30

Звук [ш] є в усіх словах рядка

варіанти відповідей

розкіш, подушці, штучний

дошка, поширити, зшити

гроші, обшир, шаровари

щабель, шрам, школяр  

сумішшю, шомпол, Сиваш

Запитання 31

Суфіксальним способом утворено всі слова рядка

варіанти відповідей

двірник, історик, касир 

предобре, прийти, кошик

пригірок, прірва, альтруїст

гарбуз, павук, прикордонник

прізвище, ідеалізм, вулик

Запитання 32

НЕ відбувається подвоєння або подовження приголосних у всіх словах рядка

варіанти відповідей

л..яний, Ген..адій, знан..ь

стат..ей, с..авці, бов..аніти  

жит..ів, почут..ів, знаряд..ь

прилад..ь, узвиш.., узліс..ь

суд..ів, стат..ею, питан..ь

Запитання 33

Зі знаком м’якшення треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

бояз..кий, лял..чин, порт..єра

Грин..чишин, громадян..ство, жен..ці

велетен..ський, таріл..ці, всер..йоз

повіст..ю, кур..йоз, (у) скрин..ці

гет..ман, різ..блення, міл..ярд

Запитання 34

Правильно записано прізвище, ім’я по батькові особи у відпо­відному відмінку рядка

варіанти відповідей

Литвин Максиму Анатолієвичу

Кузьменко Петру Ігоровичу

Бердник Вірі Валерієвні

Шевченко Ользі Андріївні

Пономарьову Катерину Миколаєвну

Запитання 35

Правильно узгоджено числівники з іменниками в рядку

варіанти відповідей

півтора місяцями, два товариша, чотири ока

два з половиною метра, три вчителі, восьми книжок

обидва лікаря, п’ять будівельників, двом десятим відсоткам

семеро лошат, двадцять один день, п’ятсот двох гривнів

три четверті гектара, обидві студентки, (на) півтори тоннах

Запитання 36

До збірних належать усі іменники рядка

варіанти відповідей

табун, стадо, чагарник 

череда, парубоцтво, картоплиння

малеча, птаство, вишняк

злидота, ректорат, рота

комісія, колектив, ансамбль

Запитання 37

Присвійними є всі прикметники рядка

варіанти відповідей

зозулине яйце, Зоїн портфель, дідова порада

лебедина пісня, материнська ласка, вовче лігво

вовчий апетит, Охрімова свита, ведмежа лапа

міністрів наказ, Оксанин кабінет, дівочий танець

степові квіти, журнальна стаття, мавпячий хвіст

Запитання 38

Усі займенники потрібно писати окремо в рядку

варіанти відповідей

аби/до/кого, де/про/що, ні/на/кому  

де/якого, ні/в/який, будь/який   

котрого/небудь, казна/перед/ким, де/чому

аби/в/кого, невідь/хто, де/чий

ні/з/чого, казна/скільки, ані/що

Запитання 39

Дієприкметник пишеться з не окремо в реченні

варіанти відповідей

Падає лист на чорну стерню, на снопи, з-під яких півмісяцями про­ростає не/сіяне жито.

Причаїлись гори, заворожені красою не/бачених степів.

Не/политі квітки швидко поопускали голівки.

Жайворонки робили свій перший засів на ще не/зораних плугом нивах.

Нас чекають дороги не/знані.

Запитання 40

Граматичну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

Вузька стежка бігла понад крутим берегом, звиваючись у густій траві.

Хлопець хотів вирватися, але капітан, міцно струснувши його, зу­пинив на місці.

Стискуючи зуби, я пробирався між колючими кущами терну.

Остерігаючись погоні, Остап весь час озирався.

Повернувшись зі школи, уже було пізно.

Запитання 41

Установіть відповідність між словом і його синонімічним ря­дом.

1  ґатунок    2 доречний    3 горизонт    4 талан

А обрій, небосхил, овид          Б доля, фортуна, дар         В категорія, сорт, клас

Г неоригінальний, банальний, тривіальний       Д слушний, своєчасний, влучний

варіанти відповідей

1В 2Д 3А 4Б

1Д 2В 3А 4Б

1В 2А 3Д 4Б

1В 2Д 3Б 4А

1В 2Д 3А 4Г

Запитання 42

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені в реченні слова (цифра позначає наступне слово).

Рідна земля стає безкінечно (1) дорогою, (2) коли радість буття зливається з почуттям обов’язку (3) перед людьми, які (4) цю красу відстояли.

1 А прикметник

2 Б займенник

3 В прислівник

4 Г прийменник

Д сполучник

варіанти відповідей

1А 2Д 3Г 4Б

1Д 2А 3Г 4Б

1А 2Г 3Д 4Б

1А 2Д 3Б 4Г

1А 2Д 3Г 4В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест