10клас. Робота з запитами на вибірку

Додано: 19 січня 2021
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 80 разів
6 запитань
Запитання 1

Вкажіть назву піктограми, що продемонстровано: 

варіанти відповідей

підсумки


функція

обрахунок

запити

Запитання 2

Для чого використовується подібний запис [ ] під час побудови запиту, а саме описання критерію?

варіанти відповідей

для побудови запиту на вибірку


для побудови параметричного запиту


для побудови запиту на внесення змін

Запитання 3

Якщо під час побудови запиту в критерії відбору вказати <=50, які дані будуть відображені?

варіанти відповідей

всі числові дані значення яких лише рівні 50

всі числові дані значення яких лише менше 50

всі числові дані значення яких менше або рівні 50

видасть помилку під час побудови запиту


Запитання 4

Вкажіть правильно побудований запит в середовищі Microsoft Office Access у якому підрахунок нових даних відбувається в новому стовпцю:

варіанти відповідей

Прибуток: [Ціна]-[Ціна закупки]


Прибуток:=[Ціна]-[Ціна закупки]

Прибуток: (Ціна)-(Ціна закупки)

Запитання 5

Створення структури бази даних на основі її моделі «сутність-зв’язок» називається …

варіанти відповідей

кодування бази даних

зміна послідовності модельних символів на двійковий код

відображенням моделі на базу даних

створення бази даних

Запитання 6

Куди потрібно клікнути, щоб відкрити меню сортування даних?

варіанти відповідей

На трикутник поряд з назвою поля.

На назву поля.

На конструктор.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест