11 кл Контрольна робота . Електромагнітні коливання.

Додано: 15 грудня 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 502 рази
16 запитань
Запитання 1

В яких одиницях вимірюється індуктивність?

варіанти відповідей

вольт

ампер

тесла

генрі

Запитання 2

У трансформаторі коефіцієнт трансформації дорівнює 10. Визначити кількість витків на вторинній котушці, якщо на первинній їх 500. Який це трансформатор?

варіанти відповідей

знижувальний

підвищувальний

50

5000

Запитання 3

Трансформатор має коефіцієнт трансформації 0,1. Визначити напругу на первінний котошці, якщо на вторинній 40 В. Який це трансформатор?

варіанти відповідей

400В

4 В

знижувальний

підвищувальний

Запитання 4

Заряд в колі змінного струму змінюється за законом q=5sin40πt. Визначте період коливань струму.

варіанти відповідей

5 с

40π с

0,05 с

20 с

Запитання 5

Заряд в колі змінного струму змінюється за законом q=5sin40πt. Визначте частоту коливань струму.

варіанти відповідей

5 Гц

40Гц

20Гц

0,05 Гц

Запитання 6

Заряд в колі змінного струму змінюється за законом q=0,03sin40πt. Визначте амаксимальне значення сили струму .

варіанти відповідей

0,03 А

1,2 А

1,2π А

0,03π А

Запитання 7

Напруга в колі змінюється за законом u= 2,5 cos 4⋅10-5 t. Визначити величену циклічної частоти коливань змінного струму.

варіанти відповідей

2,5 рад/с

10-5 рад/с

4⋅10-5 рад /с

10 -4 рад /с

Запитання 8

Яке рівняння відповідає графіку змінного струму?

варіанти відповідей

i=10 cos 5t

i=10sin0,2πt

i=5 cos 0,2t

i= 10 sin 5 πt

Запитання 9

Який графік ілюструє зміну сили струму за законом COS ωt?

варіанти відповідей
Запитання 10

З яких елементів складається ідеальний коливальний контур?

варіанти відповідей

резистор

котушка

конденсатор

електрична лампочка

Запитання 11

Ємність конденсатора дорівнює 225 пФ. Індуктивність котушки 0,9мГн. Визначити період коливального контура, який складається з котушки та конденсатора.

варіанти відповідей

90 π⋅10-8с

90⋅10-8с

90 π⋅10-16с

30 π⋅1016с

Запитання 12

Котушка індуктивністю 10мГн увімкнута в коло змінного струму частотою 50 Гц. Визначити індуктивний опір котушки.

варіанти відповідей

500 Ом

0,5 Ом

3,14 Ом

3140 Ом

Запитання 13

Яке діюче та амплітудне значення напруги змінного струму ? (див графік) Із запропонованих відповідей оберіть значення.

варіанти відповідей

12 В

24 В

6√2 В

12√2 В

Запитання 14

Яке рівняння відповідає рівнянню зміни струму, якщо відомо ,що заряд міняється за законом q= -4⋅10-5cos 5t

варіанти відповідей

i=-4 ⋅10-5sin 5t

i=20⋅10-5sin5t

i=20⋅10-5cos 5t

i=-2⋅10-4cos t

Запитання 15

Конденсатор має ємність 0,4 пФ та підключений до струму з частотою 40Гц Обчислити ємнісний опір конденсатора.

варіанти відповідей

0,04⋅ 1012 Ом

0,04 ⋅10-12 Ом

0,04π 10-12 Ом

32π⋅10-12 Ом

Запитання 16

Визначити повну енергію коливального контуру , якщо струм міняється в контурі по закону i= 5 cos 4t, а індуктивність котушки 12 мГн, єлектроємність конденсатора 6пФ.

варіанти відповідей

0,15 Дж

15 м Дж

75 пДж

300 пДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест