11 клас Формула Планка

Додано: 29 лютого
Предмет: Фізика, 11 клас
8 запитань
Запитання 1

Що таке абсолютно чорне тіло?

варіанти відповідей

 Тіло, що поглинає світлові хвилі у спектрі від голубого до фіолетового кольорів, що падають на нього.

Тіло, що відбиває світлові хвилі у спектрі від голубого до фіолетового кольорів, що падають на нього.

Тіло, що повністю поглинає будь-яке випромінювання, що падає на нього.

Тіло, що повністю відбиває будь-яке випромінювання , що падає на нього.

Запитання 2

У чому полягає гіпотеза М.Планка?

варіанти відповідей

Випромінюваання електромагнітних хвиль атомами і молекулами речовини відбувається не безперервно, а дискретно, тобто окремими порціями.

Атоми і молекули речовини не випромінюють і не поглинають електромагнітних хвиль.

Випромінюваання електромагнітних хвиль атомами і молекулами речовини відбувається безперервно, за умови поглинання речовиною певної кількості енергії з зовні.

Випромінюваання електромагнітних хвиль атомами і молекулами речовини відбувається безперервно, до повної витрати своєї енергії.

Запитання 3

Імпульс фотона можна обчислити за формулою...

варіанти відповідей

P=hν/c

P=mc2

P=hλ/c

P=hν

Запитання 4

Як згодом стали називати «порції енергії» ?

варіанти відповідей

Квантами Сонця

Квантами вогню

Кван­тами енергії

Фотонами

Запитання 5

Визначте енергію кванта світла довжиною хвилі 500 нм.

варіанти відповідей

4000 Дж

0,04 ⋅ 10⁻17 Дж

4 ⋅ 10⁻17 Дж

400 Дж

Запитання 6

Яка частота в електромагнітному випромінюванні з енергією 33.1⋅10-25 Дж ?

варіанти відповідей

5 мкГц

5 Гц

5 нГц

5 пГц

Запитання 7

Знайдіть частоту ультрафіолетового випромінювання, імпульс кванта якого дорівнює 3·10-27 кг·м/с.

варіанти відповідей

1,36*1015 Гц

1,36*1010 Гц

13,6*1015 Гц

13,6*1010 Гц

Запитання 8

Знайдіть енергію фотона інфрачервоного випромінювання, довжина хвилі якого 10 мкм.

варіанти відповідей

2*10 -20 Дж

0,2*10 -20 Дж

2*10 -10 Дж

0,2*10 -15 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест