11 клас. Географія.

Додано: 29 вересня 2019
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 422 рази
9 запитань
Запитання 1

Географія- це...

варіанти відповідей

Система наук, що вивчає географічну оболонку та соціально-економічну різноманітність, а також- зв'язки з навколишнім середовищем.

Це наука, що вивчає та досліджує фізичні процеси в усіх сферах суспільного життя.

Вивчає господарську діяльність людей

Наука, що вивчає взаємодію між природними комплексами.

Запитання 2

Геосистема -це...

варіанти відповідей

Все що нас оточує.

Географічний простір.

Галузь знань.

Діяльність людини.

Запитання 3

Пізнавальна та конструктивна роль географії полягає в...

варіанти відповідей

Формуванні та розвитку знань про зовнішнє середовище.

Накопиченні та зберіганні різних знань про географічний простір та моделювання подальшого розвитку світу.

Дослідженнях та відкриттях нових земель.

Дослідженні навколишнього середовища і правильного раціону харчування.

Запитання 4

За змістом карти поділяються на:

варіанти відповідей

Великомасштабні, середньомасштабні та дрібномастабні.

Фізичні та політичні.

Загальногеографічні та тематичні

Циліндричні та конусні.

Запитання 5

Топографічна карта- це

варіанти відповідей

Дрібномастабні, загальногеографічна карта.

Великомасштабна, тематична карта.

Великомасштабна, загальногеографічна карта.

Середньомасштабні, загальногеографічна карта.

Запитання 6

Для зображення невеликих територій уся поверхня землі умовно поділена на:

варіанти відповідей

Паралелі.

Геодезичні зони.

Меридіани.

Колони.

Запитання 7

Ширина геодезичної зони дорівнює...

варіанти відповідей

4*

6*

8*

12*

Запитання 8

Що показує координата Х в прямокутних координатах?

варіанти відповідей

Відстань від точки до умовної осі.

Відстань від точки до екватора.

Відстань від точки до серединного меридіана.

Відстань до Грінвіча.

Запитання 9

В якій геодезичній звані знаходиться точка з координатами Х=6067125,У=4313625.

варіанти відповідей

6

60

4

5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест