11 клас.. Комунікаційні технології. Електронний документообіг. Електронний цифровий підпис.

Тест виконано: 9 разів
12 запитань
Запитання 1

Сукупність прийомів, процедур засобів і методів, яківикористовуються в процесі комунікаційного впливу суб’єктом комунікації з метою досягнення

поставлених цілей і завдань - це

варіанти відповідей

Комунікаційні технології

Інформаційні технології

Корекційні технології

Запитання 2

Інформаційні технології, що передбачають віддалене

опрацювання та зберігання даних - це

варіанти відповідей

хмарні технології

інформаційні технології

комунікаційні технології

Запитання 3

Які з хмарних середовищ сьогодні є найбільш популярними ?

(декілька відповідей)

варіанти відповідей

Google Suite

Office 365

Power Point

Google Chrome

Запитання 4

Документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа - це

варіанти відповідей

цифровий підпис

електронний документ

цифровий документ

електронний підпис

Запитання 5

Параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу

варіанти відповідей

відкритий ключ 

індивідуальний ключ 

особистий ключ 

електронний ключ 

посилений ключ 

Запитання 6

Оберіть основні принципи електронного документообігу:

(Оберіть декілька відповідей)

варіанти відповідей

однократна реєстрація документа

багаторазова реєстрація документа

паралельне виконання різних операцій

виконання лише однієї операції

безперервність руху документа

єдина база документарної інформації для

централізованого зберігання документів

Запитання 7

Перевірка цілісності електронного документа

проводиться шляхом перевірки

варіанти відповідей

відбитків пальців

сканування сітківки ока

електронного цифрового підпису

Запитання 8

Електронний цифровий підпис надається та потім перевіряється за допомогою..

варіанти відповідей

особистого ключа

відкритого ключа

сканування сітківки ока

сканування відбитків пальців

Запитання 9

Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації повинен бути не меншим

варіанти відповідей

5 років

1 року

від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері

10 років

25 років

Запитання 10

Електронний документ не може бути застосовано як оригінал, якщо цим документом є


варіанти відповідей

свідоцтво про право на спадщину

свідоцтво про народження

свідоцтво про смерть

документ, який відповідно до законодавства може бути створений лише в одному оригінальному примірнику, крім випадків існування централізованого сховища оригіналів електронних документів

в інших випадках, передбачених законом

Запитання 11

Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо


варіанти відповідей

під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису

електронний цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису

особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті

він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа

відкритий ключ підписувача відповідає особистому ключу, зазначеному у сертифікаті

Запитання 12

Сертифікат ключа містить такі обов'язкові дані

варіанти відповідей

відкритий ключ

інформацію про обмеження використання підпису

унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа

зазначення, що сертифікат виданий в Україні

дату і час початку та закінчення строку чинності сертифіката

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест