11 клас. Повторення. Електростатика 11

Додано: 8 грудня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
14 запитань
Запитання 1

З якою силою взаємодіють у вакуумі два точкових заряди по 10 нКл, якщо вони знаходяться на відстані 3 см

варіанти відповідей

0,001 Н

0,02 Н

0,05 Н

0, 002 Н

Запитання 2

Конденсатори ємністю С1= 1 пФ, С2= 5пФ, С3=10 пФ, С4=20 пФ з'єднано паралельно. Визначити загальну ємність Відповідь подайте у пФ.

варіанти відповідей

15

31

26

36

Запитання 3

Єнергія плоского повітряного конденсатора W1 =2•10-7 Дж. Визначити енергію конденсатора після заповнення його діелектриком ε = 2,якщо

конденсатор підключено від джерела.

варіанти відповідей

4*10-7 Дж

4*10-5Дж

94*10-7Дж

64*10-6Дж

Запитання 4

Потенціал електричного поля обчислюють за формулою…

варіанти відповідей

φ = W/q

φ = Wq

φ = q/W

 φ=q-W

Запитання 5

Вказати діелектрик

варіанти відповідей

дистильована вода

алюміній

сольона вода

мідь

Запитання 6

При натиранні ебонітової палички об шерсть паличка отримує негативний заряд. При цьому...

варіанти відповідей

електрони переходять з палички на шерсть

електрони переходять з шерсті на паличку

протони переходять з палички на шерстьб

протони переходять з шерсті на паличку

Запитання 7

З поверхні електрично нейтральної краплі води вилітелі два електрона. Вкажіть заряд краплі води (в Кл) після цього.

варіанти відповідей

3,2.10-19 Кл

- 3,2.10-19 Кл

1,6.10-19 Кл

- 1,6.10-19 Кл

Запитання 8

Порівняйте напруженість і потенціал електричного поля в точках A, B, C, D.

варіанти відповідей

EA>EB, φAB; EC>ED, φCD

EA<EB, φAB; EC>ED, φCD

EA>EB, φAB; EC<ED, φCD

Запитання 9

У досліді Йоффе-Міллікена з визначення елементарного заряду надмаленькі заряджені краплинки розташовуються між горизонтальними пластинами зарядженого конденсатора. Потім вони опромінюються коротким імпульсом ультрафіолетового проміння і, втрачаючи частину заряду, починають рухатись до одної з пластин конденсатора. Укажіть знак заряду краплин і знак заряду пластин, до якої починають рухатись краплини після опромінення.

варіанти відповідей

краплини - негативні, пластина - позитивна

краплини - позитивні, пластина - негативна

краплини і пластина - негативні

краплини і пластина - позитивні

Запитання 10

Фізична величина, що є силовою ха­рактеристикою електричного поля в пе­вній точці простору, називається ...


варіанти відповідей

напруженістю електричного поля

електричним потенціалом

електричним зарядом

електричною ємністю

Запитання 11

Геометричне місце точок з однако­вим потенціалом називається ... пове­рхнею.


варіанти відповідей

геодезичною

енергетичною

потенціальною

еквіпотенціальною

Запитання 12

Вкажіть формулу, що визначає загальний опір R кола.


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Д

Запитання 13

Вкажіть резистор на кінцях якого значення напруги найменше.


варіанти відповідей

Резистор R1

Резистор R2

Резистор R3

Резистор R1 та R2

Резистор R1 та R3

Запитання 14

Вкажіть резистор на якому виділя­ється найбільша потужність.


варіанти відповідей

Резистор R1

Резистор R2

Резистор R3

Резистор R1 та R2

Резистор R1 та R3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест