20.12 8 КЛАС Підсумкова контрольна робота за І семестр

Додано: 19 грудня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Температура - це

варіанти відповідей

швидкість руху окремих частинок

міра середньої кінетичної енергії хаотичного руху частинок речовини, із яких складається тіло

кінетична енергія хаотичного руху частинок та потенціальна енергія їх взаємодії

Запитання 2

Вибрати речовини, об'єм яких на певному інтервалі температур під час нагрівання зменшується, а під час охолодження -збільшується

варіанти відповідей

вода

чавун

водень

срібло

Запитання 3

Випаровування речовини з твердої поверхні називається

варіанти відповідей

конденсація

сублімація

пароутворення

кристалізація

Запитання 4

Перехід речовини з твердої фази в рідку називається...

варіанти відповідей

плавлення

кристалізація

сублімація

пароутворення

кипіння

Запитання 5

Перехід речовини з рідкого стану в газоподібний називається

варіанти відповідей

плавлення

тверднення

пароутворення

конденсація

Запитання 6

Вибрати тіла в кристалічному стані речовини

варіанти відповідей
Запитання 7

Вибрати картинки, на яких є речовини, що знаходяться в рідкому стані

варіанти відповідей
Запитання 8

Виберіть всі правильні твердження.

Процес кипіння супроводжується:

варіанти відповідей

наявність шумів (звук)

наявність бульбашок

переходом рідини у газ

конденсацією пари на стінках посудини або кришки ємності в якій кипить рідина

сталої температури рідини

Запитання 9

Горіння це-

варіанти відповідей

хімічний процес окислення

нагрівання палива та подальне розпадання на молекули

хімічний процес обміну

хімічний процес розпаду

Запитання 10

Які чинники впливають на швидкість пароутворення?

варіанти відповідей

вид рідини

температура

об'єм рідини

площа поверхні рідини

наявність вітру над рідинию

посудина в якій налита рідина

Запитання 11

Виберіть способи зміни внутрішньої енергії

варіанти відповідей

виконуючи роботу

теплообмін

підняти тіло над Землею

занурити тіло в гярячу рідину

Запитання 12

Чи можливо використати повністю енергію, яка виділяється під час згоряння палива?

варіанти відповідей

Так, можливо

Ні, частина іде на нагрівання навколишнього середовища

Можливо, павило згоряє повністю

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест